Pytania na egzamin dyplomowyPobieranie 19.28 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar19.28 Kb.

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY


TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Blok I Ekonomiczny


 1. Przedstawić istotę i cele zarządzania finansami firmy.

 2. Na czym polega analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa i jakie sprawozdania obejmuje?

 3. Na czym polega analiza płynności finansowej firmy?

 4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. Co to jest rentowność handlowa, ekonomiczna i finansowa?

 5. Co to jest kapitał obrotowy i na czym polega zarządzanie kapitałem obrotowym w firmie?

 6. Na czym polega analiza i kontrola kształtowania się należności w firmie?

 7. Na czym polega ocena projektów inwestycyjnych i jakie są metody tej oceny?

 8. Co to jest rynek finansowy i jakie funkcje pełni?

 9. Wyjaśnij co to jest rachunkowość, jakie pełni funkcje i które podmioty zobowiązane są do jej prowadzenia?

 10. Co to jest bilans i na czym polega zasada równowagi bilansowej?

 11. Co to są krótkoterminowe aktywa finansowe i jakie składniki majątku obejmują?

 12. Wyjaśnij istotę podatku VAT i omów zasady rozliczania podatku VAT z urzędem
  skarbowym.

 13. Z jakimi kosztami musi liczyć się pracodawca zatrudniając pracownika i jakie są zasady
  rozrachunków pracodawcy z ZUS?

 14. Wymień i przedstaw krótką charakterystykę podatków wpłaconych przez firmę.

 15. Wyjaśnij z jakim procesem związane są pojęcia: umorzenie i amortyzacja i co one
  oznaczają?
 16. Wyjaśnij definicję inwestycji długoterminowych.

 17. Przedstaw pojęcie kosztów i scharakteryzuj ich podział na koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.

 18. Czynniki decydujące o lokalizacji przedsiębiorstwa.

 19. Bariery wejścia do sektora.

 20. Strategia podstawowa.

 21. Cykl życia produktu i technologii.


 22. Przedstaw funkcjonowanie rynków hurtowych i giełd towarowych w Polsce.

 23. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

 24. Budowa strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

 25. Analiza SWOT.

 26. Badania marketingowe.

 27. Podatki bezpośrednie i pośrednie. O czym mówi krzywa Laffera?

 28. Funkcje banku centralnego – polityka ekspansywna.

 29. Korzyści skali produkcji.

 30. Inflacja i jej negatywne skutki.

 31. Przyczyny i znaczenie wzrostu kosztów stałych.

 32. Cło jako instrument polityki handlowej.

 33. Kurs walutowy a wymiana handlowa.

 34. Bilans majątkowy i jego analiza.

 35. Rachunek wyników i jego analiza.

 36. Produkt krajowy brutto.


Blok II Technologiczny


 1. Blanszowanie i apertyzacja - określ cele procesów i przedstaw przykłady zastosowania.

 2. Zagęszczanie i krystalizacja- określ cele procesów i przedstaw przykłady zastosowania.

 3. Destylacja i rektyfikacja- określ cele procesów i przedstaw przykłady zastosowania.

 4. Cechy jakościowe mleka warunkujące przydatność do celów przetwórczych.

 5. Obróbka cieplna mleka i jej wpływ na składniki mleka.

 6. Technologia produkcji fermentowanych napojów mlecznych (najważniejsze etapy produkcji i ich istotne parametry).

 7. Technologia produkcji przetworów mlecznych wysokotłuszczowych (najważniejsze etapy produkcji i ich istotne parametry).

 8. Główne etapy procesu produkcyjnego produkcji serów (najważniejsze etapy produkcji i ich istotne parametry).

 9. Metody przetwarzania i utrwalania stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw.

 10. Technologia produkcji mrożonek z owoców i warzyw.

 11. Surowce podstawowe i materiały pomocnicze wykorzystywane się w przetwórstwie owoców i warzyw.

 12. Konserwy apertyzowane z owoców, warzyw i grzybów - asortyment, ogólny schemat technologiczny.

 13. Surowce do produkcji kiszonek. Schemat i podstawowe parametry technologiczne ich przetwarzania.

 14. Wykorzystanie niskich temperatur w utrwalaniu żywności, wpływ na mikrobiologię żywności, składniki i cechy jakości żywności.

 15. Wykorzystanie wysokich temperatur w utrwalaniu żywności, wpływ na mikrobiologię żywności, składniki i cechy jakości żywności.
 1. Produkty wytwarzane lub utrwalane z wykorzystaniem zagęszczania. Opisać techniki zagęszczania wykorzystywane w technologii żywności.

 2. Techniki szybkiego mrożenia stosowane do utrwalania żywności.

 3. Cel, sposoby i metody ogrzewania wykorzystywane w przetwórstwie i technologii żywności.

 4. Które produkty pakowane są metodą aseptyczną po uprzednim wyjaławianiu przez pasteryzację lub sterylizację? Opisać odpowiedni schemat procesu technologicznego i podać zakres parametrów utrwalania termicznego.

 5. Podać przykłady operacji mechanicznych wykorzystywanych w technologii żywności - jakie są ich cele i sposób realizacji?

 6. Operacje dyfuzyjne stosowane w technologii żywności.

 7. Budowa i skład chemiczny ziarna zbóż.

 8. Kryteria i metody oceny wartości przemiałowej i wypiekowej ziarna zbóż.

 9. Przygotowanie ziarna do przemiału i przemiał.

 10. Technologia produkcji wyrobów makaronowych.

 11. Metody przygotowania ciasta pszennego i żytniego i wypiek pieczywa.

 12. Technologie uboju zwierząt rzeźnych.

 13. Peklowanie i wędzenie – podstawy teoretyczne i funkcje technologiczne.

 14. Funkcje obróbki cieplnej w przetwórstwie mięsa.

 15. Technologie chłodzenia, zamrażania i rozmnażania mięsa.

 16. Podstawy produkcji wędzonek i kiełbas.

 17. Funkcje opakowań stosowanych do żywności.

 18. Charakterystyka opakowań wykonanych z podstawowych tworzyw opakowaniowych.

 19. Cechy opakowania ekologicznego.

 20. Surowce i technologie stosowane w winiarstwie.

 21. Surowce i technologie stosowane w gorzelnictwie

 22. Obowiązkowe systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 23. Główne założenia prawa żywnościowego w UE i Polsce

 24. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje.

 25. Czynniki niezbędne dla procesów życiowych drobnoustrojów.
Pobieranie 19.28 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna