Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona3/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Literatura:


  1. Heller M. Filozofia i wszechświat.

  2. Piątek Z. Ekofilozofia.

  3. Skolimowski H. Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia.

Tytuł przedmiotu: Filozofia przyrody (Philosophy of nature)

Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Wojciechowski , dr I. Trzcieniecka-Schneider

Katedra, zakład: Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej

(Wydział Leśny)

Wymiar godzin: 30 w./ 0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
30/0
Punkty ECTS:
3
Cel kursu: Ogólna refleksja nad przyrodą, uwzględniająca rozwój nauk przyrodniczych i generowane przez nie problemy fizykalne.

Tematyka: Powstanie i rozwój filozofii przyrody. Fizykalne i biologiczne aspekty

Kryteria oceny: praca pisemna

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Problemy filozofii przyrody.

2

Porządek i harmonia Wszechświata.

2

Platońska filozofia przyrody.

2

Fizyka Arystotelesa.

2

Mechanicyzm Kartezjusza.

2

Principia Newtona. Substancjalna koncepcja czasu i przestrzeni.

2

Leibniz. Logika i ontologia. Relatywna koncepcja czasu i przestrzeni.

2

Filozofia Kanta i nauki przyrodnicze. Czas i przestrzeń jako aprioryczne formy naoczności .

3

Romantyczna filozofia przyrody .

2

Filozofia Whiteheada: Wszechświat jako proces .

2

Filozoficzne problemy teorii względności .

2

Filozoficzne problemy mechaniki kwantowej .

2

Pojęcie systemu.

2

Filozoficzne problemy biologii .

3

RAZEM

30Literatura:


  1. Grobler A. Metodologia nauk.

  2. Hajduk Z. Metodologia nauk przyrodniczych.

  3. Heller M. Filozofia przyrody.

  4. Mutscher H-D. Wprowadzenie do filozofii przyrody.Grupa treści podstawowych (standard)

Przedmioty obowiązkowe

dla wszystkich specjalności

Tytuł przedmiotu: Chemia z biochemią (Chemistry and biochemistry)

Prowadzący: dr hab. Joanna Szymońska

Katedra, zakład: Katedra Chemii

Wymiar godzin: 15 w. /21 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/21Punkty ECTS:

6
Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna