Rozdział I


Ocena rentowności EmitentaPobieranie 8.94 Mb.
Strona14/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   50

Ocena rentowności Emitenta


W ocenie rentowności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:

 • Rentowność sprzedaży – zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży,

 • Rentowność działalności operacyjnej – zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży,

 • Rentowność brutto – zysk brutto / przychody ze sprzedaży,

 • Rentowność netto – zysk netto / przychody ze sprzedaży,

 • Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto / aktywa,

 • Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto / kapitał własny,

 • Rentowność aktywów trwałych – zysk netto / aktywa trwałe.

Wskaźniki rentowności Emitenta w latach 2004-2006.

Ź
ródło: Obliczenia własne


Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporządzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

W całym analizowanym okresie działalność Emitenta była rentowna.

Podstawowa działalność jest głównym czynnikiem wpływającym na wynik netto osiągany przez Emitenta.

W 2005 r. nastąpił wzrost wartości większości wskaźników rentowności, za wyjątkiem wskaźnika rentowności kapitału własnego, którego wartość w roku 2005 zmniejszyła się w porównaniu do 2004 r. o 2,2 punktu procentowego.

W 2006 r. nastąpił ponowny wzrost wartości większości wskaźników rentowności, za wyjątkiem wskaźnika rentowności sprzedaży Emitenta, którego wartość w roku 2006 zmniejszyła się w porównaniu do 2005 r. o 1,9 punktu procentowego. Sytuacja ta wynika głównie z faktu wzrostu w roku 2006 cen materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji przez Emitenta znaczących kontraktów w obszarze ochrony środowiska.

W 2005 r. wartość wskaźnika ROA Emitenta zwiększyła się w stosunku do 2005 r. o 0,4 punktu procentowego. Zwiększenie tego wskaźnika jest wynikiem znacznie wolniejszego wzrostu wartości aktywów Emitenta, wynikającego ze zwiększenia jego skali działalności (wzrost o 58,3% w stosunku do 2005 r.), w porównaniu do wzrostu wartości zysku netto (wzrost o 405,3% w stosunku do 2004 r.).

W 2006 r. wartość wskaźnika ROA Emitenta zwiększyła się w stosunku do 2005 r. o 4,8 punktu procentowego. Zwiększenie tego wskaźnika jest wynikiem znacznie wolniejszego wzrostu wartości aktywów Emitenta, wynikającego ze zwiększenia jego skali działalności (wzrost o 7,6% w stosunku do 2005 r.), w porównaniu do wzrostu wartości zysku netto (wzrost o 2056,6% w stosunku do 2005 r.).

W 2005 r., wartość kapitału własnego Emitenta zwiększyła się o 1016,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wpływ z podwyższenia kapitału HBW S.A. przez PBG S.A. w wysokości 67.500 tys. zł). Wyższa dynamika wzrostu wartości kapitału własnego Emitenta w stosunku do wzrostu zysku netto w porównaniu do roku 2004 (o 405,3%) przyczynił się do zmniejszenia wartości wskaźnika ROE w roku 2005 o 2,2 punktu procentowego (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego).W 2006 r. wartość kapitału własnego Emitenta zwiększyła się o 14,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niższa dynamika wzrostu wartości kapitału własnego Emitenta w stosunku do wzrostu zysku netto w porównaniu do roku 2005 (o 2056,6%) przyczynił się do zwiększenia wartości wskaźnika ROE w roku 2006 o 34,6 punktu procentowego (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego).


   1. Pobieranie 8.94 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna