Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona32/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Informacje organizacyjne (zakres tematyczny przedmiotu, warunki zaliczenia,literatura itp.)

Szata jesienna roślin drzewiastych – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym2

Strefy klimatyczne w uprawie roślin drzewiastych

2

Taksonomia roślin drzewiastych w świetle Międzynarodowego Kodeksu Roślin Uprawnych

1

Charakterystyka porównawcza wybranych gatunków z rodzaju Picea, prezentacja ważniejszych odmian uprawnych

1

Charakterystyka porównawcza wybranych gatunków z rodzaju Pinus, prezentacja ważniejszych odmian uprawnych

1

Charakterystyka odmian Thuja occidentalis, Thuja x plicatoides, Platycladus orientalia

1

Charakterystyka porównawcza wybranych gatunków z rodzaju Juniperus

1

Rodzina JuglandaceaeJuglans sp., Carya sp., Pterocarya fraxinifolia

1

Charakterystyka odmian Fagus sylvatica, szczegółowe wymagania uprawowe

1

Charakterystyka porównawcza wybranych gatunków z rodzaju Betula, prezentacja ważniejszych odmian uprawnych

1

Charakterystyka gatunków z rodzaju Clematis, Paeonia suffruticosa

1

Charakterystyka porównawcza wybranych gatunków z rodzaju Magnolia, prezentacja ważniejszych odmian

1

Rodzaj Philadelphus – charakterystyka grup kultywarowych, prezentacja wybranych gatunków i odmian z rodzaju Hydrangea

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Szata jesienna roślin drzewiastych – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym

2

Zasięgi naturalnego występowania drzew w Polsce – wykreślanie map

2

Zasoby dendrologiczne kolekcji przy Wydziale Ogrodniczym – zajęcia terenowe

2

Wybrane gatunki i odmiany rodzaju: Abies, Tsuga. Rodzaj Larix - charakterystyka odmian, porównanie cech morfologicznych LarixCedrus

1

Wybrane gatunki z rodziny Taxodiaceae, rodzina Taxaceae – charakterystyka odmian

kolokwium (rodzina Pinaceae)2

Porównanie Cupressus sempervirens z Thuja sp. i Chamaecyparis sp., rodzaj Chamaecyparis - wybrane odmiany

1

Juniperus sp. – odmiany, charakterystyka Microbiota decussata

1

kolokwium (rodzina Taxodiaceae, Taxaceae, Cupressaceae)

wybrane gatunki i odmiany rodzaju Salix1

Rodzaj Quercus, Castanea, Ulmus – wybrane gatunki i odmiany

1

Rodzaj Corylus, Carpinus, Alnus, Morus, Viscum – wybrane gatunki i odmiany

1

Rodzaj Berberis, Mahonia – wybrane gatunki i odmiany, charakterystyka

Cercidiphyllum japonicum, kolokwium z bezpłatkowych

1

RAZEM

15

*szczegółowy wykaz taksonów u prowadzącego zajęcia

Literatura: 1. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

 2. Chojnowska E. 2000. Iglaki w ogrodzie. Multico Oficyna Wydawnicza.

 3. Frazik – Adamczyk M. 2002. Najpiękniejsze iglaki. Wydawnictwo Działkowiec.

 4. Marosz A. 2006. Drzewa i krzewy iglaste. Officina Botanica.

 5. Seneta W. 1987. Drzewa i krzewy iglaste. PWN.

 6. Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tytuł przedmiotu: Podstawy projektowania małych form ogrodowych

(Basis of Design – Small Garden Forms)

Prowadzący: dr arch. Tatiana Tokarczuk

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia projektowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Sztuka ogrodowa i Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: Przygotowanie do samodzielnego projektowania małych form ogrodowych.

Tematyka: Ogólne podstawy kompozycji, symetria, rytm, akcent, dominanta. Relacje i wzajemne uwarunkowania elementów kompozycji, skala, proporcje. Wnętrze. Definicja, elementy kompozycji wnętrza ogrodowego, typy wnętrz. Sekwencja wnętrz, strefy funkcjonalne. Świadome kształtowanie przestrzeni. Małe formy ogrodowe – podstawowe pojęcia, definicje. Historia rozwoju a współczesne tendencje. Rola małych form ogrodowych w kształtowaniu przestrzeni – uwarunkowania funkcjonalne a rozwiązania kompozycyjne.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny, prezentacja i obrona projektów tematycznych

Forma zakończenia: zaliczenie

Uwagi: ćwiczenia powinien poprzedzać blok wykładów, najpierw teoria, potem ćwiczenia projektowe, ćwiczenia powinny trwać 1, 5 godziny
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Podstawy kompozycji. Symetria, rytm, akcent, dominanta.

2

Relacje i wzajemne uwarunkowania elementów kompozycji, skala, proporcje.

2

Wnętrze. Definicja, elementy kompozycji wnętrza ogrodowego. Typy wnętrz.

3

Sekwencja wnętrz. Strefy funkcjonalne. Świadome kształtowanie przestrzeni.

2

Małe formy ogrodowe – podstawowe pojęcia, definicje. Historia rozwoju a współczesne tendencje.

2

Rola małych form ogrodowych w kształtowaniu przestrzeni – uwarunkowania funkcjonalne a rozwiązania kompozycyjne.

3

Kolokwium

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wprowadzenie do problematyki, projekt logo projektanta, layout plansz

2

Model wnętrza

3

Wizja w terenie i rejestracja stanu istniejącego - perspektywy

z poziomu oczu człowieka. Analiza kompozycyjna, funkcjonalna, widokowa2

Wstępna koncepcja zagospodarowania – plan, perspektywy z poziomu oczu człowieka

3

Projekt wybranych elementów małej architektury ogrodowej - szkice

3

Obrona projektu

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Böhm A., Zachariasz A. 1997 (2000, 2005). Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa, Ilustrowany słownik angielsko-polski (A – D, E- J, K- Q). Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa.

 2. Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

 3. Majdecki L. 1978. Historia Ogrodów. PWN, Warszawa.

 4. Patoczka P. 2000. Ściany i bramy w krajobrazie, Monografia 268. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

 5. Siewniak M. i Mitkowska A. 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej. Oficyna Wydawnictwa Rytm, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Podstawy projektowania terenów zieleni(Designing of green areas – Basic information)

Prowadzący: dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia projektowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: zapoznanie z problematyką projektowania terenów zieleni miejskiej, ich rozwojem i uwarunkowaniami prawnymi,

Tematyka: Zieleń miejska-historyczny rozwój, klasyfikacja i funkcje terenów zieleni, współczesne tendencje w projektowaniu zieleni miejskiej.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny, prezentacja i obrona projektu tematycznego

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Tereny zieleni miejskie– podstawowe pojęcia i definicje, wprowadzenie do problematyki

2

Zieleń miejska – historyczny rozwój terenów zieleni miejskiej.

idee urbanistyczne a systemy zieleni.2

Współczesne tendencje w projektowaniu zieleni miejskiej. Wiodące kierunki w architekturze krajobrazu i ich wpływ na kształtowanie terenów zieleni.

2

Klasyfikacje i funkcje terenów zieleni. Tereny zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Tereny zieleni jako element krajobrazu.

2

Elementy kompozycji parku, skweru, placu miejskiego jako elementów systemu zieleni miejskiej

2

Liniowe formy zieleni - greenway, parkway, korytarze ekologiczne

2

Kraków – rozwój i kształtowanie systemu terenów zieleni. Współczesne parki krakowskie. Problemy konserwatorskie wybranych ogrodów i parków krakowskich

2

końcowy sprawdzian pisemny

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wizja w terenie i rejestracja stanu istniejącego- perspektywy z poziomu oczu człowieka

2

Analiza kompozycyjna, funkcjonalna, widokowa

2

Wstępna koncepcja zagospodarowania – plan

2

Wstępna koncepcja zagospodarowania – perspektywy z poziomu oczu człowieka

2

Projekt ogrodzenia , projekt schodów terenowych ławka, kosz na śmieci - szkice

2

Wizualizacja projektu

2

Obrony projektów

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Karta ateńska, zasady planowania miast przyjęte przez Europejską Radę Urbanistów, Warszawa 1998

 2. Łukaszewicz A.,Łukaszewicz S. 2000. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. AR Poznań.

 3. Orzeszkowa B.1982. Kształtowanie terenów zieleni w miastach, Warszawa.

 4. Skalski J.2003. Krajobraz miasta w przestrzeni wzrokowej. Patrzeć, widzieć i rozumieć przestrzeń publiczną Warszawy ,Warszawa.

 5. Szulczewska B. 1995. Kształtowanie systemów przyrodniczych miasta, Warszawa.

 6. Wejchert K. 1984. Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa.

 7. Zachariasz A.2006. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy, ze szczególnym uwzględnieniem parków publicznych. Kraków.

 8. Zimny H.2005. Ekologia miasta. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Budowa terenów zieleni (Construction of green areas)

Prowadzący: dr Małgorzata Frazik - Adamczyk

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./ 15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładaniem terenów zieleni, przekazanie umiejętności niezbędnych przy budowie ogrodów

Tematyka: kształtowanie terenu, umacnianie skarp, układ komunikacyjny w ogrodzie, konstrukcje dla pnączy, zbiorniki wodne, ogrody na dachach, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, kosztorysowanie wykonawstwa

Kryteria oceny: wykonanie prac rysunkowych i kosztorysu

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu:

Tematyka wykładów

Godziny

Układy komunikacyjne (ścieżki, place, podjazdy, schody) – technologia budowy, normatywy techniczne

2

Budowa murków oporowych i kwiatowych

2

Konstrukcje dla pnączy

2

Podstawowe technologie budowy zbiorników wodnych

2

Charakterystyka gatunków traw stosowanych do mieszanek trawnikowych – morfologia, biologia, cechy użytkowe

2

Trawniki ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne – zastosowanie, przygotowanie terenu, dobór mieszanki, eksploatacja

2

Podstawowe problemy zakładania ogrodów na dachach

2

Zabezpieczanie powierzchni skarp przed erozją

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Układ komunikacyjny – materiały nawierzchniowe

2

Układ komunikacyjny – projekt techniczny schodów ogrodowych

2

Sadzenie drzew i krzewów. Mechanizacja tych procesów

2

Zasady zakładania żywopłotów – aspekty praktyczne

2

Technologia zakładania trawnika metodą siewu, darniowania, z zastosowaniem suchej maty trawiastej

2

Kosztorysowanie wykonawstwa na przykładzie technologii zakładania trawnika

5

RAZEM

15

Literatura: 1. Bartosiewicz A. 1984. Urządzanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 2. Plessner H. 1992.Bądź architektem swojego ogródka. Wydawnictwo Arkady.

 3. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki. PWRiL.

 4. Głowacki P., Niemirski A. 1988. Baseny, wodotryski, brodziki. PWRiL.

 5. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi. PWRiL.

 6. Rutkowska B., Hempel A. 1986.Trawniki. PWRiL.

Tytuł przedmiotu: Dendrologia szczegółowa cz. II (Detailed Dendrology II)

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do rozpoznawania drzew liściastych w stanie ulistnionym i bezlistnym oraz świadomego stosowania tej grupy roślin. Studenci zapoznają się z roślinami drzewiastymi liściastymi (wolnopłatkowe i zrosłopłatkowe) przystosowanymi do uprawy w Polsce oraz asortymentem odmian dostępnych w krajowej produkcji szkółkarskiej.

Tematyka: prezentacja wybranych gatunków oraz ważniejszych odmian uprawnych roślin drzewiastych liściastych dostępnych w krajowej produkcji szkółkarskiej

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, rozpoznawanie roślin z kart zielnikowych i okazów żywych, opracowanie 15 kart zielnikowych

Forma zakończenia: egzaminPobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna