Scenariusz zajęĆPobieranie 21.33 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar21.33 Kb.

Instrukcja switch – umożliwia dokonanie wyboru wśród kilku opcji. Działanie jej jest podobne do instrukcji if – else .

Struktura instrukcji switch.
switch (wyrażenie) { //obliczana jest wartość wyrażenia i porównywana z

// z wartościami przy case
case wartość1 :

instrukcje;

break; //powoduje wyskoczenie z instrukcji switch

case wartość2 :

instrukcje;

break;

..........................

default ://te instrukcje wykonywane są gdy żadna z wartości przy case //nie jest spełniona

instrukcje ;

break;

}


Funkcje systemowe

Funkcja confirm() – pozwala na wybór między dwoma informacjami:

Ok. i Cancel

Użytkownik za pomocą tej funkcji może przesłać do programu dwie informacji : true lub false. Jako parametr wejściowy podobnie jak w funkcji alert() podajemy ciąg znaków.

Np.

isFinite() – funkcja zwraca wartość true kiedy sprawdzana liczba nie jest (+-) Infinity i false w przeciwnym wypadku.


Np.

isNaN() – funkcja sprawdza czy podana wartość nie jest liczbą

zwraca false gdy wartość jest liczbą

zwraca true gdy wartość nie jest liczbą

Np.Number() – przyjmuje jeden parametr. Jeżeli parametr jest liczbą zwraca go bez zmiany, natomiast gdy jest to ciąg znaków o ile jest to możliwe przekształca go na typ liczbowy w przeciwnym wypadku zwraca wartość NaN

Np.

Number(1.2 jest liczbą); // zwraca wartość NaN

Operator łańcuchowy


Operator konkatenacji ( + ) – jest nim znak + Działanie jego polega na dołączaniu do łańcucha innych elementów (np. innego łańcucha)
Np.//-->


Operatory przypisania

W języku tym w celu skrócenia zapisu stosuje się skrótowe operatory przypisania

x += y to samo co x = x + y

x - = y x = x – y

x *= y x = x * y

x /= y x = x / y

x %=y x = x%y

Zadania do wykonania samodzielnego (na zajęciach).


Zad1. Napisz skrypt który sprawdza czy użytkownik podał właściwe hasło.

Zad2. Napisz skrypt ilustrujący działanie instrukcji switch.Pobieranie 21.33 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna