Regulamin porządkowy zespołu opieki zdrowotnej


Dział VIII. Postanowienia końcowe



Pobieranie 357.9 Kb.
Strona4/5
Data15.02.2018
Rozmiar357.9 Kb.
1   2   3   4   5

Dział VIII. Postanowienia końcowe

§ 61


1. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Zespołu.

2. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu należy wprowadzać na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu oraz zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także w zależności od potrzeb Zespołu.


§ 62

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy wewnętrzne  obowiązujące w Zespole oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


§ 63

Niniejszy Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do dokonania podziału pracy i czynności pomiędzy pracowników poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych Zespołu.


§ 64

Wszyscy pracownicy Zespołu i osoby świadczące pracę na rzecz Zespołu zobowiązani są


do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 65

Regulamin wchodzi w  życie z dniem wydania przez Dyrektora Zespołu zarządzenia


w sprawie wprowadzenia przedmiotowego regulaminu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstw Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku


Przedsiębiorstwo Szpital Powiatowy w Kłobucku – ul. 11 Listopada 5E, Kłobuck

Nazwa jednostki

Nazwa komórki

Adres jednostki/komórki

1. Szpital Rejonowy w Kłobucku




Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E




1. Oddział Chorób Wewnętrznych

2. Oddział Dziecięcy

3. Izba Przyjęć


Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

4. Dział Farmacji Szpitalnej

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

2. Szpital Rejonowy im. Dr Anki w Krzepicach




Krzepice, ul. Szkolna 1




  1. Oddział Chorób Wewnętrznych
   z Pododdziałem Geriatrycznym

  2. Oddział Geriatryczny

  3. Izba Przyjęć

Krzepice, ul. Szkolna 1

3. Zakład Diagnostyki Medycznej w Kłobucku




Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E




1. Pracownia USG w Kłobucku

2. Pracownia Endoskopii w Kłobucku

3. Pracownia EKG w Kłobucku

4. Pracownia Spirometrii



Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

5. Pracownia USG w Krzepicach

6. Pracownia EKG w Krzepicach

7. Pracownia Endoskopii w Krzepicach


Krzepice, ul. Szkolna 1

Przedsiębiorstwo Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku - ul. 11 Listopada 5A, Kłobuck

4. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kłobucku




Kłobuck, 11 Listopada 5A




 1. Poradnia dla Dzieci

 2. Gabinet Zabiegowy Poradni dla Dzieci

 3. Punkt Szczepień

Kłobuck, 11 Listopada 5A

4. Poradnia Ogólna Nr 1 w Kłobucku

5. Gabinet Zabiegowy Nr 1 w Kłobucku



Kłobuck, ul. Staszica 28


 1. Poradnia Ogólna Nr 2 w Kłobucku

7. Gabinet Zabiegowy Nr 2 w Kłobucku

8. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej


w Kłobucku

9. Gabinet Położnej Środowiskowej


w Kłobucku

Kłobuck, ul. Rómmla 4A

10. Poradnia Ogólna w Kamyku

11. Gabinet Zabiegowy w Kamyku



Kamyk, Plac Witosa 3

12.Poradnia Ogólna w Krzepicach

13.Gabinet Zabiegowy w Krzepicach

14.Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
w Krzepicach

15.Gabinet Położnej Środowiskowej


w Krzepicach

Krzepice, ul. Częstochowska 1

16.Poradnia Ogólna w Starokrzepicach

17.Gabinet Zabiegowy w Starokrzepicach



Starokrzepice, ul. Oleska 207

18.Poradnia Ogólna w Zajączkach

19.Gabinet Zabiegowy w Zajączkach



Zajączki Drugie, ul. Nowa Wieś 25

20. Poradnia Ogólna w Lipiu

21. Gabinet Zabiegowy w Lipiu

22. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
w Lipiu

23. Gabinet Położnej Środowiskowej w Lipiu



Lipie, ul. Częstochowska 27

24. Poradnia Ogólna w Parzymiechach

25.Gabinet Zabiegowy w Parzymiechach



Parzymiechy, ul. Krzepicka 20

26. Poradnia Ogólna w Stanisławowie

27. Gabinet Zabiegowy w Stanisławowie



Stanisławów 63

28.Poradnia Ogólna w Miedźnie

29.Gabinet Zabiegowy w Miedźnie

30.Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
w Miedźnie

31.Gabinet Położnej Środowiskowej


w Miedźnie

Miedźno, ul. Słoneczna 3

32.Poradnia Ogólna w Ostrowach

33.Gabinet Zabiegowy w Ostrowach



Ostrowy nad Okszą, ul. Brzeźnicka 4

34.Poradnia Ogólna w Opatowie

35.Gabinet Zabiegowy w Opatowie

36.Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
w Opatowie

37.Gabinet Położnej Środowiskowej


w Opatowie

Opatów, ul. Kościuszki 27A

38. Poradnia Ogólna w Złochowicach

39.Gabinet Zabiegowy w Złochowicach



Złochowice, ul. Topolowa 1

 1. Poradnia Ogólna w Popowie

 2. Gabinet Zabiegowy w Popowie

 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Popowie

 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Popowie

Popów, ul. PCK 4

 1. Poradnia Ogólna w Rębielicach

 2. Gabinet Zabiegowy w Rębielicach

Rębielice Królewskie, ul. Główna 24

 1. Poradnia Ogólna w Wąsoszu

 2. Gabinet Zabiegowy w Wąsoszu

Wąsosz Górny, ul. Witosa 8

 1. Poradnia Ogólna w Przystajni

 2. Gabinet Zabiegowy w Przystajni

 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Przystajni.

 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Przystajni

Przystajń, ul. Powstańców Śląskich 7

 1. Poradnia Ogólna w Ługach Radłach

 2. Gabinet Zabiegowy w Ługach Radłach

Ługi Radły, ul. Kościelna 3

 1. Poradnia Ogólna w Pankach

 2. Gabinet Zabiegowy w Pankach

 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Pankach

 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Pankach

Panki, ul. 1 Maja 12

58. Poradnia Ogólna we Wręczycy

59. Gabinet Zabiegowy we Wręczycy

60. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
we Wręczycy

61. Gabinet Położnej Środowiskowej


we Wręczycy

Wręczyca Wielka, ul. Śląska 27 i 27a

62. Poradnia Ogólna w Kalei

63. Gabinet Zabiegowy w Kalei



Kalej, ul. Strażacka 2

64. Poradnia Ogólna w Truskolasach

65. Gabinet Zabiegowy w Truskolasach



Truskolasy, ul. Opolska 8

66. Poradnia Ogólna w Węglowicach

67. Gabinet Zabiegowy w Węglowicach



Czarna Wieś, ul. Szkolna 87

68.Gabinet Profilaktyczny Nr 1 w Kłobucku

Kłobuck, ul. Baczyńskiego 2

69. Gabinet Profilaktyczny Nr 2 w Kłobucku

Kłobuck, ul. Szkolna 1

70. Gabinet Profilaktyczny Nr 3 w Kłobucku

Kłobuck,

ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4



71. Gabinet Profilaktyczny Nr 4 w Kłobucku

Kłobuck, ul. Zamkowa 6 

72. Gabinet Profilaktyczny Nr 5 w Kłobucku

Kłobuck, ul. 3 Maja 33

73. Gabinet Profilaktyczny Nr 6 w Kłobucku

Kłobuck, ul. Skorupki 46

74. Gabinet Profilaktyczny Nr 7 w Kłobucku

Kłobuck, ul. Witosa 21

75. Gabinet Profilaktyczny w Kamyku

Kamyk, ul. Szkolna 5

76. Gabinet Profilaktyczny w Łobodnie

Łobodno, ul. Sienkiewicza 69

77. Gabinet Profilaktyczny w Białej

Biała, ul. Częstochowska 73

78. Gabinet Profilaktyczny w Libidzy

Libidza, ul. Olszyńskiego 2

79. Gabinet Profilaktyczny w Lgocie

Lgota, ul. Południowa 138

80. Gabinet Profilaktyczny Nr 1 w Krzepicach

Krzepice, ul. Mickiewicza 17

81. Gabinet Profilaktyczny Nr 2 w Krzepicach

Krzepice, ul. Skłodowskiej 21

82. Gabinet Profilaktyczny Nr 3 w Krzepicach

Krzepice, ul. Ryły 26

83. Gabinet Profilaktyczny w Starokrzepicach

Starokrzepice, ul. Oleska 250

84. Gabinet Profilaktyczny w Zajączkach

Zajączki Drugie, ul. Szkolna 2

85. Gabinet Profilaktyczny w Zajączkach Pierwszych

Zajączki Pierwsze 50

86. Gabinet Profilaktyczny w Lipiu

Lipie, ul. Częstochowska 31

87. Gabinet Profilaktyczny w Parzymiechach

Parzymiechy, ul. Parkowa 2

88. Gabinet Profilaktyczny w Lindowie

Lindów 42

89.Gabinet Profilaktyczny w Rębielicach Szlacheckich

Rębielice Szlacheckie 93

90. Gabinet Profilaktyczny w Miedźnie

Miedźno, ul. Szkolna 1

91. Gabinet Profilaktyczny w Ostrowach

Ostrowy nad Okszą, ul. Szkolna 6

92. Gabinet Profilaktyczny w Mokrej

Mokra 194

93. Gabinet Profilaktyczny w Opatowie

Opatów, ul. Szkolna 5

94. Gabinet Profilaktyczny w Iwanowicach Dużych

Iwanowice Duże, ul. Częstochowska 63

95. Gabinet Profilaktyczny w Opatowie

Opatów, ul. Kościuszki 1

96. Gabinet Profilaktyczny w Waleńczowie

Waleńczów, ul. Szkolna 19

97. Gabinet Profilaktyczny w Wilkowiecku

Wilkowiecko, ul. Szkolna 1

98. Gabinet Profilaktyczny w Złochowicach

Złochowice, ul. Wesoła 3

99. Gabinet Profilaktyczny w Zwierzyńcu Pierwszym

Zwierzyniec Pierwszy, ul. Szkolna 2

100. Gabinet Profilaktyczny w Popowie

Popów, ul. Długosza 7

101. Gabinet Profilaktyczny w Rębielicach

Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 1

102. Gabinet Profilaktyczny w Wąsoszu

Wąsosz Górny, ul. Witosa 11

103. Gabinet Profilaktyczny w Więckach

Więcki, ul. Szkolna 1

104. Gabinet Profilaktyczny w Zawadach

Zawady, ul. Szkolna 8a

105. Gabinet Profilaktyczny w Przystajni

Przystajń, ul. Szkolna 9

106. Gabinet Profilaktyczny w Borze Zajacińskim

Bór Zajaciński 78

107. Gabinet Profilaktyczny w Pankach

Panki, ul. Tysiąclecia 17

108. Gabinet Profilaktyczny w Konieczkach

Konieczki 64

109. Gabinet Profilaktyczny w Aleksandrowie

Aleksandrów 31

110. Gabinet Profilaktyczny we Wręczycy

Wręczyca Wielka, ul. Szkolna 11

111. Gabinet Profilaktyczny w Kalei

Kalej, ul. Szkolna 1

112. Gabinet Profilaktyczny w Truskolasach

Truskolasy, ul. Szkolna 3

113. Gabinet Profilaktyczny w Węglowicach

Węglowice 3

114. Gabinet Profilaktyczny w Borowem

Borowe, ul. Długa 75

115. Gabinet Profilaktyczny w Bieżeniu

Bieżeń, ul. Szkolna 1

116. Gabinet Profilaktyczny w Grodzisku

Grodzisko, ul. Kłobucka 1

117. Gabinet Profilaktyczny w Kulejach

Kuleje, ul. Szkolna 1

5. Ambulatorium




Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E




1. Ambulatorium w Kłobucku

2. Gabinet zabiegowy ambulatoryjny


w Kłobucku

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

3. Ambulatorium w Krzepicach

4. Gabinet zabiegowy ambulatoryjny


w Krzepicach

Krzepice, ul. Szkolna 1

6. Zakład Rehabilitacji w Kłobucku




Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E




1. Zakład Fizjoterapii w Kłobucku

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

2. Gabinet Fizjoterapii w Krzepicach

Krzepice, ul. Szkolna 1

3. Gabinet Fizjoterapii w Górkach

Górki 32

4. Gabinet Fizjoterapii w Starokrzepicach

Starokrzepice, ul. Oleska 207

5. Gabinet Fizjoterapii w Golcach

Golce 72

7. Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku




Kłobuck, ul. Staszica 28




 1. Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego "S"

 2. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego "P1"

 3. Zespół transportu sanitarnego „T1”

 4. Zespół transportu sanitarnego „T2”

Kłobuck, ul. Staszica 28

 1. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego "P2"

Krzepice, ul. Szkolna 1

 1. Przychodnia Specjalistyczna




Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 A




    1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

Kłobuck, ul. Rómmla 4A




    1. Poradnia Gastroenterologiczna

    2. Poradnia Wad Postawy

    3. Poradnia Rehabilitacyjna

    4. Gabinet zabiegowy specjalistyczny

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E




6. Poradnia Geriatryczna

Krzepice, ul. Szkolna 1

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

udzielanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Pracownia USG

Cena badania w zł



USG jamy brzusznej

50,00



USG tarczycy

40,00



USG piersi

50,00



USG przezciemiączkowe

30,00



USG ślinianek

30,00

6.

USG Doppler naczyń szyjnych, kręgowych

80,00

7.

USG Doppler kończyny dolnej lub górnej, tętnic nerkowych

100,00

8.

USG Doppler kończyn dolnych lub górnych

150,00

9

UKG serca

100,00

Pracownia EKG

Cena badania w zł



EKG bez opisu

20,00



EKG z opisem

40,00



Próba wysiłkowa

100,00



Holter EKG

100,00



Holter ciśnieniowy

100,00



Spirometria

60,00

Pracownia endoskopii

Cena badania w zł



Gastroskopia

200,00



Kolonoskopia

400,00



Polipektomia endoskopowa

100,00



Znieczulenie do endoskopii

170,00



Badanie histopatologiczne

27,00 za 1 badanie



Badanie cytologiczne

27,00 za 1 badanie

Hospitalizacje

Cena świadczenia w zł



Oddział wewnętrzny

Wg kalkulacji NFZ



Oddział geriatryczny

Wg kalkulacji NFZ



Oddział dziecięcy

Wg kalkulacji NFZ



Doba hotelowa opiekuna na oddziale dziecięcym - osobodzień

15,00

Porady lekarskie

Cena porady w zł



Porada lekarza POZ, zaświadczenia płatne

50,00



Badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

60,00



Badanie lekarskie zatrzymanego - osadzonego

100,00



Gastroenterologiczna

120,00



Geriatryczna

150,00



Z zakresu rehabilitacji medycznej

80,00

Zabiegi pielęgniarskie

Cena zabiegu w zł



Podanie leku dożylnie (iniekcja dożylna z założeniem kaniuli obwodowej)

35,00



Podanie leku dożylnie (iniekcja dożylna do założonej kaniuli obwodowej)

25,00



Podanie leku dożylnie (iniekcja dożylna przez igłę)

30,00



Podłączenie i przetoczenie kroplówki

40,00



Podanie leku drogą domięśniową (iniekcja domięśniowa)

20,00



Podanie leku drogą podskórną (iniekcja podskórna)

15,00



Podanie leku drogą śródskórną (iniekcja śródskórna)

15,00



Założenie kaniuli obwodowej

20,00



Założenie igły typu „ motylek”

20,00



Założenie małego opatrunku (wraz z materiałem)

25,00



Założenie średniego opatrunku (wraz z materiałem)

45,00



Założenie specjalistycznego opatrunku (wraz z materiałem)

100,00



Zmiana opatrunku specjalistycznego
(przyniesionego przez pacjenta)

50,00



Zmiana worka stomijnego

35,00



Zdjęcie szwów

30,00



Usunięcie kleszcza

40,00



Założenie cewnika do pęcherza moczowego

40,00



Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00



Pomiar stężenia glukozy we krwi

10,00



Pobranie krwi do badań diagnostycznych

10,00

Szczepienia ochronne

Cena 1 sczepienia w zł



Usługa profilaktyczna – sczepienie przeciw grypie

25,00



Usługa profilaktyczna – szczepienie pediatryczne zalecane (ochronne dziecka)

155,00

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Cena 1 zabiegu w zł



Masaż klasyczny częściowy

25,00



Masaż klasyczny całkowity

70,00



Elektrostymulacja

10,00



Jontoforeza

6,00



Galwanizacja

6,00



Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

10,00



Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

10,00



Ultradźwięki miejscowe

10,00



Naświetlanie promieniami - lampa Sollux

6,00



Laseroterapia

8,00



Krioterapia

10,00

12.

Indywidualna praca z pacjentem(w tym ćwiczenia metodą McKenziego, metodą Kaltenborna, PNF, ćwiczenia bierne)

50,00

13.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, wspomagane

10,00

14.

Masaż limfatyczny ręczny

40,00

15.

Masaż limfatyczny mechaniczny

15,00

16.

Elektrolecznictwo (prądy)

6,00

17.

Kąpiel wirowa kończyn

10,00

18.

Światło spolaryzowane bioptron

6,00

19.

Konsultacja fizjoterapeutyczna

50,00

Świadczenia w Pogotowiu Ratunkowym w Kłobucku

Cena



Przejazd karetki







a) zespół specjalistyczny

3,50zł/km




b) zespół podstawowy

3,50zł/km




c) transport sanitarny

3,00zł/km



Praca lekarza

60,00zł/h



Praca pielęgniarki

25,00zł/h



Praca ratownika

25,00zł/h



Praca ratownika-kierowcy

30,00zł/h



Praca kierowcy

18,00zł/h

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku




Pobieranie 357.9 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna