Spis treści


Wyszukiwanie karty podatkowejPobieranie 7.5 Mb.
Strona11/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

7.1. Wyszukiwanie karty podatkowej.


Wyszukiwania karty podatnika można dokonywać na podstawie różnych kryteriów, może to być zarówno numer karty, nazwisko i imię podatnika lub współwłaściciela jak i wg danych adresowych. Po przesortowaniu tabeli wg określonej kolumny należy zacząć wpisywać poszukiwane wyrażenie, będzie to widoczne w lewym dolnym rogu listy. Kursor – belka ustawi się na pierwszym znalezionym rekordzie najbardziej odpowiadającym wprowadzonej wartości.

Innym sposobem wyszukiwania jest filtrowanie danych czyli zawężanie obszaru poszukiwań do kartotek spełniających określone kryterium. W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk funkcyjny , naciśnięcie go wywoła panel selekcji zawierający szereg parametrów wg których użytkownik może zadawać warunki wyszukiwania. Do podstawowych funkcji można zaliczyć również selekcje w polu obręb. W tym celu należy nacisnąć klawisz słownik unikalnych wartości z którego wybieramy odpowiedni wpis i następnie potwierdzamy opcją . Na ekranie pojawi się lista kart przyporządkowanych do wybranego obrębu podatkowego. Dokładniej funkcja filtra opisana jest w pkt 4.5

Czwarty sposób polega na kliknięciu na przycisk w panelu górnym powyżej listy kart podatkowych. Ukazuje się wówczas okno wyszukiwania. Wpisujemy obręb i numer karty, bądź nazwisko podatnika. Opcja Filtruj sprawia, że na liście pojawiają się jedynie pozycje odpowiadające warunkowi wyszukiwania. Samo wyszukanie polega na wpisaniu żądanej frazy bądź numeru i kliknięciu na przycisk .

Aby na liście kart podatkowych wyświetlić również karty archiwalne używamy przycisku .

7.2. Wyszukiwanie karty wg współwłaścicieli.


Standardowa lista kart zawiera spis kart wg właścicieli głównych. Do wyświetlenia na liście kart podatkowych wszystkich właścicieli i współwłaścicieli służy przycisk na samym dole okna. Powrót do listy standardowej odbywa się poprzez ponowne kliknięcie tego przycisku.

7.3. Dodawanie nowej karty podatkowej


Użytkownik może dodać nową kartę, naciskając przycisk z górnego paska. Otwiera się wówczas kartoteka klientów (opisana w pkt. 6.1.1), wybieramy osobę spośród istniejących w kartotece, bądź dopisujemy nową. Następnie wybieramy ze słownika Obręb podatkowy, automatycznie zostaje nadany Numer w obrębie, który jest składową numeru karty. Pole Grupa statystyczna zostanie automatycznie uzupełnione w konsekwencji dodania gruntów lub nieruchomości do karty. Pole Grupa RBN-N domyślnie przyjmuje wartość „gospodarstwa domowe”, w razie potrzeby wybieramy ze słownika inny wpis. Pole Data założenia wypełnione jest bieżącą datą z możliwością zmiany. Datę likwidacji pozostawiamy pustą. Numer karty wypełniany jest automatycznie. Założoną kartę zapisujemy przyciskiem .

Sposoby dodania współwłaścicieli oraz naliczania podatku rolnego opisano w poniższych podrozdziałach.

7.4. Edycja karty podatkowej.


W celu zmiany danych na karcie podatkowej zaznaczamy interesującą nas kartę z listy kart podatkowych i klikamy myszką na przycisk w górnym pasku.

Możliwe zmiany na karcie dotyczą: podatnika głównego, czyli właściciela karty, obrębu, współwłaścicieli, sposobu naliczania podatku rolnego, statusu karty.

  • Zmiany podatnika dokonuje się wybierając przycisk, a następnie wybierając z kartoteki klientów nowego podatnika (jeśli nie ma go na liście trzeba dodać do kartoteki).

  • Zmiany obrębu podatkowego dokonujemy przyciskiem. Zmiany obrębu można dokonać tylko dla kart, dla których nie dokonano jeszcze naliczenia wymiaru podatkowego.

W przypadku zmiany w/w parametrów, użytkownik jest proszony o podanie daty zmiany.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu