Scenariusz zajęĆPobieranie 23.46 Kb.
Data17.12.2017
Rozmiar23.46 Kb.

SCENARIUSZ ZAJĘĆOsoba prowadząca: Katarzyna Wąsikowska
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i finanse w gastronomii
Temat zajęć: Dokumentacja kasowa
Klasa: III klasa technikum
Ilość godzin: 1
Cel ogólny zajęć: kształtowanie umiejętności wypełniania dokumentacji kasowej.
Cele szczegółowe w postaci zoperacjonalizowanej:
Uczeń:

 • definiuje pojecie dokumentacji kasowej;

 • wymienia operacje i dokumenty kasowe;

 • rozpoznaje dokumenty kasowe;

 • dopasowuje dokument kasowy do odpowiedniej operacji kasowej;

 • wypełnia dokumenty kasowe.


W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności ponadprzedmiotowe:

 • umiejętność planowania;

 • umiejętność organizowania.Pojęcia do wyjaśnienia w toku lekcji:

 • dokumentacja kasowa;

 • asygnata przychodowa – dokument KP;

 • asygnata rozchodowa – dokument KW;

 • raport kasowy;

 • wniosek o zaliczkę;

 • rozliczenie zaliczki.


Metody i techniki pracy:

pogadanka z uczniami, wykład, ćwiczenie testowe, stacje uczenia się.


Do zajęć potrzebne będą następujące środki dydaktyczne:

tablica, rzutnik pisma, druki dokumentów kasowych (KP, KW, raport kasowy, wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki), foliogramy z wypełnionymi dokumentami kasowymi, lista z propozycjami operacji kasowych.Przebieg zajęć:

 1. wprowadzenie: zapoznanie z celami lekcji

Nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę na temat zadań kasjera i operacji dokonujących się w kasie. Zdefiniowane zostaje pojęcie „dokumentacja kasowa”.


 1. rozwinięcie:

Nauczyciel przypomina o podziale na dokumenty pierwotne i wtórne. Wszyscy wspólnie omawiają przykładowe wypełnione dokumenty kasowe. Odbywa się to na podstawie foliogramów. Uczniowie z pomocą nauczyciela charakteryzują zastosowanie dokumentów kasowych:


 • asygnata przychodowa KP

 • asygnata rozchodowa KW

 • raport kasowy

 • wniosek o zaliczkę

 • rozliczenie zaliczki

Następnie uczniowie wykonują ćwiczenie dotyczące łączenia operacji i dokumentów kasowych. Odbywa się to w ten sposób, że nauczyciel przytacza z przygotowanej listy przykład operacji kasowej, a uczeń wskazuje jaki dokument należy wypełnić do danej operacji. Np. jeśli odbiorca wpłaca do kasy pieniądze za odebrane produkty, należy wskazać dokument KP);

Kolejnym zadaniem będzie wypełnianie dokumentów kasowych. Wykorzystana jest tu metoda stacji uczenia się.
I stacja

Dobór odpowiedniego dokumentu do operacji kasowej (uczeń losuje karteczkę z nazwą operacji kasowej i wskazuje dokument, na którym operacja ma być zaksięgowana).

(1 punkt)
II stacja

Charakterystyka dokumentów kasowych. Uczeń losuje karteczkę z rozpoczętym zdaniem, które ma dokończyć. Np.:

Raport kasowy jest sporządzony na podstawie dokumentów............... (KP i KW).

KP i KW są dokumentami.................(pierwotnymi).

(2 punkty)
III stacja

Wypełnianie dokumentów (uczeń losuje karteczkę z nazwą operacji i dokonuje jej księgowania na odpowiednim dokumencie).

3 punkty


 1. Podsumowanie:


Uzupełniające źródła informacji dla ucznia:

A.Kuczyńska-Cesarz, Zasady rachunkowości, Difin, Warszawa 2003.

Z. Mielcarczyk, Zasady rachunkowości. Zadania, WSiP, Warszawa 2003.
Uzupełniające źródła informacji dla nauczyciela:

G. Borowska, Zasady rachunkowości, Warszawa, WSiP 1999.

I. Frymak, Uproszczone formy rachunkowości, Warszawa 2003.
Sposób uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów po zakończonych zajęciach:

Wypowiedzi uczniów: czy potrafię...?Nauczyciel ocenia pracę uczniów przez obserwację i uzyskane punkty.
Pobieranie 23.46 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna