Siwz rsip wersja do zatwierdzeniaPobieranie 3.6 Mb.
Strona20/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Uwagi:


Zastosowane skróty: G - Wydział Geodezji i Kartografii; PR - Wydział Promocji i Informacji; Inf - Wydział Informatyki; Or - Wydział Organizacyjny; R - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej; D - Wydział Dróg; PIU - Biuro Realizacji Projektu ISPA; Ek - Wydział Ekologii; Ed - Wydział Edukacji; KZ - Miejski Konserwator Zabytków; IMI - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; Ar - Wydział Architektury.

Tabela IV-B. Wykaz warstw i map tematycznych wymaganych do realizacji i włączenia do bazy danych RSIP w ramach zamówienia.

Lp.

Proponowana grupa tematyczna*

Warstwa/mapa tematyczna

Źródło danych

Planowany sposób aktualizacji w RSIP

Dysponent danych

Wymagane działania poprzedzające

1

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów i grup terenowych RSK

system monitoringu i lokalizacji pojazdów Aksel-net oraz

planowany w ramach projektu rozwoju RSIPautomatycznie;
transfer

Aksel-net, RSK

ustalenie warunków współpracy z Aksel-net

2

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów ZGM

system lokalizacji planowany w ramach projektu rozwoju RSIP

automatycznie;
transfer

ZGM

wdrożenie serwera komunikacyjnego w RSIP

3

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów realizujących zadania zlecone w ramach Akcji Zima

system lokalizacji planowany w ramach projektu rozwoju RSIP

automatycznie;
transfer

RSK

wdrożenie serwera komunikacyjnego w RSIP

4

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów i grup terenowych ZZM

system monitoringu i lokalizacji pojazdów Aksel-net oraz

planowany w ramach projektu rozwoju RSIPautomatycznie;
transfer

Aksel-net, ZZM

ustalenie warunków współpracy z Aksel-net

5

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów i grup terenowych ZTZ

system monitoringu i lokalizacji pojazdów Taran

automatycznie;
transfer

Taran, ZTZ

ustalenie warunków współpracy z Taran

6

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna patroli pieszych i kołowych SM

system lokalizacji pojazdów i patroli planowany w ramach projektu rozwoju RSIP

automatycznie;
transfer

SM

wdrożenie serwera komunikacyjnego w RSIP

7

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów KM PSP

system lokalizacji pojazdów planowany w ramach projektu rozwoju RSIP;

SWD Baza Sił i Środkówautomatycznie;
transfer/replikacja

KM PSP

wdrożenie serwera komunikacyjnego w RSIP;

zaplanowanie replikacji danych o pojazdach KM PSP i OSP8

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów KMP

system lokalizacji pojazdów Policji

automatycznie;
transfer

KMP

wdrożenie serwera komunikacyjnego w RSIP

9

Lokalizacja

warstwa lokalizacyjna pojazdów WSS

system lokalizacji pojazdów planowany w ramach projektu rozwoju RSIP

automatycznie;
transfer

WSS

wdrożenie serwera komunikacyjnego w RSIP

10

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa lokalizacji miejsc interwencji funkcjonariuszy SM

baza danych o interwencjach i wykroczeniach systemu SumPRO

Automatycznie; replikacja;

SM

wykonanie dedykowanych narzędzi (skryptów) eksportu danych z systemu SumPRO

11

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa lokalizacji miejsc realizacji prac terenowych przez służby RSK

analogowy rejestr zgłoszeń

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychRSK

prowadzenie rejestru w aplikacji obsługi danych fakultatywnych

12

Porządek i bezpieczeństwo

mapa interwencji medycznych na obszarze miasta

baza danych systemu OPTIMED

ręcznie;

replikacja;WSS

wykonanie dedykowanych narzędzi (skryptów) eksportu danych z systemu OPTIMED

13

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa lokalizacji interwencji - mapa zdarzeń

systemy rejestracji zgłoszeń oraz

baza sił i środków SWD-EWIDautomatycznie;

transfer


KM PSP

Załadowanie do systemu SWD warstw ulic, adresów (SHP) i map topograficznych (TIFF) (Zamawiający/KM PSP);

mechanizm transferu danych o interwencji do RSIP (Wykonawca)14

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa lokalizacji krwiodawców na terenie miasta

baza danych systemu OPTIMED

Ręcznie;

replikacjaWSS

wykonanie dedykowanych narzędzi (skryptów) eksportu danych z systemu

15

Porządek i bezpieczeństwo

mapa monitorowania zakażeń szpitalnych na obszarze miasta

baza danych systemu OPTIMED


Ręcznie;

replikacjaWSS

wykonanie dedykowanych narzędzi (skryptów) eksportu danych z systemu OPTIMED

16

Porządek i bezpieczeństwo

Lokalizacja interwencji KMP

Brak wstępnego ładowania

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychKMP
17

Porządek i bezpieczeństwo

Interwencje poszczególnych jednostek miejskich

Brak wstępnego ładowania

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychJM

Przygotowanie i skonfigurowanie warstwy danych fakultatywnych

18

Porządek i bezpieczeństwo

Warstwa dyspozytorska dla PCZK/SP

Brak wstępnego ładowania

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychPCZK/SP

Przygotowanie i skonfigurowanie warstwy danych fakultatywnych

19

Porządek i bezpieczeństwo

Warstwa dyspozytorska Drogi-Komunikacji-RSK

Brak wstępnego ładowania

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychD/Km/RSK

Przygotowanie i skonfigurowanie warstwy danych fakultatywnych

20

Porządek i bezpieczeństwo

Warstwa dyspozytorska RSK (zgłoszenia awarii)

Brak wstępnego ładowania

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychRSK

Przygotowanie i skonfigurowanie warstwy danych fakultatywnych

21

Porządek i bezpieczeństwo

warstwę tematyczną lokalizacji silniejszych wstrząsów i tąpnięć

rejestry systemu DDM

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychZK i PCZK

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)22

Porządek i bezpieczeństwo

warstwę tematyczną lokalizacji zdarzeń

rejestry systemu DDM

ręcznie;

obsługa danych fakultatywnychZK i PCZK

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)23

Zarządzanie Kryzysowe

obiekty OSP

analogowe i numeryczne opracowania mapowe; rejestry systemu DDM, rejestry w arkuszu Microsoft Excel, inne opracowania analogowe,

dane z systemów ARCUS i E-CZKautomatycznie;

replikacjaZK i PCZK

dostosowanie opracowań mapowych i import do RSIP; stworzenie bazy dedykowanych symboli

24

Zarządzanie Kryzysowe

budowle ochronne/schrony

j/w

automatycznie;

replikacjaZK i PCZK

j/w

25

Zarządzanie Kryzysowe

magazyny

j/w

j/w

ZK i PCZK

j/w

26

Zarządzanie Kryzysowe

zakłady przemysłowe przechowujące substancje niebezpieczne i toksyczne

j/w

j/w

ZK i PCZK

j/w

27

Zarządzanie Kryzysowe

trasy przewozu substancji niebezpiecznych i toksycznych

j/w

j/w

ZK i PCZK

j/w

28

Zarządzanie Kryzysowe

formacje OC

j/w

j/w

ZK i PCZK

j/w

29

Zarządzanie Kryzysowe

punkty ewakuacji

j/w

j/w

ZK i PCZK

j/w

30

Zarządzanie Kryzysowe

syreny alarmowe

j/w

j/w

ZK i PCZK

j/w

31

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa lokalizacji wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

baza danych systemu WZDR

automatycznie;

replikacjaD

mechanizm replikacji danych z systemu WZDR do RSIP

32

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa lokalizacji wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy

baza danych systemu WZDR

automatycznie;

replikacjaD

mechanizm replikacji danych z systemu WZDR do RSIP

33

Porządek i bezpieczeństwo

warstwa kierunkowego grafu układu drogowego miasta (z zachowaniem pełnej topologii: węzłów na przecięciach wszystkich dróg, właściwych kierunków/wektorów osi dróg oraz niezbędnych atrybutów opisowych: nazwa ulicy, kategoria drogi, przejezdność, utrudnienia w ruchu, inne) wraz z warstwą punktów węzłowych (skrzyżowania/ronda, nazwa węzła)

baza danych systemu WZDR

ręcznie;

aplikacja danych fakultatywnychD

analiza aktualnego oznakowania drogowego w systemie WZDR

34

DDM

warstwa lokalizacji wniosków o pozwolenie na budowę/rozbudowę

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)35

DDM

warstwa lokalizacji wydanych decyzji pozwolenia na budowę/rozbudowę

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)36

DDM

warstwa wniosków oraz prowadzonych spraw o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)37

DDM

warstwa lokalizacji zgłoszonych prac budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)38

DDM

warstwa zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)39

DDM

warstwa wydanych pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)40

DDM

warstwa wydanych zaświadczeń o możliwości wydzielenia samodzielnych lokali

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)41

DDM

warstwa lokalizacji nieruchomości, dla których wydano wypis z aktu notarialnego w celu określenia braku lub istnienia renty planistycznej

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)42

DDM

warstwa lokalizacji nieruchomości, dla których wydano opinię w Wydziale Architektury

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)43

DDM

warstwa lokalizacji nieruchomości, dla których złożono wnioski o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)44

DDM

warstwa lokalizacji działek, dla których wydano wypis/wyrys z m.p.z.p. lub studium

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)45

DDM

warstwa lokalizacji działek, dla których wydano zaświadczenie lub informację o przeznaczeniu parceli w m.p.z.p. lub studium

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaAr

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)46

DDM

warstwa wydanych decyzji lokalizacyjnych oraz opinii dotyczących lokalizacji wjazdów do posesji

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaD

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)47

DDM

warstwa lokalizacji wykonanych uzgodnień dotyczących przyłączy

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaD

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)48

DDM

warstwa lokalizacji decyzji środowiskowych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)49

DDM

warstwa wydanych zezwoleń na wycięcie drzew

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)50

DDM

warstwa lokalizacji dofinansowań na modernizację systemów grzewczych

rejestry w arkuszu Microsoft Excel/DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

Zamawiający przeniesie rejestr do DDM-u;

procedura replikacji danych z DDM do RSIP51

DDM

warstwy lokalizacji dofinansowań na wymianę pokrycia dachowego z azbestu

rejestry w arkuszu Microsoft Excel/DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)52

DDM

warstwa lokalizacji dofinansowań na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub przepompowni

rejestry w arkuszu Microsoft Excel/DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)53

DDM

warstwa nieruchomości, dla których wpłynęło zgłoszenie do ZUDP

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaG

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)54

Ekologia

warstwa lokalizacji rowów melioracyjnych

analogowe opracowanie mapowe; rejestr w systemie DDM

Automatycznie;

ReplikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

digitalizacja map analogowych i import do RSIP (dane fakultatywne);

procedura replikacji danych opisowych z DDM do RSIP


55

Ekologia

warstwa lokalizacji przepustów

analogowe opracowanie mapowe; rejestr w systemie DDM

Automatycznie;

ReplikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

digitalizacja map analogowych i import do RSIP (dane fakultatywne);

procedura replikacji danych opisowych z DDM do RSIP


56

Ekologia

warstwa lokalizacji innych budowli

analogowe opracowanie mapowe; rejestr w systemie DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

digitalizacja map analogowych i import do RSIP (dane fakultatywne);

procedura replikacji danych opisowych z DDM do RSIP


57

Ekologia

warstwa lokalizacji ujęć wód podziemnych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)58

Ekologia

warstwa lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)59

Ekologia

lokalizacja zarejestrowanych miejsc przetrzymywania lub hodowli zwierząt podlegających ograniczeniom

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)60

Ekologia

warstwa lokalizacji przeznaczonych do pielęgnacji

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)61

Ekologia

warstwa lokalizacji krzewów przeznaczonych do pielęgnacji

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaEk

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)62

Zabytki

warstwę wydanych opinii konserwatorskich

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaKZ

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)63

Zabytki

warstwę lokalizacji obiektów oczekujących na opinię o objęciu ich ochroną konserwatorską po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaKZ

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)64

ISPA Kanalizacja

warstwa lokalizacji obiektów monitoringu zrealizowanych w ramach etapu II

numeryczne opracowania mapowe projektów

ręcznie;

aplikacja danych fakultatywnychIMI

dostosowanie numerycznych opracowań mapowych i import do RSIP (dane fakultatywne)

65

Sieć miejska

warstwa lokalizacji obiektów infrastruktury budowanej sieci szerokopasmowej

numeryczne opracowania mapowe projektów

ręcznie;

aplikacja danych fakultatywnychIMI

dostosowanie numerycznych opracowań mapowych i import do RSIP

66

Gospodarka komunalna

warstwa lokalizacji inwestycji miejskich w zakresie remontów jednostek podległych miastu

rejestr systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaIMI

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)67

Gospodarka komunalna

warstwa lokalizacji ujawnionych własności gminy dla działek przeznaczonych pod drogi ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)68

Gospodarka komunalna

warstwa nabytych oraz przeznaczonych do nabycia gruntów pod drogi publiczne

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)69

Gospodarka komunalna

warstwa tematyczna lokalizacji mieszkań przeznaczonych do sprzedaży oraz sprzedanych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)70

Gospodarka komunalna

warstwa lokalizująca nieruchomości przeznaczone do zwrotu oraz zwróconych

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)71

Gospodarka komunalna

warstwa tematyczna lokalizacji zatwierdzonych projektów urządzeń, tablic i reklam

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)72

Gospodarka komunalna

warstwa lokalizacji gruntów nabytych oraz przeznaczonych do nabycia przez gminę na wniosek i cele określone przez Wydziału Architektury

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)73

Gospodarka komunalna

warstwa lokalizacji nieruchomości objętych trwałym zarządem na gruntach gminy i Skarbu Państwa

rejestry systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaM

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)74

Usługi

warstwa lokalizacji Ośrodków Szkolenia Kierowców

rejestr w arkuszu Microsoft Excel

Automatycznie;

replikacjaKm

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

Zamawiający przeniesie rejestr do dedykowanych formatek systemu DDM;

procedura replikacji danych z DDM do RSIP


75

Społeczno-gospodarcza

warstwa lokalizacji siedzib Rad Dzielnic

rejestr prowadzony w arkuszu Microsoft Excel

Automatycznie;

replikacjaBOR

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

Zamawiający przeniesie rejestr do dedykowanych formatek systemu DDM;

procedura replikacji danych z DDM do RSIP


76

Społeczno-gospodarcza

warstwa lokalizacji instytucji i firm

Informator WWW/ Microsoft SQL 2000

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnychPR

Pierwsze ręczne przeładowanie danych,

77

Społeczno- gospodarcza

mapa bezrobocia

pliki DOC/XLS

ręcznie;

okresowo


PS

dostosowanie źródłowych danych;

docelowo integracja z systemami pomocy społecznej78

Społeczno- gospodarcza

mapa rozkładu udzielonej mieszkańcom miasta pomocy społecznej

pliki DOC/XLS

ręcznie;

okresowo


PS

dostosowanie źródłowych danych;

docelowo integracja z systemami pomocy społecznej79

Społeczno- gospodarcza

warstwa lokalizacji punktów sprzedaży, którym udzielono koncesję na sprzedaż alkoholu

rejestr systemu DDM

Automatycznie;

replikacjaR

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

procedura replikacji danych z DDM do RSIP (Wykonawca)80

Społeczno- gospodarcza

mapy rozkładu lokalizacji podmiotów gospodarczych

baza danych systemu SEDZIG

Automatycznie;

replikacjaR

docelowo procedura replikacji danych z SEDZIG do RSIP

81

Nauka Edukacja

warstwa lokalizacji szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji

Vulcan

Automatycznie;

replikacjaEd
82

Nauka Edukacja

warstwa lokalizacji uczniowskich klubów sportowych

Vulcan

Automatycznie;

replikacjaEd

docelowo przeniesienie rejestru do dedykowanych formatek systemu DDM;

procedura replikacji danych z DDM do RSIP83

Kultura

warstwy lokalizacji cyklicznych imprez kulturalnych

Informator WWW/ Microsoft SQL 2000

ręcznie;

aplikacja danych fakultatywnychPR

Pierwsze ręczne przeładowanie danych,

84

Rozrywka

warstwy lokalizacji aktualnych wydarzeń w mieście

Informator WWW/ Microsoft SQL 2000

automatycznie; tryb on-line

PR

Pierwsze ręczne przeładowanie danych,

85

Inne

Warstwa zeskanowanych planów architektonicznych

Plany architektoniczne

Ręcznie;

mapowanieAr

Zeskanowanie 50 planów budynków wielkopowierzchniowch,

Format TIF/JPG

podpięcie ich do danych fakultatywnych86

Powiat

Skany map topograficznych dla powiatu rybnickiego (Czerwionka-Leszczyny) w skali 1:10 000

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

mapowanie-

Skanowanie i kalibracja

Format TIF/JPG

87

Powiat

Skany map topograficznych dla powiatu rybnickiego (Gaszowice) w skali 1:10 000

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

mapowanie-

j/w

88

Powiat

Skany map topograficznych dla powiatu rybnickiego (Jejkowice) w skali 1:10 000

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

mapowanie-

j/w

89

Powiat

Skany map topograficznych dla powiatu rybnickiego (Lyski) w skali 1:10 000

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

mapowanie-

j/w

90

Powiat

Skany map topograficznych dla powiatu rybnickiego (Świerklany) w skali 1:10 000

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

mapowanie-

j/w

91

Powiat

Warstwy ulic dla powiatu rybnickiego (Czerwionka-Leszczyny)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

Digitalizacja osi lic (dane fakultatywne),
powiązania ze słownikiem nazw ulic;

Dane należy dodatkowo dostarczyć w formacie SHP+DBF (układ 1992)

92

Powiat

Warstwy ulic dla powiatu rybnickiego (Gaszowice)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

93

Powiat

Warstwy ulic dla powiatu rybnickiego (Jejkowice)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

94

Powiat

Warstwy ulic dla powiatu rybnickiego (Lyski)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

95

Powiat

Warstwy ulic dla powiatu rybnickiego (Świerklany)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

96

Powiat

Warstwy adresowe dla powiatu rybnickiego (Czerwionka-Leszczyny)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

Digitalizacja punktów adresowych,
powiązania ze słownikiem nazw ulic, przypisanie numeru adresowego;

Dane należy dodatkowo dostarczyć w formacie SHP+DBF (układ 1992);

Dopuszcza się dostarczenie tej warstwy z wykorzystaniem takich źródeł jak firmy specjalizujące się w nawigacji samochodowej.97

Powiat

Warstwy adresowe dla powiatu rybnickiego (Gaszowice)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

98

Powiat

Warstwy adresowe dla powiatu rybnickiego (Jejkowice)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

99

Powiat

Warstwy adresowe dla powiatu rybnickiego (Lyski)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych-

j/w

100

Powiat

Warstwy adresowe dla powiatu rybnickiego (Świerklany)

Wykonawca musi dostarczyć dane we własnym zakresie.

ręcznie

-

j/w

101

Mieszkańcy

Zgłoszenia internautów (awarie)

Aplikacja danych fakultatywnych / SEKAP-DDM

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;

replikacja


-

Zdefiniowanie warstw fakultatywnych;

Zdefiniowanie repliki DDM-RSIP102

Mieszkańcy

Zgłoszenia internautów (miejsca warte polecenia)

Aplikacja danych fakultatywnych / SEKAP-DDM

Ręcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;

replikacja


-

Zdefiniowanie warstw fakultatywnych;

Zdefiniowanie repliki DDM-RSIP103

ZZM

Tereny zarządzane przez ZZM (parki, zieleńce, skwery,)

Dane papierowe,

cyfrowe podkłady mapoweRęcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;
ZZM

Digitalizacja i opracowanie danych

104

ZZM

Tereny zarządzane przez ZZM (mała architektura)

Dane papierowe,

cyfrowe podkłady mapoweRęcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;
ZZM

Digitalizacja i opracowanie danych

105

ZZM

Tereny zarządzane przez ZZM (drzewa)

Dane papierowe,

cyfrowe podkłady mapoweRęcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;
ZZM

Digitalizacja i opracowanie danych

106

ZZM

Tereny zarządzane przez ZZM (krzewy)

Dane papierowe,

cyfrowe podkłady mapoweRęcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;
ZZM

Digitalizacja i opracowanie danych

107

ZZM

Tereny zarządzane przez ZZM (trawniki)

Dane papierowe,

cyfrowe podkłady mapoweRęcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;
ZZM

Digitalizacja i opracowanie danych

108

ZZM

Tereny zarządzane przez ZZM (rabaty kwiatowe)

Dane papierowe,

cyfrowe podkłady mapoweRęcznie;

Aplikacja danych fakultatywnych;
ZZM

Digitalizacja i opracowanie danych

109
Warstwa lokalizacji Stacji Kontroli Pojazdów

rejestr w arkuszu Microsoft Excel

Automatycznie;

replikacja
Km

modyfikacja i dostosowanie systemu DDM (Zamawiający);

Zamawiający przeniesie rejestr do dedykowanych formatek systemu DDM;

procedura replikacji danych z DDM do RSIP

Zastosowane skróty:

ZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności; D - Wydział Dróg; Ar - Wydział Architektury; Ek - Wydział Ekologii; G - Wydział Geodezji i Kartografii; KZ - Miejski Konserwator Zabytków; IMI - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; PIU - Biuro Realizacji Projektu ISPA; M - Wydział Mienia; Km - Wydział Komunikacji; BOR - Biuro Obsługi Rady; PR - Wydział Promocji i Informacji; PS - Wydział Polityki Społecznej; R - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej; Ed - Wydział Edukacji.

UWAGA: * - przyporządkowanie warstwy tematycznej do konkretnej grupy ma wyłącznie charakter propozycji i może zostać zmienione na etapie realizacji.

Załącznik V
Planowany harmonogram wdrożenia

Biorąc pod uwagę opisany w rozdziale II części II SIWZ, realizację przedsięwzięcia dotyczącego opisywanego projektu rozwoju RSIP zaplanowano w podziale na 4 zasadnicze etapy (nie licząc opracowania Projektu technicznego wdrożenia i promocji)

Podział wdrożenia projektu rozwoju RSIP w postaci wykresu Gantt'a przedstawia


poniższa tab. V-A. W tabeli podano zakładane terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów wdrożenia.
W trakcie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zaproponować zmianę terminu zakończenia danego etapu, z zastrzeżeniem że termin odbioru końcowego nie może nastąpić później niż podano w poniższej Tabeli V-A.

Zmiany te muszą być zgodne z wymogami RPO i wymagają formalnego zaopiniowania przez Nadzór inwestorski oraz zaakceptowania przez UMR; nie wymagają jednak aneksowania umowy.


Etapy kończyć się będą odbiorem częściowym. Ostateczny odbiór prac nastąpi jednak dopiero po całkowitym zrealizowaniu zamówienia.

Tabela V-A. Proponowany harmonogram realizacji zamówienia dla projektu rozwoju RSIP.ETAPY PROJEKTU

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011
I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Opracowanie projektu technicznego wdrożenia
Instalacja testowa:

4 tyg. od podpisania umowyProjekt techniczny:
2 mies. od podpisania umowy

Lista osób i firm:

7 dni od podpisania umowy


Etap I Digitalizacja zasobów oraz stworzenie nowych warstw tematycznych i baz danych w RSIP
15.06.2011Etap II Zaprojektowanie i zbudowanie systemu lokalizacji i wizualizacji w RSIP jednostek i służb oraz zakup sprzętu mobilnego i oprogramowania dla ich zdalnego dostępu do danych przestrzennych


31.12.2009

Etap III Rozwój systemu RSIP w zakresie oprogramowania do zarządzania danymi przestrzennymi i opisowymi, administracji systemem oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej serwerów i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego15.09.2011
Etap IV Szkolenie użytkowników systemu15.09.2011
Promocja projektu
Tablice informacyjne:
2 miesiące
od podpisania umowy


15.09.2011
ODBIÓR KOŃCOWY30.09.2011
Załącznik VI
Wybrane aspekty charakterystyki obecnego RSIP
Tabela VI-A. Schemat obecnej struktury bazy danych RSIP.


Oznaczenie schematu i jego opis

Wykaz tabel schematu

Opis tabeli

Uwagi

RSIP_ADMIN

COREADMINTOOLS

lista narzędzi administracyjnych

-

(schemat

CORECOMPOSITIONS

lista kompozycji mapowych

-

administracyjny)

COREDICTUSERS

typy użytkowników

-
COREGROUPADMINTOOL

przyporządkowanie narzędzi administratorowi

-
COREGROUPCOMP

zestawienie kompozycja-narzędzia-grupa użytkowników

-
COREGROUPS

lista zdefiniowanych grup

-
CORELOG

log operacji użytkowników

-
CORETOOLS

lista narzędzi dla użytkowników

-
COREUSERGROUP

zestawienie użytkowników-grupa

-
COREUSERS

lista użytkowników

-

RSIP_DMT

DMT_LAYERS

definicja warstw obsługiwanych przez RSIP-DMT

-

(schemat zarządzania danymi

DMT_OBJECTS

dane geometryczne dla wszystkich zdefiniowanych warstw

-

pochodzącymi z aplikacji RSIP-DMT)

DMT_DAT_XXX

dane opisowe dla warstwy XXX

dla każdej warstwy tematycznej zdefiniowana odrębna tabela
DMT_LAYERCOMPR

konfiguracja praw do zapisu

-
DMT_LAYERCOMPW

konfiguracja praw do odczytu

-

RSIP_CSK

CSK_DATASOURCE

zdefiniowane źródła danych

-

(schemat zarządzania danymi

CSK_DCT_ADR

słownik adresów

-

pochodzącymi z aplikacji RSIP-CSK)

CSK_DCT_DZI

słownik działek

-
CSK_DCT_OBR

słownik obrębów

-
CSK_DCT_ULC

słownik ulic

-
CSK_DCT_XXX

słownik obiektu XXX

dla każdego typu obiektów zdefiniowana odrębna tabela
CSK_DICTIONARY

zdefiniowane słowniki

-
CSK_IMP_ADR
-
CSK_IMP_DZI
-
CSK_IMP_OBR

tabele robocze

-
CSK_IMP_ULC
-
CSK_IMP_XXX
-
CSK_LNK_ADR

tabele powiązań dla

-
CSK_LNK_DZI

adresów: dane

-
CSK_LNK_OBR

słownikowe – dane

-
CSK_LNK_ULC

unikalne

-
CSK_LNK_XXX
-
CSK_REPORT

lista zdefiniowanych raportów

-
CSK_REP_BODY

tabela robocza raportu

-
CSK_RULE

lista zdefiniowanych sposobów łączenia danych

-
CSK_TMP_DELEMENTS
-
CSK_TMP_IDS

tabele robocze

-
CSK_TMP_IDS2
-
CSK_UNQ_ADR

zestawienie unikalnych adresów zebranych ze wszystkich źródeł dla danego słownika

-
CSK_UNQ_DZI

zestawienie unikalnych działek zebranych ze wszystkich źródeł dla danego słownika

-
CSK_UNQ_OBR

zestawienie unikalnych obrębów zebranych ze wszystkich źródeł dla danego słownika

-
CSK_UNQ_ULC

zestawienie unikalnych ulic zebranych ze wszystkich źródeł dla danego słownika

-

RSIP_DATA*

zestaw widoków agregujących, służących jako źródło dla poszczególnych warstw tematycznych

-

-

RSIP_DGDIALOG*

zestaw tabel z repliką danych systemu dgDialog

-

-

RSIP_EGB*

zestaw tabel z repliką danych systemu EGB2000

-

-

RSIP_PESEL*

zestaw tabel z repliką danych systemu PESEL

-

-

RSIP_XXX*

ewentualne nowe zestawy tabel na potrzeby replik danych innych systemów źródłowych

-

dla każdego systemu źródłowego zdefiniowany ma być odrębny schemat

Uwaga: * - ze względu na znaczą ilość tabel pominięto ich wykaz w oznaczonych schematach.Tabela VI-B. Wykaz narzędzi wyszukiwania dostępnych obecnie w RSIP.


Nazwa/opis narzędzia

Źródło danych

Pola wyszukiwań

pola danych

Dostępność narzędzia w obecnym RSIP

Szukaj ulicę

dgDialog

Ulica:

TAK

Szukaj adres

dgDialog

Ulica:

Numer:


TAK

Szukaj działkę

dgDialog

Nr działki:

Nr arkusza:

Obręb:


TAK

Szukaj KW

dgDialog-EGB

Numer KW:

Wyświetl: DziałkiTAK

Szukaj PESEL

PESEL

Numer PESEL:

Nazwisko:

Numer dowodu:

Adres (Ulica):

Adres (Numer):


TAK

DMT edycja

(z poziomu aplikacji RSIP-DMT)RSIP-DMT

Wszystkie pola w danej warstwie

TAK

DMT wyszukiwanie

(z poziomu aplikacji RSIP-DMT)RSIP-DMT

Wyszukiwanie uproszczone: pola wyznaczone do szybkiego szukania

Wyszukiwanie pełne: Wszystkie polaTAK

Tabela VI-C. Wykaz raportów dostępnych obecnie w RSIP.
Nazwa raportu

Źródło danych

Zakres raportowanych danych

Raport z działek

EGB

Działka:

Nr Działki

Powierzchnia działki

Obręb

Nr karty rejestru gruntów

Nr księgi wieczystej

Nazwa ulicy

Numer

Klasoużytki:

Oznaczenie klasoużytku

Opis klasoużytku

Powierzchnia

Właściciele:

Rodzaj osoby

Nazwisko/Nazwa

Charakter władania

Udział

Status właściciela

Miejscowość

Ulica

Numer
Raport z PESEL-a

PESEL

ZAMELDOWANIE STAŁE W RYBNIKU:

NAZWA_ULICY

NR_ADRESOWY

IMIE

NAZWISKO

DATA_UR

NR_PESEL

DOWOD

DATA_ZAMELD MG_KEY

ZAMELDOWANIE CZASOWE W RYBNIKU:

NAZWA_ULICY

NR_ADRESOWY

IMIE

NAZWISKO

DATA_UR

NR_PESEL

DOWOD

DATA_ZAMELD MG_KEY

ZAMELDOWANIE STAŁE W RYBNIKU-CZASOWE POZA RYBNIKIEM:

NAZWA_ULICY

NR_ADRESOWY

IMIE

NAZWISKO

DATA_UR

NR_PESEL

DOWOD

DATA_ZAMELD MG_KEY
Raport z zabytków

RSIP-DMT

Wszystkie dane z DMT

Raport – pomniki przyrody

RSIP-DMT

Wszystkie dane z DMT

Raport- umowy na odpady

RSIP-DMT

Wszystkie adresy, które nie mają zdefiniowanych w DMT umów na wywóz odpadów.

Raport demograficzny

PESEL

Raport demograficzny-mieszkańcy zameldowani na stałe w Rybniku:

ADR_ULICA_

ADR_NR_

WIEK_0_6_

WIEK_7_17_

WIEK_18_64_

WIEK_65_100_

WSZYSCY_

MG_KEY

Raport demograficzny-mieszkańcy zameldowani czasowo w Rybniku:

ADR_ULICA_

ADR_NR_

WIEK_0_6_

WIEK_7_17_

WIEK_18_64_

WIEK_65_100_

WSZYSCY_

MG_KEY

Raport demograficzny-mieszkańcy zameldowani na stałe w Rybniku czasowo poza Rybnikiem:

ADR_ULICA_

ADR_NR_

WIEK_0_6_

WIEK_7_17_

WIEK_18_64_

WIEK_65_100_

WSZYSCY_

MG_KEY
Raport – zespoły szkół, szkoły średnie, itp.

RSIP-DMT

Wszystkie dane z DMT

Raport – szkoły podstawowe, gimnazja

RSIP-DMT

Wszystkie dane z DMT

Raport – funkcje budynków

dgDialog

Funkcje budynków posiadających adresy:

MG_KEY

ID_ADR

FUNKCJA_BUDYNKU

ULICA

NR

Funkcje wszystkich budynków:

MG_KEY

FUNKCJA_BUDYNKU
Raport – proste zestawienie działek, właścicieli

EGB

Zestawienie właścicieli działek:

NRDZIALKI

ARKUSZ

OBREB

POWIERZCHNIA

STATUS_WLASCICIELA

UDZIAL

RODZAJ_OSOBY CHARAKTER_WLADANIA MG_KEY

Zestawienie działek:

LP

NRDZIALKI

ARKUSZ

OBREB

POWIERZCHNIA

MG_KEY
Raport PESEL dla Straży Miejskiej

PESEL

ZAMELDOWANIE STAŁE W RYBNIKU:

NAZWA_ULICY

NR_ADRESOWY

IMIE

NAZWISKO

DATA_UR

NR_PESEL

DOWOD

DATA_ZAMELD MG_KEY

ZAMELDOWANIE CZASOWE W RYBNIKU:

NAZWA_ULICY

NR_ADRESOWY

IMIE

NAZWISKO

DATA_UR

NR_PESEL

DOWOD

DATA_ZAMELD MG_KEY

ZAMELDOWANIE STAŁE W RYBNIKU-CZASOWE POZA RYBNIKIEM:

NAZWA_ULICY

NR_ADRESOWY

IMIE

NAZWISKO

DATA_UR

NR_PESEL

DOWOD

DATA_ZAMELD MG_KEYUWAGA: Każdy wiersz dotyczy jednego raportu. Jeżeli w tabeli w kolumnie "Zakres raportowanych danych" jest wypisanych kilka tabel raportu, to oznacza, że są one wyświetlane w jednym oknie danego raportu.


IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.


2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu (warunki muszą być spełnione łącznie):2.1. Wykonawca w ostatnich 3 latach wdrożył w Polsce minimum trzy rozwiązania GIS bazujące na serwerze danych przestrzennych zaoferowanym przez Wykonawcę do zrealizowania niniejszego zamówieniu, w tym minimum dwa w administracji samorządowej.

W przypadku zaoferowania rozbudowy istniejącego serwera mapowego wymóg odnosi się do serwera Autodesk MapGuide 6.5


UWAGA:
Ze względu na specyfikę rozwiązań GIS/SIT, przy weryfikacji powyższych warunków podmiotowych Zamawiający nie będzie uwzględniał zadań typu: tworzenie map geodezyjnych, map katastralnych, zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów, budynków, lokali oraz opracowań MPZP.
2.2. Wykonawca w ostatnich 3 latach wdrożył minimum jeden system z użyciem danych przestrzennych zapisanych w Oracle Spatial 9i lub nowszym w formacie SDO_GEOMETRY, obsługujący minimum odczyt tych danych.

Wdrożenie to może być zrealizowane na dowolne potrzeby (w tym: urzędy, parki narodowe, firmy), musi być jednak przystosowane do obsługi minimum 500.000 obiektów przestrzennych zapisanych


w bazie Oracle Spatial w formacie SDO_GEOMETRY (baza danych przestrzennych Zamawiającego zapisanych zgodnie z w/w wymogami zawiera ponad 2.500.000 obiektów, nie licząc danych zapisanych w formatach plikowych). System ten musi wykorzystywać dane opisowe zapisywane w bazie Oracle lub MS SQL.
2.3. Wykonawca dysponuje:

- minimum jednym specjalistą ds. baz danych Oracle 9i/10g z praktyczną wiedzą w zakresie ogólnej obsługi/programowania baz danych Oracle, który brał udział w realizacji min.
2 projektów związanych z obsługą bazą danych Oracle


- minimum jednym specjalistą ds. baz danych Oracle Spatial 9i/10g z praktyczną wiedzą w zakresie przetwarzania danych przestrzennych zapisanych w bazie Oracle Spatial w formacie SDO_GEOMETRY, który brał udział w realizacji min. 2 projektów związanych z obsługą bazą danych Oracle Spatial.
2.4. Wykonawca dysponuje minimum dwoma specjalistami, którzy będą realizować dostosowanie zaoferowanego serwera mapowego do potrzeb Zamawiającego, z których każdy brał udział w realizacji min. 2 projektów związanych z wdrożeniem zaoferowanego serwera mapowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia specjalności w zakresach opisanych w p. 2.3 i 2.4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp)

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich


w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp).

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum - wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. W związku z powyższym, wraz
z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 SIWZ.

Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w rozdziale V pkt od 1 do 3, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.


Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3) - załącznik nr 2,

   6. oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) - załącznik nr 3,

   7. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług (ZAŁĄCZNIK Nr 4),

   8. dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością.

   9. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (ZAŁĄCZNIK Nr 5),


Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz..U. Nr 87, poz. 605)

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym
Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest poczta elektroniczna rybnik@um.rybnik.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres rybnik@um.rybnik.pl, dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne.


Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.


Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym: Grażyna Dudzik, Michał Fuchs Wydział Informatyki

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Małgorzata Chłodek Wydział Zamówień Publicznych
VII. Wymagania dotyczące wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł).

Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.Wadium może być wniesione w następujących formach:

 • pieniądzu,

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 • gwarancjach bankowych,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych,

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik


w KREDYT BANK S.A. I o/ Rybnik nr 51150012141212100527320000.

Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta

Do oferty nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego, lecz potwierdzenie jego wniesienia do kasy UM. W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający we własnym zakresie sprawdzi czy wadium zostało złożone w kasie przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:


 • upłynął termin związania ofertą,

 • zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,

 • postępowanie zostało unieważnione i upłynął termin do wnoszenia protestów.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 • który został wykluczony z postępowania,

 • którego oferta została odrzucona.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie


o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.IX. Opis sposobu przygotowania ofert
Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem.


W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty płyty CD/DVD zawierającej film prezentujący funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Zakres prezentowanej funkcjonalności jest określony w Załączniku III do SIWZ. Nagranie ma być dołączone na nośniku(ach) CD/DVD
w formacie DVD, AVI lub innym ogólnie przyjętym standardzie odtwarzającym filmy.
Film ma być nagrany w rozdzielczości i jakości umożliwiającej odczytanie i zweryfikowanie prezentowanego materiału.
Wszystkie płyty mają być opisane (co do nazwy Wykonawcy oraz zawartości merytorycznej)
i ponumerowane (w formacie: A/B, gdzie A - numer kolejny płyty, B - sumaryczna ilość nośników).
Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.


Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli


z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika,
iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa wystawione przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz


z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.


Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy.


Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:


a) adresat:

Urząd Miasta Rybnika


Pobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna