Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003


Wymagania dotyczące doświadczenia dla przedłużenia licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66Pobieranie 3.1 Mb.
Strona35/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Wymagania dotyczące doświadczenia dla przedłużenia licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66
Poniższa tabela przedstawia wymagania w zakresie doświadczenia dla dodania nowej kategorii lub podkategorii do istniejącej licencji określonej w części 66.
Wymagane doświadczenie musi być praktycznym doświadczeniem w zakresie utrzymania na działającym statku powietrznym w podkategorii odnoszącej się do wniosku.
Wymagania w zakresie doświadczenia są zmniejszane o 50%, jeżeli wnioskodawca ukończył zatwierdzony kurs określony w części 147 odpowiedni dla danej podkategorii.


Do:

Od:


A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

A1
6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

2 lata

6 miesięcy

2 lata

1 rok

2 lata

A2

6 miesięcy
6 miesięcy

6 miesięcy

2 lata

6 miesięcy

2 lata

1 rok

2 lata

A3

6 miesięcy

6 miesięcy
6 miesięcy

2 lata

1 rok

2 lata

6 miesięcy

2 lata

A4

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy
2 lata

1 rok

2 lata

6 miesięcy

2 lata

B1.1

Brak

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy
6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

1 rok

B1.2

6 miesięcy

Brak

6 miesięcy

6 miesięcy

2 lata
2 lata

6 miesięcy

2 lata

B1.3

6 miesięcy

6 miesięcy

Brak

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy
6 miesięcy

1 rok

B1.4

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

Brak

2 lata

6 miesięcy

2 lata
2 lata

B2

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok
Dodatek V

Formularz i przykład formatu licencji
Niniejszy załącznik zawiera przykład licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66 oraz odpowiedni formularz dla tej licencji.
Właściwy organ Państwa Członkowskiego może zmienić Formularz 19 EASA w celu włączenia dodatkowych informacji niezbędnych w danym przypadku, jeżeli wymagania krajowe zezwalają lub nakazują, aby licencja utrzymania statku powietrznego określona w części 66 była wykorzystywana inaczej niż zgodnie z wymaganiami określonymi w części 145, do celów niekomercyjnego transportu lotniczego.


WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ/ODNOWIENIE LICENCJI UTRZYMANIA STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W CZĘŚCI 66

EASA FORMULARZ 19

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Nazwisko:

Adres:Obywatelstwo: Data i miejsce urodzenia:

INFORMACJE DOTYCZĄCE AML określonej w części 66 (w danym przypadku):

Numer licencji: Data wydania:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW:

Nazwisko:

Adres:Odniesienie do zatwierdzenia AMO:

Faks:

WNIOSEK DOTYCZY: (Wstaw (V) w odpowiednim(-ch) polu(-ach))

Wydanie AML ٱ

Zmiana AMLٱ
Odnowienie AML

ٱ

Klasa

A

B1

B2
CSamolot turbinowy

ٱ

ٱ
Samolot tłokowy

ٱ

ٱ
Śmigłowiec turbinowy

ٱ

ٱ
Śmigłowiec tłokowy

ٱ

ٱ
W rezerwie

ٱ

ٱ
W rezerwie

ٱ

ٱ
Elektronika lotnicza.ٱ

Statek powietrzny

ٱPotwierdzenie typu (w danym przypadku):

Ubiegam się o wydanie/zmianę/odnowienie AML określonej w części 66 i potwierdzam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu były prawidłowe w momencie składania wniosku.

Niniejszym potwierdzam, że:

1. Nie posiadam żadnej AML określonej w części 66 wydanej w innym Państwie Członkowskim,

2. Nie składałem wniosku w sprawie AML określonej w części 66 wydanej w innym Państwie Członkowskim,

3. Nigdy nie wydano mi AML określonej w części 66 w innym Państwie Członkowskim, która zostałaby unieważniona lub zawieszona w jakimkolwiek innym Państwie Członkowskim.

Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie nieprawdziwe informacje mogłyby uniemożliwić mi posiadanie AML określonej w części 66.

Podpis: Nazwisko:


Data:

WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ/ODNOWIENIE LICENCJI UTRZYMANIA STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W CZĘŚCI 66

FORMULARZ 19 EASA

Ubiegam się o zaliczenie (w odpowiednim przypadku):

Doświadczenia zgodnie ze szkoleniem określonym w części 147

Egzaminu zgodnie z odpowiednim certyfikatem egzaminacyjnym

Należy załączyć odpowiednie certyfikaty

Rekomendacje (w odpowiednim przypadku): Niniejszym zaświadcza się, że wnioskodawca spełnia wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia określone w części 66 i zaleca się, aby właściwy organ udzielił lub potwierdził AML, określonej w części 66.

Podpis: Nazwisko:


Stanowisko: Data:
Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna