Pytania testowe-matkaPobieranie 37.13 Kb.
Data29.12.2017
Rozmiar37.13 Kb.

Numer kodu: ..................................... Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r.PYTANIA TESTOWE

zestaw II


 1. W którym roku powstał Bank Polski:

 1. 1820

 2. 1 830

 3. 1828

 4. 1830

___________________________________________________________________________

 1. Który z warszawskich mostów jest dwupoziomowy:

 1. Grota- Roweckiego

 2. Łazienkowski

 3. Gdański

 4. Siekierkowski

_ __________________________________________________________________________

 1. Siedzibą jakiej komisji stał się w roku 1827 pałac Raczyńskich na ulicy Długiej:

 1. Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych

 2. K omisji Rządowej Przychodów i Skarbu

 3. Komisji Sprawiedliwości

 4. Komisji Administracji

___________________________________________________________________________

 1. Od którego roku ratusz miejski znajdował się w Pałacu Jabłonowskich:

 1. 1818

 2. 1 830

 3. 1835

 4. 1840

___________________________________________________________________________

 1. Jak nazywała się szkoła założona przez Stanisława Konarskiego w 1740 roku:

 1. Szkoła Rycerska

 2. C ollegium Nobilium

 3. Szkoła Główna

 4. Korpus Rycerski

___________________________________________________________________________

 1. Kto był pierwszym przywódcą Powstania Listopadowego:

 1. Piotr Wysocki

 2. J ózef Nabielak

 3. Józef Chłopicki

 4. Michał Radziwiłł

___________________________________________________________________________

 1. W jakim dawnym pałacu znajduje się obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych:

 1. Pałacu Młodziejowskiego

 2. P ałacu Sapiechów

 3. Pałacu Raczyńskich

 4. Pałacu Zamoyskich

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 1. Gdzie jest pochowany pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz:

 1. na Cmentarzu Wojskowym

 2. na Starych Powązkach

 3. w Archikatedrze Warszawskiej

 4. w podziemiach kościoła św. Krzyża

___________________________________________________________________________

 1. Kiedy został ponownie odsłonięty pomnik Fryderyka Chopina:

 1. w 1952 roku

 2. w 1955 roku

 3. w 1958 roku

 4. w 1960 roku

___________________________________________________________________________

 1. Gdzie w czasie okupacji mieściła się warszawska rezydencja G.G. Hansa Franka:

 1. w Pałacu Brühla

 2. n a Zamku Królewskim

 3. w Pałacu Namiestnikowskim

 4. w Belwederze

___________________________________________________________________________

 1. Którą z konstytucji upamiętnia Plac Konstytucji:

 1. z 1791 r.

 2. z 1921 r.

 3. z 1935 r.

 4. z 1952 r.

___________________________________________________________________________

 1. W którym roku została założona Aleja Zasłużonych na Starych Powązkach:

 1. w 1918 r.

 2. w 1921 r.

 3. w 1925 r.

 4. w 1935 r.

___________________________________________________________________________

 1. Akcja „Reinhard” to nazwa operacji hitlerowskiej dotyczącej:

 1. masowej eksterminacji ludności żydowskiej w obozach zagłady

 2. w alki z polskim podziemiem

 3. przesiedlania ludności żydowskiej do tworzonych gett

 4. planowego niszczenia Warszawy przez okupanta

___________________________________________________________________________

 1. Ile tablic z tekstami zapisanymi w różnych alfabetach zdobi fasadę BUW na Powiślu:

 1. 6

 2. 1 0

 3. 8

 4. 12

___________________________________________________________________________

 1. Kto ufundował kościół i klasztor SS Sakramentek na Rynku Nowego Miasta:

 1. króla Maria Ludwika Gonzaga

 2. k rólowa Maria Kazimiera Sobieska

 3. królowa Cecylia Renata

 4. królowa Maria Eleonora Wiśniowiecka

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 1. W jakiej miejscowości dnia 2 października 1944 r. został podpisany akt kapitulacji Powstania Warszawskiego:

 1. w Pruszkowie

 2. w Otwocku

 3. w Ożarowie Mazowieckim

 4. w Grodzisku Mazowieckim

___________________________________________________________________________

 1. Który z architektów zaprojektował letnią rezydencję w Wilanowie dla króla

Jana III Sobieskiego:

 1. Szymon Bogumił Zug

 2. J akub Fontana

 3. Augustyn Locci

 4. Tylman z Gameren

___________________________________________________________________________

 1. Parlament I Rzeczypospolitej składał się z:

 1. Sejmu i Senatu

 2. I zby Poselskiej i Izby Senatorskiej

 3. Izby Poselskiej i Rady Stanu

 4. Rady Stanu i Zgromadzenia Narodowego

___________________________________________________________________________

 1. Do jakiego zgromadzenia zakonnego należał kiedyś obecny Kościół Garnizonowy

na ulicy Długiej:

 1. OO Paulinów

 2. O O Jezuitów

 3. OO Pijarów

 4. OO Franciszkanów

___________________________________________________________________________

 1. Odrodzony Senat RP obchodził aktualnie rocznicę:

 1. 10-lecia

 2. 1 5-lecia

 3. 20-lecia

 4. 22-lecia

___________________________________________________________________________

 1. Który z architektów zaprojektował kościół p.w. Wszystkich Świętych:

na Placu Grzybowskim:

 1. Władysław Marconi

 2. Henryk Marconi

 3. Jan Ch. Kamzetzer

 4. Józef Dziekoński

___________________________________________________________________________

 1. W którym roku ukończono odbudowę Zamku Królewskiego:

 1. 1984

 2. 1 970

 3. 1975

 4. 1980

___________________________________________________________________________

 1. Kto pełni aktualnie funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 1. Andrzej Wojciechowski

 2. B arbara Jezierska

 3. Ewa Nekanda-Trebka

 4. Ryszard Głowacz

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 1. Sejm konwokacyjny zbierał się w razie:

 1. klęski żywiołowej

 2. w ojny

 3. przed elekcją

 4. po koronacji

___________________________________________________________________________

 1. Kto zaprojektował gmach Sejmu w 1928 roku:

 1. Bogdan Pniewski

 2. B ogusław Wojciechowski

 3. Kazimierz Skórewicz

 4. Stanisław Ostrowski

___________________________________________________________________________

 1. Gdzie znajduje się obraz Jana Matejki „Unia lubelska”:

 1. w Warszawie

 2. w Wilnie

 3. w Lublinie

 4. w Krakowie

___________________________________________________________________________

 1. Piękna Joanna Grudzińska była żoną:

 1. Gen. Józefa Zajączka

 2. h rabiego Andrzeja Zamoyskiego

 3. księcia Konstantego

 4. księcia Karola Radziwiłła

___________________________________________________________________________

 1. Marszałek Eward Rydz-Śmigły został pochowany jako:

 1. Artur Zawisza

 2. A dam Zawisza

 3. Andrzej Zawisza

 4. Antoni Zawisza

___________________________________________________________________________

 1. Autorem fresków na suficie refektarza seminarium duchownego

przy Krakowski Przedmieściu był:

 1. J an Jerzy Plersch

 2. Michał Palloni

 3. Karol Dankwart

 4. Per Kraft

___________________________________________________________________________

 1. Herb „Pilawa” był herbem:

 1. P otockich

 2. Sieniawskich

 3. Czartoryskich

d) Radziwiłłów

___________________________________________________________________________
Pobieranie 37.13 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna