RoszdziałPobieranie 19.37 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar19.37 Kb.Zmienne i typy danych.
Nazwy tworzony zmiennych w programach w języku C mogą składać się małych i dużych liter , cyfr i znaku podkreślenia. Pierwszym znakiem zmiennej powinna być litera. Słowa kluczowe np. nazwy instrukcji są zarezerwowane i nie można używać ich, jako nazw zmiennych.

char 1 bajt stały przecinek od -128 do +127 albo

odpowiadający mu znak z lokalnego zbioru znaków

unsigned char od 0 do 255

short int 2 bajty stały przecinek –32768 +32767

int 4 bajty stały przecinek –2147483648 do +2147483647

long long int 8 bajtów 18 cyfr

unsigned int 4 bajty adres od 0 do 4294967295
float 4 bajty zmienny przecinek - 6 cyfr dziesiętnych mantysy

double 8 bajtów zmienny przecinek - 16 cytr dziesiętnych mantysy

long double 12 bajtów 34 cyfr dziesiętnych mantys

Przykłady: int main(){

int i,j,k,n;

double a,b;

}
Stałe typu integer są to liczby całkowite np. 15 , -9 z podanego powyżej przedziału w zależności od deklarowanego typu short albo long.

Stałe typu float , double mają postać : -12.3 , a w notacji wykładniczej możemy je zapisywać 0.12e3

Stałe ósemkowe notujemy wprowadzając początkowe zero np. 042 .

Stałe w systemie szesnastkowym poprzedzają znaki 0x albo 0X .

Stałą znakową umieszczamy w pojedynczym cudzysłowie np. 'a'

Uwaga: Istnieje na klawiaturze znak ( greave ampersand ) ۱ oznaczający

inną operację.

Znaki specjalne są reprezentowane za pomocą sekwencji znaków

\n - znak nowego wiersza

\t - znak tabulacji

\0 - znak null Stałe tekstowe są wpisywane w podwójnym cudzysłowie "Jestem tekstem". Specyficzne jest oznaczony koniec zbioru EOF ( End of File ) mający wartość –1 .

Do konstrukcji wyrażeń arytmetycznych używamy dwuargumentowych operatorów:

+ - dodawanie

- odejmowanie

% - reszta z dzielenia /modulo/

* - mnożenie

- dzielenieOperatory + , mają mniejszy priorytet od operatorów * i tzn.

najpierw jest wykonywane mnożenie i dzielenie. Jeżeli chcemy zmienić kolejność wykonywania operacji to używamy nawiasów ( ) .

np. x a b c

rozdzielczość mnożenia względem dodawania : x a b a c

Operatory arytmetyczne są lewostronnie tzn. x a b c;

Jest wykonywane w kolejności . x a b c;
Operatory logiczne.

W języku C nie istnieje zasadniczo osobny typ logiczny . Operatory logiczne są przekształcane do typu integer , przy czym jeżeli wynik jest równy zero to uważamy , że jest fałsz w przeciwnym wypadku, jeżeli otrzymujemy liczbę różną od zera uważamy , że wynik jest prawdziwy. Do konstrukcji operatorów logicznych używamy relacji :
  , , , Priorytet większy mają operatory  i  ,

oznaczające operator różności i operator porównania.

Do łączenia operatorów służy koniunkcja oznaczona &&

&& 0 10 0 0

1 0 1
alternatywa ||

|| 0 10 0 1

1 1 1
oraz jednoargumentowy operator negacji

! 0 1


1 0

Pobieranie 19.37 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna