Rozdział I


Zarząd, kierownictwo wyższego szczebla oraz doradcy i biegli rewidenci EmitentaPobieranie 8.94 Mb.
Strona2/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Zarząd, kierownictwo wyższego szczebla oraz doradcy i biegli rewidenci Emitenta

 1. Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wyższego szczebla


 • Tomasz Woroch – Prezes Zarządu,

 • Rafał Damasiewicz – Wiceprezes Zarządu,

 • Edward Kasprzak – Wiceprezes Zarządu,

 • Tomasz Starzak – Wiceprezes Zarządu,

 • Andrzej Zwierzchowski – Wiceprezes Zarządu,

 • Joanna Zwolak – Wiceprezes Zarządu,

 • Andrzej Szultka – Dyrektor ds. Handlowych, Prokurent,

 • Paweł Kujawa – Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent.
  1. Rada Nadzorcza Emitenta


 • Małgorzata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

 • Andrzej Wilczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 • Piotr Stobiecki – Sekretarz Rady Nadzorczej,

 • Przemysław Szkudlarczyk – Członek Rady Nadzorczej,

 • Grzegorz Wojtkowiak – Członek Rady Nadzorczej,

 • Marcin Idziorek – Członek Rady Nadzorczej.
  1. Doradcy i biegli rewidenci


 • Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu

 • Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

 • GESSEL Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie

 • HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 1. Informacje dotyczące Emitenta

  1. Historia i rozwój Emitenta


Istotne daty w historii Emitenta:

 • Grudzień 1967 roku - powstaje Włocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa 11”.

 • Grudzień 1970 roku - zmiana nazwy na Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego „Hydrobudowa”.

 • Kwiecień 1982 roku - wpisanie Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego „Hydrobudowa” do rejestru przedsiębiorstw państwowych.

 • Listopad 1992 roku – zawiązanie spółki HYDROBUDOWA Włocławek Spółka Akcyjna. Założycielami Spółki byli pracownicy Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego „Hydrobudowa”. Celem zawiązania Spółki było przejęcia do odpłatnego korzystania mienia likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego „Hydrobudowa”.

 • Listopad 2000 roku – zawarcie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Skarbu Państwa a Spółką, umowy przeniesienia własności mienia zlikwidowanego Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego „Hydrobudowa” na Spółkę.

 • Czerwiec 2001 roku – rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000017342.

 • 2002 – pozyskanie inwestora strategicznego - spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o., poprzednika prawnego spółki PBG S.A.

 • koniec 2003 roku – odsprzedaż przez Technologie Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o. akcji Emitenta ówczesnym wspólnikom tej spółki: Panu Jerzemu Wiśniewskiemu, Pani Małgorzacie Wiśniewskiej, Panu Tomaszowi Worochowi oraz Panu Markowi Gruntowi.

 • Sierpień 2005 - Emitent został ponownie włączony do grupy kapitałowej PBG S.A.

 • Kwiecień 2007 – walne zgromadzenie Emitenta zdecydowało o połączeniu z Hydrobudową Śląsk S.A.
  1. Zarys ogólny działalności Emitenta


HYDROBUDOWA Włocławek S.A. jest spółką działającą w sektorze budowlanym specjalizującym się w budowie obiektów inżynierii wodnej, wykonawstwie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych budownictwa ogólnego, inżynierii wodnej i lądowej.
  1. W
   ybrane dane finansowe Emitenta za lata 2004 – 2006


Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta

Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporzadzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości..

Ź
ródło: Sprawozdania finansowe Emitenta


Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporzadzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.


  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna