Relacyjne bazy danychPobieranie 228.03 Kb.
Strona1/4
Data23.02.2018
Rozmiar228.03 Kb.
  1   2   3   4

RELACYJNE BAZY DANYCH - ĆWICZENIA

Utworzymy bazę danych - Dziennik lekcyjny

Tworzenie tabel

Utwórz nową tabelę. Wybierz obiekt Tabele, kliknij przycisk Nowy, a następnie z listy wybierz Widok Projektu.1. Utwórz tabelę Ocena, w której zapiszesz informacje o ocenach uczniów z różnych przedmiotów. Zapisz tabelę. W tej tabeli nie tworzymy żadnego Klucza podstawowego.

Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

2. W podobny sposób utwórz następną tabelę. Kluczem podstawowym ma być komórka


ID ucznia. Aby ustawić klucz podstawowy kliknij prawym klawiszem myszki na komórkę i wybierz Klucz podstawowy. Po utworzeniu tabeli zapisz ją pod nazwą Uczeń.

Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

3. Utwórz tabelę Nauczyciel. Kluczem podstawowym ma być komórka
ID nauczyciela. Zapisz tabelę.

Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

4. Utwórz tabelę Szafka. Kluczem podstawowym ma być komórka
ID ucznia.


Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

5. Utwórz tabelę Lista przedmiotów. Kluczem podstawowym ma być komórka
ID przedmiotu.


Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

Tworzenie relacji między tabelami

Wybierz opcję Relacje z menu Narzędzia. Wyświetli się okno Pokaż tabelę.Wybieraj z listy po kolei wszystkie tabele i za każdym razem naciśnij przycisk Dodaj.
Po dodaniu tabel kliknij lewym przyciskiem myszki na polu ID ucznia tabeli Uczeń i przeciągnij na pole ID ucznia w tabeli Ocena. Pojawi się okno dialogowe Edytowanie relacji. Zaznacz opcje Wymuszaj więzy integralności i Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne. Upewnij się, że typ relacji to jeden do wielu ( - 1).
W podobny sposób połącz pozostałe tabele.
Zauważ, że tabele Uczeń i Szafka połączone są relacją jeden do jednego (1 - 1).


Upewnij się, że relacje zostały utworzone jak na powyższym rysunku. Zapisz zmiany
i zamknij Relacje.

Język SQLPobieranie 228.03 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu