Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona2/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Literatura:


  1. McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się.

  2. Tokarz M. Perswazja, manipulacja, informacja.

  3. Zwoliński A. Słowo w relacjach społecznych.

Tytuł przedmiotu: Historia sztuki i kultury polskiej

(History of art and architecture and polish culture.)

Prowadzący: dr hab. Jacek Dębicki

Katedra, zakład: Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej

(Wydział Leśny)

Wymiar godzin: 30 w./ 0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

30/0Punkty ECTS:

3Cel kursu: Zaprezentowanie podstaw teorii i historii kultury i sztuki. Wyjaśnienie chronologii dziejów sztuki i treści dzieła sztuki. Interpretacja dzieła sztuki jako nośnika określonych znaczeń.

Tematyka: Definicje: kultura, sztuka, piękno przeżycia estetycznego. Omówienie wielkich zespołów zabytkowych; założenia pałacowo-ogrodowe, katedra gotycka, zamek krakowski, sztuka Wita Stwosza, drewniane, zabytkowe kościoły Podhala

Kryteria oceny: praca pisemna

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zagadnienia wstępne

2

Niektóre aspekty sztuki prehistorycznej: pierwsze dzieła sztuki i ich treści estetyczne; malarstwo w jaskini Altamira w Pirenejach

2

Sztuka starożytnej Grecji, starogreckie Mykeny; Grecja okresu klasycznego; świątynie na Akropolu w Atenach; wielkie porządki architektoniczne w antyku

2

Sztuka chrześcijańska Europy średniowiecznej: Sąd Ostateczny na romańskim portalu w katedrze w Autun we francuskiej Burgundii (XII wiek); Portal Królewski w katedrze w Chartres (poł. XII w.);

Dwie wielkie gotyckie katedry Francji: Notre-Dame w Paryżu i Notre-Dame w Reims; Sainte-Chapelle w Paryżu i estetyka sztuki gotyckiej6

Sztuka Europy nowożytnej:

architektura paryskiego Luwru i ogrody Tuileries;

królewski pałac i założenia ogrodowe w Fontainebleau pod Paryżem;

pałac królewski w Wersalu; założenia ogrodowe pałacu wersalskiego: estetyka ogrodu francuskiego8

Renesansowe rezydencje magnackie: Baranów Sandomierski;

Krasiczyn koło Przemyśla: renesansowy zamek i założenia romantycznego ogrodu zamkowego3

Pałac w Nieborowie koło Łowicza: architektura pałacu i muzeum wnętrz; kompozycja ogrodu pałacowego; Arkadia: ideowe przesłanki i kompozycja ogrodu preromantycznego

3

Rezydencja magnacka w Łańcucie: dzieje budowy pałacu; muzeum wnętrz pałacu w Łańcucie; ogród łańcucki, architektura i rzeźby ogrodowe

2

Pałac w Wilanowie i jego założenie ogrodowe

2

RAZEM

30Literatura:


  1. Dębicki J., Faure J.F., Grunwald D., Pindel A.F. Historia sztuki europejskiej.

  2. Dobrowolski T. Wit Stwosz.

  3. Dobrowolski T. Sztuka Krakowa.

  4. Chrzanowski T., Kornecki M. Sztuka Ziemi Krakowskiej.

Tytuł przedmiotu: Ekofilozofia (Ecophilosophy)

Prowadzący: Dr I. Trzcieniecka-Schneider

Katedra, zakład: Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej

(Wydział Leśny)

Wymiar godzin: 30 w./ 0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
30/0
Punkty ECTS:
3
Cel kursu: Problematyka ekofilozofii jako jednej z najbardziej obiecujących dyscyplin naszych czasów. Społeczne i filozoficzne aspekty konfrontacji „człowiek-przyroda.”

Tematyka: Miejsce człowieka w przyrodzie. System wartości stanowiących motywy ludzkiego działania w środowisku. Idea zrównoważonego rozwoju wobec wyzwań globalizacji.

Kryteria oceny: praca pisemna

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Pojecie i przedmiot ekofilozofii.

2

Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera.

2

Projekt etyki naukowej Kazimierza Twardowskiego a współczesne etyki ewolucjonistyczne.

2

Ewolucjonizm.

2

Człowiek wobec przyrody.

2

Człowiek pomiędzy przyrodą a kulturą

4

Antropocentryzm.

2

Biocentryzm.

2

Idea zrównoważonego rozwoju.

2

Wyzwania globalizacji.

4

Ocena wiarygodności źródeł informacji

4

Wszechświat jako środowisko człowieka

2

RAZEM

30

Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna