Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona6/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Literatura:


 1. Hames B.D. i in. 2000. Biochemia- Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

 2. Kączkowski J. 1993. Biochemia Roślin T II,.PWN, Warszawa.

 3. Kączkowski J. 2004. Podstawy Biochemii. WNT, Warszawa.

 4. Kołoczek H., red. 2005. Ćwiczenia z biochemii dla studentów Akademii Rolniczej, Kraków.

 5. McMurry J. 2000. Chemia Organiczna. PWN, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Botanika (Botany)

Prowadzący: dr hab. Anna Pindel, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 30 w./45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/30

15/15
Punkty ECTS:

5

4Cel kursu: Przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych

Tematyka: Budowa komórki roślinnej; charakterystyka głównych rodzajów tkanek roślinnych: budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślin naczyniowych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne. Zasady klasyfikacji świata roślinnego oraz rozpoznawanie głównych grup taksonomicznych flory polskiej.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemneForma zakończenia: egzamin
Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki, działy botaniki. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej

1

Systemy korzeniowe, pęd: funkcje, morfologia

1

Liść: morfologia, ulistnienie. Kwiat: powstawanie

1

Charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i narys kwiatu. Kwiatostany i ich typy

1

Owoce i owocostany

1

Modyfikacje organów roślinnych: korzenia, liści, pędów, kwiatów

1

Cytologia – kształty i wielkości komórek, klasyfikacja składników komórki roślinnej

1

Protoplazma, błony plazmatyczne. Charakterystyka organelli komórkowych. Wakuola i jej zawartość

1

Ściana komórkowa i jej modyfikacje

1

Cykl komórkowy. Histogeneza

1

Charakterystyka tkanek roślinnych (tkanki merystematyczne, miękiszowe)

1

Charakterystyka tkanek c.d.: tkanki wzmacniające, okrywające, przewodzące, wydzielnicze

1

Morfologiczno-porównawczy układ tkanek. Funkcjonalne układy tkanek (układ twórczy i wykorzystanie zdolności regeneracyjnych in vitro)

1

Układ okrywający, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący)

1

Układ spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny. Anatomiczne podstawy zrzucania organów

1

Podstawy systematyki roślin, taksony i ich ranga, systemy – rys historyczny

1

Podział systematyczny świata roślin

1

Glony: tendencje rozwojowe, grupy morfologiczne

1

Grupy ekologiczne i znaczenie glonów

1

Natura symbiozy porostowej i jej znaczenie w przyrodzie

1

Rośliny telomowe: metageneza przedstawicieli izosporycznych i heterosporycznych. Film o torfowiskach. Ewolucja i porównanie przemiany pokoleń mszaków i paprotników

3

Nagozalążkowe: rozmnażanie oraz przegląd podgromad i klas

2

Okrytozalążkowe – formy wzrostu, rozmnażanie. Zapylenie, podwójne zapłodnienie. Powstawanie owoców i nasion. Biologia rozsiewu nasion i owoców. Rozmnażanie wegetatywne

3

Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych z uwzględnieniem ochrony roślin

2

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych flory jesiennej

6

Modyfikacje organów nad- i podziemnych

2

Budowa i kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe, wakuola, ściana komórkowa

6

Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzenia

4

Budowa anatomiczna łodyg roślin jednoliściennych

2

Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna łodyg roślin dwuliściennych

2

Budowa pnia roślin okryto- i nagonasiennych

2

Budowa anatomiczna liścia i organów generatywnych

2

Klasyfikacja owoców suchych, mięsistych, złożonych i owocostanów

2

Powstawania, budowa i kiełkowanie nasion

2

Porosty i mszaki

3

Paprotniki

3

Nagonasienne

2

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych flory wiosennej

7

RAZEM

45

Literatura: 1. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN.

 2. Malinowski E. Anatomia roślin, PWN.

 3. Strasburger E. Botanika, PWRiL.

 4. Szweykowscy A.J. Botanika t.I: Morfologia i t. II: Systematyka, PWN.

 5. Wojnar E., red. Botanika – teoria i ćwiczenia cz.I i cz. II. Skrypt, wyd. AR Kraków

Tytuł przedmiotu: Botanika (Botany)

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Kobyłko, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 30 w./45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Sztuka ogrodowa oraz Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/30

15/15
Punkty ECTS:

5

4
Cel kursu: Przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych

Tematyka: Budowa komórki roślinnej; charakterystyka głównych rodzajów tkanek roślinnych: budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślin naczyniowych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne. Zasady klasyfikacji świata roślinnego oraz rozpoznawanie głównych grup taksonomicznych flory polskiej.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki, działy botaniki. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej

1

Systemy korzeniowe, pęd: funkcje, morfologia

1

Liść: morfologia, ulistnienie. Kwiat: powstawanie

1

Charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i narys kwiatu. Kwiatostany i ich typy

1

Owoce i owocostany

1

Modyfikacje organów roślinnych: korzenia, liści, pędów, kwiatów

1

Cytologia – kształty i wielkości komórek, klasyfikacja składników komórki roślinnej

1

Protoplazma, błony plazmatyczne. Charakterystyka organelli komórkowych. Wakuola i jej zawartość

1

Ściana komórkowa i jej modyfikacje

1

Cykl komórkowy. Histogeneza

1

Charakterystyka tkanek roślinnych (tkanki merystematyczne, miękiszowe)

1

Charakterystyka tkanek c.d.: tkanki wzmacniające, okrywające, przewodzące, wydzielnicze

1

Morfologiczno-porównawczy układ tkanek. Funkcjonalne układy tkanek (układ twórczy i wykorzystanie zdolności regeneracyjnych in vitro)

1

Układ okrywający, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący)

1

Układ spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny. Anatomiczne podstawy zrzucania organów

1

Podstawy systematyki roślin, taksony i ich ranga, systemy – rys historyczny

1

Podział systematyczny świata roślin

1

Glony: tendencje rozwojowe, grupy morfologiczne

1

Grupy ekologiczne i znaczenie glonów

1

Natura symbiozy porostowej i jej znaczenie w przyrodzie

1

Rośliny telomowe: metageneza przedstawicieli izosporycznych i heterosporycznych. Film o torfowiskach.Ewolucja i porównanie przemiany pokoleń mszaków i paprotników

3

Nagozalążkowe: rozmnażanie oraz przegląd podgromad i klas

2

Okrytozalążkowe – formy wzrostu, rozmnażanie. Zapylenie, podwójne zapłodnienie. Powstawanie owoców i nasion. Biologia rozsiewu nasion i owoców Rozmnażanie wegetatywne

3

Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych z uwzględnieniem ochrony roślin

1

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych

6

Modyfikacje organów nad- i podziemnych

2

Budowa i kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe, wakuola, ściana komórkowa

6

Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzenia

4

Budowa anatomiczna łodyg roślin jednoliściennych

2

Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna łodyg roślin dwuliściennych

2

Budowa pnia roślin okryto- i nagonasiennych

2

Budowa anatomiczna liścia i organów generatywnych

2

Klasyfikacja owoców suchych, mięsistych, złożonych i owocostanów

2

Powstawania, budowa i kiełkowanie nasion

2

Porosty i mszaki

3

Paprotniki

3

Nagonasienne

2

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych

7

RAZEM

45

Literatura: 1. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN.

 2. Malinowski E. Anatomia roślin, PWN.

 3. Strasburger E. Botanika, PWRiL.

 4. Szweykowscy A.J. Botanika t.I: Morfologia i t. II: Systematyka, PWN.

 5. Wojnar E., red. Botanika – teoria i ćwiczenia cz.I i cz. II. Skrypt, wyd. AR Kraków.

Tytuł przedmiotu: Botanika (Botany)

Prowadzący: dr hab. Anna Pindel, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 30 w./45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Bioiżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/30

15/15
Punkty ECTS:

5

4
Cel kursu: Zaznajomienie studentów z budową i funkcją tkanek roślinnych, strukturą morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych oraz rozmnażaniem roślin. Zapoznanie studentów z podstawami klasyfikacji świata roślinnego i zasadami kwalifikacji taksonów. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny jako złożonego morfologiczno-funkcjonalnego układu: komórka (szczegółowo omówiona na przedmiocie Biologia komórki) – tkanka – organ. Nauczy się wyróżniać grupy roślin na podstawie ich cech budowy i korzystając z przewodników oznaczać rośliny, czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie. Na ćwiczeniach terenowych pozna podstawy florystyki, fitosocjologii i ekologii umożliwiające dalsze kształcenie na przedmiotach kierunkowych.

Tematyka: Poznanie cech morfologicznych i anatomicznych tkanek i organów roślin naczyniowych, zasady klasyfikacji świata roślinnego oraz rozpoznawanie głównych grup taksonomicznych flory polskiej.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki i jej działy.

1

Pojęcie telomu i kormusu, zarys morfogenezy roślin wyższych, pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej.

1

Budowa organów roślin naczyniowych (łodyga, liść, korzeń, podział roślin z uwagi na trwałość pędów)

2

Anatomia rozwojowa kwiatu, budowa poszczególnych elementów kwiatu, kwiatostany i ich klasyfikacja (barwy roślin, anatomiczne podstawy zrzucania organów)

2

Terminologia i klasyfikacja tkanek roślinnych (twórcze, parenchymatyczne, wzmacniające, okrywające i przewodzące pierwotne i wtórne)

3

Morfologiczno-porównawcze układy tkankowe, funkcjonalne układy tkankowe (układ twórczy, izolujący, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący, spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny)

3

Grupy ekologiczne roślin. Modyfikacje pędów i korzeni

3

Podstawy systematyki roślin, zasady klasyfikacji, systemy – rys historyczny. Pojęcie taksonu, hierarchia jednostek systematycznych

2

Glony: tendencje rozwojowe, formy morfologiczne, grupy ekologiczne i znaczenie glonów

2

Porosty

1

Rośliny telomowe - ewolucja i porównanie przemiany pokoleń roślin zarodnikowych (mszaków, paprotników). Film o torfowiskach.

4

Rośliny nasienne: przegląd podgromad i klas, homologie w organach rozmnażania z roślinami zarodnikowymi

2

Rośliny okrytozalążkowe - formy wzrostu, powstawanie owoców i nasion, biologia rozsiewania owoców i nasion

1

Rozmnażanie wegetatywne roślin

1

Rodziny botaniczne – charakterystyka rodzin nie objętych w programie ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych

2

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Morfologia pędu, korzenia, liści i kwiatu, pokrój i sposoby rozgałęzień pędów systemy korzeniowe (morfologia liści pojedynczych i złożonych, budowa kwiatów, budowa i klasyfikacja kwiatostanów)

4

Oznaczanie roślin - zasady korzystania z kluczy (przewodników), oznaczanie i charakterystyka rodzin botanicznych flory jesiennej

4

Anatomia korzenia: budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzeni roślin dwuliściennych, budowa anatomiczna korzeni roślin jednoliściennych

4

Budowa anatomiczna łodyg roślin jednoliściennych

2

Budowa anatomiczna łodyg roślin dwuliściennych: budowa pierwotna, budowa wtórna, budowa anatomiczna pnia roślin okryto i nagonasiennych

6

Liść: skórka i jej wytwory, anatomia liści roślin dwuliściennych, anatomia liści roślin jednoliściennych, liście kseromorficzne, anatomia słupka i pręcika

4

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion: owoce suche, owoce soczyste, kiełkowanie nasion

4

Modyfikacje pędów i korzeni: zmodyfikowane pędy nadziemne, przekształcone pędy podziemne

2

Porosty. Mszaki: wątrobowce i mchy właściwe: budowa plech, rozmnażanie, metageneza

3

Paprotniki: widłak, widliczka, skrzypy, paprocie cienkozarodniowe, wodne

3

Rośliny nagozalążkowe: budowa organów generatywnych i rozmnażanie

2

Oznaczanie i charakterystyka rodzin botanicznych flory wiosennej

7

RAZEM

45

Literatura uzupełniająca: 1. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN.

 2. Polakowski B. red. Botanika. PWN.

 3. Szweykowscy A.J. Botanika t. I Morfologia i t. II. Systematyka, PWN.

 4. Wojnar E. red. Skrypt: Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków.

Tytuł przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z botaniki (Botany - Field course)

Prowadzący: dr hab. Anna Pindel, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 0 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
0/15
Punkty ECTS:
1
Cel kursu: Poznanie różnorodności świata roślin.

Tematyka: Poznanie pospolitych gatunków rodzimej flory na ich naturalnych stanowiskach.

Kryteria oceny: opracowanie oraz zaliczenie ustne zbioru zielnikowego ze 100 roślin

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zróżnicowanie flory w zależności od warunków siedliskowych (zbiorowiska roślinności łąkowej, leśnej, ruderalnej, kserotermy). Zbiór okazów z danych siedlisk do zielnika obejmującego 100 gatunków. Rośliny chronione w środowisku naturalnym

15

RAZEM

15

Literatura: 1. Rostafiński J., Seidl O. Przewodnik do oznaczania roślin.

 2. Szafer W., Kulczyński ST., Pawłowski B. Rośliny polskie.

Tytuł przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z botaniki (Botany - Field course)

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Kobyłko, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 0 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Sztuka ogrodowa oraz Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
0/15
Punkty ECTS:
1
Cel kursu: Poznanie różnorodności świata roślin.

Tematyka: Poznanie pospolitych gatunków rodzimej flory na ich naturalnych stanowiskach.

Kryteria oceny: opracowanie oraz zaliczenie ustne zbioru zielnikowego ze 100 roślin

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zróżnicowanie flory w zależności od warunków siedliskowych (zbiorowiska roślinności łąkowej, leśnej, ruderalnej, kserotermy). Zbiór okazów z danych siedlisk do zielnika obejmującego 100 gatunków. Rośliny chronione w środowisku naturalnym

15

RAZEM

15

Literatura: 1. Rostafiński J., Seidl O. Przewodnik do oznaczania roślin.

 2. Szafer W., Kulczyński ST., Pawłowski B. Rośliny polskie.

Tytuł przedmiotu: Fizjologia roślin (Plant physiology)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Rożek

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 30 w./45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:30/45

Punkty ECTS:7

8 (A, B)


Cel kursu: Zapoznanie studentów z przebiegiem oraz możliwościami regulacji najważniejszych procesów fizjologicznych w roślinach

Tematyka: Gospodarka wodna, gospodarka mineralna roślin, fotosynteza, oddychanie, wzrost roślin ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych fitohormonów i substancji wzrostowych. Rozwój roślin, mechanizmy foto- i termoindukcji kwitnienia. Wpływ czynników stresowych na rośliny.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Miejsce fizjologii roślin w naukach przyrodniczych.

Repetytorium z zakresu budowy, organizacji i funkcji komórek roślinnych.1

Gospodarka wodna roślin. Właściwości fizykochemiczne wody i jej znaczenie dla roślin. Zjawiska imbibicji, dyfuzji, osmozy i ich znaczenie w gospodarce wodnej roślin. Pobieranie, dystrybucja i transpiracja wody oraz wpływ czynników glebowych i klimatycznych na te procesy. Mechanizm ruchu aparatów szparkowych u roślin. Bilans wodny i okresy krytyczne w gospodarce wodnej roślin.

4

Asymilacja CO2 i produktywność fotosyntetyczna roślin. Repetytorium z zakresu mechanizmu procesu fotosyntezy. Przystosowanie się liścia w budowie morfologicznej i anatomicznej do procesu fotosyntezy. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na intensywność fotosyntezy: światło, dwutlenek węgla, (dokarmianie roślin dwutlenkiem węgla), stężenie CO2 a produktywność agrocenoz, temperatura, tlen, woda, zanieczyszczenia powietrza i gleby, nawożenie. Fotooddychanie a produktywność roślin uprawnych. Chemosynteza i jej znaczenie w agrocenozach.

5

Oddychanie roślin. Rodzaje, lokalizacja i znaczenie procesu oddychania dla organizmu roślinnego. Ogólna charakterystyka przemian oddechowych u roślin i ich powiązania z przemianami podstawowych związków organicznych (strukturalnych, regulatorowych i zapasowych). Czynniki mające wpływ na oddychanie: tlen, temperatura, CO2, woda, światło, dostępność składników mineralnych. Alternatyne drogi przemian oddechowych.

3

Fizjologia mineralnego żywienia roślin. Klasyfikacja pierwiastków występujących w roślinach. Pobieranie składników mineralnych przez rośliny i mechanizmy sterujące tym procesem, dystrybucja, wykorzystanie. Czynniki glebowe wpływające na stan odżywienia mineralnego roślin. Podstawy reakcji fizjologicznych i biochemicznych roślin na alternatywne sposoby nawożenia mineralnego (pozakorzeniowe dokarmianie, nawożenie zlokalizowane).

4

Przewodzenie, dystrybucja oraz akumulacja związków organicznych w roślinie. Drogi i kierunki transportu związków organicznych w roślinie. Rodzaje transportowanych związków. Mechanizm transportu i jego regulacja. Akumulacja i uruchomianie organicznych składników pokarmowych w tkankach i organach zapasowych.

2

Wzrost roślin. Definicja wzrostu. Dynamika wzrostu w ontogenezie roślin. Zewnętrzne czynniki wpływające na wzrost. Wewnętrzne czynniki wzrostu: merystemy pierwotne i wtórne, regulatory wzrostu i rozwoju, cytokininy, związki „biosu”, auksyny, gibereliny, naturalne inhibitory wzrostu (kwas abscysynowy), etylen i inne. Mechanizm działania regulatorów wzrostu, syntetyczne regulatory wzrostu i ich zastosowanie w ogrodnictwie.

4

Ruchy roślin. Definicja i klasyfikacja ruchów roślin. Ruchy lokomotoryczne, autonomiczne, higroskopowe, tropizmy i nastie. Mechanizmy ważniejszych ruchów roślin. Znaczenie ruchów w życiu rośliny.

1

Rozwój roślin. Definicja rozwoju. Główne fazy wzrostu i rozwoju roślin. Faza generatywna. Mechanizm indukcji i inicjacji kwitnienia – rola fitohormonów. Formowanie owoców i nasion. Spoczynek nasion i pąków – mechanizmy wchodzenia i wychodzenia ze stanu spoczynku. Starzenie się organów i całych roślin – mechanizmy sterowania tym procesem. Opadanie lisci, owoców i kwiatów.

4

Abiotyczne czynniki stresowe działające na rośliny. Susza i nadmiar wody. Stres świetlny (promieniowanie z zakresu PAR oraz UV). Stres termiczny (temperatury wysokie, chłód i mróz).

2

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Pęcznienie i dyfuzja.

Różnice w stopniu i szybkości pęcznienia nasion o różnym składzie chemicznym. Wpływ stężenia roztworów na szybkość pęcznienia. Wpływ rodzaju roztworu dyfundującego na szybkość dyfuzji. Szybkość dyfuzji w zależności od gęstości ośrodka.3

Osmoza. Wykazanie zjawiska osmozy. Określenie wielkości potencjału osmotycznego komórek metodą plazmolizy granicznej. Określenie wielkości potencjału wody tkanki roślinnej.

3

Gospodarka wodna roślin. Oznaczanie procentowej zawartości wody w różnych organach rośliny. Oznaczanie intensywności transpiracji i ilości wody pobranej za pomocą potetometru. Metody oznaczania intensywności transpiracji.

Metody oznaczania stopnia rozwartości aparatów szparkowych. Oznaczanie rozwartości szparek metodą kolodionową. Wykazanie ciągłości przestworów komórkowych. Wykazanie zjawiska gutacji. Pomiar parcia korzeniowego.6

Gospodarka mineralna roślin. Wpływ zasolenia roztworu glebowego na kiełkowanie i wzrost siewek. Niezbędność składników mineralnych dla roślin (objawy niedoboru makro- i mikroskładników).

Wpływ jonów potasu i wapnia na uwodnienie cytoplazmy. Zmiana pH pożywki przez korzenie roślin.6

Fotosynteza. Właściwości chemiczne barwników asymilacyjnych. Ekstrakcja barwników asymilacyjnych. Badanie rozpuszczalności chlorofilu. Reakcja chlorofilu z zasadami. Reakcja chlorofilu z kwasami.

Wpływ światła na tworzenie się barwników asymilacyjnych.

Właściwości fizyczne barwników asymilacyjnych. Wyznaczanie widma absorpcyjnego barwników asymilacyjnych. Metody oznaczania intensywności fotosyntezy. Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy – pomiar za pomocą analizatora CO2.


6

Oddychanie. Metody oznaczania intensywności oddychania. Pomiar intensywności oddychania metodą Godlewskiego. Porównanie oddychania nasion suchych, napęczniałych i kiełkujących – pomiar analizatorem CO2. Wpływ temperatury na intensywność oddychania. Wykazanie wydzielania się energii cieplnej w procesie oddychania.

3

Wzrost roślin. Metody pomiaru intensywności wzrostu roślin. Wpływ światła na wzrost roślin. Wpływ temperatury na intensywność wzrostu roślin. Wpływ długotrwałego niedoboru tlenu na rośliny wyższe.

3

Wzrost roślin c.d. Wykazanie zjawiska dominacji wierzchołkowej. Wpływ auksyn na wzrost wydłużeniowy pędu i korzeni. Testy biologiczne na wykrywanie hormonów roślinnych. Przełamanie karłowatości dziedzicznej przy pomocy giberelin. Wpływ etylenu na wzrost siewek grochu. Wpływ kinetyny na cięte liście pietruszki. Wpływ regulatorów wzrostu na ukorzenianie sadzonek trzykrotki.

6

Rozwój roślin. Wpływ czynników zewnętrznych na kiełkowanie nasion. Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion. Wpływ tlenu na kiełkowanie nasion.

Nieprzepuszczalność okrywy nasiennej i endogenne inhibitory jako wewnętrzne przyczyny zahamowania kiełkowania nasion. Przyspieszanie rozwoju pąków wybranych gatunków drzew i krzewów. Allelopatia. Wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie nasion.6

Ruchy roślin. Fototropizm pędu i korzenia. Geotropizm pędu i korzenia. Chemotropizm korzeni. Zaliczenie semestru.

3

RAZEM

45

Literatura: 1. Koncewicz J., Lewak S. 2005. Fizjologia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 2. Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. Wyd. PWRiL, Poznań.

Tytuł przedmiotu: Genetyka i hodowla roślin (Genetics and plant breeding)

Prowadzący: dr hab. Adela Adamus, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 30 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


30/30


Punkty ECTS:


5


Cel kursu: Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem genomu, prawami dziedziczności oraz metodami i kierunkami hodowli roślin

Tematyka: Organizacja genomu u Procaryota i Eucaryota. Chemiczna struktura i funkcja DNA. Podstawy genetyki molekularnej. Zmienność genetyczna i dziedziczenie. Genetyka mendlowska i odchylenia. Dziedziczenie cech sprzężonych. Mapy genetyczne. Mutacje i ich znaczenie. Kierunki i cele hodowli, pochodzenie i zmienność roślin. Krzyżowanie roślin. Metody hodowli roślin samopylnych i obcopylnych. Hodowla odmian mieszańcowych

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Miejsce genetyki wśród nauk biologicznych i histora rozwoju. Wielkość i organizacja genomu u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Kariotyp i jego cechy. Liczby i zespoły chromosomów.

2

Cykl życiowy komórki. Podziały komórkowe – mitoza i mejoza. Starzenie się i śmierć komórek – podstawy genetyczne

2

Podstawy genetyki molekularnej. Struktura i właściwości DNA. Kod genetyczny. Współczesne poglądy na istotę genów. Manipulowanie genami.

3

Podstawy dziedziczności. Mendel i jego doświadczenia. Prawa Mendla. Mechanizm dziedziczenia i segregacja cech rodzicielskich. Odchylenia od praw Mendla

2

Chromosomowa teoria dziedziczenia. Determinacja płci. Cechy sprzężone z płcią. Grupy sprzężeniowe i dziedziczenie cech sprzężonych w autosomach. Rekombinacja: przebieg, znaczenie i skutki genetyczne.

2

Mapy chromosomowe. Metody mapowania genów. Lokalizacja genów w chromosomach. Dziedziczenie pozachromosomowe: plazmogeny, męska sterylność, dziedziczenie jądrowo- cytoplazmatyczne.

2

Zmienność i mutacje. Rodzaje mutacji: genowe, chromosomowe, genomowe. Transpozony. Naprawa DNA. Mutacje somatyczne. Częstotliwość mutacji. Znaczenie mutacji w rolnictwie

2

Znaczenie hodowli roślin: naukowe podstawy, uregulowania prawne dotyczące własności odmian i materiału siewnego (ochrona własności intelektualnej), zasady ogólne i kierunki hodowli roślin, materiały wyjściowe do hodowli, ośrodki pochodzenia i ochrona zasobów genowych roślin.

1

Zmienność genetyczna i środowiskowa: genotyp i fenotyp rośliny, fenotypowa ekspresja genu, współdziałanie genotypu i środowiska. Selekcja i postęp genetyczny: selekcja sztuczna i naturalna, reakcja na selekcję, równoczesna selekcja na kilka cech, sposoby reagowania i granice selekcji.

2

Biologia gatunku a hodowla roślin: mechanizmy warunkujące i genetyczne konsekwencje samo- i obcopłodności, frekwencja genów i genotypów, prawo równowagi Hardy-Weinberga, rośliny samopłodne, prawo czystych linii Johannsena.

2

Systemy krzyżowania roślin: techniki i rodzaje krzyżowań, dobór form rodzicielskich, segregacja i rekombinacje genów.


1

Konwencjonalne metody hodowli roślin. Rośliny samopłodne – dobór materiałów wyjściowych i metod. Rośliny obcopłodne – rodzaje kojarzenia, metody hodowli. Hodowla zachowawcza.

2

Wykorzystanie efektu heterozji w hodowli roślin: zjawisko heterozji, wartość kombinacyjna linii, selekcja cykliczna, odmiany mieszańcowe F1 i syntetyczne.

2

Mechanizmy genetyczne warunkujące produkcję nasion odmian mieszańcowych: męska sterylność, linie żeńskie ogórka, dwupienność, samoniezgodność, wybór metody hodowli.

2

Hodowla roślin rozmnażanych wegetatywnie: charakterystyka genetyczna roślin mnożonych wegetatywnie, zasady hodowli roślin ozdobnych i sadowniczych.

2

Organizacja hodowli w Polsce. Działalność COBORU

1

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Jądro komórkowe. Mitoza i mejoza. Obserwacje mikroskopowe podziałów na preparatach trwałych, rozmazowych i zdjęciach spod mikroskopu.

2

Podstawowa terminologia genetyczna. Interpretacja praw Mendla w oparciu o mejozę. Analiza dziedziczenia cech na podstawie przykładów i zadań:

a) dziedziczenie cech uwarunkowanych jedną parą genów, krzyżówka testowa.b) dziedziczenie dwóch i wielu cech niezależnych, segregacja cech rodzicielskich.

4

Odchylenia od praw Mendla - zmiany fenotypowych stosunków rozszczepień. Klasyfikacja działania genów na podstawie wyników rozszczepień w potomstwie oraz przewidywanie fenotypów w potomstwie w zależności od współdziałania par alleli (zadania).

2

Grupy sprzężeniowe. Dziedziczenie cech wzajemnie sprzężonych w autosomach oraz sprzężonych z płcią. Rozwiązywanie zadań, gdy znane są genotypy rodziców oraz rozpoznawanie genotypów rodziców na podstawie analizy fenotypów potomstwa.

2

Crossing over: obliczanie odległości pomiędzy genami i kolejności ułożenia genów na chromosomach na podstawie częstości rekombinantów.

2

Rodzaje mutacji. Rozpoznawanie wybranych typów aberracji chromosomowych na preparatach mikroskopowych. Testy mutageniczności. Allele wielokrotne – przykłady cech, determinacja grup krwi u ludzi.

2

Genetyka populacji - obliczanie frekwencji alleli i genotypów w populacji, badanie czy populacja jest w stanie równowagi zgodnie z prawem Hardego-Weinberga.

2

Ocena materiału hodowlanego na przykładzie marchwi

2

Samoniezgodność u roślin warzywnych i jej dziedziczenie. Interpretacja zdjęć spod mikroskopu fluorescencyjnego z wynikami zapyleń u roślin zgodnych i samoniezgodnych. Przewidywanie reakcji pyłku na znamieniu przy różnych typach niezgodności (zadania).

2

Męska sterylność – obserwacje fenotypowe u roślin buraka, kapusty i marchwi oraz ocena żywotności pyłku na preparatach cytologicznych barwionych acetokarminem lub barwnikiem Aleksandra.

2

Metody hodowli roślin samopylnych. Schematy i ich modyfikacje w zależności od gatunku.

2

Konwencjonalne metody hodowli roślin obcopylnych. Metody kontrolowanego zapylenia i rodzaje izolacji, sposoby krzyżowania roślin. Wykonanie różnych rodzajów krzyżowań.

2

Metody hodowli odmian mieszańcowych. Chów wsobny, ocena zdolności kombinacyjnej i efektu heterozji.

2

Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin.

2

RAZEM

30

Literatura: 1. Alberts, Bray, Johnson. Podstawy biologii komórki.

 2. Brown T.A. Genomy.

 3. Gajewski W. Genetyka ogólna i molekularna.

 4. Jassen M. 1999. Hodowla roślin. Wydawnictwa uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

 5. Joachimiak A. Genetyka.

 6. Lack A.J., Evans D.E. Biologia roślin.

 7. Malinowski E. Genetyka.

 8. Michalik B. 1997. Podstawy hodowli roślin ogrodniczych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.

 9. Muszyński S. (red.). Genetyka dla rolników.

 10. Rodkiewicz R., Kerszman G. Zarys genetyki.

 11. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M. Podstawy cytogenetyki roślin.

Seria: Krótkie wykłady.

 1. Solomon, Berg, Ville. Biologia.

 2. Tarkowski C. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo.

 3. Turner P.C. i in. Biologia molekularna.

 4. Węgleński P. (red.). Genetyka molekularna.

 5. Winter P.C., Hickey G.I., Flechter H.L. Genetyka.

Tytuł przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska

(Ecology and environment protection)

Prowadzący: dr inż. Ewa Sitek

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.
Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna