Specyfikacj aPobieranie 207.75 Kb.
Data25.11.2017
Rozmiar207.75 Kb.

sp drobny sprzęt kardiochir i chir 08 ZP/8263/07/2008

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę drobnego sprzętu do zabiegów

kardiochirurgicznych i chirurgicznych

dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań


  1. Opis przedmiotu zamówienia:


1.1 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu drobnego do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu Asortyment, jego ilości oraz wymagane cechy przedmiotu zamówienia zostały opisane w poniższym zestawieniu oraz na załączonym formularzu ofertowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części):

PAKIET I - SYSTEMY DO STABILIZACJI KONIUSZKA SERCA - 6 szt.

Wymagane cechy:

1/silikonowa końcówka rozgałęziona na 3 części

2/końcówka ssąca zamocowana do ramienia stabilizującego w sposób elastyczny

3/ramie o niskiej regulacji kształtu - niskoprofilowe

4/możliwość dostosowania do warunków anatomicznych serca
PAKIET II – SYSTEMY DO STABILIZACJI SERCA W OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO - 50 szt.

Wymagane cechy:

1. uniwersalne wyposażenie mocujące, współpracujące z różnymi typami rozwieraczy

2. ramię unieruchamiające o dużym zakresie ruchów z możliwością dostosowania do warunków anatomicznych serca szerokiej zmienności ustawienia.

3. element stabilizujący serca musi mieć możliwość dostosowania do warunków anatomicznych serca.

4. zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą

5. trzy elementy mocujące:

a/ do rozwierania

b/ do unieruchomiania zestawu w zamierzonym położeniu

c/ do unieruchomiania z bijącym sercem (element ssący) albo jeden element mocujący, łączący wszystkie cechy wymienione w pkt. a – c

6. Inne nie wymienione elementy wyposażenia oferowanego systemu oraz jego cechy użytkowe


PAKIET III – ELEKTRODY BIERNE - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/elektrody będą stosowane w długotrwałych zabiegach kardiochirurgicznych wykonywanych w hipotermi

2/ elektroda dwudzielna pokryta hydrożelem

3/ zaopatrzona w system przeciwoparzeniowy REM

4/ zaopatrzona w kabel o dł. 3 metry

5/ kabel łączący się z płytką powinien być wtopiony w płytkę, aby nie dawać odleżyn

6/ pakowane pojedynczo

7/ elektroda winna być kompatybilna z posiadanym sprzętem t.j. kutorami Valleylab

8/ elektrody powinny być odporne na zawilgocenia, niedopuszczalne jest by pod wpływem potu pacjenta elektroda odklejała się lub przestawała działać, a skóra narażona była na poparzenia
PAKIET IV – ELEKTRODY CZYNNE - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ elektroda monopolarna z kablem o dł. 3 m

2/ plastyczne przyciski do cięcia i koagulacji zatopione w przedłużonym uchwycie

3/ powinna być zaopatrzona w końcówkę tnącą

4/ pakowane pojedynczo, jałowa

5/elektroda winna być kompatybilna z posiadanym sprzętem t.j. kutorami Valleylaba


PAKIET V

1. DREN TYPU YANKAUER - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ dren o dł. 300 cm i średnicy wewnętrznej 7 mm z jedną naturalną rozszerzoną końcówką i drugą z dołączoną zagiętą końcówką do odsysania o dł. 25 cm

2/ dren z przedłużonymi wzmocnieniami uniemożliwiającymi zasysanie się drenu

3/ końcówki uniwersalne do podłączenia ze wszystkimi systemami do zbiórki wydzielin

4/ zestaw pakowany podwójnie, jałowy
2. KOŃCÓWKI TYPU YANKAUER - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ sztywna, zagięta, przeźroczysta o dł. 25 – 30 cm

2/ średnica wewnętrzna końcówki odsysającej 6 mm zakończona oliwką z otworem centralnym i 4 bocznymi

3/ ergonomiczny uchwyt zabezpieczający przed ślizganiem

4/ bez kontroli siły ssania

5/ pakowana podwójnie, jałowo


Uwaga: dren typu Yankauer i końcówki typu Yankauer winny być kompatybilne.
PAKIET VI – WYCINAKI DO AORTY* : rozm. 4,0 - 400 szt.

4,5 - 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ podwójne ostrze tnące zamontowane w plastikowej rękojeści z oznaczeniem rozmiaru na wycinaku

2/ zaopatrzone w cyngiel spustowy, wygodna rączka gwarantująca bezpieczny uchwyt

3/ pakowane pojedynczo, jałowe


PAKIET VII – CEWNIK THORAX

Rozm. 32 - 500 szt.

36 - 500 szt.

Wymagane cechy:

1/ cewnik ze znakowaniem wgłębnym

2/ z ochronną nasadką umożliwiającą wprowadzenie drenu

3/ z możliwością uwidocznienia w Rtg

3/ pakowany pojedynczo, jałowy

PAKIET VIII - OSTRZA DO BY-PASS

1. Ostrza do by-pass: ostre - 800 szt.

zaokrąglone - 800 szt.

Wymagane cechy:

1/ ostrza specjalne do rękojeści typu SF

2/ ostrza umożliwiające preparowanie i nacinanie wieńcówek

3/ precyzyjny szlif i duża ostrość

4/ pakowane pojedynczo, sterylne
PAKIET IX – DRENY Z FILTREM P/BAKTERYJNYM - 100 szt.

Wymagane cechy:

dreny z filtrem p/bakteryjnym, eliminującym zanieczyszczenia cząstkowe i mikrobiologiczne z PCV 1,5 x 2,7 mm, dł. 200 cm , sterylne


Uwaga: dreny winny być kompatybilne z posiadanym sprzętem zamawiającego – pompą Perfuzor
PAKIET X –

1. BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO O POJ.150 ml - 250 szt.

Wymagane cechy:

1/ wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona o poj. 150 ml

2/ skalowanej co 2/10/30 ml

3/ ze wskaźnikiem próżni

4/ z zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny

5/ z taśmą mocującą i bezpiecznym uchwytem

6/ zestaw z drenem Ch 6 – 18

7/ sterylne


2. BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO O POJ.600 ml - 200 szt.

Wymagane cechy:

1/ wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona o poj. 600 ml

2/ skalowanej co 10/50 ml

3/ ze wskaźnikiem próżni

4/ z zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny

5/ z taśmą mocującą i bezpiecznym uchwytem

6/ zestaw z drenem Ch 6 - 18

7/ sterylne


3. DRENY TYPU REDON 14 cm 50 cm*

Rozm. Nr 12 - 50 szt.

Nr 14 - 100 szt.

Nr 16 - 180 szt.

Nr 18 - 50 szt.

Wymagane cechy:

1/ dreny z perforacją krzyżową 14 cm

2/ z podziałką o dł. 50 cm

3/ sterylne

4/ łatwe zakładanie drenów

5/ łatwe otwieranie opakowania


Uwaga: butelki do drenażu wysokopróżniowego i dreny typu Redon winny być kompatybilne
PAKIET XI - POJEMNIKI DO POBIERANIA KRWI - 500 szt.

Wymagane cechy:

  1. pojemniki do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, podwójne, poj. 450/300 ml z końcówką pobierającą na wkręt Luer z cytrynianem


PAKIET XII

1. DREN DO SSANIA Z PERFOROWANA KOŃCÓWKĄ typu Pode - 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ dren z czarną linią przewodzącą o dł. 180 cm i śr. 5 mm , z jedną naturalnie rozszerzoną końcówką i drugą z dołączoną końcówką typu Poole, sztywną, dwuczęściową umożliwiającą odsysanie punktowe i masywne

2/ opakowanie podwójne: wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne opakowanie folia – papier
2. POJEMNIKI O POJ. 0,8 L - 300 szt.

2,0 L - 1 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ skala do precyzyjnego określania zapełnienia na wyznaczonym polu z przykrywką o śr. 14,5 cm zawierającą wewnętrzny filtr i zastawkę odcinającą , port do próbek, zdejmowany łącznik do podłączenia ssania i zdejmowany łącznik do podłączenia drenu.

2/ cały zestaw jednorazowy
PAKIET XIII

1. PUDŁKA NA ZUŻYTE IGŁY – 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ część piankowa pudełka przeznaczona do wkłuwania igieł

2/ część magnetyczna pudełka przeznaczona na skalpele

3/ podwójne, suwakowe zabezpieczenia zamknięcia

4/ zewnętrzne podkładki przylepne mocujące pudełko do podłoża

5/odporne na przebicia

6/pakowane pojedynczo, jałowe
2. PUDEŁKA NA ZUŻYTE IGŁY – 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ z przeźroczystym zamknięciem, na min. 10 igieł

2/ podwójne, suwakowe zabezpieczenia zamknięcia

3/z paskami gąbkowymi do zakłuwania igieł w czasie zabiegów operacyjnych, z wklejonym paskiem magnetycznym na skalpele, z możliwością przylepienia do podłoża

4/ sterylne
3. OCHRANIACZE NA NARZĘDZIA 241 cm x 26 cm – 5 op.

Wymagane cechy:

ochraniacz na narzędzia z hydrofobowej pianki; w rolce, podzielonej na torebki o wymiarach 4 cm x 5 cm (do zabezpieczenia narzędzi, które są pakowane w rękawy foliowo – papierowe)


4. PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA KOŃCÓWEK DO KOAGULACJI – 1 800 szt.

Wymagane cechy:

  1. przylepna podkładka 5 cm x 5 cm

2. pakowany pojedynczo, jałowo
5. TORBY DO LICZENIA SERWET – 1000 szt.

Wymagane cechy:

1. z folii

2.biała tylnia ściana

3. 5 dużych kieszeni przeźroczystych z przodu 26 cm

4.10 małych kieszeni przeźroczystych z przodu 13 cm

5. otwory na powieszenie

6. opakowanie zbiorcze z otworem do łatwego wyciągania pojedynczych sztuk

Uwaga: otwory na powieszenie winny być dostosowane do posiadanego przez zamawiającego stelaża posiadającego zaczep do powieszenia co 20 cm
PAKIET XIV - UCHWYTY NA DRENY 13,3 x 3,8 cm – 600 szt.

Wymagane cechy:

1/ uchwyt na dreny, samoprzylepny z taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm dla przewodów i denów o średnicy do 5 cm ,

2/ sterylny
PAKIET XV - DRENY BRZUSZNE*

Rozm. Nr 28- 40 szt.

Nr 26 - 40 szt.

Nr 24 - 40 szt.

Nr 20 - 40 szt.

Wymagane cechy:

1/ jałowy

2/ silikonowy

3/ z trzema otworami

4/ dł. 40 -50 cm

5/ z nitką Rtg


*) ilości w poszczególnych rozmiarach będą zamawiane w miarę potrzeb
PAKIET XVI – ZESTAW DO NAKŁUCIA PUNKCJI JAMY OPŁUCNEJ - 200 szt.

Wymagane cechy:

1. cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm, dł. 80 mm (igła)

2. dren łączący o dł. 85 -95 mm

3. strzykawka jednorazowa 50 – 60 ml

4. worek 2 l z możliwością jego wymiany

5. kranik trójdrożny

6. dren łączący z końcówką LOCK (męski)

7. każdy element stanowiący zestaw pakowany pojedynczo, sterylny

8. wszystkie elementy winny być kompatybilne ze sobą
1.2 Oferowany sprzęt winien spełniać odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 i przepisy wykonawcze do tej ustawy), t.j. posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
1.3 Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów oraz opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym opakowaniu przedmiotu zamówienia winny być podane następujące informacje: nazwa wyrobu, rodzaj, rozmiar, data ważności i numer serii, nazwa wytwórcy/producenta. Data ważności nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy.
1.4 Wykonawca winien dostarczyć wzory oferowanego asortymentu dla każdego pakietu w celu dokonania prób użytkowych oraz oceny jakości zgodnie z pkt. 13.5 niniejszej SIWZ.

Wzory z każdego oferowanego asortymentu winny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z etykietą handlową zawierającą informacje zgodnie z pkt. 1.3.Wzory w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą , podając na opakowaniu wzorów dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu z dopiskiem „wzory”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych wzorów, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w danym pakiecie dotyczą.

Wykonawca może dołączyć do oferty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu.


1.5 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną stwierdzone w nim błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzu innym niż oryginalny.
Uwaga! Na formularzu ofertowym w kolumnie „wytwórca/producent” należy wpisać nazwę wytwórcy sprzętu w zrozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 24 powołanej w pkt. 1.2 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896). Nazwa ta winna odpowiadać nazwie wytwórcy/producenta wymienionego w dokumencie dopuszczenia danego sprzętu do obrotu.
1.6 Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany/e pakiet/y, przy czym w każdym pakiecie wymagany jest cały wyszczególniony w nim asortyment.
1.7 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
1.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie.
1.9 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.
1.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki wykonania zamówienia :
2.1 Miejsce dostawy:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

SEKCJA ZAOPATRZENIA

ul. Szkolna 8/12

61-833 P o z n a ń
2.2 Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko .

2.3 Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcję Zaopatrzenia zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy).

2.4 Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, od daty doręczenia faktury zamawiającemu.

2.5 W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych, liczonych bez podatku VAT, w sposób niekorzystny dla zamawiającego.

2.6 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

2.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy, do wysokości wartości tej umowy.
3. Termin wykonania zamówienia.

Umowa z wykonawcą (lub wykonawcami) którego/ych oferta będzie wybrana zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 28 luty 2009 r.


4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1 Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,
4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:


      1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


4.2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3
4.2.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4.2.6 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4.2.7 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.


4.2.8 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.6
4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ
4.3.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U . Nr 93 poz. 896) , tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego
UWAGA! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie – odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony.

4.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty.


4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
4.6 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest jednak do wskazania na formularzu ofertowym, którą część zamówienia realizowali będą podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przez podwykonawców zasadniczej części zamówienia, określonej w pkt. 1.1. SIWZ.


  1. Informacje o sposobie porozumiewania się między zamawiającym a uczestnikami postępowania:


5.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
5.2 Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.
5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).

Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.

SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podany przy nazwie każdego załącznika.
5.4 Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem telefaxu wyłącznie pod nr 061 85 85 623 lub pocztą elektroniczną tylko na adres e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencji do wykonawców w sposób podany powyżej – na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzu ofertowym.


5.5 Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie w terminach wskazanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych w powołanej ustawie wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, pok. 10 lub do Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 5. Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczana tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska, fax, internet itp.). Korespondencja składana za pośrednictwem telefaxu lub pocztą elektroniczną może być nadana wyłącznie pod numer telefaxu oraz na adres podany w pkt. 5.4.
6. Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
dr Eugeniusz Kaszkowiak – Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii

tel.85 85 713 lub 85 24 669 w godz. od 9.00 do 14.30


dr Wojciech Waliszewki – Ordynator Oddział Chirurgii

Tel. 85 85 765 w godz. od 9.00 do 14.30


Elżbieta Prządka - Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax : (061) 85 85 623 w godz. 7:15 do 14:30

e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl w godz. 7:15 do 14:30
7. Wadium – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Sposób przygotowania oferty:
9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować.

9.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem:
‘’ Przetarg na dostawę drobnego sprzętu do zabiegów

kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu”

na adres:Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Kancelaria Zakładu

ul. Szkolna 8/12

61-833 Poznań
9.4 Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przystępującego do postępowania.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
9.5 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, pod rygorem jej nieważności.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Od pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o zamówienia publiczne nie wnosi się opłaty skarbowej (interpretacja Departamentu Prawnego UZP z dnia 30.01.2007r.)

Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).


9.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
9.7 Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 bezpośrednio za formularzem ofertowym dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3 skompletowane wg pakietów i ułożone w kolejności ich numeracji z zaznaczeniem, którego pakietu dotyczą i pozycji w pakiecie oraz materiały informacyjne

9.7.5 pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 – w wymienionej kolejności oraz w pkt. 9.5 (jeśli zachodzą wymienione tamże okoliczności).

10. Miejsce i termin składania ofert:


    1. Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, pok. 10 (wejście J, I ptr.) w terminie do:


14 marzec 2008 r. - godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii ZOZ.
10.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
10.3 Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty zamawiającemu.
11. Otwarcie ofert:

11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego pok. 5 (wejście J, I ptr.) Sekcja Zamówień Publicznych w dniu:
14 marzec 2008 r. o godz. 1200
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania; ceny ofert w każdym pakiecie odrębnie, podane w formularzu ofertowym w kolumnie 7b „wartość zamówienia brutto (z VAT) RAZEM oraz termin dostawy .
11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu i ubezpieczenia.
12.2 Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:

- w kolumnie 6a - Cena jednostkowa netto (bez VAT) – należy wpisać cenę jednostkową - bez podatku VAT,

- w kolumnie 6b- (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 6c - Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę z kolumny 6a powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7a - Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej netto (bez VAT) z kolumny 6a i liczby zamawianych jednostek z kolumny 5, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7b - Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z VAT) z kolumny 6c i liczby zamawianych jednostek z kolumny 5, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w poz. „RAZEM” należy podsumować wartości podane w kolumnach 7a i 7b - w każdym pakiecie, którego dotyczy,

- w pozycji „słownie: wartość zamówienia brutto (z VAT): - należy wpisać wartość z kolumny 7b


12.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru.


12.4 Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.
12.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.
13. Kryteria jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:
13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:

Dla pakietów

a/ cena oferty 80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych 20 pkt. znaczenia w ocenie

13.2 Oceny dokona Komisja Przetargowa. Każdy z członków Komisji oceny każdej oferty w danym pakiecie dokona indywidualnie mając do dyspozycji 100 pkt. w ramach znaczenia określonego w pkt. 13.1. Do oceny zostaną dopuszczone tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagane warunki w danym pakiecie i pozycji, opisane w SIWZ.
13.3 Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie.

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu ocen indywidualnych we wszystkich kryteriach, w danym pakiecie

13.4 Punktacja w kryterium określone w pkt. 13.1 a/ (cena oferty) obliczona będzie wg następującego wzoru:
cena najniższa

cena badanej oferty x 80 pkt.
Do obliczeń przyjęta zostanie wartość oferty podana na formularzu ofertowym w kolumnie 7b w poz. Razem „wartość zamówienia brutto (z VAT)” w każdym pakiecie.
13.5 W ocenie kryterium określonego w pkt. 13.1 b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych podlegać będą własności użytkowe oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, na podstawie dostarczonych wzorów (zgodnie z zapisem pkt. 1.5 SIWZ)

Możliwa do uzyskania punktacja 0 – 20 pkt. Pod uwagę będą brane następujące cechy:


PAKIET I - SYSTEM DO STABILIZACJI KONIUSZKA SERCA – 1/ wpływ na hemodynamikę pracy serca w wybranej pozycji, 2/skuteczność podłączenia - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET II – SYSTEM DO STABILIZACJI SERCA – 1/ jakość stabilizacji – 7 pkt., 2/ podatność – 6 pkt., 3/ trwałość – 7 pkt.
PAKIET III – ELEKTRODY BIERNE

1/ trwałość przylegania do skóry – 7 pkt, 2/ łatwość odklejania płytki od pacjenta – 7 pkt., 3/ odporność na zawilgocenia – 6 pkt.


PAKIET IV – ELEKTRODY CZYNNE

1/łatwość obsługi przycisków (plastyczność), 2/łatwość połączenia kabla z przyciskiem – możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.


PAKIET V

a/ poz. 1 – DREN TYPU YANKAUER - 1/pewność połączenia drenu z układem ssakowym - 7 pkt., 2/całkowitą przeźroczystość zestawu – 7 pkt., 3/wzmocnienie przedłużenia drenu – 6 pkt.
b/ poz. 2 – KOŃCÓWKI TYPU YANKAUER - 1/ wielkość (śr. zewnętrzna) oliwki - 6 pkt. , 2/ pewność połączenia z drenem – 8 pkt., 3/ długość końcówki – 6 pkt.
PAKIET VI – WYCINAKI DO AORTY - 1/wygodny uchwyt i cyngiel spustowy – 5 pkt., 2/ostrość ostrza – 10 pkt., 3/ pewność trzymania i łatwość otwierania opakowania – 5 pkt.
PAKIET VII – CEWNIK THORAX - 1/czytelność oznakowania wgłębnego – 7 pkt., 2/łatwość otwierania opakowania – 7 pkt., 3/ posiadanie kontrastu Rtg – 6 pkt
PAKIET VIII - OSTRZA DO BY-PASS - 1/ ostrość i trwałość ostrza, 2/ łatwość otwierania opakowania - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET IX – DREN Z FILTREM P/BAKTERYJNYM - 1/ łatwość połączenia filtra z drenem, 2/łatwość otwierania opakowania - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET X

a/ poz. 1 - 2 - BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓZIOWEGO - łatwość połączenia butelki z drenem; 2/ pewne i szczelne połączenie butelki z drenem ; 3/ wygodny zacisk do próżni i wydzielin 4/ wygodny wskaźnik poziomu próżni - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 5 pkt.
b/ poz. 3 - DRENY TYPU REDON - 1/ dreny o sztywnych ściankach, utrzymujące nadany podczas operacji kształt, kontrastujące w Rtg – 12 PKT.; 2/ łatwość zakładania drenów – 5 pkt..; 3/ łatwość otwierania opakowania – 3 pkt.
PAKIET XI - POJEMNIKI DO POBIERANIA KRWI - 1/ przydatność przy wysokich hematokrytach, jakość wykonania, 2/ łatwy w użyciu, 3/ odporny na uszkodzenia, 4/ szczelność - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 5 pkt.
PAKIET XII

a/ poz. 1 - SSAKI Z PERFOROWANA KOŃCÓWKĄ - 1/za łatwość zmiany z odsysania masywnego na punktowe – 7 pkt., 2/ za pewność połączenia z pojemnikiem do zbiórki wydzieliny – 7 pkt.; 3/ za ilość otworów perforacyjnych – 6 pkt.
b/ poz. 2 - POJEMNIKI O POJ. 0,8 L i ,2,0 L - 1/ za wygodny uchwyt do zdejmowania przykrywki; 2/ za dodatkowy łącznik do łączenia pojemników szeregowo; 3/ za wielkość (średnicę) portu do próbek; 4/ za bezpośrednie, niezatykające się wloty w przykrywkach - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 5 pkt.
PAKIET XIII

a/ poz. 1 i 2 - PUDŁKO NA ZUŻYTE IGŁY – 1/ za maksymalną pojemność igieł – 6 pkt.; 2/ za łatwość i pewność zamknięcia – 7 pkt.; 3/ za możliwość rozłączenia pudełka na dwie części i używania ich rozdzielnie - 7 pkt.

b/ poz. 3 - OCHRANIACZE NA NARZĘDZIA - 1/ za ilość torebek w rolce – 7 pkt.; 2/ za możliwość naklejania etykiet w rolce – 7 pkt.; 3/ za łatwość dzielenia rolki na segmenty – 6 pkt.

c/ poz. 4 – PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA KOŃCÓWEK DO KOAGULACJI – 1/ wytrzymałość przylepca – do 20 pkt.

d/ poz. 5 - TORBY DO LICZENIA SERWET – 1/ wytrzymałość otworów do powieszenia na rozerwania – 7 pkt., 2/przeźroczystość kieszeni z przodu - 6 pkt., 3/ wytrzymałość worków – 7 pkt.
PAKIET XIV - UCHWYTY NA DRENY - 1/za trwałość przylepca uchwytu – 7 pkt.; 2/za wielkość rzepa – 6 pkt.; 3/ za możliwość stosowania większych drenów – 7 pkt. możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET XV – DRENY BRZUSZNE – 1/ elastyczność – 10 pkt.; 2/ łatwość zakładania drenów – 5 pkt.;3/ łatwość otwierania opakowania – 5 pkt.
PAKIET XVI – Zestaw do nakłucia punkcji jamy opłucnej nr - 1/ jakość wykonania 6 pkt, 2/kompatybilność wszystkich elementów – 8 pkt. 3/plastyczność drenu- 8 pkt.
Jeżeli nie dostarczono wzorów (patrz pkt. 1.4 SIWZ) - oferta zostanie odrzucona.
14. Zawarcie umowy:

14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcom, których oferty zostały wybrane w poszczególnych pakietach, umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tychże wykonawców i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.
15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania :

15.1 Środki ochrony prawnej, z wyłączeniem odwołania i skargi, przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

15.2 Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej zamawiającego.

15.3 Po terminie składania ofert można wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku tego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której był zobowiązany.

15.4 Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalnej jest tylko przed zawarciem umowy.

15.5 Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia upływu ostatniego z terminów dla jego wniesienia, jeśli protest ten dotyczy treści ogłoszenia, postanowień niniejszej specyfikacji, lub wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych pakietach, albo jeśli jest wniesiony w innych sprawach niż wymienione – od dnia jego wniesienia.

15.6 Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego protestu.

15.7 Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego wykonawcy nie przysługuje odwołanie i skarga.

15.8 Szczegółowe zasady postępowania dot. protestów, odwołań i skarg określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą.


17. Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podst. art. 88 powołanej ustawy lub zawiera błędy w obliczenie ceny

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. Zamawiający unieważni przetarg (w całości lub w poszczególnych pakietach) z przyczyn wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie (nie dotyczy tego postępowania),

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.


19. Oferta (formularz ofertowy), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu udzielonych gwarancji (nie dot. tego postępowania) zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia.Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.
20. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców; pytania należy składać wyłącznie do Sekcji Zamówień Publicznych do dnia 8.03.2008 r.

Do zapytań pkt. 5.4 i 5.5 stosuje się odpowiednio.


21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Sporządziła: /-/ Elżbieta Prządka Zatwierdził/a:Podpis jednostki merytorycznej:
Pobieranie 207.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna