Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona21/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Systematyka warzyw, przegląd grup użytkowych warzyw.

Rozmnażanie roślin warzywnych: generatywne i wegetatywne, materiał siewny i jego ocena

Rozpoznawanie siewek roślin warzywnych.

Produkcja rozsady warzyw, sposoby, cele, miejsca, materiały do produkcji, zabiegi, nowoczesne technologie produkcji, w tym automatyczne linie do wysiewu, maszyny do pikowania i sadzenia rozsady

Nawadnianie roślin warzywnych, wymagania wodne warzyw, terminy i dawki nawodnień, charakterystyka i montaż systemów nawadniających w uprawie polowej

Chwasty w uprawach warzywnych, podział chwastów, wrażliwość warzyw na zachwaszczenie, rozpoznawanie

Ustalanie potrzeb nawozowych warzyw - wprowadzenie


2

2
2


3

2
2


2

Odmiany warzyw, źródła informacji o odmianach. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – sieć doświadczalna, rejestr odmian. Wizyta w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach - zapoznanie się z kolekcją odmian poszczególnych gatunków warzyw.

Kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea var. capitata), kapusta pekińska (Brassica pekinensis) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian kapusty głowiastej ze względu na przeznaczenie (na świeży rynek, dla przetwórstwa, na przechowanie), charakterystyka wymienionych grup odmian.

Kalafior (Brassica oleracea var. botrytis), brokuł (Brassica oleracea var. italica) – biologia i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na termin uprawy i przeznaczenie.

Ogórek gruntowy (Cucumis sativus) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na sposób użytkowania (korniszony, konserwowe, kwaszeniaki, sałatkowe), charakterystyka wymienionych grup odmian.

Pomidor gruntowy (Lycopersicon esculentum) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na sposób wzrostu (karłowe i tyczne, wiotko- i sztywnołodygowe), cechy owocu (wielkoowocowe, średnioowocowe, cherry), kolor owocu i in., charakterystyka wymienionych grup odmian.

Marchew (Daucus carota), pietruszka (Pertoselinum crispum), seler korzeniowy (Apium graveolens) – biologia, cechy odmianowe i kierunki hodowli wymienionych gatunków, podział odmian marchwi na typy użytkowe: paryski, baby, amsterdamski, nantejski, berlicum, flakkee, imperator, chantenay, kuroda. Charakterystyka wymienionych typów.

Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris), groch siewny (Pisum sativum) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian fasoli ze względu na sposób wzrostu (karłowe, biczykowe i tyczne), cechy strąka (szparagowe, na suche nasiona, flageolet), cechy nasion (wielkość nasion, kształt, kolor) i in., charakterystyka wymienionych grup odmian; podział odmian grochu ze względu na cechy strąka i nasion oraz długość okresu wegetacji.

Burak ćwikłowy (Beta vulgaris var. esculenta), szpinak (Spinacia oleracea) - biologia i cechy odmianowe buraka, podział odmian ze względu na kształt korzenia (spłaszczony, kulisty, cylindryczny), wybarwienie, cechy rozety liściowej i in., charakterystyka wymienionych grup odmian, charakterystyka odmian szpinaku.

Sałata gruntowa (Lactuca sativa) - biologia i cechy odmianowe, podział na formy uprawne (sałata głowiasta, rzymska, listkowa, łodygowa), charakterystyka wymienionych form.

Cebula (Allium cepa), por (Allium porrum) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian cebuli ze względu na kolor, kształt i wielkość zgrubienia, przeznaczenie odmian do określonego sposobu uprawy (z dymki, z siewu wiosennego, z siewu letniego), charakterystyka wymienionych grup odmian; cechy różnych grup odmian pora.2

2


1

1

2


2

2


1

1

1Typy pomieszczeń uprawnych, elementy budowy szklarni i tunelu foliowego, zapoznanie z rodzajami materiałów stosowanych do budowy i pokrycia, typy konstrukcji standartowych i lokalnych szklarni oraz tuneli wysokich

Wyposażenie pomieszczeń uprawnych, stoły, systemy ogrzewania,

systemy wentylacji, lampy do doświetlania i technika doświetlania,

Osłony niskie w uprawie warzyw, zapoznanie z materiałami do

ściółkowania, osłaniania bezpośredniego oraz budową i typami tuneli niskich, stosowane materiały

Przygotowanie rozsady pomidora, ogórka i papryki do uprawy

pod osłonami, szczepienie rozsady, możliwości mechanizacji procesów

Zapoznanie z biologią i cechami odmianowymi pomidorów, ogórków, papryki i sałaty w uprawie pod osłonami, uzyskanie umiejętności właściwego wyboru odmiany pod kątem oczekiwanych cech użytkowych

Praktyczne zapoznanie z zabiegami cięcia i prowadzenia roślin

pomidorów, ogórków i papryki

Biologia kwitnienia i zawiązywania owoców u pomidorów, ogórków

i papryki pod osłonami, wspomaganie zapylania u pomidorów, zapoznanie

z techniką stosowania owadów zapylających pod osłonami


4

2
2


2
2

2
1
RAZEM

45

Literatura: 1. Chroboczek E. (red.) 1977. Odmianoznawstwo roślin warzywnych, PWRiL.

 2. Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw, PWRiL.

 3. Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie.

 4. Kurpaska S.2008. Szklarnie i tunele foliowe – inżynieria i procesy, PWRiL.

 5. Odmiany warzyw uprawy pod osłonami, Plantpress.

 6. Odmiany warzyw uprawy polowe, Plantpress.

 7. Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw, Brasika.

 8. Pudelski T. (red.). 2005. Uprawa warzyw pod osłonami, PWRiL.

 9. Siwek P.2004. Warzywa pod folią i włókniną. Hortpress.

Tytuł przedmiotu: Rośliny ozdobne (Ornamental Plants)

Prowadzący: prof. dr hab. Anna Bach

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 45 w./45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


30/30

15/15Punkty ECTS:


4

5 (S)


4

5 (S)
Cel kursu: Poznanie ogólnych zasad uprawy, podstawowego doboru i walorów zielnych roślin ozdobnych

Tematyka: Stan i kierunki rozwoju kwiaciarstwa w Polsce, roślinność z różnych stref klimatycznych, pojemniki i podłoża, rozmnażanie roślin ozdobnych, warunki zewnętrzne upraw, spoczynek, pędzenie i trwałość kwiatów ciętych, dobór roślin ozdobnych i zasady uprawy w gruncie i pod osłonami

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, opracowanie 30 kart zielnikowych z zakresu roślinoznawstwa gruntowego, rozpoznawanie roślin z natury

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Stan i kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce

2

Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka Cechy charakterystyczne roślin ozdobnych w aspekcie okresowości ich rozwoju: rośliny mono- i polikarpiczne

2

Warunki naturalnego występowania roślin ozdobnych jako podstawa ich zastosowania w ogrodnictwie ozdobnym w Polsce: lasy tropikalne, lasy twardo- i laurolistne, stepy, prerie, lasy liściaste i iglaste, półpustynie i pustynie

4

Systemy uprawy roślin ozdobnych: otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie

2

Czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych: wymagania ekologiczne

2

Czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych: gleba i podłoża

2

Czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych: naczynia i pojemniki

2

Rośliny gruntowe: cechy biologiczne gruntowych roślin ozdobnych (jednoroczne, byliny)

2

Walory dekoracyjne i cechy plastyczne zielnych roślin ozdobnych

2

Zastosowanie i zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych: rośliny okrywowe, skalne, kobiercowe, wodne i nadwodne, rabatowe, kwietnikowe i balkonowe, runo parkowe

8

Rośliny szklarniowe: sterowanie procesem kwitnienia

2

Rośliny szklarniowe: spoczynek i pędzenie roślin ozdobnych

2

Rośliny szklarniowe: trwałość kwiatów ciętych i doniczkowych

2

Zastosowanie substancji wzrostowych w produkcji kwiaciarskiej

2

Rośliny szklarniowe: szczegółowe wymagania siedliskowe i zasady uprawy pod osłonami roślin doniczkowych (cyklamen, azalia, anturium, poinsecja) lub z przeznaczeniem na kwiaty cięte (gerbera, goździk, chryzantema, róże, anturium

4

Podstawowy dobór, wykorzystanie i zasady pędzenia ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych i kłączowych

3

Krzewy w produkcji kwiaciarskiej

2

RAZEM__18'>RAZEM

45
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zasady rozmnażania generatywnego roślin ozdobnych.

3


Zasady rozmnażania wegetatywnego roślin ozdobnych.

6

Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne: sadzenie i przesadzanie, podlewanie, cieniowanie, zasady nawożenia.

3

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny doniczkowe szklarniowe.

7

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne i dwuletnie.

6

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: byliny.

9

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych : paprocie, trawy, rośliny wodne

6

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: ozdobne rośliny cebulowe

5

RAZEM

45

Literatura: 1. Chmiel H. (red.) 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

 2. Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL Poznań.

 3. Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

 4. Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe. PWRiL Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Zagospodarowanie terenów zieleni - Dendrologia

(Green area management – Dendrology)

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Muras

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 18 w./27 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:18/27

Punkty ECTS:5

6 (S, B)


Cel kursu: Poznanie morfologii, systematyki, wymagań siedliskowych oraz walorów dekoracyjnych ozdobnych roślin drzewiastych.

Tematyka: Rośliny drzewiaste rodzime i podstawowe gatunki obce rosnące w terenach zieleni – cechy morfologiczne, wymagania siedliskowe, mrozoodporność, dekoracyjność.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, opracowanie 30 kart zielnikowych

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie do przedmiotu. Wiadomości ogólne: jednostki systematyczne, nazewnictwo botaniczne, pojęcie gatunku, proweniencja, introdukcja drzew i krzewów. Podstawowe terminy morfologiczne. Wymagania siedliskowe.

1

Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae

1

Pinaceae (cz. I)

1

Pinaceae (cz. II)

1

Cupressaceae

1

Salicaceae, Juglandaceae

1

Betulaceae, Fagaceae

1

Ulmaceae, Ranunculaceae

1

Corylaceae, Berberidaceae

1

Magnoliaceae, Platanaceae,

1

Hydrangeaceae, Grossulariaceae

1

Rosaceae (cz. Maloideae)

1

Rosaceae (cz. Prunoideae, Rosoideae), Fabaceae

1

Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Araliaceae, Aceraceae

1

Tiliaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Thymelaceae, Elaeagnaceae, Cornaceae

1

Ericaceae, Oleaceae, Apocynaceae

1

Caprifoliaceae, Bignoniaceae

1

Zastosowanie wybranych gatunków drzew i krzewów w terenach zieleni.

1

RAZEM

18
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae.

Pinaceae (cz.I) – rodzaj: Abies i Picea .2

Pinaceae (cz.II) – rodzaj: Pseudotsuga, Tsuga, Larix, Pinus.

2

Cupressaceae.

2

Salicaceae, Juglandaceae, Fagaceae, Ulmaceae.

2

Betulaceae, Corylaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae.

2

Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae.

2

Pinaceae (cz.II) – rodzaj: Pseudotsuga, Tsuga, Larix, Pinus.

2

Rosaceae (cz.I) – podrodzina: Spiraeoideae, Maloideae.

2

Rosaceae (cz.II) – podrodzina: Prunoideae, Rosoideae, Fabaceae.

2

Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Araliaceae, Araceae.

2

Tiliaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Thymelaceae, Eleagnaceae, Cornaceae

2

Ericaceae, Oleaceae, Apocynaceae

2

Caprifoliaceae, Bignoniaceae

2

Rozpoznawanie roślin w terenie

1

RAZEM

27

Literatura: 1. Aichele D. I. R., Schwegler A. 1998. Jakie to drzewo? PWRiL.

 2. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

 3. Muras P., Frazik–Adamczyk M. 2002. Żywopłoty 2002.

 4. Seneta W., Dolatowski J. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

 5. Seneta W. 1981. Drzewa i krzewy iglaste. PWN.

 6. Rocznik Dendrologiczny. Rocznik sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Tytuł przedmiotu: Zagospodarowanie terenów zieleni - Szkółkarstwo Ozdobne

(Green area management – Ornamental Nursery)

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Muras

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:3

Cel kursu: Zapoznanie studentów ze sposobami rozmnażania drzew, krzewów i bylin, oraz podstawowymi metodami produkcji szkółkarskiej.

Tematyka: Podstawowe metody wegetatywne i generatywne rozmnażania oraz pielęgnacji szkółkarskiej drzew krzewów ozdobnych i bylin. Materiały, urządzenia i obiekty produkcji szkółkarskiej, prowadzenie szkółki.

Kryteria oceny: samodzielne wykonanie podstawowych sposobów rozmnażania wybranych gatunków drzew, krzewów ozdobnych i bylin

Forma zakończenia: egzaminPobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna