Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 1130/14 z dnia 15 września 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona17/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Uchwała Nr 1130/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Magaczowi, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 1131/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Paciejewskiej - Stolarz, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1132/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Janickiej-Panek, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach;

 1. Uchwała Nr 1133/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Lewandowskiej, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 1134/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców”;

 1. Uchwała Nr 1135/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”;

 1. Uchwała Nr 1136/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 1137/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z organizacją Forum regionalnego oraz ogólnopolskiej konferencji pn. „TU JEST KINO”, a także powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 1138/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2014 rok;

 1. Uchwała Nr 1139/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 1140/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1141/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (9.800 zł);

 1. Uchwała Nr 1142/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok
w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1143/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych;

 1. Uchwała Nr 1144/14 z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku oraz uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1145/14 z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 celem przekazania do Komisji Europejskiej;

 1. Uchwała Nr 1146/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Sprawni zawodowo” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej;

 1. Uchwała Nr 1147/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wojewódzka Gala Wolontariatu. Sekret witalności tkwi w aktywności” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST” z siedzibą w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1148/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 1149/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej PABIAN – MED w Pabianicach;

 1. Uchwała Nr 1150/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1151/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pana Jarosława Suchana na stanowisko Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1152/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora ds. promocji i upowszechniania w Muzeum Sztuki w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1153/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1154/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1155/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla p.o. Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury;

 1. Uchwała Nr 1156/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1157/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy dla Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1158/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim”;

 1. Uchwała Nr 1159/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim;

 1. Uchwała Nr 1160/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2014, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, zmienionej uchwałą Nr 727/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr 961/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1161/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu;

 1. Uchwała Nr 1162/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 1163/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Krakowian-Płoszce pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 1164/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Katarzyny Krakowian-Płoszki pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 1165/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia informacji z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rok szkolny 2013/2014;

 1. Uchwała Nr 1166/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1167/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Książek Procedur w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 1168/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały Nr 571/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 502/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.04.2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 422/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.03.2009 roku w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 886/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1169/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1248/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 1031/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1170/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zakwalifikowania projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 946/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1171/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.2/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1172/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie odmowy zmiany Uchwały Nr LI/1469/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 kutego 2010 r. w sprawie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask;

 1. Uchwała Nr 1173/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do zbycia nieruchomości lokalowych oznaczonych numerami: 17, 20 oraz 21, położonych w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3;

 1. Uchwała Nr 1174/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 1175/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką, położoną w obrębie 4 miasta Brzeziny;

 1. Uchwała Nr 1176/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką, położoną w obrębie Łobudzice w gminie Zelów;

 1. Uchwała Nr 1177/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką, położoną w obrębie 3 miasta Rawa Mazowiecka;

 1. Uchwała Nr 1178/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką, położoną w obrębie 7 miasta Brzeziny;

 1. Uchwała Nr 1179/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 717/06 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym gminnym na obszarze województwa łódzkiego, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Łódzkiego: Nr 35/12 z dnia 16 stycznia 2012 r.,
Nr 1279/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr 693/14 z dnia 8 czerwca 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1180/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 1449/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Łódzkiego: Nr 647/13 z dnia 21 maja 2013 r. i Nr 452/14 z dnia
14 kwietnia 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1181/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1740/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań na lata 2014-2015 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr 136/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 359/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 486/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 512/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 669/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr  861/14  Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lipca 2014 r., Uchwałą Nr 895/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2014 r. i Uchwałą Nr 990/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. na posiedzenie Zarządu w dniu 23 września 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1182/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań na rok 2015 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1183/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Łódzkiego w sprawach dotyczących wykonywania zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie umowy 17/CF/ŁRST2/2014 z dnia 5 maja 2014;

 1. Uchwała Nr 1184/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (908.290 zł);

 1. Uchwała Nr 1185/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (15.000 zł);

 1. Uchwała Nr 1186/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (4.000 zł);

 1. Uchwała Nr 1187/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (185 zł);

 1. Uchwała Nr 1188/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 1189/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 1190/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie powołania zespołu do negocjacji z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 1191/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1192/14 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1193/14 z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł (dot. dr. wojew. nr 726);

 1. Uchwała Nr 1194/14 z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł (dot. dr. wojew. nr 714);

 1. Uchwała Nr 1195/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie zakwalifikowania projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 1196/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1197/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;

 1. Uchwała Nr 1198/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do zbycia nieruchomości położonej w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 2;

 1. Uchwała Nr 1199/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie opinii dotyczącej „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zelów;

 1. Uchwała Nr 1200/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 74/76 oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 1201/14 z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej Województwa Łódzkiego oznaczonej nr 2A, położonej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna