Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona26/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

Cel kursu: Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami ochrony w integrowanych systemach produkcji ogrodniczej.

Tematyka: Szkodliwość i występowanie najważniejszych gospodarczo chorób w systemach produkcji integrowanej oraz omówienie metod ich zwalczania.

Kryteria oceny: sprawozdania z opracowanych metodyk ochrony dla wybranych gatunków roślin

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zasady integrowanej ochrony warzyw w uprawie polowej i pod osłonami

2

Zasady prognozowania i sygnalizacji w ochronie roślin przed chorobami

2

Profilaktyka dyspozycyjna w ochronie warzyw przed chorobami

2

Dobór fungicydów i preparatów biologicznych w integrowanej ochronie przed chorobami

2

Zdrowotność podłoży stosowanych w produkcji warzyw a zdrowotność roślin ( dezynfekcja pożywek stosowanych w uprawach bezglebowych, dezynfekcja termiczna, chemiczna)

2

Integrowane metody ochrony przed chorobami w uprawach sadowniczych

2

Metody niechemiczne w ochronie roślin przed chorobami

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przegląd ważniejszych gospodarczo chorób występujących w uprawie polowej i pod osłonami, zapoznanie się z symptomatologią i etiologią sprawców

2

Opracowywanie metod zwalczania chorób pomidora, ogórka, cebuli, fasoli i kapustnych z uwzględnieniem zasad zalecanych w systemach integrowanej ochrony

3

Programy ochrony najważniejszych chorób w uprawach sadowniczych

4

Metody ograniczenia występowania chorób w integrowanej produkcji roślin sadowniczych

3

Opracowywanie programów integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw

3

RAZEM

15

Literatura:  1. Grabowski M. 2007. Choroby drzew owocowych. Plantpress.

  2. Boczek J. i inni. 1985. Szkodniki i choroby roślin warzywnych, PWRiL, Warszawa.

  3. Metodyki Integrowanej Produkcji opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://www.piorin.gov.pl/)

Tytuł przedmiotu: Integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych przed

szkodnikami*

(Integrated methods of plant protection)

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Wiech

dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
4
Cel kursu: Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami ochrony przed szkodnikami w integrowanych systemach produkcji ogrodniczej.

Tematyka: Szkodliwość i występowanie najważniejszych gospodarczo szkodników w systemach produkcji integrowanej oraz omówienie metod ich zwalczania.

Kryteria oceny: sprawozdania z opracowanych metodyk ochrony dla wybranych gatunków roślin

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Integrowana ochrona roślin - definicja, historia, zasady prowadzenia, organizacja gospodarstwa z integrowaną produkcją roślinną

2

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w odniesieniu do ochrony roślin

2

Zasady prognozowania szkodników warzyw oraz upraw sadowniczych

2

Dobór preparatów w integrowanej ochronie roślin przed szkodnikami

2

Zasady integrowanej ochrony warzyw przed szkodnikami w uprawach pod osłonami

2

Integrowana ochrona warzyw w polu przed szkodnikami

2

Integrowana ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami

3

RAZEM__6'>RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Praktyczne posługiwanie się urządzeniami do prognozowania szkodników (montaż pułapek w warunkach polowych)

4

Określanie progów zagrożenia na podstawie liczebności owadów odłowionych na tablicach lepowych i w pułapkach feromonowych

3

Rozpoznawanie organizmów pożytecznych, szkodników oraz uszkodzeń roślin w warunkach polowych

5

Opracowywanie programów integrowanej ochrony roślin przed szkodnikami dla poszczególnych upraw

3

RAZEM

15

Literatura:  1. Boczek J. i inni. 1985. Szkodniki i choroby roślin warzywnych, PWRiL, Warszawa.

  2. Metodyki Integrowanej Produkcji opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://www.piorin.gov.pl/)

Tytuł przedmiotu: Praktikum z ochrony roślin (Plant pathology-practicum)

Prowadzący: prof. dr hab. Halina Kurzawińska

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 6 w./24 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:6/24

Punkty ECTS:4

Cel kursu: Zapoznanie studentów z praktycznym prowadzeniem eksperymentów z zakresu ochrony roślin

Tematyka: Metody oceny porażenia roślin przez patogeny. Sposoby prowadzenia eksperymentów polowych, laboratoryjnych. Zasady przygotowania podłoży do hodowli grzybów. Metody izolowania grzybów z roślin, ryzosfery i gleby. Ocena skuteczności działania pestycydów pestycydów warunkach in vitro. Podstawowe analizy środków ochrony roślin (zwilżalności, napięcia powierzchniowego).

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób. Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób.

2

Metody oceny stanu zdrowotnego materiału roślinnego.

2

Ocena aktywności grzybobójczej fungicydów.

2

RAZEM__14'>RAZEM

6
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie materiału do wykonania laboratoryjnej oceny aktywności grzybobójczej fungicydów metodą Kowalika i Krechniaka.

2

Założenie w/w doświadczenia.

2

Ocena w/w testu, obliczenie otrzymanych wyników i ich interpretacja. Podstawowe analizy związane ze sporządzaniem cieczy roboczej pestycydów.

2

Podstawy taksonomii i morfologii w oznaczaniu grzybów

1

Badanie skuteczności fungicydów na wybranych roślinach

2

Podział, rodzaje i budowa opryskiwaczy wykorzystywanych w ochronie roślin.

4

Kalibracja opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych

2

Okresowe badanie techniczne opryskiwaczy

2

Urządzenia wykorzystywane do ochrony roślin w szklarniach i pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia stosowane podczas likwidacji upraw szklarniowych

3

Sposoby, inkrustracji i zaprawiania nasion.

2

Mechanizm działania insektycydów o działaniu kontaktowym, wgłębnym i systemicznym na wybrane gatunki

2

RAZEM

24

Literatura:  1. Gajtkowski A. 1993. Technika ochrony roślin. AR Poznań.

  2. Dryński T. 1967. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN Warszawa.

  3. Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR, Poznań.

Tytuł przedmiotu: Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO)*

(Genetically modified organisms)

Prowadzący: dr hab. Rafał Barański

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 14 w./16 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia stacjonarne I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Bioinżynieria
Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

14/16Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie studentów z modyfikacją genetyczną drobnoustrojów, roślin i zwierząt oraz ich wykorzystaniem.

Tematyka: Omówione zostaną podstawowe techniki stosowane do transferu genów, sposoby uzyskiwania organizmów GM a także ich wykorzystanie w praktyce (przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska). W czasie ćwiczeń zaprezentowana zostanie technika transformacji roślin z użyciem Agrobacterium.

Kryteria oceny: sprawozdania z ćwiczeń

Forma zakończenia: egzamin
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Wykorzystanie produktów genetycznie modyfikowanych na świecie

2

Budowa konstruktów genowych do transformacji

2

Przegląd metod stosowanych do transferu genów i uzyskiwania GMO

2

Zastosowanie genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów

2

Odmiany transgeniczne roślin w uprawie i komercji.

2

Zwierzęta transgeniczne i perspektywy ich wykorzystania do celów hodowlanych i medycznych.

2

Organizacyjne, prawne i etyczne aspekty transgenezy

2

RAZEM

14
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie pożywek i kultura Agrobacterium

4

Porównanie rozwoju szczepów Agrobacterium z genami oporności na antybiotyki w obecności czynnika selekcyjnego

4

Transformacja tytoniu z użyciem genów reporterowych

4

Detekcja i selekcja materiału transgenicznego

4

RAZEM

16

Literatura:

1. Biotechnologia roślin. S. Malepszy. PWN, Warszawa, 2009

2. Agrobacterium tumefaciens. Nester E, Gordon MP, Kerr A. APS Press, St. Paul, 2005

3. Biotechnologia molekularna. Buchowicz J. PWN, Warszawa, 2006
Tytuł przedmiotu: Inżynieria genetyczna (Genetic engineering)

Prowadzący: dr Marek Szklarczyk

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 30 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla specjalności BioinżynieriaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
30/30
Punkty ECTS:
5

Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna