Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003


Wymagania z zakresu podstawowej wiedzyPobieranie 3.1 Mb.
Strona21/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39

Wymagania z zakresu podstawowej wiedzy

1. POZIOMY WIEDZY - KATEGORIA A, B1, B2 I C LICENCJI NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO


Wiedzę podstawową dla kategorii A, B1 i B2 wskazuje się poprzez przypisanie wskaźników poziomu wiedzy (1, 2 lub 3) każdemu odpowiedniemu przedmiotowi. Składający wniosek o kategorię C muszą spełnić poziomy podstawowej wiedzy albo dla kategorii B1, albo dla kategorii B2.
Wskaźniki poziomu wiedzy określa się następująco:
POZIOM 1
Zapoznanie się z głównymi elementami przedmiotu.
Cele: Wnioskodawca powinien zapoznać się z podstawowymi elementami przedmiotu.
Wnioskodawca powinien być w stanie podać prosty opis całego przedmiotu, przy użyciu powszechnie stosowanych słów i przykładów.
Wnioskodawca powinien być w stanie używać typowych terminów.
POZIOM 2
Ogólna znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów przedmiotu.
Zdolność stosowania wiedzy.
Cele: Wnioskodawca powinien być w stanie rozumieć teoretyczne podstawy przedmiotu.
Wnioskodawca powinien być w stanie podać ogólny opis przedmiotu przy użyciu, gdzie właściwe, typowych przykładów.
Wnioskodawca powinien być w stanie użyć formuł matematycznych w związku z prawami fizycznymi, opisując przedmiot.
Wnioskodawca powinien być w stanie czytać i rozumieć szkice, rysunki oraz schematy opisujące przedmiot.
Wnioskodawca powinien być w stanie stosować wiedzę w sposób praktyczny używając szczegółowych procedur.
POZIOM 3
Szczegółowa znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów przedmiotu.
Zdolność łączenia i stosowania pojedynczych elementów wiedzy w sposób logiczny i spójny.
Cele: Wnioskodawca powinien znać teorię przedmiotu oraz wzajemne powiązania z innymi przedmiotami.
Wnioskodawca powinien być w stanie podać szczegółowy opis przedmiotu przy użyciu podstaw teoretycznych oraz konkretnych przykładów.
Wnioskodawca powinien rozumieć i być w stanie używać formuł matematycznych powiązanych z przedmiotem.
Wnioskodawca powinien być w stanie czytać, rozumieć i przygotowywać szkice, rysunki i schematy opisujące przedmiot.
Wnioskodawca powinien być w stanie stosować wiedzę w sposób praktyczny przy użyciu instrukcji producenta.
Wnioskodawca powinien być w stanie interpretować wyniki pochodzące z różnych źródeł i pomiarów oraz wykonywać działania korekcyjne, gdzie sytuacja tego wymaga.
2. MODULARYZACJA
Kwalifikacja w zakresie podstawowych przedmiotów dla każdej kategorii lub podkategorii licencji z części 66 na obsługę techniczną statku powietrznego powinna być zgodna z następującą matrycą. Odpowiednie przedmioty zaznaczono „X”:


Moduły przedmiotu

Samolot A lub B1 z:

Śmigłowiec A lub B1 z:

B2

Silnik(-i) turbinowy(-e)

Silnik(-i) tłokowy(-e)

Silnik(-i) turbinowy(-e)

Silnik(-i) tłokowy(-e)

Elektronika lotnicza

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

11

X

X


12X

X
13

X

14

X

15

X
X16
X
X
17

X

X

MODUŁ 1. MATEMATYKAPoziom
A

B1

B2

1.1 Arytmetyka

1

2

2

Terminy i symbole arytmetyczne, metody mnożenia i dzielenia, ułamki i ułamki dziesiętne, współczynniki i wielokrotności, ciężar, miary i współczynniki przeliczeniowe, stosunki i proporcje, średnie i procenty, obszary i wielkości, drugie potęgi, trzecie potęgi, pierwiastki kwadratowe i sześcienne


1.2 Algebra


a)

1

2

2

Obliczanie prostych wyrażeń algebraicznych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, używanie nawiasów, proste ułamki algebraiczne


b)1

1

Równania liniowe i ich rozwiązania;


Wykładniki i potęgi, potęgi ujemne i ułamkowe;


System dwójkowy i inne systemy;


Równania równoważne i równania drugiego stopnia z jedną niewiadomą;


Logarytmy.


1.3 Geometria


a)1

1

Proste konstrukcje geometryczne;


b)

2

2

2

Odwzorowanie graficzne; charakter i używanie wykresów, wykresy równań/funkcji;


c)2

2

Prosta trygonometria; związki trygonometryczne, użycie tabel oraz współrzędnych biegunowych i prostokątnych.Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna