Spis treści sytuacja gospodarcza w federacji rosyjskiej w okresie styczeń-wrzesień 2002 rokuPobieranie 0.79 Mb.
Strona1/14
Data25.03.2018
Rozmiar0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Przegląd Gospodarczo-Rynkowy nr 77


Spis treści


1.SYTUACJA GOSPODARCZA W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2002 ROKU. 2

1.1Koniunktura gospodarcza w okresie styczeń-wrzesień 2002 roku 2

1.2Przemysł 2

1.3Rolnictwo 3

1.4Budownictwo 4

1.5Inwestycje 4

1.6Inwestycje zagraniczne 5

1.7Handel detaliczny i usługi dla ludności 6

1.8Inflacja i ceny 7

1.9Poziom życia ludności i zatrudnienie 7

1.10Budżet 8

1.11Wyniki handlu zagranicznego Federacji Rosyjskiej w 2001 r. 82.WSPÓŁPRACA FR Z POLSKĄ W DZIEDZINIE ELEKTROENERGETYKI. 11

2.1Rosyjski eksport energii elektrycznej w latach 2000 - I półrocze 2002. 12

2.2Rosyjski import energii elektrycznej w latach 2000 - I półrocze 2002. 13

2.3System energetyczny Federacji Rosyjskiej 14

2.4Polityka energetyczna Rosji. 14

2.5Reforma RAO JES (РАО «ЕЭС РОССИИ») 17

2.6Przykłady inwestycji w Rosji zachodnich firm energetycznych. 18

3.WPŁYW PLANOWANEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ O PAŃSTWA EUROPY WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ ORAZ PAŃSTWA NADBAŁTYCKIE NA GOSPODARKĘ ROSJI. 19

4.REGIONY FEDERACJI ROSYJSKIEJ 22

4.1OBWÓD LENINGRADZKI podstawowe informacje oraz sytuacja społeczno-gospodarcza na tle gospodarki regionu północno-zachodniego FR. 22

4.2Obwód Smoleński 30

4.3Obwód Jarosławski - stosunki handlowo- gospodarcze przedsiębiorstw Obwodu z Polską. 42
 1. SYTUACJA GOSPODARCZA W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2002 ROKU.
  1. Koniunktura gospodarcza w okresie styczeń-wrzesień 2002 roku

W 2002 roku począwszy od końca I kwartału w ciągu wszystkich kolejnych miesięcy

utrzymywała się pozytywna dynamika większości podstawowych makroekonomicznych wskaźników rozwoju gospodarki rosyjskiej, chociaż miesięczne tempo wzrostu PKB i przemysłu w sierpniu i wrześniu br. spadło, ale nie stało się ujemne jak we wrześniu 2001 r. Począwszy od marca zaczął stopniowo wzrastać poziom inwestowania. Realne dochody ludności rosną szybciej niż w ubiegłym roku. Zachowywana jest stabilność finansowa, co zapewnia znaczny proficyt, zarówno w zakresie budżetu, jak i bilansu płatniczego. Dług państwowy jest obsługiwany zgodnie z przyjętymi założeniami, a sytuacja na rynku walutowym jest stabilna i przewidywalna. Spada poziom wywozu kapitału za granicę. Następuje poprawa w sferze zatrudnienia.

Według oceny Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu (MRGiH) FR, począwszy od lutego b.r. przywrócona została dodatnia dynamika wzrostu PKB. W okresie styczeń-wrzesień 2002 roku osiągnęła ona poziom 104% w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. Zmniejszenie tempa wzrostu w sierpniu i wrześniu br. związane jest przede wszystkim ze spadkiem dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej i rolniczej oraz usług w zakresie transportu i handlu zagranicznego. W strukturze wykorzystania PKB podstawowymi składowymi, które zapewniły jego wzrost było istotne zwiększenie konsumpcji gospodarstw domowych oraz fizycznych wielkości eksportu.

Zachodząca obecnie zmiana czynników stymulujących wzrost gospodarczy Rosji przebiega z dużymi trudnościami. Wpływ czynników wewnętrznych na wzrost gospodarczy w roku bieżącym ulega spowolnieniu. Popyt na finalne towary coraz bardziej jest zaspokajany przez import, a nie na skutek rozwoju produkcji krajowej. Ocenia się, że możliwości podtrzymania trwałego wzrostu w ramach istniejącej struktury produkcji i mocy produkcyjnych są na wyczerpaniu. Uważa się, iż niezbędna jest aktywizacja reform strukturalnych w gospodarce, kontynuacja jej debiurokratyzacji, stworzenie warunków dla dopływu inwestycji oraz rozwoju nowych przedsiębiorstw i technologii.

  1. Przemysł


W okresie styczeń-wrzesień 2002 roku wartość produkcji przemysłowej wyniosła 4962,5 mld RUR i była wyższa o 4,0% od wielkości osiągniętej w porównywalnym okresie 2001 roku. Tendencja spadku produkcji przemysłowej przejawiająca się od października 2001 r. do stycznia 2002 r. ustąpiła w lutym b.r. i począwszy od lutego nastąpił jej wzrost.

Wzrost produkcji przemysłowej w tym okresie zapewniły: • sprzyjająca koniunktura w handlu zagranicznym dla wielu podstawowych towarów rosyjskiego eksportu, która zapewniła znaczący wzrost dostaw eksportowych ropy naftowej, smół syntetycznych i mas plastycznych oraz wyrobów z mas plastycznych, a także wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego. W szeregu przypadków wzrost eksportu kompensował spadek popytu wewnętrznego na wyroby niektórych gałęzi przemysłu (przeróbki ropy naftowej, niklowo-kobaltowej, pozyskiwania i przeróbki drzewa, produkcji kauczuku syntetycznego, tkanin bawełnianych);

 • wzrost popytu konsumenckiego na konkurencyjne wyroby krajowej produkcji, charakterystyczny szczególnie dla wielu gałęzi przemysłu spożywczego (mięsnego, mleczarskiego, cukierniczego, spirytusowego, piwnego, produkcji makaronów, napoi bezalkoholowych i koncentratów spożywczych). Podobna sytuacja wytworzyła się w zakresie produkcji artykułów gospodarstwa domowego, telewizorów, wyrobów papierniczych, opakowań szklanych, tkanin lnianych, obuwia i galanterii skórzanej;

 • wzrost popytu inwestycyjnego ze strony monopoli naturalnych na urządzenia energetyczne i transportu szynowego;

 • aktywizacja budownictwa mieszkaniowego, która spowodowała wzrost produkcji cementu, wyrobów azbestowych, ceramiki budowlanej, materiałów izolacyjnych i szkła budowlanego;

 • znaczący wzrost wydobycia złota i produkcji wyrobów walcowanych w metalurgii kolorowej.

W efekcie największe wzrosty odnotowano w kolorowej metalurgii (8,9%), w przemyśle spożywczym (7,8%), przemyśle paliwowym (6,3%) i w przemyśle materiałów budowlanych (4,7%).

Spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej w porównaniu do wskaźników 2001 roku (105,2%) wynika z: • względnego zmniejszenia się popytu na krajową produkcję dóbr inwestycyjnych ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw (spadek poziomu zysku przedsiębiorstw o 38,7% w przemyśle, a w całej gospodarce o 27,8% w okresie styczeń-sierpień 2002 roku w porównaniu do tego samego okresu 2001 r.), w tym urządzeń dla metalurgii, górnictwa, chemii, rolnictwa, kompleksu komunalnego;

 • względnego zmniejszenia się popytu na krajową produkcję ze względu na narastającą konkurencję towarów importowanych - mebli, odzieży, farmaceutyków, kosmetyków;

 • zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa dla elektrowni i kotłowni z powodu ciepłej zimy i wysokiego poziomu zapasów na początku roku;

 • niesprzyjającej koniunktury w handlu zagranicznym dla wyrobów przemysłu aluminiowego i miedziowego, nawozów mineralnych, produktów podstawowej syntezy organicznej.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR udział kompleksu przemysłów zorientowanych na eksport w ogólnym wzroście produkcji przemysłowej 4,0% wyniósł 2,55%, przemysłów pracujących na potrzeby konsumentów 1,1%, a na potrzeby inwestycyjne 0,8%.


  1. Directory: files -> biuletyn-ekonomiczny
   files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
   files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
   files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
   files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
   biuletyn-ekonomiczny -> Spis treści polsko rosyjska wspóŁpraca gospodarcza 2
   biuletyn-ekonomiczny -> Spis treści stosunki gospodarcze polska-rosja. Problemy, perspektywy
   biuletyn-ekonomiczny -> Spis treści informacja o Dniach „Teraz Polska” w Niżnim Nowgorodzie I imprezach towarzyszących
   biuletyn-ekonomiczny -> Rzegląd Gospodarczo
   biuletyn-ekonomiczny -> Rzegląd Gospodarczo
   biuletyn-ekonomiczny -> Federacja Rosyjska Przegląd gospodarczo-rynkowy Biuletyn Ekonomiczny nr 70

   Pobieranie 0.79 Mb.

   Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna