Spis treśCI


(The polymers in horticulture)Pobieranie 3.1 Mb.
Strona40/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

(The polymers in horticulture)

Prowadzący: dr hab. Piotr Siwek

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie z możliwościami wykorzystania materiałów polimerowych w ogrodnictwie, sytuacją i perspektywami zastosowania w Polsce i na świecie. Student nabywa umiejętności doboru osłon do poszczególnych upraw, zapoznaje się z technologią stosowania osłon, efektami oraz problemami w produkcji roślin ogrodniczych metodą przyspieszoną. Zdobywa wiedzę na temat różnych zastosowań polimerów syntetycznych i biodegradowalnych w dziedzinie rolnictwa.

Tematyka: Typy osłon i materiałów z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych. Kształtowanie mikroklimatu pod osłonami, specyfika przyspieszonej uprawy warzyw. Recykling tworzyw sztucznych i zastosowanie produktów recyklingu w ogrodnictwie. Biodegradowalne polimery i ich zastosowanie w ogrodnictwie.

Kryteria oceny: Sprawdzian pisemny, przygotowanie projektu uprawy przyspieszonej z uwzględnieniem płodozmianu

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Historia stosowania polimerów w ogrodnictwie, produkcja, rodzaje materiałów i sposoby stosowania, skala wykorzystania w ogrodnictwie

1

Zapoznanie z polimerami, cechy fizyko-chemiczne polimerów i materiałów polimerowych stosowanych w rolnictwie

2

Recykling materiałów polimerowych i wykorzystanie produktów z surowców recyklingowych w ogrodnictwie

1

Osłony stosowane w ogrodnictwie i ich właściwości: ściółki, osłony bezpośrednie, niskie i wysokie tunele – kształtowanie mikroklimatu pod osłonami

2

Specyfika uprawy roślin z zastosowaniem oslon: zasady uprawy przyspieszonej, odmiany, agrotechnika, jakość warzyw spod folii i włókniny

2

Uprawa wybranych gatunków roślin ogrodniczych: kapusta, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, ogórki, pomidory, papryka, sałata, marchew, truskawki, wybrane rośliny ozdobne

7

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wytwarzanie i zasady użytkowania osłon – przechowywanie, łączenie, naprawy (ćwiczenia w zakładzie produkcyjnym i gospodarstwie ogrodniczym)

4

Rozpoznawanie i właściwości fizyko-chemiczne oraz użytkowe osłon stosowanych w ogrodnictwie wykonanych z polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, etylen/octanu winylu, poliestru oraz polimerów biodegradowalnych

3

Układanie płodozmianów dla roślin ogrodniczych w przyspieszonej uprawie

2

Technika osłaniania gleby i roślin, przygotowanie materiałów i wykonanie testów osłaniania w przyspieszaniu wschodów i początkowym okresie wzrostu roślin warzywnych (ćwiczenia w terenie)

4

Lustracja pól z uprawą pod osłonami z folii i włókniny (ćwiczenia w terenie)

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Bordes P. 1992. Les Plasiques en Agriculture, CPA – Revue Horticole, Paris .

 2. Knaflewski M. 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań.

 3. Lopez J., Perez Parra J., Morales M. 2009. Plastics in Agriculture, CEPLA Almeria

 4. Papaset P., Badiola, Armengol E. 1997. Plastics in Agriculture, Horticultura, Reus

 5. Rumpel J., Grudzień K. 1985. Folia w warzywnictwie gruntowym. PWRiL, Warszawa

 6. Siwek P. 2004. Warzywa pod folią i włókniną. Hortpress, Warszawa

Tytuł przedmiotu: Produkty ogrodnicze w dietetyce(Horticultural products in dietetics)

Prowadzący: dr inż. Elżbieta Jędrszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Podkreślenie roli warzyw i owoców w prawidłowym żywieniu człowieka.

Tematyka: Rola substancji odżywczych: białek (aminokwasów), cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych w odżywianiu i właściwym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Ocena wartości pokarmowej produktów ogrodniczych na tle innych produktów żywnościowych. Zapotrzebowanie dzienne człowieka na składniki odżywcze.

Kryteria oceny: opracowanie własnej diety dziennej, jej ocena i propozycje sposobu jej poprawy

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Potrzeby energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia

2

Węglowodany, ich rola w organizmie człowieka, zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

2

Tłuszcze, ich rola w organizmie człowieka, zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

2

Białka, ich rola w organizmie człowieka, zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

2

Składniki mineralne, ich rola w organizmie człowieka, zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

3

Witaminy, ich rola w organizmie człowieka, zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

3

Rodzaje diet i ich ocena pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

1

RAZEM__24'>RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Odtworzenie dziennego jadłospisu z przeciętnego dnia studenta. Bilans energetyczny dnia, zmiana masy ciała

2

Oszacowanie wielkości przemiany materii na podstawie własnego przeciętnego dnia studenta.

2

Ocena spożycia białka ogółem i zwierzęcego, węglowodanów, tłuszczów i błonnika na podstawie ułożonego jadłospisu i odniesienie ich do norm żywieniowych.

2

Wartość energetyczna pożywienia wg przeliczników Atwatera

1

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na witaminy A, E, B1, B2, C i PP, główne źródła witamin w diecie.

2

Ocena zaopatrzenia organizmu w makroelementy w odniesieniu do obowiązujących norm.

2

Obliczenie ilości spożytego i przyswojonego żelaza.

1

Określenie równowagi kwasowo-zasadowej pożywienia

1

Ocena własnego stylu żywienia studenta i propozycje zmian w diecie.

2

RAZEM

15

Literatura:

 1. Cichoń R., Wądołowska L. 1994. Podstawy Żywienia człowieka –przewodnik do ćwiczeń. ART., Olsztyn.

 2. Gawędzki J., Hryniewiecki L. (red.).1998. Żywienie człowieka – podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa.

 3. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2008. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. PZWL, Warszawa.

 4. Pisulewski M., Pysza M. (red.). 2005. Żywienie człowieka. AR, Kraków.

Tytuł przedmiotu: Przetwórstwo warzyw (Processing of vegetables)

Prowadzący: dr hab. Maria Gawęda

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:24/6

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie się z podstawowymi technologiami przetwórczymi w zastosowaniu do surowców warzywnych i grzybów oraz rodzajami przetworów warzywnych.

Tematyka: Podział produktów warzywnych, metody utrwalania surowców warzywnych, technologia produkcji najważniejszych przetworów z warzyw i grzybów.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Cele przetwórstwa, charakterystyka przetwórstwa warzyw w Polsce.

1

Podział przetworów warzywnych

1

Przydatność przetwórcza warzyw i grzybów

1

Fizyczne, chemiczne i biologiczne metody utrwalania surowców warzywnych

2

Przeciery warzywne

1

Zagęszczone soki warzywne

1

Kiszenie warzyw, cechy i wady kiszonek

4

Konserwy warzywne i grzybowe, marynaty

5

Mrożonki warzywne, produkcja, składowanie, rozmrażanie

4

Susz warzywny i grzybowy, metody suszenia, sposoby przechowywania suszu

4

RAZEM

24
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie kapusty białej do zakiszenia

2

Przygotowanie warzyw i wykonanie z nich mrożonek

2

Wykonanie konserwy warzywnej zwykłej lub marynaty z przygotowanych warzyw

2

RAZEM

6

Literatura: 1. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A. Technologia produktów owocowych i warzywnych.

 2. Jarczyk A., Berdowski J. B. Przetwórstwo owoców i warzyw.

Tytuł przedmiotu: Ekonomika ochrony roślin (Economic aspects of plant protection)

Prowadzący: dr Jerzy Kurzawiński, dr Janina Marzec, dr Anna Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

24/6Punkty ECTS:

2Cel kursu: Nabycie wiedzy dotyczącej kosztów ochrony roślin, wartości uratowanego plonu, organizacji zabiegów ochronnych, efektywności ekonomicznej zabiegów ochronnych i organizacji ochrony roślin.

Tematyka: Następstwa gospodarcze szkodliwego działania czynników chorobotwórczych. Koszty chemicznych zabiegów ochrony roślin. Ekonomiczna efektywność zabiegów ochrony roślin (mierniki ekonomicznej efektywności, czynniki wpływające na efektywność, orientacyjne wskaźniki opłacalności). Problemy ochrony roślin w organizacji i ekonomice gospodarstw rolnych

Kryteria oceny: kontrola umiejętności kalkulacji kosztów i efektywności ekonomicznej ochrony roślin

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Spadek produkcji roślinnej w wyniku działania czynników chorobotwórczych

2

Charakterystyka efektywności metod walki z chorobami roślin uprawnych, szkodnikami i chwastami

2

Koszty chemicznych zabiegów z zakresu ochrony roślin z uwzględnieniem czynników kształtujących ich wysokość

4

Mierniki efektywności ekonomicznej zabiegów z zakresu ochrony roślin

2

Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną zabiegów

4

Orientacyjne wskaźniki opłacalności chemicznych zabiegów z zakresu ochrony roślin

2

Podstawy prawne ochrony roślin

4

Ocena ekonomiczna wdrożenia zasad dobrej praktyki ochrony roślin w gospodarstwach ogrodniczych

2

Integrowana produkcja i system euregap w ogrodnictwie

2

RAZEM

24
Tema tyka ćwiczeń

Godziny

Obliczanie wydajności pracy w ochronie roślin warzywniczych i sadowniczych

2

Rachunki pomocnicze kosztów ochrony roślin

2

Rachunki główne kosztów ochrony roślin

2

RAZEM

6

Literatura: 1. Golinowska M. 2005. Ocena ekonomiczna wdrożenia dobrej praktyki ochrony roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych. Postępy w ochronie roślin Vol.45. Poznań.

 2. Golinowska M. 2002. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zesz. Nauk. AR. Wrocław.

 3. Mierzejewska W.1971. Ekonomika i organizacja ochrony roślin. PWRiL. Warszawa.

 4. Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Inst. Ochr. Rośl. Poznań.

 5. Śleszyński J.2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawn. ARIES.

Tytuł przedmiotu: Podstawy biznesu w ogrodnictwie (Business in horticulture)

Prowadzący: dr Janina Marzec, dr Jerzy Kurzawiński,

dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowa


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie słuchaczy z kompleksowym podejściem do prowadzenia działalności gospodarczej

Tematyka: Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór kierunku produkcji i usług w zależności od zasobów produkcyjnych Kryteria czynników rynkowych. Zarządzanie finansami (struktura kapitału, planowanie finansowe, prawo podatkowe, formy rozliczeń)

Kryteria oceny: sporządzenie biznesplanu dla własnego przedsięwzięcia gospodarczego

Forma zakończenia: zaliczeniePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna