Spis treściPobieranie 7.5 Mb.
Strona10/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

7. Karty podatkowe.


Przed przystąpieniem do pracy z kartami należy wybrać kontekst danych. Do dyspozycji mamy następujące konteksty:

  • Osoby fizyczne

  • Osoby prawne – nieruchomość

  • Osoby prawne – rolny

  • Osoby prawne – leśny.

Praca kontekstowa pozwala wyodrębnić grupę kart, na której będziemy pracować. Po wybraniu kontekstu mamy do dyspozycji tylko karty z wybranej grupy (kontekstu). Wyboru kontekstu dokonujemy w menu górnym -> Kontekst. Domyślnie przy uruchomieniu programu ustawiony jest kontekst wymiaru dla osób fizycznych.

Najistotniejszym elementem programu są Karty Podatkowe. Dostęp do kart jest możliwy z panelu skrótów w oknie głównym, bądź z menu górnego-> Kartoteki -> Karty podatkowe. Uruchomienie tej opcji powoduje otwarcie okna z listą wszystkich kart:


Filtry
W oknie tym możemy wyodrębnić następujące elementy:

  • Górny pasek operacyjny, na którym znajdują się następujące funkcje:
1: wybór sposobu sortowania kart na liście, sortować można również przez kliknięcie na nagłówku kolumny według której chcemy sortować dane.

2: dodanie nowej karty podatkowej

3: usunięcie karty podatkowej

4: wejście w szczegóły karty podatkowej,

5: utworzenie kopii zaznaczonej karty,

6: wyświetlenie informacji o wszystkich współwłaścicielach danej karty podatkowej,

7: zarządzanie notatkami dołączonymi do karty podatkowej,

8: kalendarz służący do ustawiania/ kasowania dat doręczenia decyzji wymiarowych, ustawienie daty doręczenia nadaje karcie status doręczonej decyzji.

9: przeniesienie zaznaczonej karty do archiwum, w rozwinięciu tej funkcji dostępna jest automatyczna archiwizacja pustych kart. Kartę można przenieść do archiwum po wcześniejszym zdjęciu wszystkich gruntów i nieruchomości. Podczas operacji zamknięcia roku puste karty automatycznie przenoszone są do archiwum..

10: okno wyszukiwania karty podatkowej. W oknie tym możliwe kryteria wyszukiwania to: obręb, numer karty, nazwa podatnika.

11: przejście do okna parametrów karty, w którym można dokonać zmiany podatnika, obrębu podatkowego, numeru karty, współwłaścicieli, sposobu naliczania podatku, statusu karty.

  • Lista kart podatkowych ma funkcję tabeli, w której każdy wiersz oznacza inną kartę podatkową, a kolumny sortują poszczególne składowe opisujące daną kartę. Kliknięciu myszką na nagłówek kolumny spowoduje uszeregowanie kart według wartości tej kolumny w kolejności alfabetycznej (rosnącej lub po dwukrotnym kliknięciu malejącej – opcja dla kolumn tekstowych), lub rosnąco/ malejąco (opcja dla kolumn numerycznych).

  • Lista współwłaścicieli z danej karty podatkowej umieszczona jest po prawej stronie głównej listy kart. Kliknięcie dwukrotnie myszką na dowolną pozycję powoduje wyświetlenie okna z pełnymi danymi wszystkich udziałowców.

  • Pasek filtra (znajdujący się pod listą główną)- jego działanie jest opisane w pkt. 4.5.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu