Rozdział I


Zasoby kapitałowe Emitenta Źródła kapitału EmitentaPobieranie 8.94 Mb.
Strona17/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   50

Zasoby kapitałowe Emitenta

  1. Źródła kapitału Emitenta


Źródła finansowania Emitenta w latach 2004-2005.

Ź
ródło: Sprawozdanie finansowe Emitenta


*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Źródła finansowania Emitenta w latach 2005-2006.Ź
ródło: Sprawozdanie finansowe Emitenta


Sprawozdania finansowe za rok 2005 oraz 2006 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

W latach 2004-2006 wartość pasywów Emitenta wzrosła prawie dwukrotnie (ze 141.821 tys. zł do poziomu 234.133 tys. zł). Wzrost pasywów odnotowano zarówno w roku 2005, co wynikało głównie z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, jak i w roku 2006. Wzrost pasywów w roku 2006 (o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) wynikał ze wzrostu zarówno pozycji wyniku netto o 11.435 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a także ze wzrostu pozycji zobowiązań i rezerw krótkoterminowych, a wśród nich głównie ze wzrostem wartości krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę 7.076 tys. zł.

W całym analizowanym okresie dominujący udział w kapitałach Emitenta miały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Wśród zobowiązań i rezerw największą wartość miały zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe - 139.144 tys. zł w 2006 r., 131.847 tys. zł (wg. MSR) oraz 130.990 tys. zł (wg. PSR) w roku 2005 oraz 101.752 tys. zł w 2004 r.

W 2005 r. wystąpiła zmiana w strukturze pasywów Emitenta – udział kapitału własnego w pasywach wzrósł do 34,1% (z 4,8% w roku 2004). Natomiast spadek udziału kapitałów obcych w pasywach Emitenta w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 29,3%.W 2006 r. wystąpiła zmiana w strukturze pasywów Emitenta – udział kapitału własnego w pasywach wzrósł do 35,6% (z 33,3% w roku 2005). Natomiast spadek udziału kapitałów obcych w pasywach Emitenta w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 2,3%.


      1. Pobieranie 8.94 Mb.

        Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna