Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.67 Mb.
Strona18/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36

UNIT 1

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, pyta o samopoczucie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, w tym, m.in., nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje siebie oraz swoje upodobania, opisuje wybrane miasto w Polsce w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.


UNIT 2

 • Uczeń opisuje różne osoby, uwzględniając ich dane osobowe i upodobania, popełniając błędy językowe.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów językowych, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, w tym o imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, w tym, m.in., przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące:this, that, those, these, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń opisuje kolegę lub koleżankę, uwzględniając jej dane osobowe i upodobania, wybrane święto obchodzone w Polsce lub kraju anglojęzycznym, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi piosenkarzami i aktorami, przynależnością różnych przedmiotów do osób, pyta o godzinę i odpowiada na takie pytanie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie, związanej z pytaniem o godzinę, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have, go w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń tworzy krótki opis wybranej rodziny, swojego ulubionego aktora lub ulubionej aktorki, opis sławnej rodziny i jej członków w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające

 • rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie present Simple.

 • Uczeń tworzy opis kolegi/koleżanki, uwzględniając jego/jej dane, upodobania, informację o posiadanych przedmiotach i zwierzętach, tekst o sobie i swojej \rodzinie, opis miejsc i osób znajdujących się w szkole w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu, popełniając bardzo liczne błędy.UNIT 5

 • Uczeń opisuje pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i przedmioty, określając ich kolor i położenie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5i wykonuje zadania sprawdzające

 • rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem i wyposażeniem pokoju, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, w tym, m.in., nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present simple, popełniając bardzo liczne błędy

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie, tworzy opis swojego wymarzonego pokoju, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

 • Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając ich pory, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń pyta o godzinę i podaje godzinę, rozmawia na temat ulubionych programów telewizyjnych, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, nazwy codziennych czynności, godzin, czas present simple, formy czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przysłówki częstotliwości, przyimki czasu, popełniając bardzo liczne błędy

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój \ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na list e-mail, w którym opisuje swój typowy letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające

 • rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz czynności wykonywane w czasie wolnym, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związane z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe

 • zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, czasownik modalny can, określniki stopnia umiejętności, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z upodobaniami, dotyczącymi różnych dyscyplin sportowych i czynności wykonywanych w wolnym czasie, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z uprawianymi dyscyplinam isportowymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy dyscyplin sportowych, sprzętów sportowych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, czas present simple, pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi, przeczenia, zaimki w funkcji dopełnienia, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat swojego i/lub czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, uprawianych sportów i form spędzania czasu wolnego, tworzy opis ulubionej dyscypliny sportowej w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

OCENA DOSTATECZNA

WELCOME

 • -czeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, wiekiem, ulubionym kolorem i miesiącem, godziną, porą dnia, datą urodzin, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, uwzględniając litery alfabetu, liczebniki 1-30, nazwy kolorów, nazwy przedmiotów znajdujących się klasie, nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, czasownik to be, liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, przedimek nieokreślony a/an, zaimki osobowe, popełniając liczne błędy.


UNIT 1

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, pyta o samopoczucie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości, korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, w tym, m.in., nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje siebie oraz swoje upodobania, opisuje wybrane miasto w Polsce w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.UNIT 2

 • Uczeń opisuje różne osoby, uwzględniając ich dane osobowe i upodobania, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów językowych, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, w tym o imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, w tym, m.in., przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące:this, that, those, these, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń opisuje kolegę lub koleżankę, uwzględniając jej dane osobowe i upodobania, wybrane święto obchodzone w Polsce lub kraju anglojęzycznym, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi piosenkarzami i aktorami, przynależnością różnych przedmiotów do osób, pyta o godzinę i odpowiada na takie pytanie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, związanej z pytaniem o godzinę, korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have, go w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń tworzy krótki opis wybranej rodziny, swojego ulubionego aktora lub ulubionej aktorki, opis sławnej rodziny i jej członków w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające

 • rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie present Simple, popełniając liczne błędy

 • Uczeń tworzy opis kolegi/koleżanki, uwzględniając jego/jej dane, upodobania, informację o posiadanych przedmiotach i zwierzętach, tekst o sobie i swojej \rodzinie, opis miejsc i osób znajdujących się w szkole w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i przedmioty, określając ich kolor i położenie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie związanej z opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami, korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem i wyposażeniem pokoju, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, w tym, m.in., nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present simple, popełniając liczne błędy

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie, tworzy opis swojego wymarzonego pokoju, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów

 • Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając ich pory, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń pyta o godzinę i podaje godzinę, rozmawia na temat ulubionych programów telewizyjnych, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, nazwy codziennych czynności, godzin, czas present simple, formy czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przysłówki częstotliwości, przyimki czasu, popełniając liczne błędy

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój \ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na list e-mail, w którym opisuje swój typowy letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające

 • rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz czynności wykonywane w czasie wolnym, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie związane z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, czasownik modalny can, określniki stopnia umiejętności, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.

UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie związanej z upodobaniami, dotyczącymi różnych dyscyplin sportowych i czynności wykonywanych w wolnym czasie, korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy dyscyplin sportowych, sprzętów sportowych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, czas present simple, pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi, przeczenia, zaimki w funkcji dopełnienia, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat swojego i/lub czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, uprawianych sportów i form spędzania czasu wolnego, tworzy opis ulubionej dyscypliny sportowej w ramach pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, częściowo stosując właściwą formę i styl.


OCENA DOBRA


Pobieranie 2.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna