Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 369/14 z dnia 1 kwietnia 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona6/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Uchwała Nr 369/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim (uchwała podpisana elektronicznie dostępna na: http://dziennik.lodzkie.eu/);

 1. Uchwała Nr 370/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 1. Uchwała Nr 371/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli  wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 1. Uchwała Nr 372/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 373/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kozłowskiej – dyrektorowi Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 374/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno -Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce;

 1. Uchwała Nr 375/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 376/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 377/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 378/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 379/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;

 1. Uchwała Nr 380/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 381/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 382/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 383/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 384/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;

 1. Uchwała Nr 385/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 386/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu;

 1. Uchwała Nr 387/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 388/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 389/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 390/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 391/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach;

 1. Uchwała Nr 392/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 393/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 394/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku za wysługę lat dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 395/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 396/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi sukcesywnego wykonywania oraz dostawy do siedziby zamawiającego wizytówek imiennych i firmowych oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 397/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia międzynarodowych warsztatów pn. „Lokalna turystyka kulinarna w dobie restrukturyzacji obszarów wiejskich” oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 398/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację występu gwiazdy zagranicznej AYO w dniu 6 września 2014 roku w Łodzi podczas imprezy  p.n. „Mixer Regionalny Łódzkie 2014” oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 399/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług promocyjnych w dodatkach do regionalnej gazety codziennej w związku z promocją "Dnia Samorządu Terytorialnego" oraz projektów: "Orlikowa Liga Mistrzów" i "Łódzkie - Region Sportu", a także powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 400/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania, zorganizowania oraz przeprowadzenia trzech edycji szkoleń oraz jednodniowej konferencji podsumowującej cykl szkoleń dla liderów społecznych z obszarów wiejskich oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 401/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 581/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr 315/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07 marca 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr 769/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr 1335/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo - finansowego wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego w 2011 r. przez Województwo Łódzkie z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych  przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;

 1. Uchwała Nr 402/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1302/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków finansowych z Funduszu Kolejowego przyznanych w roku 2013 dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;

 1. Uchwała Nr 403/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1098/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków finansowych z Funduszu Kolejowego przeznaczonych w roku 2014 dla Województwa Łódzkiego na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;

 1. Uchwała Nr 404/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków finansowych z Funduszu Kolejowego przeznaczonych w roku 2015 dla Województwa Łódzkiego na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;

 1. Uchwała Nr 405/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości położonej w gminie Brójce, miejscowości Kurowice;

 1. Uchwała Nr 406/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 407/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 408/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.150 zł);

 1. Uchwała Nr 409/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie własnych (45.000 zł);

 1. Uchwała Nr 410/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1514/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 411/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 412/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie w sprawie informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013;

 1. Uchwała Nr 413/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie w sprawie informacji o stanie realizacji Programu wieloletniego współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013;

 1. Uchwała Nr 414/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Mimo choroby żyj normalnie” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary”;

 1. Uchwała Nr 415/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze kultury fizycznej w 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 416/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania do zarządzania przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do zbycia nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Skierniewicach, przy Al. Niepodległości 4;

 1. Uchwała Nr 417/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Mierzynie 64a, w gminie Rozprza oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 418/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do podziału i wyceny części nieruchomości położonej w Kościerzynie, gm. Wróblew;

 1. Uchwała Nr 419/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna;

 1. Uchwała Nr 420/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu;

 1. Uchwała Nr 421/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy brokerskiej i udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 422/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze trzeciego przetargu nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Łodzi, przy ul. Okólnej 166 oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 423/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 424/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 425/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą dyrektora ds. technicznych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 426/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Lewandowskiej – dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 427/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki dwóch budynków gospodarczych wraz z przybudówkami znajdującymi się na terenie Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, ul. 3 Maja 46;

 1. Uchwała Nr 428/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 429/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu;

 1. Uchwała Nr 430/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 431/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 432/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego (300.000);

 1. Uchwała Nr 433/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (26.011 zł);

 1. Uchwała Nr 434/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (66.000 zł);

 1. Uchwała Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych;

 1. Uchwała Nr 436/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 437/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przygotowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2014 r. oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 438/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: zorganizowanie oraz przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dla 100-osobowej grupy rolników oraz przedstawicieli lokalnych z terenu województwa łódzkiego, a także zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch trzydniowych szkoleń pn. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych” dla ogólnej liczby 100 osób oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 439/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Operatora sieci w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 440/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 441/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz raportem z przeprowadzonego badania pn.: Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

 1. Uchwała Nr 442/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 440/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 443/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 1. Uchwała Nr 444/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Książek Procedur w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 445/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/ST/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 446/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie uznania celowości wniosku o realizację zadania publicznego pn. „Promocja wolontariatu młodzieżowego” złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych;

 1. Uchwała Nr 447/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;

 1. Uchwała Nr 448/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 449/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 219/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 95/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 554/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 80/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 1625/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie powołania Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej;

 1. Uchwała Nr 450/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty hipoteki ustanowionej
na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Okólnej 181 stanowiącej własność Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 451/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawach zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych oraz
pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna