Rozwój w odstępach rocznych


Wypaczenia w nauce i innych dziedzinach działalności ludzkiejPobieranie 7.77 Mb.
Strona14/15
Data27.10.2017
Rozmiar7.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Wypaczenia w nauce i innych dziedzinach działalności ludzkiej

Przyglądając się z boku różnym dziedzinom życia można zauważyć ogromne deformacje w wartościach i paradygmatach, na których się one opierają w stosunku do tego, czego można by się zdroworozsądkowo od tych dziedzin spodziewać. Rozwój nauk społecznych w szczególności i nie przypadkowo przeżywa od wielu lat dotkliwy kryzys i można o nim powiedzieć, że raczej się cofa niż podlega postępowi, a widać to najbardziej gdy porówna się go do rozwoju techniki. Aby dostrzec problem, poniżej wymieniam łatwiej zauważalne podejścia prowadzące do różnego rodzaju kryzysów w Polsce i na świecie dotyczące całego spektrum nauk i dziedzin działalności ludzkiej:Nauki ścisłe


Od kilku dziesięcioleci istnieje ograniczona swoboda wyboru zagadnień naukowych, które mogą być realizowane z pieniędzy publicznych, wynikająca z przyjętego i pielęgnowanego podziału „naukowe”/„nienaukowe”. A trzeba wziąć pod uwagę, że większość badań w dziedzinach eksperymentalnych wymaga kosztownej aparatury i kosztownych materiałów.

Ponadto:


- Preferowana jest nauka „linearna” (metoda małych kroków, wyniki można w pewnym zakresie przewidzieć przed przystąpieniem do badań, realizacja badań zgodnie z długoterminowym planem, nastawienie na zbieranie danych liczbowych)

- Wartość pracy naukowej oceniana jest poprzez ilość napisanych publikacji naukowych, a w niewielkiej tylko mierze poprzez ich doniosłość dla postępu (za tą oceną idzie finansowanie).

- Wyniki o niskiej powtarzalności, podlegające znacznej fluktuacji oraz te, które nie są mierzalne w sposób bezpośredni uznawane są za bezwartościowe - paradygmat naoczności.

- Studenci fizyki, a więc sztandarowej nauki ścisłej, uczą się z niezmienionych wznowień podręczników z lat 50-tych i 60-tych XX w., podczas gdy w elektronice lub biologii molekularnej „pięć lat to epoka”.Nauki społeczne i humanistyczne


Liczne fałszywe paradygmaty. Niedostrzeganie indywidualności konkretnego człowieka, podporządkowanie polityce, eliminacja pojęcia patriotyzmu, eliminacja pojęcia życia duchowego lub pogardzanie nim. Opieranie się na autorytetach osób, które nie miały wolności tworzenia lub były zależne finansowo od establischmentu politycznego. Pojęciu „utopia” nadano zabarwienie pejoratywne.

Paradygmaty nauk społecznych:

- Religia to bzdura.

- Nie istnieją duchy, co jest jednoznacznie rozumiane jako nieistnienie inteligencji niezależnej od procesów biochemicznych mózgu konkretnej osoby.

- Istnieje człowiek uśredniony (przeciętny).

- Każda osoba jest w stanie zrozumieć drugą.

- Można stworzyć jedna etykę i moralność dla całego świata, jedna filozofię, jedną sztukę jeden ustrój itd.

- Astrologia to bzdura.

- Charakter jest zdeterminowany jedynie przez dziedziczenie genów i przez kształcenie.

- Człowiek rodzi się jako niezapisana tablica (tabula rasa), którą nauczyciele i wychowawcy mogą dowolnie wypełnić.

- Podstawą ukształtowania świadomości jest świat materialny.

- Zachowanie społeczne nie ma nic wspólnego z zachowaniem indywidualnym.

- Cechy narodowe w zasadzie nie istnieją.

- Nauka rozwija się ewolucyjnie.

- Nie wolno zaprzeczać wolności!

- Nie wolno zaprzeczać demokracji!

Medycyna

Ratowanie życia, nie zdrowia. Rozdział pomiędzy medycyną a psychologią. Ignorowanie metod alternatywnych. Polityczne oddziaływanie koncernów farmaceutycznych i ubezpieczeniowych na kształt medycyny


Prawo

Usunięcie etyki i moralności przy tworzeniu prawa, podporządkowanie prawa polityce. Usunięcie możliwości myślenia sędziów - mówienie o ich autorytecie nie ma więc sensu. Absurdalna szczegółowość przepisów, nie nadążających za rozwojem cywilizacyjnym.


Polityka

Globalizm, rasizm (głodzenie Afryki np. przez manipulacje finansowe - pożyczki o odsetkach do spłacenia wielokrotnie przewyższających sumę pożyczoną). Poprawność polityczna mająca na celu kształtowanie służalczości wobec mocarstw.


Gospodarka

Podporządkowanie polityce, najważniejszy jest zysk finansowy, produkcja i człowiek nie mają większego znaczenia. Ekspansja koncernów ponadpaństwowych. Spekulacja kapitałem finansowym, uzależnienie gospodarki od banków. Wysokie marże handlowe, wielokrotnie wyższe niż koszty produkcji danego towaru. Fałszywe pojęcie „mądrości” wolnego rynku. Uznanie, że przedsiębiorstwo prywatne zawsze będzie lepiej funkcjonować od państwowego. Większość dochodu narodowego trafia w ręce właścicieli koncernów nieprodukcyjnych i nietwórczych, zajmujących się jedynie obrotem finansowym.


Edukacja

Kształcenie wąskich specjalistów, brak kształcenia myślenia, uczenie pamięciowe, brak celów wychowawczych, moralnych, etycznych. Postępujące ograniczanie poziomu kształcenia. Kształtowanie biernego nastawienia do życia. Wartości konsumpcyjne, egoizm, usunięcie życia duchowego, propagowanie niskich pożądań, człowiek – siła robocza. Nie uczenie umiejętności wychowywania dzieci oraz umiejętności dojrzałego życia społecznego. Brak umiejętności zabrania głosu w większej grupie przez osoby dorosłe - elementu podstawowego dla funkcjonowania tak propagowanej demokracji. Brak racjonalnego kształcenia w kierunku prowadzenia badań naukowych - nauczyciel uzyskuje to samo wykształcenie co naukowiec. Selekcja studentów według zdolności pamięciowych, a więc do „papugowania” tego czego dokonali inni.


Telewizja, gazety, czasopisma, internet

Kłamliwe informacje, propagowanie prymitywizmu, reklamy, za które sami płacimy.


Sztuki plastyczne

Rezygnacja z reprezentowania wartości i przekazywania treści, w zamian za to prezentacja swojego „ja” poprzez kreowanie własnego stylu. Ogólnie niski poziom.
Muzyka

Nastawienie na bierność słuchacza, wycofanie śpiewu jako elementu odtwórczego, masowe wprowadzanie złych emocji.


Film

Przemoc, agresja, seks, burzenie moralności. Realia świata filmu są znacznie gorsze niż rzeczywistość, którą spotykamy na co dzień. Ucieczka w fikcję. Brak filmów budujących.Sport

Podejście bierne – znakomita większość osób uczestniczących w sporcie to tylko kibice i to na ogół telewizyjni. Imprezy sportowe są organizowane dla zysku. Zawodnik jest przedmiotem. Przeciętny młody chłopak nie potrafi wejść na drzewo.


Religia katolicka

Nastawienie na wiarę objawioną, deprecjacja medytacji i kontaktów duchowych. Banalizowanie zagadnień społecznych i politycznych. Wyrażanie poparcia dla zakłamanej nauki oficjalnej. Brak systemu filozoficznego. Hamowanie rozwoju dziedzin alternatywnych.


Dziedziny alternatywne

Tolerowanie naiwności. Prace popularne na niskim poziomie. Zarabianie i utrzymywanie się z dziedzin alternatywnych powoduje uciekanie się do kłamstwa.


Mamy tu więc, totalne przekłamanie celów, którym powinna służyć nauka i wiele innych dziedzin działalności ludzkiej, a powszechność tego zjawiska można uświadomić sobie dopiero wtedy, gdy dokonamy takiego zestawienia. Jest więc ogrom pracy do zrobienia.

Sens badań naukowych
W XX wieku nauka zanim zyskała właściwą jej z założenia rzetelność, już ją straciła. O ile starano się udoskonalić rzetelność w szczegółach, w podejściu eksperymentalnym, o tyle same założenia nauki, jej paradygmaty w dużej części nauce nie służą, nie służą też ludzkiej satysfakcji z poznawania świata. W szczególności dotkliwe jest pomijanie obszarów z jakiś przyczyn niewygodnych, należy dodać: wielkich obszarów decydujących o istocie człowieka.

Z kolei nie przyznawanie się do wyników, które zaprzeczają przyjętej przez prowadzących eksperymenty teorii prowadzi do tego, że ich wyniki w szerszym kontekście stają się bezwartościowe. Mamy więc do czynienia z nauką błądząca we mgle, która wprawdzie powoli kroczy do przodu, robiąc przy tym mnóstwo kroków w tył, ale mogłaby się rozwijać wielokrotnie szybciej.


Przez 19 lat obserwowałam kariery moich współpracowników na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a później na nowo powstałym Wydziale Biotechnologii, mogąc w wielu przypadkach spostrzec różnice występujące w trzech okresach dwunastoletnich ich zegara rozwojowego K6, K7, K8 i mając też poprawkę dzięki horoskopom urodzeniowym, które kiedyś wielu z nich zrobiłam, z ich potwierdzeniem zgodności posiadanych cech. Powstaje pytanie, czy na działania naukowców mają wpływ efekty emocjonalne zegara rozwojowego? Wydawałoby się że napotkamy tu prymat intelektu nad emocjami, racjonalne postępowanie w życiu, zdominowanie działań przez unikalną satysfakcję dokonywania odkryć naukowych. Nic podobnego! Występują widoczne w sposób oczywisty silnie zaznaczone trzy fazy: K6 (21-33lat) - pracowite dążenie do uzyskania rezultatów naukowych, nic nie jest zbyt żmudne, zbyt nudne, a oczekiwanym celem jest doktorat i być może dokonanie czegoś w nauce; faza K7 (34-45 lat) - „udawanka”, stwarzanie pozorów, że robi się pracę naukową, zbieranie punktów, wyjazdy, dopisywanie się do publikacji; faza K8 (46-57 lat) drapieżna walka o władzę, przynajmniej w katedrze, teraz niech inni, którzy mi podlegają na mnie pracują, manipulacja, pysznienie się, wredność i niszczenie konkurentów. A nauka? Jaka nauka! Kariera naukowa, tytuły, zaszczyty, przynależność do organizacji naukowych, po cóż więcej! Wreszcie najważniejsze - przynależność do wyższej kasty ludzi z tytułami naukowymi w oczekiwaniu na szacunek i podziw. Podziw tych maluczkich co albo rzeczywiście podziwiają bo nie wiedzą, albo też pogardzają bo pogardzają wszystkim co kojarzy im się ze szkołą (której nie lubili). I to raczej oni bliżsi są trzeźwej oceny. A co dalej? Być może niektórzy z tych, których potraktowałam jako obiekty doświadczalne, w następnej fazie K9 (46-57lat) trochę przejrzą na oczy i ich horyzonty myślowe się rozszerzą tak, jak wynikałoby z tej fazy. Póki co, moja rada jak sprawdzić intelekt profesora. Należy spytać go o politykę... Większość będzie się wywijać jak piskorz, żeby nie pokazać swej ignorancji. A później, wystarczy spytać o to samo portiera...

Nie mam porównania tego zagadnienia w innych ośrodkach, ale należy się spodziewać, że ogólny schemat będzie taki sam.Nowe paradygmaty
Biorąc pod uwagę przytoczone w tej książce fakty, nie sposób trwać przy wielu podstawowych paradygmatach, na których oparto między inny behawioryzm czy psychoanalizę, a które ciągle królują w psychologii psychiatrii i naukach społecznych. Trzeba ponownie przyjrzeć się temu, co uważane było za absurdalne albo też w ogóle niedostrzegane, jak:

- Anizotropia pól w otaczającej nas przestrzeni, oddziałujących na organizmy żywe i dodatkowo zmiennych w czasie.

- Realne istnienie fizyczne wrażeń zapełniających przestrzeń świadomości.

- Istnienie nieelektromagnetycznego pola związanego z psychiką, podlegającego nie znanym dotąd prawom fizycznym.

- Związek tego pola z postulowanym już w XIX w. przez E. Cartana polem torsyjnym związanym ze skrętnością przestrzeni, a jak później wykazano z podstawową własnością materii - spinem.

- Istnienie fraktali planetarnych, zapewniających równowagę i różnorodność życia organicznego na Ziemi.

- Piętno osobnicze każdego człowieka determinujące w znacznym stopniu jego drogę życiową i niepodatność jego wartości życiowych na perswazję i indoktrynację.

- Faktyczne istnienie wartości naturalnych, reprezentowanych przez Kategorie, dokoła których to wartości toczy się dyskusja od ponad dwóch tysiącleci.

- Powiązanie treści przeżyć psychicznych z podłożem neurofizycznym w zaburzeniach psychicznych.
Duża część z tych zagadnień to w zasadzie nowa dziedzina, opisująca aspekty obszaru wiążącego psychikę i ciało fizyczne, a związanego ze znanym od stuleci filozoficznym zagadnieniem i wówczas tylko zagadnieniem - dualizmu-psychofizycznego (mind-body problem). Właśnie to zagadnienie istnienia dualizmu psychofizycznego było punktem wyjścia moich rozważań wiele, wiele lat temu, które ostatecznie doprowadziły do napisania tej książki.

Wersja robocza modelu mechanizmu działania zegara rozwojowego
Z badań nad autyzmem i innymi psychicznymi zaburzeniami neurorozwojowymi można pokusić się o stworzenie pewnego obrazu funkcjonowania psychiki ludzkiej na pograniczu dualizmu psychofizycznego. A więc najpierw, przyjęcie pewnych podstawowych założeń, następnie wyciągnięcie bliżej i dalej sięgających wniosków, dotyczących funkcjonowania obszaru ludzkiej psychiki - bliższej świadomości, niż zwykle rozpatrywana neurochemiczna, a związanej bezpośrednio z Kategoriami i zegarem rozwojowym.
Poniżej przedstawione są podstawowe tezy, wynikającej z dokonanej przeze mnie reanalizy faktów - jądrowej teorii funkcjonowania zegara rozwojowego:
1. Jądro atomowe odbiera pole Kategorii z zewnątrz.
2. Jądro atomowe może zostać przymuszone do zapamiętania informacji o polu Kategorii w danym momencie - zapamiętanie cech urodzeniowych.
3. Po wdrukowaniu do jądra cech urodzeniowych, dostarcza ono informacji o intensywności pola Kategorii z sytuacji urodzeniowej astrologicznej i etnicznej, a także o intensywności oddziaływania Kategorii wynikającego z tranzytów astrologicznych i wynikającego ze zmian pola Kategorii Ziemi.
4. Jądro atomowe komunikuje się z poziomem elektronowym cząsteczek chemicznych za pomocą reakcji wolnorodnikowych.
5. Informacja o intensywności działania Kategorii, odczytywana za pomocą rodników, jest przekształcana poprzez zmianę metylacji DNA, na ekspresję genów morfogenetycznych, neurotroficznych itp. Są to zmiany epigenetyczne.
6. Podatność na zaburzenia psychiczne neurorozwojowe (chroniczne) jest wynikiem przesunięcia fazy startowej zegara rozwojowego, a dokładniej, zastąpienia standardowej opcji rozwojowej jedną z alternatywnych opcji rozwojowych.
7. Faza startowa zegara rozwojowego jest prawdopodobnie zapisana w genach.
8. Cykliczna zmiana fazy zegara rozwojowego sterowana jest wpływami kosmicznymi, związanymi z rocznym ruchem Ziemi, a być może bezpośrednio ze zjawiskami zachodzącymi wewnątrz Słońca.
9. Można pomyśleć sobie dwie wersje działania zegara rozwojowego:

a) Liczenie czasu odbywa się na poziomie molekularnym, np. analogicznie jak w przypadku zegara okołodobowego u sinic 1, u których w zegarze tym występuje fosforylacja kolejnych podjednostek sześciokątnej „turbinki” składającej się z białek Kai A, B, C, analogicznej do F0F1ATP-azy.

Sygnałem przesunięcia fazy o kolejny krok byłyby cykle kosmiczne.

b) Liczenie odbywa się w jądrze atomowym, gdzie sygnałem wyjściowym jest różnica między aktualnym polem Kategorii a wdrukowanym polem Kategorii z momentu 20 dnia po zapłodnieniu (w astrologii są to tranzyty, ale astrolodzy bardzo je uprościli), plus poprawka na fazę startową zegara. (Ta poprawka to zmora, która spędza mi sen z oczu. Jak można ją wprowadzić?...)


10. Nastroje są przetwarzane bez udziału ekspresji genów. Na przykład aktualna sytuacja geoastronomiczna godzinowa. Podobnie, sterowanie procesami elektrycznymi mózgu zgodnie ze zmieniającymi się Kategoriami, co znajduje odzwierciedlenie w przebiegach EEG. (Pewne dane literaturowe wskazują wszakże na możliwość nadążania ekspresji genów za zmianami godzinowymi).
11. Wspomniane tranzyty, mimo że często krótko trwające, wywołują łatwo obserwowalne zmiany somatyczne dlatego przyporządkowuję je do zmian epigenetycznych.
12. Wdrukowanie wydaje się być dokonywane przy pomocy rodnika ponadtlenkowego (właściwości zmiany i wytwórczości), odczyt przy pomocy tlenku azotu (właściwości receptywne).
13. Gdzie są poszczególne elementy Kategorii?

- uczucia - w polu Kategorii - nie wychodzą z zasięgu pola świadomości;

- wielkości fizyczne związane z Kategoriami - w polu Kategorii;

- stowarzyszone funkcje ruchowe i fizjologiczne - w znacznej mierze zależne od rodzaju receptora, przykładowo myszy mają nieco mniej receptorów od człowieka, a każdy jest wyspecjalizowany - a więc powiązane genetycznie;

- archetypy związane z określoną Kategorią (np. idea istnienia Boga), idealne dla określonej Kategorii lub grupy etnicznej twarze lub inne kształty (częściowo pokrywające się z ideami platońskimi) - nie wygląda na to, aby mogły być w układzie neurochemicznym, ani aby wynikały z indywidualnego doświadczenia. Badania (czasopismo Nature, lata dziewięćdziesiąte) wykazały, że ideał twarzy w określonej grupie etnicznej albo nawet narodowej zbliżony jest do twarzy uśrednionej komputerowo z całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę, że pole Kategorii nie musi być jednowymiarowe, wydaje się że informacja ta jest w polu. Czy to będzie trwałe pole Kategorii czy powoli zmienne pole nieświadomości zbiorowej, pozostaje do rozstrzygnięcia. Realizacja fizyczna często bywa bliska ideałowi zawartemu w polu pod względem zarówno kształtu, koloru jak i faktury. O ile idealne twarze byłyby w polu, to mogłyby znajdować się tam również odpowiadające Kategoriom wartości itp.
14. Ten sam zegar odlicza zmiany psychiczne, rozwój języka i prawdopodobnie niektóre zmiany fizyczne ciała. Wskazują na to dane rozwojowe. 5, 6:106 Przy niedziałającym zegarze embrion obumiera.
15. Fraktal zegara rozwojowego - synchroniczna zmiana Kategorii okresów dwunastoletnich, jednorocznych i miesięcznych (1/12 roku) - wynika z istnienia analogicznego fraktala planetarnego, który istnieje też na poziomie cząstek elementarnych. Prawdopodobnie pochodzi on od protonu.
W rozważaniach dotyczących zegara rozwojowego w tej książce, jako podstawową jednostkę czasu związaną z fraktalem dwunastkowym przyjęłam w sposób niejako naturalny jeden rok słoneczny, niemniej jednak, kiedy się w problem wgłębić, brakuje tu podstaw logicznych, kiedy próbuje się umieścić ten fraktal gdzieś w przestrzeni. Istnieje natomiast fraktal dwunastkowy związany ze Słońcem (prawdopodobnie ze stałym jego jądrem), który wytwarza pole o okresie różniącym się od roku słonecznego o mniej niż 5% i jednocześnie jest prawdopodobnie odpowiedzialny za niektóre cykle organizmów żywych, jak: cykl 24 minutowy oksydaz NADH umożliwiających cykliczny wzrost komórek, endokrynny cykl miesiączkowy i 11,5 letni cykl przyrostu miękiszu drzew. Pomimo trudności teoretycznych, okresy związane z hipotetycznym fraktalem związanym z rokiem słonecznym istnieją: 1/12 roku - jeden znak zodiakalny w cyklu rocznym w astrologii europejskiej, 1 rok - jeden znak 12 letniego cyklu w astrologii chińskiej. Ostateczne ustalenie, który fraktal jest decydujący w zegarze rozwojowym, wymagać będzie dokładniejszych danych, niż te które posiadałam. O fraktalach planetarnych napiszę w innych książkach z serii Determinizm.

Zjawiska zachodzące około 20 dnia po zapłodnieniu
Jeszcze raz warto przybliżyć, co się dzieje w okresie około 20 dnia po zapłodnieniu, kiedy to zaczyna odliczać czas zegar rozwojowy.

Około 18 dnia rozwoju składająca się z jednej warstwy komórek ektoderma zarodkowa rozciągająca się nad struną grzbietową, grubieje i tworzy, ciągle jednowarstwową płytkę nerwową (lamina neuralis). Około 20 dnia płytka nerwowa zagłębia się tworząc rynienkę nerwową (sulcus neuralis) około 20-21dnia następuje zamknięcie rynienki w cewę nerwową (tubus neuralis). Zamknięcie otworu nerwowego przedniego następuje 26 dnia, a otworu nerwowego tylnego 28 dnia.2: 101-109 To skromna reprezentacja przyszłego mózgu i układu nerwowego. Ale już teraz pomiędzy 20 a 24 dniem rozgrywają się decydujące dla całego przyszłego życia procesy decydujące o funkcjonowaniu przyszłej psychiki - włączenie odliczania zegara rozwojowego opierającego się o Kategorie.

Jednocześnie, około 20 dnia rozwoju powstają wewnątrzzarodkowe i zewnątrzzarodkowe naczynia krwionośne oraz pierwotne serce. 21 dnia następuje połączenie cewy sercowej z naczyniami zarodka oraz szypułą brzuszną, kosmówką i pęcherzykiem żółtkowym i rozpoczyna się krążenie.2:99-100 Znaczy to, mniej więcej tyle, że rośnie poziom natlenienia tkanek, a więc poziom rodników i prawdopodobnie powstaje szok tlenowy, który może być głównym wyzwalaczem rozpoczęcia odliczania zegara.

Tak więc podobnie jak w momencie po pierwszym oddechu po urodzeniu, gdzie mamy szok tlenowy wyzwalający wiele procesów, między innymi przestawienie krwioobiegu z przechodzącego przez łożysko na zamknięty obieg wewnętrzny, również tutaj wydaje się istnieć szok tlenowy wyzwalający nowe procesy, w tym być może obserwowaną szybką rozbudowę struktury zarodka.

Jeszcze jednym momentem gdzie występuje wysoki poziom rodników tlenowych jest pierwszy dzień, kiedy po zapłodnieniu komórki jajowej następuje uszczelnienie osłony przejrzystej.3, 2:78 Pozostawia to pewną możliwość ruchu propagatorom idei pełni człowieczeństwa od momentu poczęcia...

Oprócz tego, około 20 dnia rozwoju mezoderma przyosiowa zaczyna ulegać podziałowi metamerycznemu i powstają kuliste bloki komórek nabłonkowych, zwane somitami. Pierwsza para somitów powstaje w głowowym końcu struny grzbietowej (w przyszłej okolicy potylicznej) i od tego miejsca następne somity tworzą się w kierunku ogonowym. Między 20 a 30 dniem powstaje około 38 somitów. Opierając się na liczbie somitów, można określić okres rozwoju (wiek) zarodka.2:101-107 Codziennie po trzy somity zegara - prawdopodobnie zegara rozwoju fizycznego - ale to już osobna „bajka” wiążąca Kategorie z chorobami somatycznymi.Zdrowy psychicznie człowiek
Paradygmat określający zdrowie psychiczne, a więc ogólną normę związaną ze standardową fazą zegara rozwojowego, który obowiązywał w dwudziestym wieku, nie koniecznie musi mieć wartość w znacznie zmienionych przez rozwój techniki stosunkach społecznych, które jak możemy się spodziewać, nastąpią w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat. A więc próbując mówić o zdrowiu psychicznym trzeba mieć na uwadze dwanaście typów podstawowych osobowości ze względu na opcję rozwojową.

Już można kręcić filmy jak mogą wyglądać takie społeczności. Zresztą, sporo przykładów, aczkolwiek o mniejszym nasileniu, już mamy - to grupy etniczne, w których występuje kumulacja określonej Kategorii, gdzie kultura zdominowana jest cechami tej Kategorii, a ludzie o cechach wydawałoby się nam dziwnych, są przedmiotem ogólnego szacunku i w żadnym innym społeczeństwie nie rozwijaliby się tak dobrze i nie znaleźliby takiego szczęścia jak w swojej grupie etnicznej, zamieszkującej dany obszar z dziada pradziada. Tą tematyką zajmę się w książce Antropologia systematyczna.


Wśród różnych zaburzeń, a między innymi w schizofrenii, występuje od dzieciństwa odczucie pacjentów, że nie znają swojej roli w życiu, w sytuacjach w których dane jest im uczestniczyć. Dominują przecież wartości osób ze standardową opcją rozwojową, gdzie najważniejsze są: troska o przetrwanie (K4), potrzeba wychowania dzieci (K4), zdobywanie partnera (K5), a więc cechy, które były potrzebne człowiekowi przez tysiąclecia dla zachowania gatunku w nieprzyjaznym środowisku przyrodniczym. Mamy jednak dwanaście Kategorii, które być może uzyskają właściwe znaczenie w warunkach przeludnienia i braku konieczności walki o byt, a osoby o innych fazach zegara rozwojowego zdominują kulturę.
W raporcie z badań, których celem było śledzenie rozwoju dzieci urodzonych przez kobiety cierpiące na schizofrenię i umieszczonych zaraz po porodzie w rodzinach adopcyjnych lub zastępczych, Leonard Heston i Duane Denney zauważyli, że dzieci, u których nie rozwinęła się schizofrenia, były bardziej „spontaniczne”, „miały barwniejsze życie”, „wybrały twórcze zawody” i „uprawiały bardziej wyszukane hobby...” niż dzieci normalne. Prowadzone przez Karlssona (1991) na Islandii badania nad schizofrenią w rodzinie doprowadziły go do wniosku, że „nosiciele genów” schizofrenii często posiadają „niezwykłe zdolności” i ujawniają „wyższą umiejętność kojarzeniowego myślenia”. Zafascynowany tymi odkryciami Karlsson stwierdził, że postęp społeczny i naukowy społeczeństwa być może nawet jest uzależniony od „osób o schizofrenicznej strukturze”. Zauważył ponadto, że nieproporcjonalna liczba najbardziej twórczych ludzi w dziedzinach filozofii, fizyki, muzyki, literatury, matematyki i sztuk pięknych często cierpiała na zaburzenia psychiczne.4:460

Przykłady życiorysów podanych w poprzednim rozdziale pokazują wprost, że to co zwykle określamy podatnością do zapadnięcia na określone zaburzenie psychiczne, to nie choroba, ale inna konstytucja psychofizyczna, która oprócz tego, że rzeczywiście dość często taką predestynację daje, przyniosła wiele indywidualności, które swoimi wyjątkowymi zdolnościami w ogromnym stopniu wpłynęły na kształt dzisiejszej cywilizacji.


W książce tej zagadnienie schizofrenii zajmuje wiele miejsca, nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innych zaburzeń psychicznych, i nie przypadkowo. Uczyniłam tak ze względu na wagę problemu, stanowiącego najtrudniejszą zagadkę współczesnej psychiatrii. Inne problemy wydają się łatwiejsze do rozwiązania, jakkolwiek na horyzoncie majaczy już inny problem do rozwiązania - zaburzeń ukształtowania psychicznej przestrzeni spostrzegania otoczenia i siebie, w której to przestrzeni uczestniczą Kategorie.

Co dalej? - pełny opis psychologiczny człowieka
Opis psychologiczny człowieka od stuleci cierpi na brak jednoznaczności. Jest wiele szkół, wiele podejść. I rzeczywiście im bardziej wgłębiamy się w obraz psychologiczny człowieka, tym bardziej skomplikowanym się on wydaje. Podobnie jak niewyobrażalnie skomplikowana jest żywa komórka ludzka ze swoimi 30 tysiącami genów, tak i psychiki ludzkiej nie możemy upraszczać do poziomu rozwiązań banalnych. Książka niniejsza odnosi się do pewnego zakresu zagadnień dotyczących Kategorii w psychice ludzkiej, dotyczącego jedynie jednej warstwy, jak można to określić. Wpływów Kategorii w psychice ludzkiej jest jednak znacznie więcej i będą one opisane w kolejnych pozycjach z serii Determinizm. Aby więc opisać całościowo charakter ludzki trzeba rozważyć wpływy opisane w czterech pierwszych tomach tej serii, tworzące jakby oddzielne warstwy osobowości. Chodzi tu o pozycje: „Psychopatologia według Kategorii”, „Antropologia systematyczna”, „Następstwo epok w historii” (planowana), „Poprawki do astrologii” (planowana). Wszystkie te wpływy, gdzieś w swej dalszej istocie oparte są, jak można obecnie wnioskować, na planetarnych polach torsyjnych. Dokładniej, na dwunastofazowych polach torsyjnych związanych w sposób naturalny z wielkimi masami. Prawdopodobnie jednak jedynie z wielkimi masami w fazie stałej, takimi jak skorupa ziemska, jądro Ziemi, stałe jądro Słońca (o którym coraz szerzej się mówi), a także stałe wielkie masy poszczególnych planet. Szczególnym wyzwaniem jest tutaj rozpatrzenie interferencji różnych pól planetarnych, być może przekraczającym obecne możliwości, którym to zagadnieniem z lepszym lub gorszym skutkiem zajmuje się, odziedziczona w okaleczonej formie po mędrcach poprzednich tysiącleci, astrologia, potrzebująca obecnie radykalnie nowego spojrzenia na nią.

Tak więc, w niniejszym pierwszym tomie serii rozpatrzone jest zagadnienie zegara rozwojowego, którego ściśle wyznaczone okresy wskazują na związek z obiegiem naszej planety wokół Słońca, jakkolwiek trudno określić jak te wpływy są generowane. W następnym tomie znajdziemy zależność od efektów pola związanego z kulą ziemską (skorupą ziemską), tworzącego szczególny fraktal, który wpływa na cechy etniczne osób urodzonych i żyjących pod określoną długością i szerokością geograficzną, a także dalekosiężne następstwa istnienia tego wpływu. W kolejnym rozpatrzony będzie wpływ pola związanego z jądrem Ziemi, odpowiedzialnego za istnienie epok historycznych, jak również zjawiska mód, i ich niejednoczesności w różnych obszarach świata. Czwarty tom będzie próbą wyłowienia wartościowych logicznych elementów astrologii i odrzucenia tych, które nie wpisują się w model fraktali pól torsyjnych, a szczególnie tych, którym z gruntu brak sensu przyczynowego bądź synchronicznościowego. Dopiero całość informacji z tych czterech tomów, da nam realny wgląd w funkcjonowanie zakresu psychiki ludzkiej, na podstawie którego można dokonać - pozornie banalnego - opisu charakteru ludzkiego, jednak w sposób wysoce jednoznaczny i na odpowiednio wyższym poziomie niż to jest dzisiaj praktykowane.Schematyczne zestawienie poszczególnych oddziaływań wpływających na cechy charakterologiczne człowieka, które należy rozpatrywać pokazuje rysunek 15.1.
Rys. 15.1 Planetarne pola torsyjne

Ujawnione poprzez psychikę ludzką i pewne zjawiska fizyczne cechy planetarnego pola torsyjnego prowadzą ponadto do odkrycia nowych właściwości materii, która nas otacza. To już jednak w innych planowanych pracach.

Zapraszam więc, za jakiś czas, do kolejnych odcinków „bajki” - o tym jak bardzo jesteśmy zdeterminowani przez „dziwne stwory” i „zaklęte rewiry”...

Dodatkowe informacje pojawiać się będą na stronie internetowej:


http://www.torsionfield.eu/
BIBLIOGRAFIA
1. J. Wang; Recent cyanobacterial Kai protein structures suggest a rotary clock; Structure (2005) 13(5): 735-741.

2. Hieronim Bartel; Embriologia: podręcznik dla studentów; Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

3. M. A. Bedaiwy, T. Falcone, M. S. Mohamed, A. A. N. Aleem, R. K. Sharma, S. E. Worley, J. Thornton, A. Agarwal; Differential growth of human embryos in vitro: role of reactive oxygen species; Fertility and Sterility (2004) 82(3): 593-600.

4. Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan; Psychopatologia; Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.

5. M. Philippart; Rett and Angelman’s syndromes: Models of arrested development; Pediatric Neurology (2001) 25(4): 288-294.

6. Katarzyna Markiewicz; Możliwości kmunikacyjne dzieci autystycznych; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.


Apendyks
Kategorie pozbawione harmonik

na podstawie danych astrologicznych
czyli -

Charakterystyka osób posiadających silnie uwydatnione cechy określonej Kategorii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT (lub dziecko) [K1-K4]

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kategoria 1 - Baran
ukierunkowanie: poszukiwanie ciekawego przedmiotu, walka o jego zdobycie

uczucie: entuzjazm, radość życia / drażniąca nuda, niepokój niecierpliwości

odczucie: ciekawość niespodzianki, przyjemność ruchu

wartość: dzianie się czegoś, nowe, zmiana, szybkość, energia, odwaga

dążenie: poznanie otoczenia, zdobywanie nowych doświadczeń

wrażliwość: nowy obiekt

działanie: aktywność, ruch, podejmowanie ryzyka

obiekty: przedmioty otoczenia

dziedziny: sport, wyprawy, walka wręcz

jednostka psychiki: odruch orientacyjny

Osoba taka uwielbia walkę, niebezpieczeństwo, ryzyko, uderzenia sierpowe, niewybredne słownictwo. Jej silną stroną jest improwizacja i szybkość działania, bojowość i błyskawiczne ciosy.

Instynktownie czuje, że nie może pozostawać bierna wobec nie znanej jej rzeczywistości. Smak życia poznaje przez aktywność, działanie i ruch. Chętnie się śmieje, ma duże poczucie humoru i wiele zrozumienia dla ciętego dowcipu. Ma naturę szczerą, pogodną i trochę naiwną, podobnie jak dziecko, nieustannie ciekawe świata i niespodzianek, które je spotykają na każdym niemal kroku. Nie ma niczego sztucznego, żadnego udawania, komedianctwa lub fałszu.

Jest optymistyczna. Nie boi się nikogo i niczego. Wszak nie pojmuje grożącego jej niebezpieczeństwa. Żyje teraźniejszością. Impulsywna, często żałuje swego postępowania, gdy jej minie wybuch gniewu, gdy się uspokoi. Nie lubi czekać, załatwia swe porachunki natychmiast, na gorąco. Skoro „wyzłości” się, szybko o wszystkim zapomina.

Dobrze wie, że jej sukces zależy od nieustannej aktywności poznawczej i siły przebicia wykazanej w pierwszym uderzeniu. Nie lubi podporządkowywać się cudzym rozkazom. Nalega na swobodę działania, unikając zbyt ścisłej kontroli czy nadzoru nad swoimi poczynaniami.

Wyższa strategia i przemyślany plan to nie jej specjalność. Ludzi klasyfikuje albo na plus albo na minus. Oceny pośrednie dla niej nie istnieją.

Ma w sobie często coś prymitywnego, szczególnie w młodości. Typy ujemne są bardzo nieprzyjemne. Bywają bowiem ordynarne, bezczelne, głośne, gruboskórne.


Jest zdobywcą, także w miłości. Trzeźwa i żyjąca w świecie rzeczywistym, nie nadaje się na wzdychającego amanta, chociaż w innych dziedzinach życia nie jest pozbawiona romantyzmu. Kobieta jest często typem erotycznie negatywnym, wyżywa się natomiast w ruchu, sportach, w pracy i innych czynnościach wymagających samodzielności decyzji, zdecydowania i energii.

Kategoria 2 - Byk
ukierunkowanie: ocena estetyczna przedmiotu

uczucie: zachwyt / odraza

odczucie: poczucie piękna, podziw, przyciąganie

wartość: piękno otoczenia, harmonia współistnienia, łagodność, stabilność

dążenie: posiadanie

wrażliwość: pobudzenie zmysłów

działanie: degustowanie, żmudna praca

obiekty: przedmioty piękne

dziedziny: malarstwo, rzeźbiarstwo, rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia

jednostka psychiki:

Osoba taka jest na ogół trochę powolna i flegmatyczna. Ma dużo wytrwałości, cierpliwości, uporu i trudno ją wytrącić z równowagi. We współżyciu jest spokojna i łagodna.

Charakterystyczne jest jej pokojowe i zgodne ustosunkowanie się do świata. Nie ma w niej agresywności lub rywalizacji. Jej zdaniem świat jest po to, aby wybrać z niego co najlepsze i wykorzystać przyjemne strony życia. Przy tak hedonistycznym nastawieniu ma dobry gust i smak. Ma wrodzone poczucie kształtu i barwy, często tendencje artystyczne, zwłaszcza w kierunku rzeźbiarstwa, malarstwa i architektury wnętrz.

Ma specyficzny stosunek do przyrody, odbiera ją głęboko za pomocą wszelkich zmysłów, przede wszystkim wzroku, słuchu, dotyku i powonienia. Chciałaby, by świat, w którym żyje człowiek, a także jego działania były tak harmonijne, jak przyroda, bez zgiełku, walki, przemocy i wojen. Bliska jest jej Matka-Ziemia, ciepła i żyzna, przyjazna człowiekowi, żywiąca ją i wspomagająca swoimi płodami, dająca oparcie oraz poczucie stabilności.

Potrafi jak nikt docenić wartość dóbr doczesnych. Gdy zaprosi gości, jedzenie i napoje będą pierwszorzędne. Jej celem życia jest przede wszystkim posiadanie.

Powoli rozważa każdy problem i nikt nie jest w stanie wymusić na niej zbyt szybkiej i pochopnej decyzji. Spodziewa się określonych rezultatów wynikających z przedsięwziętych działań, pojmuje że dochodzi się do nich na skutek żmudnego i uporczywego niekiedy powtarzania pewnych czynności. Jeśli więc uzyskuje coś w wyniku uporczywego działania, uważa to za swoje. Tak wygląda geneza jej posesywności oraz przywiązania do owoców własnej pracy.

Ma swój sposób działania, własny rytm pracy. Wykonuje dobrze czynności wymagające odpowiedniego wyczucia proporcji oraz zdroworozsądkowego systemu wartości. Ceni sobie metodyczny, systematyczny, uporządkowany, rutynowy i regularny tryb życia.

Ideałem jest dla niej znajdujący się z dala od miejskiego zgiełku własny dom, ogród lub kawałek uprawnej ziemi, konto bankowe dające poczucie bezpieczeństwa, grono od dawna wypróbowanych przyjaciół, lodówka wypełniona przednim jadłem i napojami, aktywny lub pasywny kontakt ze sztuką.

Typ negatywny wykazuje daleko posunięty egoizm, materializm i skąpstwo. Siłę charakteru i wewnętrzny spokój zastępuje wtedy lenistwo, wygodnictwo oraz opór wobec jakichkolwiek zmian.


Ma upodobanie do tego co okrągłe, kształtne, gładkie, łagodne, uległe. Jej zaloty miłosne cechuje zmysłowość, delikatność, łagodność, subtelność i erotyczne wyczucie.

Jest czasem egoistyczna, bo dąży przede wszystkim do zapewnienia bytu sobie i rodzinie, do uciułania pieniędzy na czarną godzinę.Kategoria 3 - Bliźnięta
ukierunkowanie: zmienianie, konstruowanie (z myślą o udoskonaleniu przedmiotu)

uczucie: radość krystalizacji pomysłu, radość rozwiązania problemu

odczucie: poczucie rozumienia i kontrolowania całości

wartość: pomysłowość, wiedza, zrozumienie,

dążenie: zmiana

wrażliwość: przebieg ruchu

działanie: tworzenie konstrukcji wyobrażeniowych lub rzeczywistych,

tworzenie pomysłów, synteza, przekazywanie ciekawostek (odkryć), komunikowanie powiązań, rozmowność

obiekty: przedmioty mechaniczne

dziedziny: nauczanie, inżynieria, dziennikarstwo, handel

jednostka psychiki:

To osoba, która ma tysiąc pytań na ustach, cechuje ją nieposkromiona ciekawość.

Jest celowym racjonalizatorem, mającym zrozumienie tylko dla rzeczy i dla idei mogących dać praktyczne korzyści.

U osób o wyższym poziomie intelektualnym, rzuca się w oczy łatwość syntezy i myślenia abstrakcyjnego oraz pamięć do abstraktów, opartych na doświadczeniach konkretnych. Osobie takiej łatwo jest porównać abstrakt nowej sytuacji z abstrakcyjnymi uogólnieniami wyciągniętymi z przeżyć dotychczasowych. Ten sposób myślenia nie dopuszcza do gubienia się w szczegółach, kosztem całości.

Wyrabia sobie bardzo szybko o czymś własne zdanie, lecz też bardzo szybko je zmienia. Wiedza przez nią posiadana jest nieco powierzchowna. Zdecydowanie większą radość sprawia jej wiedzieć coś o wszystkim niż wszystko o jednym. Rzadko więc osiąga wyżyny wąskiej specjalizacji. Jej wszechstronność jest zadziwiająca, lecz w większości wypadków występuje ona kosztem dokładności. Z chwilą, kiedy dojdzie do przekonania, że jakąś kwestię dostatecznie wyjaśniła, przestaje ją ona zajmować.

Lubi wszystko co rozsądne, logiczne, lotne, bystre. Lubi zmiany, podróże, ruch, pojedynki słowne, dysputy, pertraktacje, aforyzmy, ruchliwość, lekkość. Wszystko co modne, rozmowne, aktywne, żywe, niespokojne, efektowne, błyskotliwe.

Nikt nie potrafi tak jak ona płynnie, przekonywująco i sugestywnie mówić. Jej dziedzina, to rola posłańca, pośrednika, przekaziciela wiadomości, cudzych myśli, idei, pomysłów.
Kobiety nie mają szczególnych zainteresowań seksualnych. Większość spośród nich chętniej wyżywa się we flircie i słownej grze miłosnej. Największe znaczenie mają uczucia sympatii. Nie potrafi „zapomnieć się”, lecz ważnym czynnikiem pobudzającym jest u niej ciekawość.

Hołdowanie intelektualnemu relatywizmowi sprawia, że przed osiągnięciem wieku dojrzałego romans, a nawet miłość osoba taka traktuje najczęściej w kategoriach gry, w trakcie, której boleśnie trudno jest jej zobowiązać się do jednego tylko partnera lub partnerki.


U osoby takiej występuje przewrotna niekiedy zdolność racjonalizowania własnych poczynań poprzez powoływany ad hoc system logiki pozwalający usprawiedliwić każdą decyzję.

Kategoria 4 - Rak
ukierunkowanie: chronienie przedmiotu

uczucie: przywiązanie, poczucie bezpieczeństwa / lęk

odczucie: obawa, instynkt opiekuńczy,

wartość: trwanie, przywiązanie, delikatność

dążenie: bezpieczeństwo

wrażliwość: współodczuwanie, lękliwość, wyczulenie na agresję i cwaniactwo

działanie: chronienie, oszczędność, opiekuńczość, zabawa na niby

obiekty: dziecko, rodzina, dom, przeszłość

dziedziny: opieka nad dzieckiem, pielęgniarstwo, psychologia, pielęgnowanie ojczystych tradycji

jednostka psychiki: pamięć, wyobraźnia


Osobę taką charakteryzuje wrażliwość, łagodność i uczuciowość. Jej receptywność, subtelność i delikatność uczuć są tak silne, że w ogóle trudno ją oszukać. Natychmiast wyczuje ona obecność osoby nieprzychylnej, nie mającej w stosunku do niej uczciwych intencji. Zamyka się w sobie, jeżeli ją coś urazi z zewnątrz. Zawsze zwraca uwagę na dobre wychowanie, na grzeczność, uprzejmość, takt. Nie znosi natomiast chamstwa, brutalności, oschłości serca, bezczelnej arogancji, cwaniactwa, łobuzerstwa, kpin (z jej osoby) oraz ośmieszania jej. Nikt tak nie kieruje się sympatiami i antypatiami. Gdy znajduje się w otoczeniu, z którym duchowo nie harmonizuje, staje się wręcz chora. Będzie mrukliwa, zgryźliwa i zamknięta w sobie. Będzie siedziała w towarzystwie mu niesympatycznym i będzie cierpiała. Naprawdę dobrze czuje się dopiero u siebie w domu, w swych czterech ścianach. Tu może spokojnie odetchnąć, tu czuje się bezpieczna, niczym nie zagrożona.

Często przejmuje się tym co powiedzą ludzie i rzadko kiedy uczyni coś wbrew ogólnym poglądom. Dobrze nadaje się do pracy samodzielnej, niezależnej od cudzej decyzji. Jej sposób postępowania bywa przemyślany i cechuje je poczucie odpowiedzialności.

Ma rozwinięte poczucie własności, które nie wynika z zadowolenia z faktu posiadania czegoś wartościowego, ale jest spowodowane przywiązaniem do czegoś. Jest przywiązana do swego mieszkania, ogródka, do rodziny i do życia domowego. W sprawach pieniężnych jest nastawiona oszczędnościowo, ma zwyczaj myśleć kategoriami gospodarczymi, graniczącymi ze sknerstwem.

Przeszłość jest dla niej równie realna jak teraźniejszość. Ma zamiłowanie do historii, tradycji, antyków i kolekcjonowania monet, znaczków lub różnych staroci.

Uosabia wszystko to, co w przyrodzie związane jest z pierwiastkiem żeńskim, co kobiece, matczyne, opiekuńcze i receptywne. Chętnie wyciąga do ludzi (a szczególnie do dzieci i zwierząt) pomocną dłoń, lecz jeśli widzi, że mogą poradzić sobie sami, lub kto inny może ją wyręczyć, szybko wycofuje się z pola widzenia. Jeżeli jednak tylko ona może pomóc, czyni to z pełną determinacją i poświęceniem.

Żywa wyobraźnia ani na moment nie daje jej spokoju, napawa lękiem o przyszłość, każe gromadzić nadmierne niekiedy zapasy na czas, gdy w obronie najbliższych przyjdzie jej stawić czoło jakimś nieznanym, lecz z pewnością groźnym problemom jutra.


Typ negatywny to osoba będąca niewolnikiem własnych emocji i humorów, w ciągłej huśtawce nastrojów, przewrażliwiona na swym punkcie, zamykająca się w sobie i w ponurej samotności, izolująca od ludzi.

Takie pojęcia jak seks, wyuzdanie, rozpusta, a nawet erotyzm są takiej osobie obce, zastępuje je bowiem tak wiele dla niego znaczącym słowem miłość. Ta zaś wywodzi się zawsze z poczucia „korzeni” oznaczających więź z domem rodzinnym, przodkami, tradycją, historią i nastrojem chwili, a nade wszystko z szacunku do macierzyństwa. Raz zadzierzgnięte więzy emocjonalne stają się trudne do zerwania. Jeśli jednak, pomimo usilnych starań, nie wytrzymują próby czasu, pozostają głębokie, długo gojące się bolesne rany


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODMIOT (drugi człowiek) [K5-K8]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kategoria 5 - Lew
ukierunkowanie: poszukiwanie ciekawych ludzi, walka o zawładnięcie nimi

uczucie: poczucie panowania, siła woli, wyniosłość, pycha / złość

odczucie: poczucie własnej ważności, ufność / lenistwo

wartość: samorealizacja, honor, chwała, duma, szlachetność, hojność, szeroki gest

dążenie: władza absolutna

wrażliwość: własne ja

działanie: podejmowanie wyzwań, wyczucie dramaturgii sytuacji

obiekty: publiczność

dziedziny: królowanie, władza, funkcje kierownicze, reżyserowanie, aktorstwo

jednostka psychiki: wola


Osoba taka chce uchodzić zawsze za kogoś najważniejszego, dookoła kogo wszystko się kręci, być absolutnym władcą, królem. Cechuje ją odwaga - szczególnie wtedy, kiedy działa wobec widowni. Walczy uczciwie, niezależnie od stawki. Jako zwycięzca jest wspaniałomyślna i wielkoduszna, jako pokonana pozostaje nadal wyniosła, starając się porażkę przekuć w zwycięstwo. Na co dzień ma w sobie coś królewskiego. Nawet kiedy jest mało znaczącym urzędnikiem, nie obsługuje interesantów, lecz załatwia publiczność uroczyście, z godnością i powagą. Jest szczera, otwarta, prawdomówna. Wobec przyjaciół, podwładnych i stronników jest wspaniałomyślna i szczodra jak król.

Zmierza do spokojnego wprzęgania środowiska w rytm i tempo własnych potrzeb. Przy okazji grupuje wokół siebie grono lojalnych jej jednostek, które kształtuje podług własnej woli. Stabilizuje więc otoczenie, wyciskając na nim piętno własnej osobowości. [zaistnienie w kimś, wprowadzenie siebie do czyjegoś wnętrza] Jest raczej leniem. Pracuje tylko tyle ile musi. Poza tym spycha robotę na innych. Ma silne wyczucie dramatyczne. Nie wchodzi do pokoju, jak inni śmiertelnicy, lecz uroczyście wkracza. Sama nie potrafi rozeznać dokładnie granic swego codziennego aktorstwa. Na scenie spotykamy osobę taką najczęściej w rolach bohaterskich. Często można poznać taką osobę po charakterystycznym zwrocie: „A bo ja...”. Albowiem najbardziej interesuje ją jej własna osoba i na ten temat może wieść godzinami dysputy.

Mimo swej subiektywności, ma silnie rozbudzone poczucie sprawiedliwości. Nie zniesie na przykład, aby w jej obecności spotkała kogoś krzywda. Wówczas miesza się w cudze sprawy, nawet gdyby miała się narazić na przykrości lub niebezpieczeństwo. Ma odwagę cywilną. W sprawach finansowych cechuje ją szczodrość i gest. Jej uczciwość graniczy nieraz z naiwnością. Po prostu nie może jej się pomieścić w głowie, że są na świecie ludzie, mający odrębne poglądy na sprawy honoru, uczciwości i prawości, że są wśród ludzi kłamcy, oszuści, kanciarze i nabieracze.

Lubi przepych, okazałość, wystawność, uległy sposób odnoszenia się do niej, godność, pochlebstwa, sprawiedliwość oraz wszystko co wyniosłe, uroczyste, rycerskie, pompatyczne, dramatyczne, wspaniałe, autorytet, dygnitarstwo, odwagę. Ceni także ordery, medale i inne formy wyróżnień. Spośród cech do których odnosi się ze szczególną niechęcią należą: chamstwo, chytrość, intrygi, cwaniactwo, tchórzostwo, kanciarstwo, krętactwo, brak ludzkich uczuć.

Wyniosła pycha to wada, na której potyka się najczęściej. Tylko w sporadycznych wypadkach tej wady nie posiada. Jeżeli nie miała w życiu powodzenia, staje się zgorzkniałym, zawiedzionym malkontentem, mającym pretensje do całego świata, ale nigdy do siebie. Drogą kompensacji będzie starała się odegrać na najbliższym otoczeniu. Będzie więc tyranizowała własną rodzinę, narzucała jej swoją wolę, poglądy i autorytety.

Potrzeba intensywnego życia seksualnego wynika tu z nadmiaru energii życiowej. Jej erotyka jest zdrowa, prostolinijna i nieskomplikowana. Jej podłoże to potrzeba rozładowania się. Kobiecie częściej zależy na tym, by kimś manipulować, niż na tym, żeby uwieść. Nic więc dziwnego że częściej jest zakochana, rzadziej natomiast zdolna kochać. Natomiast po ślubie jest mężowi wierna. Sposób jej bycia jest uroczysty, pełen godności i poczucia własnej wartości. Widzi się to od razu po sposobie poruszania się, wyrazie twarzy, zachowaniu i charakterystycznie uniesionej głowie. To uosobienie wielkiej damy. Jest imponująca, promienna, piękna.Kategoria 6 - Panna
ukierunkowanie: ocena siebie (i drugiej osoby), krytycyzm

uczucie: radość odkrycia porządku, ciekawość tajemnicy

odczucie: poczucie doskonałości, porządku, ładu, zrozumienia

wartość: symetria, doskonałość, zdrowy rozsądek

dążenie: porządek, perfekcjonizm

wrażliwość: nieład

działanie: analiza, rozróżnianie szczegółów, krytycyzm, samoocena, skromność,

służba, spontaniczna uczynność, pedanteria

obiekty: szczegóły

dziedzina: badania naukowe, fenomenalizm, wychowywanie, rzemiosło, księgowość

jednostka psychiki:
Osoba taka bardzo lubi porządek, systematyczność, czystość, dokładność, punktualność, wszystko co proste, zrozumiałe, jasne, nieskomplikowane, uczciwe, sumienne, staranne, symetrię, uznanie jej osoby, rozsądny kompromis. W ogóle lubi wszystko co ma coś wspólnego ze zdrowym rozumem, rzeczowym, trzeźwym myśleniem, porządkiem społecznym. Także ceni porządek w mieszkaniu, w aktach, w szufladach, w garderobie. Stroni od wszystkiego co potężne, nieforemne, nieokreślone, niejasne, bezgraniczne, bez umiaru, chaotyczne, nieuchwytne, nieobliczalne, asymetryczne, nieprzewidziane, krańcowe, niepożądane, nieczyste, co nie ma podstaw, co zeszło na psy, co opiera się na wyczuciu, na domysłach, co jest niepewne, wątpliwe. Nie lubi rozrzutności, lekkomyślności, życia nad stan.

Charakterystyczne zamiłowanie do porządku przejawia się u takiej osoby także w dziedzinie intelektualnej. Skrzętnie magazynowane wiadomości są systematycznie poukładane w pamięciowych szufladach. Na zadawane pytania zawsze odpowie logicznie, rozsądnie i jasno, a tok jej myśli już na przeciętnym poziomie umysłowym jest ścisły, obiektywny i rzeczowy. W myśleniu jej brak podłoża emocjonalnego. Nowoczesna nauka nie mogłaby się obyć bez takich ludzi. Ceni się ich szczególnie za dokładność, niezawodność, za analityczny sposób myślenia i za sumienny krytycyzm.

Zadaniem takiej osoby jest służba. Na wyższym szczeblu hierarchii społecznej, kiedy ma wyższy poziom intelektualny, chętnie zaciąga się na służbę określonej idei, dla której ziszczenia się potrafi odmówić sobie wielu rzeczy. Może latami żyć skromnie, bez pretensji do losu o to, aby tylko osiągnąć wyznaczony wcześniej cel. Stara się wykonać wszystko sama.

Jest prawie zawsze rozsądna, często mądra. Posiada samokrytycyzm i zdolność autoanalizy. Sposób rozumowania ma jasny, bystry, logiczny, ale w pewnym stopniu ograniczony. Ma znacznie lepiej rozwinięte skłonności do analizy niż do syntezy. Ma świetną pamięć. Może sobie przyswoić bez trudu wręcz nieprawdopodobną liczbę wiadomości. Zachowuje umiar w jedzeniu. Często miewa zainteresowania dietetyczne. Rzadko kiedy coś zgubi. Zawsze wie gdzie coś leży, gdzie jest schowane. Nieraz zdarza się, że mania porządku jest u takiej osoby wręcz chorobliwa i uciążliwa dla otoczenia. Potrafi krytykować człowieka doprowadzając go do skrajnej rozpaczy.

Dziewczęta nadają się wspaniale na wychowawczynie. Chłodne, rozważne i opanowane, nigdy nie dadzą się ponieść nerwom, ulec wybuchowi złości, nigdy nie zdarza im się popełnić błędów wychowawczych. Mają w sobie niewiele kokieterii.

Osoby takie mając nastawienie intelektualne, nie stawiają zagadnień seksualnych na miejscu naczelnym. Starych kawalerów spotyka się tu najczęściej.Kategoria 7 - Waga
ukierunkowanie: tworzenie nowych układów (z myślą o korzyści własnej),

poszukiwanie drugiej osoby, wystawianie siebie na sprzedaż

uczucie: poczucie bycia podziwianym / samotność, tęsknota

odczucie: poczucie harmonii / pustka

wartość: poszukiwanie harmonii interakcji, wdzięk, takt (sztuczność dotycząca ja, dostosowanie się do archetypów)

dążenie: nawiązywanie nowych harmonijnych układów partnerskich

wrażliwość: wyczulenie na piękno osoby i rytm

działanie: poszukiwanie drugiej osoby, pokazywanie się kimś jak najlepszym, udawanie, tworzenie piękna

obiekty: własny obraz widziany z zewnątrz

dziedziny: teatr, taniec, moda, dyplomacja

jednostka psychiki:

Poczucie rytmu i harmonii jest dla takiej osoby poniekąd sensem i treścią życia, a rytm jest też pewnego rodzaju równowagą. Wesoła, zgodna, posiadająca zamiłowanie do pokoju. Cechuje ją umiejętność lawirowania, uprzejmość, grzeczność, dyskrecja, wyczucie taktu, wyrobienie towarzyskie, zamiłowanie do eleganckich form. Lubi spokój, sprawiedliwość, ugodę, porozumienie, kompromis, komplementy, dobre zachowanie, taniec, muzykę, dobry gust, swe odbicie w lustrze, piękne stroje, dobrze skrojone ubranie. Wszystko co miłe, łagodne przymilne. Występy, balety, ozdoby, rozwlekłe opowiadania, a nieraz i gadulstwo.

Do ważniejszych cech przeciętnej takiej osoby należy próżność. Słucha chętnie swego głosu. Potrafi opowiadać historie bez znaczenia, rozwlekle i z detalami. Lubi wyglądać elegancko, bez względu na charakter wykonywanego zajęcia. Posiada wyczucie równowagi, harmonię ruchów, poczucie piękna, co często wiąże się z zainteresowaniem sztuką i dziedzinami pokrewnymi.

Odnosi się z niechęcią do wszystkiego, co ordynarne, brutalne, chamskie, pospolite, niezgrabne, nieokrzesane, kołtuńskie, gwałtowne. Przysługujące jej prawa zawsze będzie starała się wywalczyć uprzejmością i perswazją, wyciągając do zgody rękę uprzejmym gestem. Potrafi pełnić rolę mediatora.

Ma duże wyczucie prawa, uczciwości, sprawiedliwości i porządku społecznego. Cechuje ją także skłonność do rzetelnych kompromisów. Cóż więcej potrzeba na dyplomatę?

Jest niezdecydowana, ma trudność z podejmowaniem decyzji, radzi się innych w różnych sprawach. Można też u niej zauważyć bezczynność, nudę.

Typy ujemne są leniwe i flądrowate.

Poszukuje kontaktów z innymi ludźmi, harmonii oraz wspólnie dającego się akceptować systemu wartości, wyczekuje na idealnego partnera, uśmiecha się na zewnątrz, ale wykazuje niski poziom zaangażowania emocjonalnego, jej partnerstwo jest bardziej deklaratywne niż realne. Myśli i mówi o miłości, lecz wie o niej znacznie mniej niż mogłoby się to na pozór wydawać.


Kobieta o tych cechach na pierwszy rzut oka stanowi ideał kobiecości. Uroda, czar, wdzięk, melodyjny głos i towarzyski takt. Jakkolwiek postąpi, zawsze zrobi to z wdziękiem. Jej podświadoma dewiza życiowa to wywieranie miłego wrażenia na otoczeniu. Pragnie ona błyszczeć urodą, ujmować powierzchownością.

Kategoria 8 - Skorpion
ukierunkowanie: posiadanie (kogoś), rządzenie

uczucie: miłość, namiętność / pożądanie, zazdrość / nienawiść

odczucie: poczucie mocy, kompulsywne żądze

wartość: hierarchia władzy, intensywność przeżywania, wybujały seksualizm

dążenie: posiadanie czyjejś duszy

wrażliwość: seks

działanie: manipulacja, wojowanie, niszczenie, zabijanie, skrytość

obiekty: obiekt seksualny, wróg, obiekt manipulacji

dziedziny: wojskowość, szpiegostwo

jednostka psychiki:


To typ wojownika. Życie jest dla takiej osoby polem bitwy. Przeciwnikiem takiej osoby jest każdy, kto stanie jej na drodze, a nawet kto zdaje się stawać. Nie ma lepszego od niej żołnierza. Odznacza się nie tylko odwagą, lecz także wytrwałością, zimną krwią, kamiennym spokojem, nawet wówczas, gdy inni tracą głowę. Wykazuje się przy tym chytrością, przebiegłością i strategią.

Nikt nie umie tak rzucić się w wir pracy. Agresywność i skupienie, z jakim porywa się na jakieś zadanie, stają się niebezpieczne, gdy je skieruje przeciwko jakiemuś człowiekowi, nieraz potencjalnemu wrogowi. Chce w ten sposób ubiec przeciwnika, choć często się myli w takich wypadkach. Winna temu jest jej podejrzliwość w stosunkach z ludźmi. Tę dominującą cechę spotykamy we wszystkich dziedzinach jej życia.

Nigdy nie zapomina doznanych krzywd i urazów. Może swą zemstę odłożyć na dogodniejszą okazję. Nieraz po dwudziestu latach nadarzy się taka sposobność. Wówczas odegra się na wrogu. Gotowa go zniszczyć bez litości, z zimną krwią zrujnować, wdeptać w ziemię, wykończyć. Ma ona wrodzoną umiejętność wynajdywania słabych miejsc przeciwnika.

Lubi poczucie własnej siły, przewagę, walkę, dyskusję, paradoksy, ostry dowcip, broń i jej użytek, polowanie. Lubi także przezwyciężać trudności. Nie lubi cudzej przewagi, tchórzostwa, spokoju, braku opozycji. Dla głupców czuje pogardę. W okresie niepowodzeń potrafi się przyczaić i przeczekać. Skłonności do tyranizowania innych są nieraz przyczyną, że bywa nielubiana. Współżycie z nią jest na ogół niełatwe z powodu jej zaczepnego, chropowatego, wojowniczego charakteru.

Z reguły działa przez wykorzystanie zasobów i energii innych ludzi, często dla potrzeb własnych, niezależnie od ceny jaką płaci za to społeczeństwo. Jej siła leży w zdolności narzucania woli innym, wywoływania miłości lub nienawiści - zawsze jednak intensywnej pasji. Jest więc potężnym kreatorem, lub zwiastunem i demonem niszczenia, wyrastającym z chaosu i żywiącym się słabością innych ludzi. Jeżeli pragnie czegoś naprawdę, zdobywa to z pomocą innych ludzi lub też całkowicie wbrew ich woli.

W postępowaniu względem innych kieruje się uczuciem. Może nim być miłość, nienawiść lub inny stan emocjonalny, lecz nie spotyka się u niej nigdy wyrozumowanej kalkulacji. W życiu operuje przeważnie dwoma kolorami i klasami ludzi: czernią i bielą oraz przyjaciółmi lub wrogami. Stanów pośrednich prawie nie uznaje.

Często jest w duszy przekonana, że będzie gorzej, przygotowuje się więc na najgorsze. Z góry będzie obmyślała, jak zwalczyć przyszłe, przypuszczalne trudności, których inni się w ogóle nie spodziewają. Jej dowcip jest zaprawiony gryzącą ironią i sarkazmem. Wynika to z jej mizantropii, z braku wiary w ludzi, w ich szczerą przyjaźń i dobroć. Zdaje ona sobie także sprawę z tego, iż niejeden przyzwoity człowiek nie jest łajdakiem tylko z braku odpowiedniej okazji. W razie cudzego nieszczęścia potrafi być dla przyjaciół wspaniałą podporą. Może w tym celu zmobilizować w sobie olbrzymie rezerwy sił i wykazać bezprzykładną energię, ofiarność, bezinteresowność, jeżeli zajdzie ku temu potrzeba.
Kobiety takie stanowią specjalny typ. Mają silne charaktery. Żadna inna nie dorównuje im mentalną dynamiką i energią. One także potrafią być twarde, bezlitosne i mściwe, a ich gryzące kpiny mogą niejednego głęboko dotknąć. Nie ma zwyczaju zdradzać partnera. Ale gdy się do niego z jakiegoś powodu zrazi, opuszcza go natychmiast, bez skrupułów, wahania i zastanawiania nad słusznością decyzji.

Życie seksualne jest dla takiej osoby bardzo ważne. W miłości jest niezmordowana i niewyczerpana często do późnego wieku. Sprawy seksualno-erotyczne są u niej ważnym zakulisowym motywem różnych poczynań. Seks, podobnie zresztą jak śmierć może stać się jej obsesją. Przy wyjątkowo negatywnych doświadczeniach obsesja taka może prowadzić nawet do unifikującej oba te pojęcia działalności zbrodniczej. Seks u takiej osoby manifestuje się pragnieniem absolutnego zespolenia z drugim człowiekiem. Chce dotrzeć do wnętrza drugiego człowieka, związać go ze sobą. Takie pełne zespolenie może być aktem brutalnej przemocy [powiązanie seksu i walki dla prokreacji] lub też - poprzez ekstazę i następujący w niej orgazm - stanowić pomost wiodący do świadomości kosmicznej.

Zły typ utożsamiany jest czasem z „upadłym Aniołem”, ponieważ ma podobne cechy i uzdolnienia jak Feniks, lecz świadomie i z całkowitą premedytacją wykorzystuje je przeciwko ludziom, siejąc śmierć i zniszczenie. Cierpliwie - jak pająk - wyczekuje na niewinne i często przypadkowe ofiary.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOŁECZEŃSTWO [K9-K12]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kategoria 9 - Strzelec
ukierunkowanie: poszukiwanie innych społeczeństw, "światów"

uczucie: wolność

odczucie: przygoda

wartość: idealny obraz świata, poczucie sprawiedliwości, poczucie humoru

dążenie: ideały

wrażliwość: inne kultury, inne światy

działanie: poszukiwanie nowych społeczeństw, innych światów, synteza,

generalizacja, odkrywanie

obiekty: systemy

dziedziny: filozofia, wyprawy badawcze, organizacja podróży

jednostka psychiki:
Pędzi na spotkanie największej przygody intelektualnej swojego żywota, spieszy ku nieznanemu, które go fascynuje i pociąga. Pragnie posuwać się szybkim krokiem ku granicom ludzkiej wiedzy, przekraczać je wraz z garstką uczniów i przesuwać w nieskończoność. Lubi otwartość, szczerą prawdę - choć jej wygłaszanie przysparza mu nieraz wrogów - podróże, ruchliwość, odwagę, wszystko co ma rozmach, dynamikę, jest wesołe, optymistyczne, śmiałe, beztroskie, pełne życia, pogodne. Lubi także przyrodę, przebywanie na świeżym powietrzu. Bezpośrednia, komunikatywna, łatwo zawiera znajomości przy każdej okazji. Z obcymi ludźmi potrafi rozmawiać jakby ich znała od lat, jest przyjacielem całego świata. Jest szczera, otwarta i serdeczna. Czasem aż za bardzo szczera, co jej się często poczytuje za nietakt, za brak delikatności. Co ma w sercu - to ma i na ustach. Idzie przed siebie wesoło, pełna energii, optymizmu i jakby rubasznej dobroduszności. Hałaśliwe i niekiedy prostackie otoczenie jej nie przeszkadza. Kilka godzin w takim środowisku działa na nią odprężająco. Ma szeroki gest, jest miła, koleżeńska i jowialna. Jest też dobrym i chętnym tancerzem. Jest w niej dużo poczucia sprawiedliwości. Oburza ją do głębi każda podłość, każde łajdactwo, każda krzywda i wyzysk.

Jest ruchliwa, entuzjastyczna, lubi dalekie wycieczki oraz podróże do odległych, egzotycznych krajów. Podróże nie męczą jej wcale. W krańcowych przypadkach będzie marzyła i śniła o dalekich wyprawach albo pisała książki na takie tematy, o ile ma przy tym zdolności literackie.

Posiada zdolność do uogólniania, myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego. Oczekuje ją więc przygoda w świecie generalizacji, abstrakcji i symboliki, zagłębianie się w tajniki filozofii, religii, metafizyki, poszukiwania wartości uniwersalnych, bezwzględnych, posiadających znaczenie zawsze i wszędzie, zbliżających ją do absolutu. Inicjuje ruchy społeczne, podbudowuje je kodyfikacją prawną, moralną i religijną, zakreśla intelektualne, a zarazem doktrynalne granice wizji ekonomicznych, politycznych, społecznych czy też religijnych, przydatnych dla danej cywilizacji.

Cechuje ją charakterystyczna pogoda ducha, zadowolenie z siebie, optymizm życiowy i niefrasobliwość. Pragnie doświadczyć najpełniej wszystkiego, a przy tym zachować swą wolność, odrębność i niezależność. Jest ekstrawertykiem.


Dziewczęta takie są niezrównanymi towarzyszkami. Wesołe pogodne, idą z humorem przez życie. Kobieta taka często bywa w rozterce. Chciałaby bowiem zachować cnotę, a równocześnie pofolgować temperamentowi.

Erotyczne zainteresowania takiej osoby są silne, lecz jest ona w swych zapotrzebowaniach opanowana i potrafi zachować umiar. Jeśli jest mniej udanym produktem, posyła na oślep strzały ku niewidzialnemu celowi. Marnuje energię. Liczy jednak na to, że niektóre przynajmniej strzały sięgną jakiegoś celu. Mówi się przecież, że szczęście jest pochodną wiary, a tej nigdy jej nie brakuje.Kategoria 10 - Koziorożec
ukierunkowanie: ocena moralna, utrzymanie struktury

uczucie: poczucie czystego sumienia, zadowolenie z siebie / poczucie winy

odczucie: poczucie obowiązku, rozumienie struktury

wartość: sumienność, uczciwość, samodyscyplina, zorganizowanie, obowiązek,

odpowiedzialność, konserwatyzm

dążenie: doskonałość wewnętrzna

wrażliwość: naruszenie norm

działanie: pięcie się w górę doskonałości, planowanie, formalizm, wykonywanie

obowiązków, utrzymywanie struktury

obiekty: struktura, nakazy i zakazy

dziedziny: wyższe urzędy

jednostka psychiki: sumienie


Osoba taka idzie wytyczonym i dobrze oznakowanym szlakiem, na którym społecznie akceptowany autorytet zdaje się znaczyć więcej niż jej własny, subiektywny punkt widzenia.

Można powiedzieć, że jest bezwzględnym egzekutorem społecznych norm.

Jest typem wyjątkowo ambitnym. Sposób osiągania przez nią celu przypomina kozicę, która ostrożnie, krok za krokiem, będzie wspinała się po urwistym zboczu. Powoli, lecz stale w górę. Dopiero będąc u celu, osoba taka pozwala sobie trochę pofolgować i staje się przystępniejsza, milsza, sympatyczniejsza dla otoczenia. Taka będzie zazwyczaj w drugiej połowie życia. W pierwszej połowie, poza wytkniętym celem życiowym, nic właściwie jej nie obchodzi i szczególnie nie interesuje. Oczywiście wszyscy ją szanują i cenią. Jest bowiem pilna, staranna, dokładna. Można na nią liczyć, można mieć do niej zaufanie, lecz trudno czuć do niej sympatię; jest zimna i trochę jakby kanciasta.

Nie ma dla niej zadania zbyt trudnego. Z zaciętą pasją będzie pokonywała trudności piętrzące się na jej drodze. Nie ma dla niej pracy zbyt nudnej, zbyt pospolitej, zbyt brudnej, oczywiście w sensie materialnym, a nie moralnym. Obowiązek bywa dla niej celem życia. Stroni ona od wszystkiego, co jest niepoważne, nieprzemyślane, połowiczne, odbiegające od tematu, bez ściśle określonego celu, co zbyt szybkie, sensacyjne, chaotyczne, impulsywne, niedbałe, improwizowane. Jest także wrogiem życia ponad stan.

Osoba taka bardzo często już w młodości sprawia wrażenie dorosłej. Już jako dziecko jest poważna, zamknięta w sobie, a nieraz i małomówna. Nie ma w sobie owej beztroskiej dziecięcej pogody ducha i bezpośredniego podejścia. Na ogół jest oszczędna o skromnych wymaganiach. Jest w pewnym stopniu pesymistą. Możliwe, że nadmierna trzeźwość i rzeczywistość nie pozwala jej patrzeć na świat przez różowe okulary.

Blisko spowinowacone z tym typem osób jest wszystko co stare, trwałe, stałe, zimne, skostniałe, sztywne, ponure, melancholijne, a także organy porządkowe, struktura państwowa, prawo, jednym słowem siły zawsze gotowe w imię ogólnych interesów złamać opór jednostki.


Jeżeli zbyt silnie ogranicza siebie i innych, pojawiają się u niej negatywne energie. Może się zmienić w wiecznie ponurego pesymistę, zimnego egoistę, którego nic już nie satysfakcjonuje.
Osoba taka jest w swych popędach erotycznych opanowana. Dlatego wydaje się chłodna i bez temperamentu. Dopiero po trzydziestce uzewnętrznia ona silniej swoje uczucia. Jej możliwości seksualne są duże, lecz nigdy nie wykorzystuje ich całkowicie. Na skutek jakby jakiegoś wewnętrznego nakazu oszczędza swe siły. Woli wykorzystać je inaczej, rzucając się w wir pracy zawodowej. Pokusom zazwyczaj schodzi z drogi.

Kategoria 11 - Wodnik
ukierunkowanie: tworzenie nowych rozwiązań międzyludzkich, inicjowanie działań

zespołowych

uczucie: poczucie misji

odczucie: poczucie przywództwa duchowego, charyzmy, poczucie braterstwa

wartość: tolerancja, postępowość, niekonwencjonalność, sprawiedliwość społeczna

dążenie: rewolucje, dokonywanie zmian, staranie wyróżnienia się z szarej masy

wrażliwość:

działanie: wizjonerstwo, tworzenie nowych idei, wymyślanie nowych struktur,

organizowanie ludzi, bunt / fanatyzm

obiekty: grupy ludzkie

dziedziny: reformatorstwo, reklama

jednostka psychiki:


Osoba taka zazwyczaj pragnie zmienić świat, dostarczać społeczeństwu nowych idei, ale zarazem odczuwa głęboką niechęć do zmiany własnych poglądów. Łatwiej zmieni kogoś niż siebie.

Osobę taką pociąga idea szczęścia ludzkości. Bliskie są jej hasła wolności, równości i braterstwa. Typowy dla niej jest bunt jednostki przeciwko systemowi ograniczeń, idee rewolucyjne. Jej poglądy są na wskroś demokratyczne. Ma ona najmniej poglądów klasowych ze wszystkich ludzi. Nie jest wyłącznie tylko teoretykiem. Doskonale potrafi przeprowadzić w czyn swe abstrakcyjne idee.

Z takimi osobami kojarzą się „dzieci-kwiaty” i wiele innych pacyfistycznych lub utopijnych nawet ruchów, występujących przeciw wszelkiej przemocy, zarażonych ideami powszechnego braterstwa, a jednocześnie domagających się poszanowania dla godności i niezbywalnych praw każdego człowieka.

Lubi myślenie, życie towarzyskie, organizację, wszystko co nieprzeciętne, oryginalne, fascynujące, niezwykłe, dziwaczne, tajemnicze, prowokujące, niesłychane, niezrozumiałe, zagadkowe. Lubi także rozwiązywać zagadki, nieraz interesuje się parapsychologią. Nie znosi rutyny, konwencjonalizmu, pedanterii, uporu, tępoty, przymusu, ograniczeń, skrępowania, wszystkiego, co narzucone, co może w jakiś sposób hamować jej wolność ruchów, swobodę myślenia i wybór poglądów. Nie lubi przestrzegać tradycyjnych zwyczajów, form i obrzędów.

Osobę o niższym poziomie będą interesowały wszelkie nowości, nowiny, wynalazki, odkrycia, ulepszenia, nowe prądy w dziedzinie mody, nowe znajomości. Natomiast przy wyższym poziomie zajmą ją idee i problemy.

Tak jak fascynują ją zjawiska w przyrodzie, niezrozumiałe dla dzisiejszej wiedzy, tak ona intryguje, a nieraz nawet odstręcza innych od siebie swym dziwnym, ekscentrycznym zachowaniem. Zdarza się dość często, że jest trochę wyniosła w stosunku do innych ludzi i tym ich sobie zraża. Dąży do zdobycia prymatu w dziedzinie ducha. Ma umysł wynalazcy i może dlatego patrzy dalej i głębiej w przyszłość niż inni. Czasem spogląda za daleko. Wówczas rówieśnicy nie rozumieją jej i traktują jako dziwaka i fantastę. Jednak się tym nie przejmuje. Niewzruszona idzie dalej swą samotną drogą.

W dziedzinach artystycznych ma upodobanie we wszystkim co nowe, dziwne, nieprzeciętne, a więc między innymi także w surrealizmie, kubizmie, a w dziedzinie literatury często w okultyzmie. Jest wśród takich osób sporo poetów, myślicieli i innych ciekawych ludzi. Wielu z nich to duchowi samotnicy, nie nadający się do życia kolektywnego - chyba, że sami propagują ideę wspólnoty. Charakteryzują ją też takie cechy, jak dobroć, pewna naiwność i nieporadność wobec zła, a także tolerancja, życzliwość wobec wszystkich ludzi oraz całkiem niezła intuicja.
Kobieta jest kapryśna i zmienna jak marcowa pogoda. Nigdy nie wiadomo z góry, jak postąpi. Śmieje się z przysiąg i zaklęć miłosnych. Aby ją zdobyć, trzeba wykazać się inteligencją, zaimponować nieprzeciętnym poziomem umysłu. Jest nadzwyczajną organizatorką. Kiedy zajdzie potrzeba, potrafi rozwinąć nieprawdopodobną rzutkość, ruchliwość i przedsiębiorczość.

Sprawy życia seksualnego osoba taka traktuje trochę marginesowo, aczkolwiek w niektórych okresach życia jest zdolna do nadużywania swych możliwości. Będzie to czyniła jednak nie z nadmiaru energii, lecz z przyczyn psychologicznych. Jej postępowanie bywa krańcowo różne. Jest także bardziej lekkomyślna, niż namiętna.Kategoria 12 - Ryby
ukierunkowanie: zjednoczenie z ludźmi i światem

uczucie: miłość do ludzi i świata, empatia, pokora

odczucie: poczucie zjednoczenia ze światem, wiara, romantyczność, tęsknota duszy / zwątpienie

wartość: zjednoczenie ze światem, miłosierdzie, altruizm, dawanie, poetyckość

dążenie: osiągnięcie absolutu

wrażliwość: ludzkie cierpienie (czyjeś), intuicja dotycząca innych

działanie: mistycyzm, wiara, pokora, poświęcenie, cierpiętnictwo / ucieczka w iluzję,

fatalizm


obiekty: bezimienny człowiek

dziedziny: religia, mistycyzm, świat fantazji, praca charytatywna

jednostka psychiki:
Idzie przez życie niezdecydowana. Zazwyczaj są jej potrzebne pewne impulsy z zewnątrz, wpływające na utrzymanie jakiegoś określonego kierunku.

Ma silnie rozwiniętą empatię aktualizującą się w stosunku do wszystkiego, co ją otacza, i dlatego potrafi się dostosować do każdych warunków, rezygnując z potrzeb własnych na rzecz ogółu lub też wymagań określonej jednostki. Podstawę jej egzystencji stanowi wyrozumiałość, będąca pochodną uczuć, właściwości adaptacyjnych i sztuki przebaczania. Różne elementy rzeczywistości wydają jej się być ze sobą powiązane tak, że odczuwa jedność wszechświata (typ zaawansowany) lub - częściej zresztą - konfuzję, w rezultacie której nie bardzo wie, co ma czynić. Jednak zazwyczaj obie postawy występują równocześnie. Jest więc wrażliwa na los każdego żyjącego stworzenia, pełna litości wobec cierpiących i potrzebujących, a zarazem staje się ofiarą brutalności osobników wykorzystujących wprost możliwości, które niesie ze sobą życie, a jednocześnie możliwości te napawają ją lękiem, a nawet paraliżują codzienne działania.

Sama musi sprostać takim kategoriom, jak śmierć, kosmos, absolut. Wsłuchuje się więc pilnie w swój głos wewnętrzny. Jeżeli dążenie do świadomości kosmicznej przerasta ją, ucieka we własny świat fikcji i złudzeń. Jeśli jednak potrafi narzucić sobie dyscyplinę, jej rozwój duchowy nie ma kresu. Jako mistyk, medium, filozof czy duchowny także potrzebuje samotnego azylu, ale zwykle odnajduje go w świecie sztuki, teatru, muzyki czy filmu, świecie pozwalającym jej przeżywać rzeczy wzniosłe i piękne.

Inteligencja takiej osoby jest mało błyskotliwa, słabo rzuca się w oczy. W każdym razie, prawie zawsze jest pod jakimś względem naiwna. Nie ceni zbytnio intelektu, bo prawdy, do których dochodzi, i odmienne stany świadomości, które przeżywa, i tak wymykają się z pod kontroli rozumu. Kieruje się więc intuicją, uczuciami oraz nie wiadomo skąd biorącymi się przeczuciami. Zazwyczaj więcej czuje, niż potrafi powiedzieć, tym bardziej, że na opis pozamaterialnego świata nie znajduje odpowiednich słów. Lepiej czynią to poeci. Nie ma sensu, aby ktoś starał się ją odwieść od wsłuchiwania się w swoje wewnętrzne głosy. Na ogół łagodna i ustępliwa, lecz nikt jej nie przekona, że może się mylić, że postępuje nielogicznie, nierozsądnie. W takich wypadkach staje się uparta jak muł. Często spotyka się wśród tego typu osób jasnowidzów, telepatów, wizjonerów, psychometrów, a także i media.

Prawie zawsze lubi muzykę, zgodę i spokój. Lubi taniec, marzenia. Interesuje ją także okultyzm, sprawy trudne do wyjaśnienia naukowo. Chcąc postawić na swoim, posługuje się nieraz narzekaniem i utyskiwaniem, wzbudzającym litość.

Czego nie lubi? - Właściwie nie ma takiej rzeczy, która by działała jej na nerwy, która by ją irytowała i doprowadzała do złości. Nieraz występuje u niej małostkowa swarliwość. Może najbardziej uczulona jest na chamstwo.

W ścisłym gronie najbliższych przyjaciół potrafi być rozmowna, wesoła i umie okazać dużo serdeczności i ciepła. W większym towarzystwie czuje się nieswojo. Jest onieśmielona i speszona. Nie ma szczególnych ambicji do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk. Najlepiej czuje się w środowisku skromnym, wiodąc życie spokojne, ceniąc sobie bardziej bezbarwne zacisze domowe. Z natury skryta, niechętnie uzewnętrznia swoje myśli. Gdy okoliczności będą wymagały twardego, nieustępliwego wystąpienia, pewnej dozy bezwzględności, nie stanie do walki wręcz, a będzie wolała zrezygnować ze swych praw, biernie godząc się z losem.

Śni (często wszystko na tym się kończy) o jedności i harmonijnym współbrzmieniu z całym wszechświatem oraz symbolizującym go absolutem. Tylko nielicznym osobom się to udaje w rzeczywistości. Zatrzymanie się w połowie drogi grozi katastrofą i dezintegracją osobowości, często zresztą obserwowaną. Jak psychiczna gąbka, nasiąka nastrojami, życiem innych ludzi i tym wszystkim co ją otacza. Jest też skłonna do samotności, zupełnej bierności lub ucieczki w iluzję alternatywnej rzeczywistości - nierzadko przez alkohol i narkotyki. Sugestie znajomych, uniesienie religijne, a nawet upojenie alkoholowe zdają się nieść wybawienie od wewnętrznego rozdarcia, niepewności i pesymizmu. W starszym wieku osoba taka dość chętnie żyje w osamotnieniu.


Pod względem ogólnych cech charakteru, kobiety nie różnią się wiele od mężczyzn. U obojga widuje się powściągliwość, marzycielskość, nieśmiałość, często bojaźliwość i jakby pewną bezbarwność. Na ogół osoby te są chwiejne, niezdecydowane, życiowo nieśmiałe. Słabe, bierne charaktery, podlegające łatwo cudzym wpływom. Brak im stanowczości i energii, gdy chodzi o powzięcie ważniejszych decyzji.

U obojga płci niezmiernie ważny jest dobór odpowiedniego partnera. Kiedy wymaganiom tym stanie się zadość, życie seksualne jest wówczas aktywne, a nawet trudne do wyczerpania. W miłości dominuje u nich uczucie i tylko na tej drodze może dojść do zbliżenia partnerów.


---------------------------------------------------------------------------------------
Powyższe zestawienia cech odpowiadających poszczególnym Kategoriom, umieszczone w górnej części każdej charakterystyki, są efektem kompilacji informacji z różnych źródeł pod kątem zgodności z utworzoną przeze mnie systematyką uczuć a następnie powstałą na jej podstawie systematyką Kategorii. Głównie wykorzystałam cechy astrologiczne odpowiadające znakom zodiaku i domom, ale również cechy atropologiczno-etnograficzne wybranych obszarów na Ziemi gdzie występuje akumulacja Kategorii, czy pochodzące z psychologii rozwojowej.

Opisy zaczerpnięte są z pozycji astrologicznych przytoczonych poniżej.

W astrologicznych znakach zodiakalnych na cechy związane ze znakami nakładają się cechy harmonik (fraktalu dwunastkowego). Tak więc, cechy osób z planetami w danym znaku, zmieniają się w zależności od położenia tej planety w znaku. Dla rozpatrywania czystych znaków lub czystych Kategorii, trzeba te wpływy uwzględnić i usunąć z charakterystyki czystego znaku lub Kategorii. W ten też sposób postąpiłam.


BIBLIOGRAFIA
1. Rafał T. Prinke, Leszek Weres; Mandala życia, astrologia - mity i rzeczywistość, Tom I; Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Poznań 1982, s. 132 i inne.

2. Leszek Szuman; Astrologia, w: „Biblioteka Różdżkarza”, Tom XIII; Centrala Usługowo-Wytwórcza „Różdżkarz”, Poznań 1991.

3. Leszek Weres; Homo-Zodiacus; Wydawnictwo Cinpo International, Poznań 1991.

4. Fred Gettings; The Arkana dictionary of astrology; Arkana Penguin Books, New York 1990.

5. Stephen Arroyo; Astrologia i psychologia; Ravi, Łódź 1994

6. Włodzimierz H. Zylbertal; Kosmiczne źródła jaźni: astrologia współczesna: podręcznik; Toporzeł, Wrocław 1992.7. Hajo Banzhaf, Anna Haebler; Klucze do astrologii; Ars Scripti-2, Białystok 2004.

Słowniczek pojęć

Adolescencja - Okres dorastania, pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. W tej książce w najbardziej typowym przypadku okres od 9,3 lat do 21,3 lat.
Amnezja - Zaburzenia dysocjacyjne polegające na utracie pamięci zdarzeń w pewnym okresie lub pamięci własnej tożsamości. Amnezja może być ogólna, wsteczna, pourazowa, następcza i selektywna.
Anhedonia - Brak lub utrata odczuwania przyjemności.
Anksjolityk - Lek przeciwlękowy.
Agonista - Czynnik ułatwiający przewodzenie sygnału nerwowego.
Agonista receptora - Substancja chemiczna wiążąca się do dodatkowego miejsca na receptorze nerwowym i powodująca jego podwyższoną wrażliwość na neuroprzekaźnik. W ten sposób szlak nerwowy jest bardziej aktywny.
Antagonista - Czynnik utrudniający przewodzenie sygnału nerwowego.
Antagonista receptora - Substancja chemiczna wiążąca się silnie do głównego miejsca wiązania neuroprzekaźnika na receptorze, uniemożliwiająca jego związanie i uniemożliwiająca przekazywanie sygnałów nerwowych.
Analgezja - Stan zniesienia czucia bólu.
Archetyp - Pojęcie wprowadzone przez Carla Gustava Junga. Jest to pierwotne wyobrażenie i wzorzec zachowania, obejmujący także sferę myślową i niosący ze sobą znaczny ładunek emocjonalny, którego źródłem są utrwalone w psychice zapisy powtarzające się w doświadczeniach wielu pokoleń. Jest odbiciem instynktownych reakcji na określone sytuacje. Wraz z wzorcami zachowań popędowych (instynktami) archetypy mają stanowić strukturalne składniki nieświadomości zbiorowej, jej zasadniczą treść. Zdaniem Junga nieświadomość zbiorowa zawiera wiele różnorodnych archetypów, np.: archetyp narodzin, odrodzenia, śmierci, mocy, jedności, archetyp bohatera, dziecka, Boga, demona, zwierzęcia, archetyp wody (symbol maternalny; uzależnienia), drzewa (symbol osobowości, nieświadomości, ognia (wypalenie, oczyszczenie) itp., lecz liczba ich jest ograniczona. Struktura każdego archetypu jest bipolarna – posiada on swoją konstruktywną i destruktywną stronę,
Behawioralny - Pojęcie dotyczące obserwowanego zachowania.
Chronoanaliza - (nowe pojęcie) Proces wykrywania występowania u pacjenta przesunięcia fazy startowej zegara rozwojowego i przewidywania związanych z tym następstw zdrowotnych, dotyczących w szczególności sfery psychologiczno-psychiatrycznej.
Chronopatologia - (nowe pojęcie) Występowanie przesunięcia fazy startowej zegara rozwojowego, którego konsekwencją stało się zaistnienie funkcjonalnego zaburzenia psychicznego lub fizycznego (somatycznego).
Chronoterapia - Pojęcie używane w stosunku do stosowania leków lub zabiegów w zależności od pory dnia, jak też do regulacji zaburzonego zegara okołodobowego, na przykład wskutek przemieszczania się do innych stref czasowych. W książce tej odnosi się do stosowania terapii odpowiednio do aktualnej fazy zegara rozwojowego.
Czynniki neurotroficzne - Specyficzne białka odpowiedzialne za kierowanie tworzeniem struktur nerwowych.
Delecja genu - Wycięcie na tyle dużego fragmentu genu, że otrzymywane na podstawie tej informacji białko nie będzie reprezentować swoich podstawowych pierwotnych właściwości lub w ogóle go nie będzie.
Dwunastofazowe pole torsyjne Ziemi - (nowe pojęcie) Charakterystyczne pole otaczające Ziemię, tworzące dwuwymiarowy (na kuli) fraktal dwunastkowy. (→ planetarne pola torsyjne)
Dualizm psychofizyczny - Pogląd filozoficzny mówiący o istnieniu w świecie dwóch rodzajów substancji materialnej związanej z ciałem i bardziej ulotnej związanej z zawartością umysłu. Jest to jedno z rozwiązań dylematu psychofizycznego, które w czasach nowożytnych rozpropagował Kartezjusz.
Dysocjacja - Równoczesne albo przemienne występowanie dwóch lub więcej niezwiązanych ze sobą i nie oddziałujących na siebie procesów psychicznych z wyłączeniem ze świadomości pewnych obszarów pamięci.
Ekspresja genów - Całokształt procesów w wyniku, których na podstawie informacji genetycznych zawartych w DNA powstaje RNA a następnie dojrzałe białko, gotowe do wykonywania swych funkcji w komórce.
Empatia - Zdolność odczuwania stanów psychicznych innych istot (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza).
Epigenetyka - W rozumieniu jakie występuje w tej książce - regulacja ekspresji genów przez trwałe związanie z DNA cząsteczek chemicznych lub białek, najbardziej typowym przykładem jest przyłączenie do nukleotydu grupy metylowej, w którym to przypadku oprócz trwałości wiązania na całe lata występują mechanizmy powielania obecności tej grupy metylowej na niciach potomnych DNA w trakcie replikacji. Dzięki temu taka informacja epigenetyczna jest dziedziczona podczas somatycznych podziałów komórki.
Faza (planetarnego) pola torsyjnego - (nowe pojęcie) Szczególna właściwość pola gdzie kolejno w czasie lub przestrzeni następuje w sposób skokowy przejście od jednego podtypu pola do drugiego. Ilość tych podtypów jest zamknięta i wynosi 12. Poszczególne podtypy określone zostały jako fazy.
Faza startowa zegara rozwojowego - (nowe pojęcie) - Precyzyjny zegar rozwojowy, posługujący się cykliczną zmianą faz pola Kategorii (pola torsyjnego), zaczyna odliczanie w przypadku człowieka od ok. 20 dnia po zapłodnieniu. Kategorie od których rozpoczynają się zsynchronizowane cykle zegara są zaprogramowane i dziedziczone - jest to właśnie faza startowa zegara.
Faza zegara rozwojowego - Aktualny stan odliczania zegara rozwojowego wyrażony przez Kategorie reprezentujące poszczególne warstwy zegara.
Fraktal - Pojęcie matematyczne, w szczególności geometryczne, dotyczące tworzenia skomplikowanych regularnych wzorów, gdzie ten sam element wzoru powtarza się wielokrotnie, układając się w taki sam wzór ale odpowiednio większy. W analogiczny sposób powstają kolejne poziomy podobieństwa, o coraz większej skali. Wiele fraktali wykazuje "nieskończone samopodobieństwo". Oznacza to, że dowolnie mały jego kawałek, odpowiednio powiększony, przypomina do złudzenia cały zbiór lub jego znaczną część. Fraktale obserwowane w przyrodzie mają ograniczoną ilość poziomów podobieństwa. Są to na przykład: płatki śniegu, kwiaty mrozu na szybach, liście niektórych paproci wielokrotnie rozgałęziające się, owoc zielonego kalafiora z gatunku Brassica oleracea. Do struktur fraktalopodobnych, bardziej zdominowanych przez przypadkowość, zalicza się niektóre chmury, czy też dorzecza rzek.

Rys. 1. Przykład fraktala matematycznego o wielu poziomach podobieństwa 1


Fraktal dwunastkowy - (nowe pojęcie) Charakterystyczny fraktal występujący w przyrodzie związany z dwunastofazowymi polami torsyjnymi, posiadający co najmniej sześć poziomów podobieństwa i dokładnie 12 różniących się właściwościami faz. Każda faza pola dzieli się na 12 równych części - dwanaście faz, każda z tych dwunastu faz na kolejne dwanaście i tak dalej. W książce niniejszej występuje jednowymiarowy dwunastofazowy fraktal zegara rozwojowego, który jest w jakiś sposób powiązany z planetarnymi polami torsyjnymi. W tomie "Antropologia systematyczna" opisany zostanie taki fraktal w postaci dwuwymiarowej.

Fraktal dwunastkowy wykazuje analogie do "prawa oktaw" opisywanego przez źródła ezoteryczne.


Frustaracja Kategorii - (nowe pojęcie) Długotrwała sytuacja, w której podstawowe wartości związane z dominującą w danym okresie Kategorią nie mogą być realizowane.
Funkcje wykonawcze (egzekutywne) - Zdefiniowane zestawy procesów mózgowych, których rolą jest kierowanie myśleniem i zachowaniem zgodnie z tworzonymi wewnętrznie celami i planami. Zwykle odnoszone są do zdolności nabywanych w dzieciństwie w trakcie normalnego rozwoju dziecka. A więc w znacznej mierze powiązane są z Kategorią 4.
Gen znokautowany - Gen u zwierzęcia laboratoryjnego, do którego metodą rekombinacji w wprowadza się obcą sekwencję prowadzącą do powstania delecji lub unieczynnienia go. Operację tę przeprowadza się na etapie embrionu, a następnie wyhodowuje się linię zwierząt. Odpowiednio do tego używa się określenia zwierzę znokautowane.
Geny morfogenetyczne - Geny odpowiedzialne za proces morfogenezy, a więc za przekształcanie się komórek embrionalnych, tworzenie tkanek i organów.
Glej (komórki glejowe) - Grupa kilku rodzajów komórek układu nerwowego nie będących neuronami, których liczba jest conajmniej 10-krotnie wyższa od liczby neuronów w mózgu. Mają one istotny wpływ na pracę mózgu w tym na neurotransmisję. Ich nazwa pochodząca od wyrazu klej pochodzi z okresu, kiedy sądzono, że stanowią jedynie podporę mechaniczną dla neuronów. Obecnie poznawane są ich funkcje związane z wymianą informacji z neuronami. Od dawna znane są natomiast ich funkcje związane z wytwarzaniem neuroprzekaźników, odżywianiem neuronów, formowaniem mieliny, niszczeniem patogenów i zbędnych neuronów.
Halucynacje (omamy) - Postrzeganie w sytuacji braku identyfikowanego bodźca.
Iluzje - Iluzje polegają na zniekształceniach spostrzeżeń, jak np. przekonanie o obecności osoby siedzącej na krześle, podczas gdy obiektywnie wisi tam (na tym krześle) jedynie marynarka. W przeciwieństwie do omamów polegających na spostrzeganiu czegoś, czego w ogóle nie ma w miejscu wskazanym przez doznającego.
Inhibicja enzymu lub receptora - Hamowanie lub całkowite zablokowanie aktywności enzymu lub receptora.
Kategoria - (nowe pojęcie) Pojęcie kategorii do filozofii wprowadził Arystoteles, a ostatnim który się nim poważnie zajmował był prawdopodobnie Immanuel Kant. W książce tej pojęcie Kategoria jest traktowane szerzej niż to wprowadzone przez Kanta związane ściśle z operacjami umysłowymi, i obejmuje 12 jednostek, z których każda ma swą zawartość związaną z uczuciowością, wartościami, celami, potrzebami, zdolnościami, sposobami działania, operacjami umysłowymi itp. Dla odróżnienia od pospolitego określenia dotyczącego podziału na grupy, w książce tej pisana jest z dużej litery.
Korelacja - Oznacza wzajemny związek zmiennych przypadkowych. Tendencję do tego, aby przyrostowi jednej cechy zmiennej towarzyszył przyrost lub ubytek drugiej. Często używana w znaczeniu współczynnika korelacji, którego wartości mieszczą się w zakresie -1 do +1.
Ksenobiotyk - Substancja chemiczna występująca w organizmie, nie produkowana przez organizm ani też w normalnych warunkach nie przyjmowana z pożywieniem. Definicja ta obejmuje substancje obce dla organizmu, należy do nich większość trucizn i leków.
Metylacja genów - Proces enzymatyczny przyłączania grup metylowych do nukleotydów DNA w celu przekazywania informacji epigenetycznej dotyczącej poziomu ekspresji genów.
Mielina - Izolująca elektrycznie wielowarstwowa warstwa fosfolipidowa otaczająca aksony wielu neuronów. Powstaje ona z komórek glejowych. Mielina zapobiega przechodzeniu impulsu nerwowego na inne komórki i zwiększa szybkość jego przenoszenia.
Mysz transgeniczna - Mysz posiadająca obce geny wprowadzone do genomu.
Mysz znokautowana - Mysz której określony gen został unieczynniony techniką nokautu genów.
Neurogeneza - Proces ukierunkowanego tworzenia struktur nerwowych, a więc namnażania komórek nerwowych, rozrostu neurytów, dendrytów i tworzenia nowych synaps (synapsogeneza).
Neuroleptyki (leki antypsychotyczne) - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych głównie schizofrenii oraz innych psychoz w przebiegu których występują u chorego urojenia i omamy.
Neurony - Komórki nerwowe składające się z ciała komórki oraz tworzących wypustki neurytów, do których należą dendryty i aksony. Wypustki te poprzez synapsy oddziałują na inne neurony tworząc sieć nerwową zdolną do przekazywania i przetwarzania informacji.
Neuroprzekaźniki - Substancje chemiczne za pomocą których sygnały nerwowe przekazywane są z jednej komórki nerwowej do drugiej poprzez synapsy. Do neuroprzekaźników należą przykładowo: noradrenalina, acetylocholina, dopamina, serotonina i kwas glutaminowy.
Neuroreceptor - Białko znajdujące się w błonie komórkowej neuronu, które zmienia konformację pod wpływem związania neuroprzekaźnika. Ta zmiana konformacji pobudza inne białka w komórce, albo też otwiera kanał błonowy przez który mogą przepłynąć określone jony, zmieniające potencjał błonowy komórki. Należy tu ściśle wyróżnić grupę autoreceptorów, które znajdując się w błonie komórkowej komórki wysyłającej sygnał są powiązane zwrotnie z mechanizmem uwalniania neuroprzekaźników, ograniczają ilość uwalnianego neuroprzekaźnika, kiedy już go wykryją w przestrzeni synaptycznej. Tak więc, znajdując się w błonie presynaptycznej hamują one przekazywanie sygnału. Te same receptory mogą jednak również występować w błonie postsynaptycznej a więc w błonie komórki odbierającej sygnał i być odpowiedzialnymi za intensyfikację przekazywanego sygnału. W ludzkiej komórce nerwowej związanej z określonym neuroprzekaźnikiem występuje zwykle kilka typów receptorów przekazujących sygnał i jeden typ autoreceptora, który też może przekazywać sygnał. Każdy z tych receptorów ma pewną specjalizację, która decyduje o efektach behawioralnych pobudzenia komórek związanych z danym neuroprzekaźnikiem. Przykładowo w komórkach związanych z dopaminą inny receptor przekazuje sygnał nagrody a inny sygnał napędu psychoruchowego.

Rys. 2. Przykładowy neuroreceptor. Receptor GABA-ergiczny tworzący kanał chlorkowy z zaznaczonymi orientacyjnie miejscami, z którymi wiążą się poszczególne substancje chemiczne oddziałujące z tym receptorem. 2

Pobieranie 7.77 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna