Skład ustroju. Rozmieszczenie I skład płynów ustrojowych. Regulacja objętości I składu płynów ustrojowychPobieranie 25.55 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar25.55 Kb.

 1. Skład ustroju. Rozmieszczenie i skład płynów ustrojowych.

 2. Regulacja objętości i składu płynów ustrojowych.

 3. Zaburzenia wodno-elektrolitowe (odwodnienie, przewodnienie) i ich leczenie.

 4. Podstawy bilansowania chorych w zakresie gospodarki wodno- elektrolitowej.

 5. Znaczenie OCŻ, Ht i pomiaru diurezy w patologii chorób chirurgicznych.

 6. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

 7. Żywienie chorych w chirurgii (zasoby energetyczne ustroju, żywienie doustne, sposoby żywienia dojelitowego-enteralnego, żywienie pozajelitowe - parenteralne, pełne i niepełne).

 8. Żywienie pozajelitowe, wskazania do jego stosowania, drogi podawania, typowe składniki odżywcze, powikłania związane z żywieniem pozajelitowym.

 9. Najważniejsze, czułe wskażniki pozwalające na ocenę stanu nawodnienia chorego.

 10. Wstrząs pourazowy (hipowolemiczny). Postępowanie na miejscu wypadku. Zasady leczenia szpitalnego.

 11. Wstrząs septyczny, patologia, rozpoznanie kliniczne, leczenie.

 12. Obraz kliniczny wstrząsu. Jaka ilość utraconej krwi, a jaka ilość utraconego płynu pozakomórkowego prowadzi do wstrząsu. Zasady monitorowania chorych we wstrząsie.

 13. Ryzyko operacyjne i jego znaczenie w planowaniu przygotowania i leczenia operacyjnego.

 14. Podstawy leczenia antybiotykami w chirurgii. Wskazania i sposoby ich profilaktycznego stosowania.

 15. Zakażenia w chirurgii - podział w zależności od częściej występujących przyczyn, objawy kliniczne.

 16. Rany, charakterystyka ich postaci. Zasady leczenia. Gojenie się ran.

 17. Jak można podzielić rany na podstawie stopnia zagrożenia zakażeniem. Czynniki miejscowe i ogólne wpływające na prawdopodobieństwo zakażenia ran. Objawy zakażenia rany. Postępowanie.

 18. Profilaktyka przeciwtężcowa w zranieniach.

 19. Oparzenia termiczne, ich ocena i leczenie.

 20. Pierwsza pomoc w oparzeniach. Współczesne możliwości leczenia i zamknięcia rany oparzeniowej.

 21. Jak ocenić rozległość oparzenia. Zasady stosowania płynów infuzyjnych w oparzeniach.

 22. Oparzenia chemiczne. Postępowanie doraźne. Leczenie następstw.

 23. Połogowe ropne zapalenie sutka.

 24. Postacie kliniczne zakażeń ropnych.

 25. Czyrak, czyrak gromadny, czyraczność - przyczyny, objawy, leczenie.

 26. Ropne zakażenia ręki. Obraz kliniczny, leczenie

 27. Ropniak opłucnej

 28. Róża, przyczyny, objawy, leczenie

 29. Zakażenia beztlenowe - zgorzel gazowa.

 30. Posocznica, jej następstwa i leczenie.

 31. Rola badania USG w diagnostyce ostrych chirurgicznych schorzeń jamy brzusznej.

 32. Podstawy serologiczne przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych.

 33. Zasady i technika przetaczania krwi. Co to jest autotransfuzja? Na czym polega transfuzja autologiczna?

 34. Powikłania związane z przetaczaniem krwi i preparatów krwiopochodnych.

 35. Odma jamy opłucnej, podział, rozpoznanie i postępowanie doraźne oraz w szpitalu.

 36. Drenaż klatki piersiowej - wskazania i technika wykonania.

 37. Odma tkankowa (rozedma podskórna). O czym świadczy ?. Mechanizm powstawania, objawy i leczenie.

 38. Profilaktyka przeciwzakrzepowa - wskazania i współczesne możliwości.

 39. Ostra, niezapalna niewydolność nerek. Przyczyny, zapobieganie i leczenie.

[Edytuj]

Chirurgia onkologiczna


 1. Rak wargi dolnej.

 2. Stany przedrakowe i rak przełyku - objawy, diagnostyka i leczenie.

 3. Guzy ślinianki przyusznej.

 4. Stany przedrakowe żołądka.

 5. Rak żołądka. Etiopatogeneza, epidemiologia, objawy, rozpoznanie i leczenie.

 6. Nowotwory złośliwe skóry

 7. Czerniak, objawy,"klasyfikacja inwazji czerniaka" Clarka, leczenie, rokowanie.

 8. Nowotwory pierwotne i przerzutowe wątroby.

 9. Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

 10. Rak trzustki, objawy, diagnostyka, leczenie.

 11. Stany przedrakowe i rak jelita grubego. Zapadalność, objawy, leczenie.

 12. Rak okrężnicy, objawy, diagnostyka, leczenie.

 13. Rak odbytnicy, objawy, diagnostyka, leczenie.

 14. Rak tarczycy, podział,częstość występowania, drogi szerzenia się.

 15. Czynniki prognostyczne w zróżnicowanym raku tarczycy.

 16. Rak wysokozróżnicowany tarczycy, diagnostyka i leczenie.

 17. Guzy złośliwe sutka.

 18. Rak sutka, epidemiologia, diagnostyka i leczenie.

 19. Współczesne możliwości leczenia raka sutka w zależności od stopnia zaawansowania procesu nowotworowego.

 20. Metody oceny stopnia zaawansowania nowotworów.

 21. Podstawy rozpoznawania nowotworów złośliwych.

 22. Rak oskrzela, objawy, diagnostyka, możliwości leczenia.

 23. Diagnostyka i leczenie nowotworowych chorób płuc i śródpiersia.

 24. Nowotwory tkanek miękkich.

 25. Znaczenie zabiegów cytoredukcyjnych w chirurgii onkologicznej.

 26. Podstawy diagnostyki onkologicznej.

 27. Zapobieganie nowotworom - możliwości ich wczesnego wykrywania.

 28. Zasady klasyfikacji raka sutka.

 29. Nowotwory - podział, objawy układowe powodowane przez nowotwory złośliwe

 30. Podstawy leczenia nowotworów.

 31. Markery nowotworowe w chirurgii. Omów ich rolę na wybranych przykładach.

 32. Objawy nakładające na lekarza szczególną "czujność onkologiczną". Objawy paranowotworowe.

[Edytuj]

Chirurgia szczegółowa


 1. Zaburzenia czynnościowe przełyku (Kurcz wpustu, zarzucanie żołądkowo-przełykowe).

 2. Dysfagia i jej przyczyny.

 3. Uchyłki przełyku, podział, objawy i leczenie.

 4. Przepukliny rozworu przełykowego. Podział, objawy, diagnostyka i leczenie.

 5. Oparzenia przełyku i jego następstwa. Wczesne postępowanie i leczenie.

 6. Współczesne poglądy na etiopatogenezę choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz możliwości leczenia.

 7. Powikłania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, rozpoznanie i leczenie

 8. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

 9. Zespół Zollinger-Ellisona. Objawy, badania pracowniane.

 10. Rozpoznawanie i leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy powikłanej zwężeniem odźwiernika.

 11. Przedziurawiony wrzód żołądka i dwunastnicy.

 12. Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych - etiopatogeneza, diagnostyka, współczesne możliwości leczenia.

 13. Powikłania kamicy pęcherzyka żółciowego.

 14. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. Objawy, diagnostyka i leczenie.

 15. Żółtaczka mechaniczna, przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie.

 16. Kamica żółciowa przewodowa. Zapalenie dróg żółciowych.

 17. Ostre zapalenie trzustki. Objawy, rozpoznawanie różnicowe i leczenie.

 18. Przewlekłe zapalenie trzustki - problemy diagnostyczne i lecznicze.

 19. Torbiele trzustki, podział, diagnostyka i leczenie.

 20. Patologia uchyłka Meckela

 21. Choroba Leśniowskiego-Crohna.

 22. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

 23. Ostre niedokrwienie jelit.

 24. Nienowotworowe choroby jelita grubego.

 25. Uchyłkowatość okrężnicy. Postacie kliniczne i rozpoznawanie.

 26. Nienowotworowe choroby odbytu i odbytnicy.

 27. Ropień okołoodbytniczy. Przetoka odbytu i okołoodbytnicza.

 28. Żylaki odbytu (guzki krwawnicze). Objawy, powikłania, leczenie.

 29. Ostre choroby jamy brzusznej. Objawy "ostrego brzucha".

 30. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, objawy, różnicowanie, powikłania i leczenie.

 31. Naciek okołowyrostkowy. Objawy, rozpoznanie, leczenie. Możliwości zejścia.

 32. Podział i przyczyny zapalenia otrzewnej.

 33. Rozlane zapalenie otrzewnej. Przyczyny, objawy, ogólne zasady postępowania.

 34. Niedrożność jelit. Podział, objawy, następstwa niedrożności jelit.

 35. Ostra mechaniczna niedrożność jelit. Przyczyny, objawy i leczenie.

 36. Wgłobienie. Etiologia, postacie wgłobienia, objawy, postępowanie..

 37. Ogólne zasady postępowania w ostrych chorobach jamy brzusznej.

 38. Krwawienie z żylaków przełyku. Rozpoznawanie. Współczesne możliwości doraźnego leczenia.

 39. Przyczyny krwaienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ocena dynamiki. Możliwości doraźnego zatrzymania krwawienia.

 40. Tępe urazy brzucha, następstwa, objawy i postępowanie diagnostyczne.

 41. Objawy pęknięcia śledziony. diagnostyka i leczenie.

 42. Przepukliny brzuszne zewnętrzne.

 43. Przepuklina pachwinowa prosta i skośna.

 44. Przepuklina udowa.

 45. Powikłania przepuklin brzusznych.

 46. Choroby tarczycy - podział, diagnostyka.

 47. Wole obojętne. Wskazania do leczenia operacyjnego. Zapobieganie wznowie wola (nawrotom).

 48. Wole nadczynne. Objawy i rozpoznanie. Współczesne możliwości leczenia nadczynności tarczycy.

 49. Wskazania do leczenia operacyjnego nadczynności tarczycy. Powikłania po leczeniu operacyjnym i ich leczenie.

 50. Powikłania leczenia operacyjnego chorób tarczycy i możliwość ich leczenia.

 51. Zapalenie tarczycy.

 52. Pierwotna i wtórna nadczynność przytarczyc.

 53. Guz chromochłonny. Objawy, badania laboratoryjne, leczenie.

 54. Choroba i zespół Cushinga. Zmiany patologiczne, objawy kliniczne, badania laboratoryjne, leczenie.

 55. Zespół Conna. Zmiany patologiczne, objawy kliniczne, badania laboratoryjne, leczenie.

 56. Guzy hormonalnie czynne trzustki.

 57. Guzy śródpiersia, podział.

 58. Ostre niedokrwienie kończyn dolnych.

 59. Choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych.

 60. Tętniak aorty brzusznej. Objawy, powikłania, rozpoznanie i leczenie.

 61. Żylaki kończyn dolnych (pierwotne, wtórne). Diagnostyka i możliwość leczenia.

 62. Zespół pozakrzepowy i owrzodzenia podudzi.

 63. Diagnostyka chorób tętnic szyjnych wewnętrznych, kończyn dolnych

 64. Zaburzenia naczynioruchowe kończyn górnych.

 65. Nienowotworowe choroby sutka

 66. Zakrzepowe zapalenie żył głębokich.

 67. Polipy jelita grubego, objawy, rozpoznanie, możliwości leczenia.

 68. Rodzinna polipowatość gruczolakowata.

 69. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - objawy, przyczyny i postępowanie.

 70. Zespół rakowiaka - objawy, leczenie.


Pobieranie 25.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna