Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona26/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

dla klasy 3 gimnazjum


KATEGORIA WYMAGAŃ

OCENA

DOPUSZCZAJACA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

ROZPOZNAWANIE

Uczeń z pomocą nauczyciela potrafi wyróżnić podstawowe elementy środowiska technicznego. Dostrzega potrzebę wprowadzenia sprzętu technicznego. Widzi różnice między pierwszymi a obecnymi maszynami liczącymi. Zna pojęcia: modem, serwer oraz bariera w odniesieniu do przetwarzania informacji. Potrafi określić społeczeństwo w którym żyje( informatyczne, informacyjne, przemysłowe, rolnicze)

Uczeń opanował podstawowe wiadomości w zakresie przetwarzania informacji. Samodzielnie wyróżnia elementy środowiska technicznego Ukazuje przykłady wspomagania przez technikę różnych form aktywności(np. wypoczynku, pracy, uprawiania sportu itp.).Zna pojęcia: tabulator, liczydło, karta perforowana, bariera jednego obiektu, bariera ilości informacji. Potrafi wyróżnić generacje maszyn informatycznych(cechy charakterystyczne).Dostrzega potrzebę korzystania z technologii informacyjnej na co dzień.

Samodzielnie analizuje cechy wybranych wytworów technicznych. Omawia i ocenia metody przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji. Dostrzega rewolucję informacyjną, społeczna i cywilizacyjną .Zna wielkich wynalazców i rozumie potrzebę szukania przez nich nowych rozwiązań technologicznych. Dostrzega zalety i wady rozwoju technicznego. Zna pojęcia: racjonalizacji i normalizacji .Wie jak w różnych zawodach wykorzystać technologie informacyjną.

Analizuje rozmaite zjawiska techniki ze względu na ich wpływ na aktywność człowieka. Wartościuje wyniki działalności technicznej. Potrafi uzasadnić twierdzenia typu: „Tylko wytwór o dużej zawartości wiedzy technicznej ma dużą wartość” itp.

Ukazuje i uzasadnia szerokie użycie technologii informacyjnej w różnych dziedzinach. Analizuje potrzeby człowieka pod kątem nowych technologii.PROJEKTOWANIE

Z pomocą nauczyciela uczeń bloki strukturalne komputera. Rozróżnia urządzenia wejścia i wyjścia(również definiuje je).Widzi ich zalety i wady. Wie czym zajmuje się ergonomia. Potrafi poprawić jakość swego miejsca pracy.

Zna pojęcie projektu potrafi wymienić różne rodzaje projektów a także zawody związane z projektowaniem. Zna ogólna strukturę maszyny informatycznej, funkcje jakie pełnią poszczególne bloki. Zna pojęcia społeczeństwo informacyjne ,informatyczne. Potrafi wyjaśnić pojęcie ergonomii oraz wskazać jej zastosowanie. Dostrzega rozwój urządzeń pod kątem ergonomii. Potrafi poprawić ergonomię domowego miejsca pracy.

Wie jak pracują projektanci w różnych dziedzinach. Potrafi zaprojektować prosty przedmiot. Wie za co odpowiedzialne są poszczególne bloki komputera i potrafi je scharakteryzować. Zna ogólną budowę zasadę działania mikroprocesora. Potrafi wykazać różnice między społeczeństwem informacyjnym a informatycznym. Potrafi wyjaśnić czy urządzenia informatyczne są dobrodziejstwem czy zagrożeniem dla człowieka. Tworzy listy wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne urządzenia techniczne. Projektuje ergonomiczne miejsce pracy w różnych zawodach.

Umie opracować założenia projektowe różnych wytworów np. kalkulator. Dobiera optymalne parametry sprzętu informatycznego w zależności od potrzeb. Potrafi spojrzeć na projektowanie w sposób wszechstronny. Wyjaśnia pojecie przestrzeni i świata wirtualnego. Widzi zastosowanie ergonomii jako społeczna zdrowotną potrzebę. Prognozuje rozwój techniki. Rozumie i swobodnie porusza się w dziedzinie projektów ergonomicznych.

KONSTRUOWANIE

Z pomocą n-la wyjaśnia ideę konstruowania. Zna nowe pojęcia : teleinformatyka, automatyzacja, robotyzacja. Posługuje się urządzeniami typu telefon komórkowy. Rozumie czym jest inteligentny dom oraz myślący samochód. Zna przyczynę pojawienia się takich określeń.

Zna konstruowanie jako istotny element powstawania wytworów. Rozumie teleinformatykę jako sieć lokalną i ogólnoświatową. Wie czym są włókna optyczne w telefonii i jakie mają parametry. Porównuje światłowody z tradycyjnymi liniami przesyłowymi. Widzi dobre i złe strony użytkowania telefonów komórkowych. Zna różne typy robotów i automatów oraz dziedziny ich zastosowań. Zna czynniki , które decydują o inteligencji domu lub myśleniu samochodu. Analizuje różne rysunki techniczne ilustrujące rozwiązania konstrukcyjne.

Wie na czym polega konstruowanie w różnych dziedzinach. Wyjaśnia jakie korzyści daje łączenie komputerów w sieć oraz usługi sieci (zna usługi teleinformatyki). Zna różne nośniki informacji w szczególności światło. Zna pojęcia : cybernetyka, biocybernetyka, telematyka. Uzasadnia zastosowanie robotów w różnych dziedzinach. Potrafi wyszukiwać informacje na temat robotów. Analizuje automatyzację własnego domu. Porównuje urządzenia i wyciąga wnioski. Potrafi znaleźć zalety i wady obiektu totalnie opiekuńczego oraz myślącego samochodu.

Potrafi opracować modele graficzne urządzeń domowych. Analizuje schematy blokowe urządzeń oraz współdziałania człowiek maszyna. Opracowuje koncepcję domu maksymalnie zautomatyzowanego. Analizuje automatyzację z różnych punktów widzenia(społecznego, ekonomicznego, konstrukcyjnego, ergonomicznego i estetycznego itd.). Opracowują własne koncepcje robotyzacji różnych dziedzin.
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna