Scenariusz lekcjiPobieranie 275.92 Kb.
Strona1/2
Data06.01.2018
Rozmiar275.92 Kb.
  1   2

Scenariusz lekcji
Operacje na elementach graficznych w programie PAINT
1.Cele lekcji


 1. Wiadomości

Utrwalanie przez uczniów pojęć:

     • grafika komputerowa i edytor grafiki,

     • rodzaje i własności grafiki komputerowej,

     • przypomnienie podstawowych możliwości programu PAINT w zakresie tworzenia grafiki bitmapowej,

     • praca z programem graficznym PAINT i wykorzystanie jego możliwości do przetwarzania obrazów importowanych z innych programów lub z Internetu.


b) Umiejętności

Po zajęciach uczeń:    • potrafi uruchomić program PAINT;

    • potrafi importować rysunek do programu PAINT;

    • potrafi korzystać z narzędzi tego programu do rysowania i przetwarzania obrazów importowanych z innych programów lub z Internetu;

    • potrafi formatować rysunek;

    • potrafi zapisać go w pliku;

    • potrafi korzystać z pomocy programu PAINT;

    • zna pojęcia związane z grafiką komputerową, jej rodzaje, zalety i wady.


c) Postawy

Aktywna praca na lekcji i prawidłowe wykonywanie poleceń.


2. Metoda i forma pracy

  1. Praca indywidualna.

  2. Praca z komputerem.


3. Środki dydaktyczne

 1. Komputery, podręcznik: M. Mordaka, J. Lipski, Informatyka 2000, wyd. Czarny Kruk.

 2. Prezentacja POWER POINT Grafika komputerowa.

 3. Karta Pracy 5 - Rozsypanka wyrazowa Wady i zalety grafiki komputerowej.
 1. Przebieg lekcji


a) Faza przygotowawcza

Uczniowie zajmują stanowiska i logują się. Nauczyciel przypomina uczniom, jakie są możliwości komputera w zakresie tworzenia tekstu i grafiki.


b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie przypominają sobie najważniejsze pojęcia z zakresu grafiki komputerowej (w tym rozsypanka Wady i zalety grafiki komputerowej)  • pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki (definicje);

  • rodzaje grafiki komputerowej i związane z nimi programy;

  • wady i zalety grafiki wektorowej;

  • wady i zalety grafiki bitmapowej.

2. Przegląd grafiki komputerowej. Z folderu RYSUNKI pokazujemy przykłady mandali, które będą punktem wyjścia do dalszej pracy (rysunki pochodzą ze strony internetowej www.mandale.info).


3. Zapoznanie się z pojęciem mandali (uczniowie zapisują je sobie w zeszycie, również adres strony WWW do ewentualnej pracy domowej dla chętnych)
Słowo mandala oznacza centrum, obwód lub koło magiczne. Jej magia i siła wynika z jej wszechobecności. Rytmy dobowe i roczne, ruchy gwiazd, słońce i księżyc, tęczówka oka, kwiaty i owoce, ludzie wokół ogniska – to wszystko mandale natury.
Przykłady mandali z podanej już strony WWW:
 1. Uczniowie tworzą tapetę w programie

  Pobieranie 275.92 Kb.

  Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna