Publikacje naukowePobieranie 0.83 Mb.
Strona3/8
Data15.02.2018
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

, O kształtowaniu się metody politologicznej, (w:) Podejście badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, pod red. Barbary Krauz-Mozer, Pawła Ścigaja, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 435-445; ISBN 978-83-7638-369-9.

 • O przywództwie polonijnym w rzeczywistości globalizacji świata, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1, s. 35-47; (w:) Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, pod red. Macieja Hartlińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 267-289; ISBN 978-83-89559-21-1.

 • Polityka społeczna a rzeczywistość współczesnych przemian cywilizacyjnych, (w:) Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, pod red. Katarzyny Głąbickiej, Michała Kubiaka, Towarzystwo Polityki Społecznej, Gdańsk 2013, s. 17-28 ISBN 978-83-734-9.

 • Przedmowa, (w:) Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Lidii Ozdarskiej, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, s. 10-15; ISBN 978-83-62744-45-9.

 • Systemowe ramy administracji rządowej i samorządowej, (w:) Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, pod red. Danuty Pleckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 44-56; ISBN 978-83-7780-8.

 • Światowe tendencje rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych, (w:) Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Lidii Ozdarskiej, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, s. 17-37; ISBN 978-83-62744-45-9.

 • Tytuły czasopiśmiennicze o Polakach i polskości w Holandii w końcu XX wieku, (w:) Media dawne i współczesne, t. VII, pod red. Bogumiły Kosmanowej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013, s. 169-178; ISBN 978-83-62907-42-2.

 • Vectors of Transformation and global Education, (w:) Educational challenges in the cultural space of the European Union, pod red. Sylwii Mrozowskiej, Tomasza Besty, Aleksandry Zgrzendo, Gdańsk 2013, s. 9-22; ISBN 978-83-7865-067-6.

 • Świat lokalny a znaki kultury globalnej, „Echo Świdwina” 2013, nr 150, s. 8; ISSN 1428-2186.

 • Wspomnienie o Andrzeju Waśkiewiczu, „Tygiel. Kwartalnik Kulturalny” (Elbląg) 2013, nr 1, s. 99-109; ISSN 1233-3360.

 • Rzecz o Mikołaju Koperniku, „Stowarzyszenie Zwykłe Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Biuletyn” 2013, nr 25, s. 1-10.

 • Pogranicze a badania politologiczne, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2013, nr 1, s. 68; http://pogranicze.uni.opole.pl/biblioteka/docs/nr1/chodubski-nr1.pdf

 • Wstęp. Zainteresowania kaukazologiczne Michała Butowta Andrzejkowicza, „Biblioteka Kaukaska” Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2013, http://www.bjb492894500.nazwa.pl/biblioteka/index

 • Rec. Adam Hołub, Podstawowe problemy polityczne świata w przekazie skrajnej lewicy i prawicy w Niemczech na początku XXI wieku, „Kogniwistyka i media w edukacji” 2013, nr 1, s. 163-168; ISSN 1643-6938.

 • Rec. Andrzej Bonusiak, Polacy w niepodległej Ukrainie…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s.447-451; ISNN 1732-564.

 • Rec. Andrzej Gąsiorowski, Komenda Obrońców Polski Okręg Pomorza…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 478-482 ISNN 1732-564 .

 • Rec. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu?..., „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s.397-401; ISNN 1732-564 .

 • Rec. Edyta Czop, Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s.451-454; ISNN 1732-564.

 • Rec. Grzegorz Piwnicki, Meandry kultury politycznej w Polsce. Od średniowiecza do II wojny światowej…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 468-471; ISNN 1732-564 .

 • Rec. Jakub Potulski, Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych..., „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 405-408; ISNN 1732-564.

 • Rec. Julian Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 412-416; ISNN 1732-564.

 • Rec. Karolina Tybuchowska-Hartlińska Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 472-475; ISNN 1732-564.

 • Rec. Katarzyna Głąbicka, Europejski model socjalny…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 416-419; ISNN 1732-564.

 • Rec. Maciej Drzonek, Reelekcje prezydenckie miast w wyborach bezpośrednich w Polsce…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 475-478; ISNN 1732-564.

 • Rec. Maciej Hartliński, Przywództwo partyjne w Polsce…, „Studia Gdańskie” 2013, t. XXXII, s. 263-267; ISSN 0137-4338 .

 • Rec. Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski. Mąż stanu w czasach przełomu…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 482-484; „Studia Gdańskie” 2013, t. XXXII, s. 257-261; ISNN 1732-564 .

 • Rec. Między historią, politologia a medioznawstwem… (red. Tadeusz Wallas)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 422-426; ISNN 1732-564.

 • Rec. Mity historyczno-polityczne… (red. Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Magdalena Rekść)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 440-443.

 • Rec. Mobilizacja i etniczność… (red. Marzena Giedrojć, Dorota Kowalewska, Małgorzata Mieczkowska)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 458-461; ISNN 1732-564.

 • Rec. My już jesteśmy zjedzeni… (red. Radosław Zednerowski)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 444-447; ISNN 1732-564.

 • Rec. Odsłony współczesnej polityki… (red. Janusz Golinowski, Artur Laska)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 408-412; ISNN 1732-564.

 • Rec. Obywatel-instytucje-władza na przełomie XX i XXI wieku… (red. Danuta Karnowska, Jarosław Nocoń)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 426-430; ISNN 1732-564.

 • Rec. Piotr Kwiatkiewicz, Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa, Toruń 2013, „Nowa Polityka Wschodnia” 2013, nr 1, s. 280-285; ISSN 2084-3291.

 • Rec. Rosja w procesach globalizacji… (red. Stanisław Bieleń)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 461-465; ISNN 1732-564.

 • Rec. Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej… (red. Stefan Dudra i Bernadetta Nitschke)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 454-457; ISNN 1732-564.

 • Rec. Teorie i metody w studiach europejskich… (red. Anna Skolimowska)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 401-405; ISNN 1732-564.

 • Rec. Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej… (red. Katarzyna Głąbicka i Michał Kubiak)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 419-422; ISNN 1732-564.

 • Rec. W kręgu nauki o państwie i polityce… (red. Bożena Dziemidok-Olszewska, Wojciech Sokołowski, Tomasz Blichta)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 433-437; ISNN 1732-564.

 • Rec. Wiesław Adam Koński, Dwa wieki prasy płockiej, t. 1 (1810-1845), „Kogniwistyka i media w edukacji” 2013, nr 1, s. 157-162; ISSN 1643-6938

 • Rec. Wojciech Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 465-468; ISNN 1732-564.

 • Rec. Wojciech Marcin Stankiewicz, Wektory rozwoju współczesnej rzeczywistości międzynarodowej a siła niektórych zagrożeń patologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, pp.224, „Polish Political Science Yearbook” 2013, t. XLII, s.345-350; ISSN 0208-7375.

 • Rec. Współczesne systemy polityczne… (red. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska)…, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 437-440 ISNN 1732-564.

 • Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa 2013, ss. 371; ISBN 978-83-62744-45-9, redakcja.

 • „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, ss. 501; ISSN 172-5641, redakcja.

 • „Kogniwistyka i media w edukacji” 2013, nr 1, ss. 213; ISSN 1643-69-38, redakcja.

  Bogdan Chrzanowski


  1. Ginęli za Polskę… .Represje wobec pomorskiej grupy Ekspozytury „Zachód” Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy w latach 1942-1943, „Przeszłość i Pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa”, nr 3-4 (lipiec-grudzień) 2003, s.44-55.

  2. Główne założenia hitlerowskiej polityki germanizacyjnej, [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego. Materiały sesji popularnonaukowej w dniu 19 XI 2002 r., Gdynia 2003, s.8-23.

  3. Gdynianie poza Gdynią -wybrane sylwetki członków konspiracji działających na terenie Warszawy, [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego. Materiały z sesji popularnonaukowej w dniu 2.12.2003, s.71-88.

  4. Jagielska I. (zam. Nowak), ps. „Mira”, „Ewa”, „Wanda”, „Janka”, „Ola”, „Grażyna”, „Hela”, łączniczka Komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej, [w:] Wojenna Służba Polek w II wojnie światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 16 listopada 2002 roku, Toruń 2003, s.241-250.

  5. Pomorska konspiracja w walce z bronią „V” w latach 1943-1944, [w:] Polacy w walce z bronią „V”, Bydgoszcz 2003.

  6. Służby informacyjno-prasowe Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu w latach 1939-1945, [w:] Działalność informacyjna Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2003, s.82-95.

  7. Lipski Bolesław 1890-1945, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków- Warszawa-Wrocław 2004.

  8. Nowicki Stanisław Cyryl 1915-1986, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004.

  9. Okręgi Pomorze i Wielkopolska, [w:] Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2004, s.442-473. 26.

  10. Polska Podziemna na Pomorzu 1939-1945. Warunki działania, [w:] Polska Walcząca 1939-1945. Wydarzenia-kulisy-opinie. Ogólnopolska konferencja naukowa, Koszalin 2004, s.30-46.

  11. Walka niemieckiego aparatu policyjnego z pomorską konspiracją w latach 1940-1944, „Przeszłość i Pamięć”. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, nr 3-4, 2004, s.60-70.

  12. Wypędzenia z Pomorza, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2004, nr 5, 27-48.

  13. Wywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na Pomorzu w latach okupacji niemieckiej, [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Akta konferencji naukowej, Kraków: 20-22.10.2002 r., red. Z.J.Kapera, Kraków 2004 (Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski, IH UJ), s.115-134.

  14. Rec. P.Matusak, Wywiad ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 2002, „Czasy Nowożytne”, t.XVII, 2004, s.97-114.

  15. Uwagi do książki N. Daviesa „Powstanie 44”, Kraków 2004, [w:] „Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, Toruń, 2004, nr 2, s.51-54.

  16. Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, t. I , A-G, Toruń 2004.

  17. Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945, cz. 6, Toruń 2004.

  18. Niemiecki aparat administracyjno-policyjny w świetle dokumentów Polski Podziemnej i wydawnictw konspiracyjnych z lat 1940-1944, [w:] Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945). Materiały XIV sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 13 listopada 2004 roku, red. K.Minczykowska i J.Sziling, Toruń 2005, s.77-90.

  19. Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 2005 (współautorzy: A.Gąsiorowski i K.Steyer), s.660.

  20. Sopot w latach wojny 1939-1945, red. M.Buchholz-Todoroska, Sopot 2005, (wydawnictwo albumowe).

  21. Wydział Bezpieczeństwa Pomorskiej Delegatury Rządu RP na Kraj w latach 1941-1945, [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, red. W.Grabowski, Warszawa 2005, Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, s.138-149.

  22. Więzienie gdańskie przy Schiesstange (ul. Kurkowej) w latach 1939-1945 -niektóre zagadnienia [w:], Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku. W stulecie więzienia przy ulicy Kurkowej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, wydanie specjalne, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 69-83.

  23. Encyklopedia Gdyni, red. M. Sokołowska, Gdynia 2006.(23 hasła).

  24. Ekspozytura „Północ” Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza na terenie Szwecji, [w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod redakcją Piotra Kołakowskiego i Andrzeja Pepłońskiego, Toruń 2006, s. 481-493.

  25. Polska Podziemna w przekazach jej uczestników (na tle badań historycznych-2003 r.), [w:] Polska nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki i problemów narodowościowych w XIX i XX wieku, Toruń 2006.

  26. Sieradzki Ireneusz (1922-2001, członek sztabu obwodu ZOR„MiP” i obwodu AK Włocławek, [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945, Toruń 2006 (współautor: B.Ziółkowski).

  27. Śląsk, Pomorze i Wielkopolska wobec Powstania Warszawskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w Gliwicach w 60 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, s.47-58.

  28. Rec. W.Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, Warszawa 2003, „Zapiski Historyczne”, z.2-3, 2006, s.230-237.

  29. Rec. wyd. B.Ziółkowski, Kujawski Związek Polityczno-Literacki i Kujawskie Stowarzyszenie Społeczno-Literackie, Toruń 2006.

  30. Rec. wyd. B.Ziółkowski , Tajna nauka i konspiracyjna działalność kulturalna na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej (pow. lipnowski) w latach 1939-1945), Włocławek 2006.

  31. Rec. wyd. A.Kurek, Czescy więźniowie w sądowych więzieniach Europy podczas II wojny światowej, ss.369, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, 2006.

  32. Kilka słów na temat wywiadu i kontrwywiadu ZWZ-AK na Pomorzu, „Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2007, nr 2, s.15-24.

  33. Na wieczną wartę odeszli od nas. Irena Jagielska-Nowak ps. „Ewa”, „Biuletyn fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2007, nr 2, s.61-65.

  34. Okupacyjna specyfika Pomorza i jej wpływ na losy Kaszubów, [w:] Kaszubi w PRL. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Pamięci Narodowej (Gdynia, 27 kwietnia 2007 roku), Gdańsk 2007, s. 9-26.

  35. Sabotaż i dywersja na Pomorzu 1939-1945, [w:] „Akcja czynna” Polskiego Państwa Podziemnego, pod red. W.Grabowskiego, wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2007, s. 83-91.

  36. Schulz Aleksander (1917-1990), [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. III, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007, s.459-561.

  37. Wysiedlanie ludności polskiej z Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1939-1945, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. nauk. E.Polak i J.Leskiej-Ślęzak, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007, s.83-92.

  38. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na terenie Gdyni w latach 1945-1946, [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni 1939-1945 przez okupanta niemieckiego. Materiały z IV sesji popularnonaukowej ,Gdynia 2007.

  39. Rec. wyd. Kurek A., Czesi w więzieniach okupowanej Europy, Wrocław-Opole 2006,s.462, „Przegląd Więziennictwa”, 2007.

  40. Wysiedlanie ludności polskiej z Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1939-1944, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Pelplin 2007.

  41. Recenzja wewnętrzna pracy, E.Rojowskiej i M.Tomkiewicz, Wilno-Ponary 1941-1944. Zbrodnia i kara.

  42. Recenzja wewnętrzna pracy dr Z. Kachnicza, Żołnierze Armii Krajowej i ich losy w sowieckich łagrach NKWD-MDW zespołu Baranowicze 1944-1956, Koszalin 2007.

  43. Opinia o publikacji A.Heywood’a, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007, wyd. PWN .

  44. Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu. Stan badań i postulaty badawcze, [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod redakcją Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak, Sopot 2008, s. 87-106.

  45. Okupacja niemiecka i sowiecka-próba analizy porównawczej (wybrane zagadnienia) (współautor:P.Niwiński), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008/1,s.13-31.

  1. Uwaga, Atlas! Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego. The Atlas of the Polish Underground in Poland 1944-1956,, Warszawa-Lublin 2007, s. 574, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 1-2 , s. 183-186. (recenzja)

  2. Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” w świetle znanego dokumentu Delegatury Rządu „Zapiski historyczne”, 2008, z.1, s.139-144.

  1. Ogólne założenia polityki niemieckiej na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy, [w:] Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo Bernardinum, Kościerzyna 2009, s. 57-82.

  2. Kwestia żydowska w myśli politycznej polskiej prawicy, [w:] Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego i S. Mrozowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 320-330.

  3. Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945, [w:] Jednostka. Społeczeństwo. Instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 81-90.

  4. Dotychczasowe ustalenia strat na terenie Pomorza Gdańskiego w latach II wojny światowej, [w:] Wokół strat ludności pomorskiej w latach 1939-1945, pod red. D. Kromp, K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Toruń 2008 (błąd: winno być: 2009), s. 173-183.

  5. Robotnik Wybrzeża” (1979-1980), rozdział: Współczesne i historyczne uwarunkowania polskiego rynku medialnego w skali kraju i regionu, [w:] Media-biznes-kultura, pod red. J. Krefta i J. Majewskiego, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2009, s. 9-26.

  6. Obóz Auschwitz-Birkenau w świetle wydawnictw podziemnych 1940-1945, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 269-283.

  7. Działacze narodowi w strukturach Pomorskiej Okręgowej Delegatury Rządu (1939-1945), [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, pod red. R. Sierchuły, Warszawa 2010, s. 67-86.

  8. Recenzja książki Zenona Kachnicza pt. „Młodzież w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956”, Koszalin 2010 (3 str.).

  9. Opinia dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pracy Sylwii Bykowskiej pt. „Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności w województwie pomorskim po II wojnie światowej”, Gdańsk 2009 (4 str.).

  10. Opinia dla Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej artykułu B.Ziółowskiego „Źródła do dziejów tajnego nauczania na Kujawach Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej” (2 str.).

  11. Recenzja wydawnictwa publikacji IPN- Warszawa pt. „ PPS. Dlaczego się nie udało?” (5 str.).

  12. Recenzja wydawnicza publikacji IPN- Warszawa pt. „Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie Powstania Warszawskiego” (10 str.).

  13. Ekspertyza dla Muzeum II Wojny Światowej pt. „Pomorze pod okupacją (aneksją) niemiecką 1939-1945” (96 str.).

  14. Opinia dla IPN- Warszawa uzasadniająca umieszczenie Płyty Pamiątkowej poświęconej Gen. Leopoldowi Okulickiemu (2 str.).

  15. Książka Delegatura Rządu RP na Pomorzu w latach 1939-1945 (380 stron).

  16. Działania operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy wobec pracowników bydgoskiej Ekspozytury Wewnętrznej Nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kryptonim „Targowica”) w świetle zachowanych dokumentów, rozdział dla wydawnictwa Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku pt. „Wywiad polski w latach 1918-1945” (20 str.).

  17. Artykuł pt. Bogdan Ziółkowski (1952-2009) dla „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” (6 str.).

  18. Miejsce Polski w Europie – koncepcje Rządu RP podczas II wojny światowej i ich realizacja w okupowanym kraju , „Cywilizacja i Polityka”, 2010, nr 8, s. 149-159.

  19. Praska Wiosna 1968 roku w prasie PRL (na przykładzie tygodnika „Forum””, [w:] Politologia polska wobec wyzwań lokalnych, regionalnych i globalnych, Uniwersytet Gdański (20 str.).

  20. Ogólne założenia polityki niemieckiej na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy, (w:) Kościerzyna i powiat kościerski w latach wojny II wojny światowej (1939-1945), pod red. A.Gąsiorowskiego, Kościerzyna 2009, s. 57-83.

  21. Obóz Stutthof i obóz w Działdowie w świetle wydawnictw konspiracyjnych, (w:) System obozów niemieckich na Pomorzu Gdańskim i na terenach sąsiednich (1939-1945), pod red. S.Grochowiny, D.Kromp i J.Szilinga, Toruń 2010, s. 31-43.

  22. Polityczne aspekty Powstania Warszawskiego 1944 r. w świetle zachowanych dokumentów, (w:) Od Westerplatte do Norymbergii. II wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji, Warszawa 2010, s. 101-108.

  23. „Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu. Nieznane karty z Frontu Walki Cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu”, Toruń 2011, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, ISBN:978-83-88693-25-0, ss.413, ilustr., indeks osob. i nazw. geograf.

  24. Działania operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy wobec pracowników bydgoskiej Ekspozytury Wewnętrznej Nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kryptonim „Targowica”) w świetle zachowanych dokumentów” rozdział dla wydawnictwa Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku pt. „Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej”, materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2011, s. 399-409.

  25. Na wieczną wartę odeszli od nas. Bogdan Ziółkowski (1952-2009)”, „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2010, nr 2 , s. 103-106 (ukazał się w 2011 r.).

  26. recenzja książki Zenona Kachnicza pt. „Młodzież w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956”, Koszalin 2010, ss. 292, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 4, s. 248-250.

  1. Organizacja aparatu bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj na terenie Gdańska podczas okupacji niemieckiej” dla wydawnictwa Społecznego Komitetu Organizacji Nadania Sztandaru Policji w Gdańsku dotyczącego działalności policji w Gdańsku na przestrzeni wieków (ss.13).

  2. Zbrodnia katyńska w świetle wydawnictw podziemnych 1943-1944, [w:] Charków-Katyń-Twer-Bykownia. W 70. Rocznicę zbrodni katyńskiej, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2011 (ss.25), wyd. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, s. 107- 127 .

  3. Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa w Gdańsku, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. nauk. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 1147-1148

  4. Delegatura Rządu RP na Kraj, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. nauk. B. Śliwiński, s. 213-214.

  5. Sprawa Anglika Ronalda Clarence’a Jeffery’ego współpracownika wywiadu Armii Krajowej w świetle zachowanych dokumentów Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, [w:] Studia nad wywiadem polskim w XX wieku, IPN-Szczecin, ss.22.

  6. Relacje ludności polskiej i niemieckiej na Pomorzu podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, [w:] Współpraca społeczeństw Europy w procesie przemian, wyd. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ss.25.

  7. Gdynia w pracach Delegatury Rządu RP na Kraj, [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego, cz. 6, ss. 23.

  8. Recenzja wydawnicza publikacji pióra J. Sawickiego „Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939-1945. Album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheimestaatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy”, ss.120, dla IPN-Warszawa, ss.7.

  9. Recenzja wydawnicza książki A. Drzycimskiego „Westerplatte 1939. Historia i legenda. Cz. II, cz. III, ss. 300 wykonana dla Ministerstwa Nauki i Fundacji Polsko-Niemieckiej, ss.7.

  10. Recenzja wydawnicza publikacji „Amnestia lat 1945-1947- drogi do „legalizacji” czy zagłady, ss.400 wykonana dla IPN-Warszawa, ss.8.

  11. Recenzja wydawnicza publikacji M. M.Gałęzowskiego „Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947”, ss.800, wykonana dla IPN-Warszawa, ss.8.

  12. Opinia wydawnicza książki A. Gąsiorowskiego „Komenda Obrońców Polski na Pomorzu w latach 1939-1945” ss. 200 wykonana dla Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ss.4.

  13. Stefan Rowecki – „Grot” – Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – Armii Krajowej (AK) – sylwetka polityczna, „Cywilizacja i Polityka”, 2013, nr 11, s.336-349.

  14. Gdynia w pracach Delegatury Rządu RP na Kraj , [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego, cz. 6, Gdynia 2012, s.107-124 (wydrukowano w 2013 r., ale z datą 2012 r.).

  15. Organizacja aparatu bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj na terenie Gdańska podczas okupacji niemieckiej, [w:] Policja gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, red. A.Gąsiorowski, Gdańsk 2012, s.121-132 (wydrukowano w 2013 r., ale z datą 2013 r.).

  16. Sprawa Anglika Ronalda Clarence’a Jeffery’ego współpracownika wywiadu Armii Krajowej w świetle zachowanych dokumentów Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, (w:) Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, pod red. W.Skóry i P.Skubisza, t. 1, wyd. IPN-Szczecin, 2012, s.411-431 (wydrukowano w 2013 r., ale z datą 2012).

  17. Pomorska konspiracja w walce z bronią „V” w latach 1943-1944, (w:) Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z bronią „V-2”, red. nauk. R.Wnuk i R.Zapart. Współpraca J.Szkudliński, Wydawnictwo „Oskar” i Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2012, s. 10-33 (napisane, złożone i wydrukowano w 2013 r., ale z datą 2012 r.).

  18. Tragiczne losy Leszka Białego w 1945 roku – Szefa Wydziału V ( Łączności) Komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej Artykuł (w:) „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2012, nr 62, s. 79-82 (napisane, złożone i wydrukowane w 2013 r., ale z datą 2012 r.).

  19. Akcje gestapo przeciwko konspiracji pomorskiej na terenie Grudziądza i Gdyni w latach 1940-1943. (Nieznany dokument Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2013, nr 1 (11), s. 187-218.

  20. Rec. wyd. Relacje członków konspiracji pomorskiej w latach 1939-1945. Wyboru dokonała i opracowała E.Kwiatkowska-Dybaś, wyd. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Toruń 2013, ss. 450, rec. dla Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, s.7.

  21. Rec. wyd. Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice. L’Europe Occupèe similitudes et differences. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Warszawa 10-11 mqj 2011 r. Confèrence. Varsowie 10-11 mai 2011, red. W.Grabowski, Warszawa 2012, ss. 256, rec. dla IPN – Warszawa, s. 10.

  22. Rec. wyd. Zbrodnie niemieckie na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej popełnione w latach 1939-1945 w świetle śledztw prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Wybór źródeł. Opr. M.Maciejowski przy współpracy M.Dźwigał, Szczecin 2013, ss. 101, rec. dla IPN-Szczecin, s. 7.

  23. Rec. wyd. Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. „Hel”. Kreacja obrazu zdrajcy w historiografii. Praca magisterska, Katowice 2012, ss,173, rec. dla IPN-Warszawa, s. 6.

  24. Rec. wyd. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1845, t. I. Wrzesień 1939- Czerwiec 1941, zespół redakcyjny, wyd. II, Warszawa 2013, ss. 1296, rec. dla IPN-Warszawa, s. 5.

  25. Rec. wyd. Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej 1939-1945, cz.7, red. E.Skerska, Toruń 2013, ss. 250, rec. dla Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, s. 18.

  26. Badania europeistyczne na tle ogólnych trendów rozwoju nauki, „Cywilizacja i Polityka” 2014, nr 12, s. 28-37.

  27. Bezpieczeństwo a procesy przemian globalnych świata, (w:) Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, pod red. Artura Kozłowskiego, Ewy Polak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 11-23.

  28. Demokracja jako wartość kulturowa na początku XXI wieku, (w:) Demokracja w obliczach kryzysu, pod red. Izabeli Kapsy, Waldemara Rogowskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014, s. 13-26.

  29. Haktywizm jako zjawisko polityczne w cywilizacji informacyjnej, (w:) Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 125-138.

  30. Istota i zadania regionalizmu w procesie globalizacji życia kulturowego, (w:) Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, pod red. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2014, s. 13-28.

  31. Istota i uwarunkowanie kształtowania współczesnej europejskiej autonomii terytorialnej, (w:) Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, t. 1, pod red. Małgorzaty Domagały, Jana Iwanka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Toruń 2014, s. 25-39.

  32. Kontakty polsko-holenderskie: przeszłość i teraźniejszość. Referat wygłoszony na Uniwersytecie Gdańskim 15 października 2013 r. na sympozjum naukowym nt. stosunków polsko-niderlandzkich, „Cywilizacja i Polityka” 2014, nr 12, s. 28-37.

  33. Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego, (w:) Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, pod red. Macieja Borynia, Bartosza Duraja, Sylwii Mrozowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 11- 28.

  34. O zasługach inżyniera geologa Witolda Zglenickiego „polskiego Nobla”, (w:) Historia polskiego przemysłu naftowego, pod red. Macieja Borynia, Andrzeja Chodubskiego, Bartosza Duraja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 9 – 36.

  35. Ogniwa kształtowania się stosunków polsko-ekwadorskich, (w:) Polska – Ameryka Łacińska. Historia –polityka – gospodarka –kultura, pod red. Michała Drgasa, Jacka Knopka, Anny Ratke-Majewskiej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2014, s. 113-130.

  36. Paradygmat demokracji w badaniach Profesora Andrzeja Jerzego Antoszewskiego, (w:) Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, pod red. Jerzego Juchnowskiego, Roberta Wiszniowskiego, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s. 68-79.

  37. Płock a współczesne wartości kulturowo-cywilizacyjne świata, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 1, s. 23-34.


  Konrad Ćwikliński


  1. The Main Factors Conditioning Formation of the Civil Society in New Zealand in the Background of Globalization Processes, [w:] Current Issues of Society and Politics, Europe Our House Press, Tbilisi 2012, s. 26-33.

  2. Partycypacja kobiet w przestrzeni społeczno-politycznej w Nowej Zelandii, Cywilizacja i Polityka, Gdańsk 2014.  Tadeusz Dmochowski


  1. Nawiązanie stosunków chińsko-radzieckich w 1924 r., „Gdańskie Studia Międzynarodowe”,
   vol. 2 (nr 1), Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2003, s. 85-97.

  2. Problem Sachalinu w stosunkach rosyjsko-japońskich, Studia z teorii i praktyki polityki.
   Polityka społeczna i marketing wyborczy, vol. 1 nr 1, Wydawnictwo Naukowe Askon,
   Warszawa 2003, s. 30-42.

  3. Ogniwa dalekowschodniej polityki zagranicznej, 1. Pierwszy traktat rosyjsko-chiński
   (Nerczyński 1689 r.), 2. Nawiązanie stosunków chińsko-sowieckich w 1924 r.,
   „Cywilizacje w czasie i przestrzeni" nr 8. Toruń 2003, s. 95-112, 112-124.

  4. Stany Zjednoczone wobec przemian rewolucyjnych w Rosji, 1. Uznanie rządu
   Tymczasowego przez Stany Zjednoczone, 2. Misja Stevensa - amerykańska pomoc
   kolejowa dla Rosji na Syberii. Pomiędzy „czerwonymi" i „białymi" (listopad 1917 - luty
   1919),„Cywilizacje w czasie i przestrzeni" nr 8, Toruń 2003, s. 125-134, 134-156.

  5. Rec. W. Carlsnaes, T. Risse, B.A. Simmons (eds.), Handbook of international relations,
   Sagę Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2002, ss. 571, “Gdańskie Studia
   Międzynarodowe”, vol. 2 (nr 1), Warszawa 2003, s. 167-170.

  6. Rec. Andrzej M. Tomczyk, Japońska broń pancerna, t. 2: Japońska broń pancerna w
   latach 1939-1942, Wydawnictwo AJ Press, Gdańsk 2002, ss. 121, „Gdańskie Studia
   Międzynarodowe, vol. 2 (nr 1), Warszawa 2003, s. 170-173.

  7. Rec. Anthony Pagden (red), The Idea of Europę. From Antiąuity to the European Union, [w:]
   Studia z teorii i praktyki polityki. Polityka społeczna i marketing wyborczy, vol. 1 nr 1,
   Warszawa 2003, s. 104-106.

  8. Rec. Witold S. Michałowski, Testament barona Ungerna. Sensacyjne poszukiwania zaginionego skarbu, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2000, ss.207, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni" nr 8, Toruń 2003, s. 290-291.

  9. Rosyjsko-chiński traktat z 1689 roku, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 2 (nr 2), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2003, s. 79-95.

  10. Międzynarodowe, vol. 2 (nr l). Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2003,s. 167-170.

  11. Rec. Musashi Miyamoto, Gorin-no sho. Księga pięciu kręgów, [w:] Cywilizacja i polityka, nr l, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003, s. 283-286.

  12. Rec. Guy Sajer, Zapomniany żołnierz. Wydawnictwo L&L: Gdańsk 2001, [w:] Cywilizacja i polityka, nr l. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003, s. 324-326.

  13. Rec. Political institutions in Europe, wyd. 2, ed. by Joseph M. Colomer, Routledge : London and New York 2002, ss. 313, “Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 2 (nr 2), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2003, s. 207-208.

  14. Stany Zjednoczone dołączają do grona mocarstw [w:] Stosunki międzynarodowe. Historia - Regiony - Polityka, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Janowi Malinowskiemu. pod red. naukową P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Naukowe Askon, Gdańsk-Warszawa 2004, s. 86-105.

  15. Obraz sierpnia 1980 w prasie trójmiejskiej, [w:] Media w PRL, PRL w mediach. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda PRL-u", Gdańsk 19-20 listopada 2003, Uniwersytet Gdański - Instytut Politologii WNS, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, red. naukowa M. Malinowski, P. Niwiński, T. Dmochowski, Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 121-147.

  16. Stosunki rosyjsko-chińskie za panowania Piotra I (w latach 1690-1725), „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3 (nr 1), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 55-64.

  17. Pierwszy dzień rewolucji w Piotrogrodzie, [w:] Studia z teorii i praktyki polityki, vol. 1 nr 2, Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 93-99.

  18. Misja Stevensa - amerykańska pomoc kolejowa dla Rosji na Syberii (od stycznia 1920 r. do października 1922 r.), [w:] Cywilizacja i polityka, nr 2, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2004, s. 207-224.

  19. Rec. Terence Robertson, Wilk na Atlantyku. Biografia Otto Kretschmera, tłum. z niemieckiego Tomasz Waszak, Oficyna Wydawnicza „Finna": Gdańsk 2003, ss. 370, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3 (nr 1), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 163-165.

  20. Rec. Aleksandr Ilicz Dierjabin, Grażdanskaja wojna w Rossii 1917-1922. Biełyje armii, Izdatielstwo AST, Moskwa 2003, ss. 43, Studia z teorii i praktyki polityki, vol. 1 nr 2, Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 120-122.

  21. Rec. Aleksandr Ilicz Dierjabin, Grażdanskaja wojna w Rossii 1917-1922. Biełyje armii, Izdatielstwo AST, Moskwa 2003, ss. 43, Studia z teorii i praktyki polityki, vol. 1 nr 2, Cywilizacja i polityka nr 2, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2004, s. 281-282.

  22. Rec. M. Kołomijec, Boi u rieki Chałchin-goł. Maj - sientjabr 1939 goda, „Żurnał Frontowaja illjustracija”, nr 2/2002, Izdatielstwo „Stratiegija KM" Moskwa, ss. 80, Cywilizacja i polityka nr 2, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2004, s. 282-285.

  23. Rec. Egbert Kieser, Zatoka Gdańska 1945. Dokumentacja dramatu, Wydawnictwo L&L : Gdańsk 2003, ss. 279, [w:] Cywilizacja i polityka nr 2, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2004, s. 285-287. Egbert Kieser, Zatoka Gdańska 1945. Dokumentacja dramatu, Wydawnictwo L&L : Gdańsk 2003, ss. 279, „Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol. 3 (nr 2), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 203-206.

  24. Media w PRL, PRL w mediach. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda PRL-u”, Gdańsk 19-20 listopada 2003, Uniwersytet Gdański – Instytut Politologii WNS, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, red. naukowa M. Malinowski, P. Niwiński, T. Dmochowski, Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004.

  25. Tematyka stosunków chińsko-rosyjskich w badaniach polskich politologów, [w:] Problemy badawcze politologii w Polsce, pod red. naukową M.J. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Naukowe Askon, Gdańsk – Warszawa 2004, s. 117-130.

  26. Pierwsze miesiące rewolucji w Rosji (marzec – kwiecień 1917), „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3 (nr 2), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2004, s. 117-128.

  27. Postawy parlamentarzystów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wobec decyzji o udziale Polski w interwencji w Iraku (w okresie I-III 2003 r.), [w:] Cywilizacja i polityka nr 3, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2005, s. 225-238.

  28. Drugi dzień rewolucji w Piotrogrodzie i reakcja aliantów, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 4 (nr 1-2), Wydawnictwo Naukowe Askon: Warszawa 2005, s. 71-82.

  29. Ставлення парламентарів Сейму Республики Польща відносно рішення про участь Польщі в інтервенційних діях в Іраку (в місяцях І-ІІІ 2003 року), Актуальнi проблеми мiжнародних вiдносин, випуск 51 (частина I), Киïв 2005, s. 66-69.

  30. Интеграция Польши и болонский процесс: плюсы и минусы (wspólnie z A. Kosińską) [w:] Интеграция науки и образования: нормативно-правовое обеспечение. Международная научно-практическая конференция Москва 04 февраля 2005 года, МИЭМП: Moskwa 2005, s. 336-342.

  31. Самофинансирование как экономический элемент функционирования государственных вузов в Польше (wspólnie z A. Kosińską i R. Ożarowskim) [w:] III Международная научно-практическая конференция „Современныe информационныe технологии в экономике и управлении предпpиятиями, прогрaммами и проектами". Тезисы докладов, "ХАИ": Харьков, 2005, s.17-18.

  32. Rec. Damian Fierla, Rosja 1917-1920, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, ss.50, [w:] Cywilizacja i polityka nr 3, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2005, s. 342-343.

  33. Rec. Johen Brennecke, Theodor Krancke, Admirał Scheer. Krążownik dwóch oceanów, Finna: Gdańsk 2002, ss.33O, [w:] Cywilizacja i polityka nr 3, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2005, s. 343-346.

  34. Rec. Johen Brennecke, Theodor Krancke, Admiral Scheer. Krążownik dwóch oceanów, Finna: Gdańsk 2002, ss.330, Cywilizacja i polityka nr 3, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2005, s. 343-346.

  35. Proces kształtowania się granicy rosyjsko-chińskiej (1689-1911) [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, pod red. A. J. Chodubskiego i M. J. Malinowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2006, s. 394-405.

  36. Taiwan trade with European Union 1999-2005 [w: ] Taiwan Poland Europe in the Age of globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2006, s.156-166.

  37. Интеграционные процессы систем высшего образования в еврoпейском регионе - опыт Польши (wspólnie z A. Kosińską) [w:] Международная научная конференция диалoг общeства и власти в образовательном пространстве СНГ, часть I, red. odp. I. I. Szapkin i I. G. Jefimienko, МИЭМП: Moskwa 2006, s. 30-34.

  38. Интеграциа Польской системы высшего образования в пределах бoлoнского процесса: опыт и проблемы (wspólnie z A. Kosińską) [w:] IV Международная научно-практическая конференция „Современныe информационныe технологии в экономике и управлении предпpиятиями, прогрaммами и проектами”. Тезисы докладов, „ХАИ”: Харьков, 2006, s.69-70.

  39. Oblicze demograficzne Republiki Tywa (Tuwa), [w:] Cywilizacja i polityka nr 4, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2006, s. 174-180.

  40. Rec. Marian Broda, Justyna Kurczak, Przemysław Waingertner, Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje. Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Ibidem: Łódź 2006, ss. 270.

  41. Rec. Wiktor Jerofiejew, Encyklopedia duszy rosyjskiej, [w:] Cywilizacja i polityka nr 4, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2006, s. 237-239.

  42. Rec. Aleksandra Niewiara, Moskwicin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Ibidem: Łódź 2006, ss.184.

  43. Rec. Józef Smaga, Rosja w 20 stuleciu, [w:] Cywilizacja i polityka nr 4, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2006, s. 239-241.

  44. Rec. Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. Andrzej de Lazari, ss. 562; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006, ss. 2.

  45. Problem granicy radziecko-chińskiej w latach 1917-1945 [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. E. Polak i M.J. Malinowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2007, s. 494-502.

  46. Niemcy wobec rewolucji „lutowej” 1917 r. [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Janowi Chodubskiemu, pod red. E. Polak i J. Leskiej-Ślęzak, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007, s. 163-177.

  47. Zmiany w strukturze etnicznej Litwy, Łotwy i Estonii 1959-2000/2001. Aspekt rosyjski, [w:] Cywilizacja i polityka nr 5, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2007, s. 202-212.

  48. Z dziejów granicy radziecko/rosyjsko chińskiej po II wojnie światowej, [w:] Regionalizacja a globalizacja. Polska – Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata, pod red. A. Chodubski, H. Dubrzyńska, M. Malinowski, A. Modrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 213-226.

  49. Rec. Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 5 (nr 1-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2007, s. 179-189.

  50. Aleksandra Niewiara, Moskwicin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych Polaków. Portret, [w:] Cywilizacja i polityka nr 5, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2007, s. 363-365.

  51. Marian Broda, Justyna Kurczak, Przemysław Waingertner, Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje, [w:] Cywilizacja i polityka nr 5, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2007, s. 365-368

  52. HIV/AIDS w Rosji, [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga dedykowana profesor Urszuli Świętochowskiej, pod red. A. Chodubski, E. Polak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 107-112.

  1. Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej 1997-2000, „Cywilizacja i Polityka” 2008, nr 6, s. 158-179.

  2. Stosunki radziecko-chińskie w wypowiedziach Gorbaczowa (1985-1989), „Cywilizacja i Polityka” 2008, nr 6, s. 158-179.

  3. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny przeciwko Niemcom (6 IV 1917) oraz alianckie i amerykańskie cele wojny na przełomie 1916 i 1917 roku, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 6 (nr 1-2), Gdańsk 2008, s. 120-127.

  4. Rec. Damian Fierla , Powstanie bokserów, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 6 (nr 1-2), Gdańsk 2008, s. 160-161.

  5. Decyzja Trockiego” o zerwaniu bolszewicko-niemieckich rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim w lutym 1918 r. [w:] Jednostka, Społeczeństwo, Instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s, 90-98.

  6. W cieniu Kuryli – wizyta Gorbaczowa w Tokio w kwietniu 1991 r. [w:] Państwa – regiony – świat – w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej i G. Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 144-154.

  1. Powstanie pierwszego rządu koalicyjnego i nowe cele wojenne Rosji (maj 1917 r.) „Cywilizacja i Polityka”, 2009, vol 7 (nr 1-2), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 194-204.

  2. Zasoby, wydobycie i eksport podstawowych surowców energetycznych Federacji Rosyjskiej, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 118-138.

  3. Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 876.

  4. Radziecko/rosyjsko-chińskie porozumienie o wschodnim odcinku wspólnej granicy z 16 maja 1991 roku i 14 października 2004 r.„Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2010, vol. 8 (nr l-2), s. 65-74.

  5. Rec. Radosław Pyffel, Chiny w roku Olimpiady. Państwo Środka od środka, Wydawnictwo 3S Media (Biblioteka Wolności): Warszawa 2008, ss. 260, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2010, t. 8, nr 1-2, s. 268-269.

  6. Nowe myślenie w polityce zagranicznej Gorbaczowa, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 234-264.

  7. Chińska "ścisła" elita polityczna po 2002 r. Pochodzenie prowincjonalne,
   wykształcenie i przynależność frakcyjna
   , [w:] Politologiae Miscellanea. W
   świecie wielu rzeczywistości
   , red. naukowa A. Chodubski, A. Frączek, B.
   Słobodzian, Toruń 2011, s. 319-336.

  8. Realizacja przez Polskę wdrażania "procesu bolońskiego" w
   szkolnictwie wyższym,
   "Cywilizacja i polityka" 2011, nr 9, s. 368-381.

  9. Aliancka i amerykańska odpowiedź na notę Miljukowa (z 1 maja 1917r.) i jej wpływ na weryfikację alianckich celów wojny (maj-czerwiec 1917r.), "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2011, vol. 9 (nr l-2), s. 236-251.

  1. rec. "Powrót smoka". Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, pod
   redakcją Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008,
   ss.261,  "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2011, vol. 9 (nr l-2), ss. 3.

  2. The comparative analysis of citizens rights in the communist (1976) and democratic (1997) constitutions of Poland”, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 366-373.

  3. Chińska Republika Ludowa wobec rozpadu ZSRR i powstania nowych państw w przestrzeni postradzieckiej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2012, z. 1, s. 12-24.

  4. Amerykańska Specjalna Misja Dyplomatyczna w Rosji, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol.10, nr1-2, 2012, s.108-129.

  5. rec. książki Modrzejewski, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol.10, nr1-2, 2012, s. 166-170.

  6. Chiny (ChRL) i ZSRR wobec wojny w Zatoce Perskiej (1991 r.), „Nowa polityka wschodnia” Toruń.

  7. Zmiany demograficzne na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1989-2010, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”

  8. Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i jej ewolucja: ustawy Federalne „O bezpieczeństwie” z 1992 i 2010 r.

  9. Rosyjsko-chińskie strategiczne partnerstwo skierowane na XXI wiek i pierwsze w Azji porozumienie o umocnieniu zaufania w sferze wojskowej (1996 rok), [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2012, s. 79-105.

  10. Rec. Przemysław Jan Sieradzan, The Red and Brown. The Alliance of the Radical Right and Left in Present-day Russia, Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPR-JR: Warszawa 2010 [Przemysław Jan Sieradzan, Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej, Oficyna Wydawnicza ASPR-JR: Warszawa 2010, ss. 429], „Polish Political Science Yearbook” 2012, s. 535-541.

  11. Rec. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008, Warszawa 2011, ss. 379, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1(2), s. 276-282.

  12. Rec. wydawnicza: [Książka] Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, (red.) J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2012. [2012].

  13. Rec. wydawnicza: [Książka] „Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych”, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Lidii Ozdarskiej [2012].

  14. Radziecko (ZSRR) - chińskie (Republika Chińska) negocjacje w 1945 roku (do 9 lipca 1945 r.)., „Cywilizacja i polityka” 2013, nr 11, s. 214-246.

  15. Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i jej ewolucja: ustawy federalne „O bezpieczeństwie” z lat 1992 i 2010, [w:] Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, red. nauk. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2013, s. 157-180.

  16. Zmiany demograficzne na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1989-2010, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2013, z. 3, s. 35-59.

  17. Radziecko-chińskie porozumienia 1952 i 1954 roku, „Studia i Badania Naukowe. Europeistyka” 2011 [opubl. 2013], nr 2, s. 65-78.

  18. Handel głównymi rodzajami uzbrojenia konwencjonalnego pomiędzy ZSRR i Rosją a Iranem – ujęcie ilościowe (według SIPRI), „Studia Orientalne” 2013, nr 2(4), s. 100-131.

  19. Pierwsze rosyjsko-chińskie spotkanie na szczycie: oficjalna wizyta Jelcyna w Chinach 17-19 grudnia 1992 r., [w:] Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, red. naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2014, s. 108-132.

  20. Rosyjsko-chiński handel bronią i uzbrojeniem – ujęcie ilościowe, [w:] Wielowymiarowość politologii, red. naukowa J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski, Toruń 2014, s. 428-449.

  21. Redaktor naczelny „Gdańskich Studiów Międzynarodowych” 2013, 2014


  Andrzej Gąsiorowski


  1. Konspiracja gdyńska (1939-1945), [w:] Korzenie Gdyni. Cz.1, Gdynia 2003, s. 78-85.

  2. Wysiedlenia na Pomorzu w okresie okupacji niemieckiej w świetle wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945, [w:] Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1939-1948, Gdańsk-Wejherowo 2004, s. 19-39.

  3. Życie codzienne na Pomorzu w latach 1939-1944 w świetle prasy i źródeł konspiracyjnych, [w:] Społeczeństwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945, Toruń 2004, s. 47-83.

  4. Albert Forster w więzieniu gdańskim w świetle dokumentów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” (Wydanie specjalne. Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku), nr 46, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 140-165.

  5. Działalność informacyjna i kulturalno-oświatowa, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 489-522. (współautor K.Steyer)

  6. Działalność partyzancka, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 471-488.

  7. Działalność sabotażowa i dywersyjna, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 2005, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, s. 453 –470.

  8. Działalność wywiadowcza, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 2005, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, s. 411-452.

  9. Komenda Obrońców Polski, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 229-249

  10. Szare Szeregi, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 250-278

  11. Polska Armia Powstania, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 363-396.

  12. Konspiracja pomorska wobec powojennej rzeczywistości, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 572-588 (współautor B.Chrzanowski)

  13. Ludność niemiecka na Pomorzu w świetle polskich wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945. Wybrane zagadnienia, [w:] Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), pod red. K.Minczykowskiej i J.Szilinga, Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek", Toruń 2005, s. 189-205.

  14. Niemiecki aparat policyjno-wojskowy zwalczający pomorską konspirację, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, s. 64-91.

  15. Początki pomorskiej konspiracji (1939/1940), [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 92-117.

  16. Przedwojenne przygotowania do działań specjalnych w województwie pomorskim i Wolnym Mieście Gdańsku, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 17-52.

  17. Zwalczanie konspiracji pomorskiej 1939-1945, [w:] Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2005, s. 523-571

  18. Ks.ppłk. Józef Wrycza działacz niepodległościowy z pomorskiego rodu Wrycza-Rekowskich 1884-1961, Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Wdzydze – październik 2006, ss. 72 (współautorzy: B. Chrzanowski, K. Steyer).

  19. Organizacja i działalność wywiadu morskiego ZWZ-AK, [w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, pod red. P.Kołakowskiego i A.Pepłońskiego, Toruń 2006, s. 465-481.

  20. Wysiedlenia z Gdyni w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 w świetle ankiet Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni..., część I, BMS Jezierscy, Gdynia 2006, s. 69-87.

  21. Wysiedlenia z ziem zachodnich Rzeczypospolitej w okresie okupacji niemieckiej (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza), [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego, część I, BMS Jezierscy, Gdynia 2006, s. 25-52.

  22. Polityka germanizacyjna na Pomorzu Gdańskim na podstawie akt i wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945, [w:] Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek", Toruń 2007, s. 59-83.

  23. Rozpracowanie byłych członków TOW „Gryf Pomorski” przez Urząd Bezpieczeństwa, [w:] Kaszubi w PRL. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk 2007, s.53.

  24. Wysiedlenia z Gdyni w okresie okupacji. Stan badań i postulaty badawcze, [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego, część II, BMS Jezierscy Gdynia 2006, s. 10-33.

  1. Czy rzeczywiście na Pomorzu dokonano próby zamachu na Hitlera? Źródła, ustalenia, hipotezy, [w:] Stawiać pytania Szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod red. A.Chodubskiego i E.Polak, Sopot 2008, s. 188-215.

  2. Działalność Państwowego Muzeum Stutthof w latach 1962-2005, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, R.XLIII-XLIV, z.47, Gdańsk 2008, s. 93-112.

  3. Jan Kaszubowski i służby specjalne. Gestapo-Smiersz-UB ..., Wydawnictwo „Polnord-Oskar”, Gdańsk 2008, ss. 510

  4. Kontrwywiad SZP-ZWZ-AK na Pomorzu 1939-1945. Niebezpieczna gra z Gestapo, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, pod red. W.Bułhaka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, s. 116-167.

  5. Gestapo w walce z pomorską konspiracją, „Biuletyn. Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2008, nr 1(54), s. 33-44.

  6. Polityka niemiecka na ziemiach wcielonych do Rzeszy, ss. 28 (esej historyczny dla Muzeum Historii Polski – podstawa scenariusza filmu dokumentalnego).

  7. Opór społeczny i działalność konspiracyjna, [w:] Kościerzyna i powiat kościerski w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Wydawnictwo Bernardinum, Kościerzyna 2009, s. 297-371.

  8. Przedmowa, [w:] Kościerzyna i powiat kościerski w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Wydawnictwo Bernardinum, Kościerzyna 2009, s. 9-13.

  9. Zbrodnia w Piaśnicy na tle innych miejsc kaźni na terenie okupowanej Polski, [w:] Piaśnica oskarża, Urząd Gminy Wejherowo, Wejherowo 2009, s. 7-28


  10. Pobieranie 0.83 Mb.

   Share with your friends:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna