Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona25/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

Cel kursu: Zapoznanie się z podstawami przechowalnictwa warzyw i owoców, technikami przechowalniczymi, elementami fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych.

Tematyka: Systemy przechowywania produktów ogrodniczych, wartość przechowalnicza poszczególnych grup warzyw i owoców, najważniejsze czynniki przechowywania: temperatura, wilgotność względna, skład atmosfery, etylen.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Cele poznawcze przechowalnictwa. Przechowalnictwo warzyw w Polsce i na świecie.

1

Podział warzyw na grupy o różnym okresie przechowywania.

2

Określanie dojrzałości zbiorczej warzyw

1

Wpływ czynników biologicznych, klimatycznych, agrotechnicznych, pozbiorczych na wartość przechowalniczą warzyw

2

Oddychanie przechowywanych warzyw

1

Transpiracja przechowywanych warzyw

1

Znaczenie przechowalnictwa dla zagospodarowania owoców i materiału szkółkarskiego

1

Przemiany w dojrzewającym owocu oraz podczas przechowywania

2

Wymagania technologiczne dla obiektów do przechowywania owoców

3

Ogólne zasady przechowywania materiału szkółkarskiego

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Traktowanie pozbiorcze warzyw

1

Tradycyjne metody przechowywania warzyw

3

Polskie Normy dla przechowywania warzyw

1

Opakowania w przechowywaniu, transporcie i marketingu warzyw

1

Sortowanie i pakowanie warzyw

1

Sprzęt i organizacja zbioru owoców w sadzie

2

Praktyczne posługiwanie się podstawowymi wskaźnikami dojrzałości

2

Warunki przechowywania owoców

2

Najważniejsze choroby przechowalnicze

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Adamicki F. Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL.

 2. Gajewski M. 2001. Przechowalnictwo warzyw. Wydawnictwo SGGW.

 3. Lange, Ostrowski. Przechowalnictwo owoców.

Tytuł przedmiotu: Zarządzanie w ogrodnictwie (Management in horticulture)*

Prowadzący: dr Jerzy Kurzawiński, dr Janina Marzec

dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 12 w./18 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:12/18

Punkty ECTS:3

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych podwładnych w przedsiębiorstwie. Umiejętność podejmowania decyzji, metody negocjacyjne w transakcjach.

Tematyka: Podstawowe zasady kierowania zespołami ludzkimi. Motywacja. Sztuki negocjacji i kształtowania stosunków międzyludzkich. Przygotowanie do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa i jego organizacji. Zagadnienia optymalizacyjne, m.in.: struktury produkcji, zarządzania zapasami, rozdział zadań.

Kryteria oceny: sprawdzenie predyspozycji studenta do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie ogrodniczym

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania

1

Szkoły zarządzania. Style i techniki zarządzania

3

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na postawy kierownika

1

Współczesny manager, jego rola i zadania

1

Zasady sprawnego działania dotyczące pracy własnej kierownika i motywowania podwładnych

1

Metody usprawnień organizacji

2

Planowanie strategiczne – rodzaje planów, zasady planowania, instrumenty planowania

1

Rola informacji w podejmowaniu decyzji

2

RAZEM

12
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Test na predyspozycje kierownicze, cechy dobrego kierownika

2

Studia przypadków zarządzania

3

Autoprezentacja, zasady pisania CV, listy motywacyjne, rekrutacja

3

Techniki negocjacji, rozwiązywanie konfliktów

3

Techniki pomocne w podejmowaniu decyzji (arkusze danych, karty procesu, histogram, diagram ryby, diagram Pareto)

3

Zagadnienia optymalizacyjne (badania operacyjne): ustalanie struktury produkcji, zarządzanie zapasami, rozdział zadań produkcyjnych, planowanie przewozów

4

RAZEM

18

Literatura: 1. Bednarski A.1998. Organizacja i zarządzanie. Materiały do ćwiczeń. Wyd. Toruńska Szkoła Zarządzania. Toruń.

 2. Karczmarek B., Sikorki Cz. 1996. Podstawy zarządzania. Absolwent. Łódź.

 3. Mikołajczyk Z. 1995. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN. Warszawa.

 4. Obój K. 1994. Miniszkółka Zarządzanie. PWE. Warszawa.

 5. Penc J.1994. Strategie Zarządzania. Placet. Warszawa.

 6. Robbins S.P.1998. Zachowania w organizacji. Tłum. Ehrlich A. PWE. Warszawa.

 7. Stoner J.A.F., Wankel Ch. 1997. Kierowanie. PWE. Warszawa.

 8. Webber R.A. 1994. Zasady zarządzania organizacjami. PWE. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Budowa terenów zieleni (Construction of green areas)*

Prowadzący: dr Małgorzata Frazik - Adamczyk

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./ 15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
6
Cel kursu: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładaniem terenów zieleni, przekazanie umiejętności niezbędnych przy budowie ogrodów

Tematyka: kształtowanie terenu, umacnianie skarp, układ komunikacyjny w ogrodzie, konstrukcje dla pnączy, zbiorniki wodne, ogrody na dachach, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, kosztorysowanie wykonawstwa

Kryteria oceny: wykonanie prac rysunkowych i kosztorysu

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu:

Tematyka wykładów

Godziny

Układy komunikacyjne (ścieżki, place, podjazdy, schody) – technologia budowy, normatywy techniczne

2

Budowa murków oporowych i kwiatowych

2

Konstrukcje dla pnączy

2

Podstawowe technologie budowy zbiorników wodnych

2

Charakterystyka gatunków traw stosowanych do mieszanek trawnikowych – morfologia, biologia, cechy użytkowe

2

Trawniki ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne – zastosowanie, przygotowanie terenu, dobór mieszanki, eksploatacja

2

Podstawowe problemy zakładania ogrodów na dachach

2

Zabezpieczanie powierzchni skarp przed erozją

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Układ komunikacyjny – materiały nawierzchniowe

2

Układ komunikacyjny – projekt techniczny schodów ogrodowych

2

Sadzenie drzew i krzewów. Mechanizacja tych procesów

2

Zasady zakładania żywopłotów – aspekty praktyczne

2

Technologia zakładania trawnika metodą siewu, darniowania, z zastosowaniem suchej maty trawiastej

2

Kosztorysowanie wykonawstwa na przykładzie technologii zakładania trawnika

5

RAZEM

15

Literatura: 1. Bartosiewicz A. 1984.Urządzanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 2. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki. PWRiL.

 3. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi. PWRiL.

 4. Głowacki P., Niemirski A. 1988.Baseny, wodotryski, brodziki. PWRiL.

 5. Plessner H. 1992.Bądź architektem swojego ogródka. Wydawnictwo Arkady.

 6. Rutkowska B., Hempel A. 1986.Trawniki. PWRiL.

Tytuł przedmiotu: Pielęgnacja terenów zieleni (Cultivation of plants in green area)

Prowadzący: dr inż. Zofia Malinowska

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./ 15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:3

Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie

Tematyka: Poznanie biologicznych podstaw pielęgnacji zieleni: wykonywania cięć, formowania pnączy, sadzenie i uprawa roślin ogrodowych, zabezpieczanie na okres zimy

Kryteria oceny: praktyczne sprawdziany umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Kalendarz prac w ogrodzie

2

Żywopłoty – zasady formowania

2

Rodzaje cięcia krzewów

2

Sadzenie roślin w terenach zieleni

2

Pnącza - pielęgnacja

3

Pielęgnacja krzewów liściastych

2

Zabezpieczenia roślin na zimę

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Cięcie krzewów swobodnie rosnących

2

Formowanie żywopłotów liściastych

3

Formowanie żywopłotów iglastych

2

Pielęgnacja róż

2

Pielęgnacja trawnika

2

Pielęgnacja roślin zielnych w ogrodzie

2

Okrywanie roślin na zimę

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Baumann R. 1991. Domy w zieleni. Arkady.

 2. Gottschyalk W. 1991. Poradnik dla miłośników róż. PWRiL.

 3. Rutkowska B. 1996. Trawniki. PWRiL.

 4. Squire D. 2004. Cięcie roślin. Arkady.

 5. Wałęza W. 2002. Żywopłoty. PWRiL.

Tytuł przedmiotu: Integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych przed chorobami*

(Integrated methods of plant protection)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Mazur

prof. dr hab. Marek Grabowski

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
4

Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna