Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 1327/14 z dnia 29 października 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona20/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Uchwała Nr 1327/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1195/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 01 października 2014 r. w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 1328/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013;

 1. Uchwała Nr 1329/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013;

 1. Uchwała Nr 1330/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013;

 1. Uchwała Nr 1331/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013;

 1. Uchwała Nr 1332/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. Wojska Polskiego 73;

 1. Uchwała Nr 1333/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 480/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: bezpośredniego powierzenia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;

 1. Uchwała Nr 1334/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie trybu wyboru Operatora do świadczenia usług w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze międzyregionalnym, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 grudnia 2020 r., na linii komunikacyjnej Łódź Kaliska – gr. województwa Skalmierz – Ostrów Wielkopolski/Poznań;

 1. Uchwała Nr 1335/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie trybu wyboru Operatora do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., dla których Województwo Łódzkie jest Organizatorem;

 1. Uchwała Nr 1336/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;

 1. Uchwała Nr 1337/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;

 1. Uchwała Nr 1338/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach rolnych na obszarach obwodów łowieckich polnych;

 1. Uchwała Nr 1339/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej na terenie siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy;

 1. Uchwała Nr 1340/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na ogrodzeniu siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy;

 1. Uchwała Nr 1341/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy wraz z modernizacją sanitariatów;

 1. Uchwała Nr 1342/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zaopiniowania projektu wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Teatru Wielkiego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1343/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 914/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowotnej  w celu zagospodarowania środków finansowych  przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1344/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Rogowskiej – Tylman – nauczycielowi Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 1345/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 1346/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie kursu w zakresie pierwszej pomocy medycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;

 1. Uchwała Nr 1347/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, zmienionej Uchwałą Nr 727/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 961/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr 1160/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 1309/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1348/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Łódzkiego w sprawach dotyczących wykonywania zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie umowy 17/CF/ŁRST2/2014 z dnia 5 maja 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1349/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2014 rok;

 1. Uchwała Nr 1350/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 1351/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (159 zł);

 1. Uchwała Nr 1352/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (477 zł);

 1. Uchwała Nr 1353/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (157.780 zł);

 1. Uchwała Nr 1354/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1355/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (43.032 zł);

 1. Uchwała Nr 1356/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 1357/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi – Pani Elżbiecie Mussur;

 1. Uchwała Nr 1358/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu– Panu Mariuszowi Jędrzejczakowi;

 1. Uchwała Nr 1359/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim – Panu Markowi Konieczko;

 1. Uchwała Nr 1360/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi– Panu Wojciechowi Szrajberowi;

 1. Uchwała Nr 1361/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Naczelnemu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi– Panu Bogusławowi Tyce;

 1. Uchwała Nr 1362/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi– Pani Małgorzacie Majer;

 1. Uchwała Nr 1363/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu– Panu Dariuszowi Kałdońskiemu;

 1. Uchwała Nr 1364/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie– Panu Mirosławowi Leszczyńskiemu;

 1. Uchwała Nr 1365/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi upoważnienia w zakresie realizacji nowego zadania Samorządu Województwa Łódzkiego tj. zlecania wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy;

 1. Uchwała Nr 1366/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1063/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie: powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi roli Instytucji Pośredniczącej II Stopnia (IP 2) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w sprawach związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej II Stopnia (IP 2), zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1042/08 z dnia 16 lipca 2008 r., Nr 225/10 z dnia 17 lutego 2010 r., Nr 651/11 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 386/12 z dnia 14 marca 2012 r., Nr 1054/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 1682/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz Nr 99/14 z dnia 4 lutego 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1367/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 1368/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1369/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1370/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno na budowę sieci wodociągowej w m. Białaczów 1 pow. opoczyński;

 1. Uchwała Nr 1371/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 1372/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 1373/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 1374/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu;

 1. Uchwała Nr 1375/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 1376/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczeń Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2;

 1. Uchwała Nr 1377/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

 1. Uchwała Nr 1378/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1379/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (24.178 zł);

 1. Uchwała Nr 1380/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3.817.179 zł);

 1. Uchwała Nr 1381/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (57 zł);

 1. Uchwała Nr 1382/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie w formie użyczenia pojazdów kolejowych;

 1. Uchwała Nr 1383/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie w formie dzierżawy pojazdów kolejowych oraz określenia stawek czynszu dzierżawnego;

 1. Uchwała Nr 1384/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”;

 1. Uchwała Nr 1385/14 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 914/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowotnej w celu zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr 1343/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1386/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok;

 1. Uchwała Nr 1387/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych;

 1. Uchwała Nr 1388/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

 1. Uchwała Nr 1389/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia składu i przyjęcia regulaminu Komisji Konkursowej Pracownik Socjalny  2014 Roku i Pracownik Pomocy Społecznej  2014 Roku w województwie łódzkim;

 1. Uchwała Nr 1390/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie powierzenia Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizacji zadań wynikających z umowy WRR/000049/05/D o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A;

 1. Uchwała Nr 1391/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 274/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: nadania statutu wojewódzkiej jednostce budżetowej o nazwie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;

 1. Uchwała Nr 1392/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu skarbowego na sprzęcie medycznym będącym własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 1393/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. wynikającej z niezapłaconych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu faktur Firmie Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie głównej wynoszącej 681.123,52 złotych wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi, wystawionych w ramach następujących umów: Umowy nr 1/PN/XLVIII/2010/2011 podpisanej w dniu 21 lutego 2011 roku, Umowy nr PN/XL/2011 podpisanej w dniu 26 października 2011 roku, Umowy nr 4/PN/XVIII/2012 podpisanej w dniu 14 maja 2012 roku, Umowy nr 13/PN/XIII/2012 podpisanej w dniu 2 lipca 2012 roku, Umowy nr 8/PN/XL/2012 podpisanej w dniu 4 września 2012 roku, Umowy nr 3/PN/XXXIX/2012 podpisanej w dniu 20 września 2012 roku, Umowy nr 3/PN/XLIX/2012 podpisanej w dniu 24 grudnia 2012 roku, Umowy nr 2/PN/LVI/2013 podpisanej w dniu 16 stycznia 2013 roku, Umowy nr 2/PN/VI/2013 podpisanej w dniu 21 marca 2013 roku, Umowy nr 6/PN/XX/2013 podpisanej w dniu 4 czerwca 2013 roku, Umowy nr 3/PN/XXXVI/2013 podpisanej w dniu 17 września 2013 roku, Umowy nr 1/PN/XLVII/2013 podpisanej w dniu 10 października 2013 roku, Umowy nr 2/PN/LXIX/2013 podpisanej w dniu 12 grudnia 2013 roku, Umowy nr 3/PN/VI/2014 podpisanej w dniu 12 lutego 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1394/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. wynikającej z niezapłaconych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu faktur Firmie Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie głównej wynoszącej 590.962,55 złotych wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi, wystawionych w ramach Umowy nr PN/XXIX/2012 podpisanej w dniu 18 lipca 2012 roku oraz Umowy nr PN/LVI/2013 podpisanej w dniu 15 listopada 2013 roku;

 1. Uchwała Nr 1395/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1396/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1397/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1398/14 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mokrsko;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna