Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003Pobieranie 3.1 Mb.
Strona23/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39

MODUŁ 3. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKIPoziom
A

B1

B2

3.1 Teoria elektronu

1

1

1

Struktura i przemieszczanie ładunków elektrycznych w ramach: atomów, molekuł, jonów i związków;


Molekularna struktura przewodników, półprzewodników i izolatorów.


3.2 Statyczna energia elektryczna i przewodnictwo

1

2

2

Statyczna energia elektryczna i rozmieszczenie ładunków elektrostatycznych;


Prawa elektrostatyczne przyciągania i odpychania;


Jednostki ładunku, prawo Culomba;


Przewodzenie energii elektrycznej w ciałach stałych, cieczach, gazach i w próżni.


3.3 Terminologia elektryczna

1

2

2

Następujące terminy, ich jednostki i czynniki na nie wpływające: różnica potencjałów, siła elektromotoryczna, napięcie, prąd, opór, przewodnictwo, ładunek, przepływ elektronów.


3.4 Wytwarzanie energii elektrycznej

1

1

1

Produkcja energii elektrycznej następującymi metodami: źródło światła, ciepła, tarcie, ciśnienie, działanie chemiczne, magnetyzm i ruch.


3.5 Źródła prądu stałego

1

2

2

Budowa i podstawowe działanie chemiczne: ogniw galwanicznych, ogniw akumulatorowych, ogniw kwaśnoołowianych, ogniw niklowo-kadmowych, innych ogniw alkalicznych;


Ogniwa połączone szeregowo i równolegle;


Opór wewnętrzny i jego skutki dla baterii;


Budowa, materiały i działanie termoogniw;


Działanie fotokomórek.


3.6 Obwody prądu stałego2

2

Prawo Ohma, pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa;


Obliczanie przy użyciu powyższych praw do ustalania oporu, napięcia i prądu


Znaczenie wewnętrznego oporu zasilacza.


3.7 Opór/opornik


a)2

2

Opór i czynniki wpływające;


Opór właściwy;


Kod kolorów oporników, wartości i tolerancja, wartości preferowane, moc znamionowa w watach;


Oporniki połączone szeregowo i równolegle;


Obliczanie oporu całkowitego przy użyciu ustawienia szeregowego, równoległego oraz ich połączenia;


Działanie i użycie potencjometrów i reostatów;


Działanie mostka Wheatstone’a.


b)1

1

Przewodnictwo przy ujemnym i dodatnim współczynniku temperaturowym;


Rezystor stały, stabilność, tolerancja i ograniczenia, metody budowy;


Rezystor nastawny, termistor, warystor;


Budowa potencjometrów i reostatów;


Budowa mostka Wheatstone’a;


3.8 Moc2

2

Moc, praca i energia (kinetyczna i potencjalna);


Rozproszenie mocy przez opornik;


Wzór mocy;


Obliczenia uwzględniające moc, pracę i energię.


3.9 Kapacytancja/kondensator2

2

Działanie i funkcje kondensatora;


Czynniki oddziałujące na obszar kapacytancji elektrod, odległość między elektrodami, liczba elektrod, dielektryk i stała dielektryczna, napięcie robocze, napięcie znamionowe;


Rodzaje kondensatora, budowa i funkcje;


Kody kolorów kondensatora;


Obliczanie kapacytancji i napięcia w obwodach szeregowych i równoległych;


Wykładnicze ładowanie i wyładowanie kondensatora, stałe czasowe;


Testowanie kondensatorów.


3.10 Magnetyzm


a)2

2

Teoria magnetyzmu;


Właściwości magnesu;


Działanie magnesu zawieszonego w polu magnetycznym Ziemi;


Magnetyzacja i demagnetyzacja;


Ekran magnetyczny;


Różne rodzaje materiałów magnetycznych


Konstrukcja elektromagnesu i zasady działania;


Ustalanie pola magnetycznego wokół przewodnika przewodzącego prąd według reguły trzech palców.


b)2

2

Siła magnetomotoryczna, natężenie pola, indukcja magnetyczna, przenikalność, pętla histerezy, zatrzymanie, reluktancja natężenia koercyjnego, temperatura rosienia, prądy wirowe;


Środki ostrożności przy nadzorze i przechowywaniu magnesów.


3.11 Indukcyjność/cewka indukcyjna2

2

Prawo Faradaya;


Wzbudzanie napięcia w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym;


Zasady indukcji;


Wpływ następujących czynników na wysokość wzbudzonego napięcia: siła pola magnetycznego, szybkość zmian strumienia, liczba zwojów przewodnika;


Indukcja wzajemna;


Skutek, jaki wywierają szybkość zmian prądu pierwotnego i wzajemna indukcyjność na wzbudzane napięcie;


Czynniki wpływające na indukcję wzajemną: liczba zwojów w cewce, rozmiar cewki, przenikalność cewki, wzajemne pozycje cewek;


Prawo Lenza i czynniki determinujące biegunowość;


Samoindukcja;


Punkt rosienia;


Podstawowe zastosowania cewki indukcyjnej


3.12 Teoria prądnicy/silnika prądu stałego2

2

Podstawowa teoria silnika i prądnicy;


Budowa i znaczenie, części składowe prądnicy prądu stałego;


Działanie i czynniki wpływające na moc wyjściową i kierunek prądu w prądnicach prądu stałego;


Działanie i czynniki wpływające na moc wyjściową, moment obrotowy, prędkość i kierunek obrotu silników prądu stałego;


Silnik szeregowy, silnik bocznikowy i silniki szeregowo-bocznikowe;


Budowa prądnicy rozruchowej.


3.13 Teoria prądu zmiennego

1

2

2

Sinusoidalny kształt fali: faza, okres, częstotliwość, cykl;


Chwilowa, średnia, średnia kwadratowa, szczyt, bieżące wartości szczyt do szczytu i obliczanie tych wartości w odniesieniu do napięcia, prądu i mocy


Fale trójkątne i kwadratowe;


Zasady jednej fazy/trzech faz.


3.14 Obwody rezystancyjne (R), pojemnościowe (C) i indukcyjne (L)2

2

Związki fazowe między napięciem i prądem w obwodach L, C i R, równoległych, szeregowych i szeregowo-równoległych;


Rozproszenie mocy w obwodach L, C i R,


Opór pozorny, kąt fazowy, czynniki mocy i obliczanie prądu,


Obliczanie mocy prawdziwej, mocy pozornej i mocy biernej


3.15 Transformatory2

2

Działanie i zasady budowy transformatorów,


Straty na transformatorze i metody ich przezwyciężania,


Funkcjonowanie transformatora przy obciążeniu i braku obciążenia,


Przekaz mocy, wydajność, zaznaczanie biegunowości,


Obliczanie napięcia międzyprzewodowego i fazowego oraz przepływów,


Obliczanie mocy w systemie trójfazowym,


Prąd pierwotny i wtórny, napięcie, przekładnia zwojowa, moc, wydajność,


Autotransformator


3.16 Filtry1

1

Działanie i zastosowane następujących filtrów: dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, środkowoprzepustowy, środkowozaporowy


3.17 Prądnice prądu zmiennego2

2

Obroty pętli w polu magnetycznym i kształt wygenerowanej fali,


Budowa i działanie wirującego twornika i prądnicy prądu zmiennego,


Alternatory jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe,


Zalety i zastosowania trójfazowego połączenia gwiazdowego i trójkątnego,


Prądnica na magnes trwały


3.18 Silnik prądu zmiennego2

2

Budowa, zasady działania i właściwości synchronicznego i indukcyjnego silnika prądu zmiennego, jedno- i wielofazowego,


Metody kontrolowania prędkości i kierunku obrotów,


Metody produkowania kondensatora pola wirującego, cewki indukcyjnej, biegun zacieniony i rozszczepionyPobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna