Przygotowanie danych do interpretacjiPobieranie 2.63 Mb.
Strona1/2
Data29.10.2017
Rozmiar2.63 Mb.
  1   2

Materiały do ćwiczeń z teledetekcji

Projekt – Interpretacja danych satelitarnych na przykładzie obrazów wielospektralnych Landsat

Autorzy: Dr S. Królewicz, Dr hab. J. Piekarczyk;

Uwagi wstępne: projekt jest napisany do samodzielnego wykonania przez studentów III roku Geoinformacji w ramach przedmiotu Geoinformacja w części dotyczącej interpretacji danych teledetekcyjnych i w ograniczonym zakresie przez studentów innych kierunków uczestniczących zajęciach z teledetekcji. Do wykonania zadań opisanych w niniejszym projekcie niezbędne jest posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania GIS/RS TNTmips w wersji 7.4. Student wykonujący niniejszy projekt jest nazywany dalej operatorem.  1. Wybór i import fragmentu sceny satelitarnej Landsat. Start pierwszego satelity nastąpił w roku 1972. W ramach serii na pokładach satelitów umieszczano kolejno trzy sensory: MSS (Multispectral Scanner) umieszczany w satelitach serii 1-5 o rozdzielczości naziemnej 80m; TM (Thematic Mapper), rejestrujący obraz w siedmiu kanałach spektralnych, montowanym był na pokładzie satelitów serii 4 i 5 (rozdz. naziemna 30m, w kanale termalnym 120 m); ETM (Enhanced Thematic Mapper) umieszczony na pokładzie satelity Landsat 7 (rozdzielczość naziemna 15m w kanale panchromatycznym, 30m w kanałach spektralnych i 60m w kanale termalnym, scena satelitarna obejmuje obszar 170x185 km). Obecnie funkcjonują na orbicie dwa satelity z tej serii, 5 i 7. Satelita szóstej serii uległ awarii w trakcie startu, w roku 1993. Satelita Landsat serii 5 jest obecnie najdłużej działającym na orbicie urządzeniem – 1 marca 2009 roku minęło 25 lat od momentu jego uruchomienia. Jest to o tyle warte podkreślenia, iż przeciętny czas „życia i pracy” satelity na orbicie wynosi od trzech do sześciu lat. W maju 2003 roku Landsat 7 uległ awarii – popsuło się urządzenie kompensujące ruch satelity względem obrotu Ziemi i od tego czasu obrazy rejestrowane są z błędami mocno pogarszającymi jakość danych. Satelity serii Landsat nie posiadają możliwości odchylenia kierunku rejestracji od pionu. Stąd też powtórne zobrazowanie tego samego punktu na Ziemi jest możliwe, zależnie od serii, po 16 lub 18 dniach. Najbardziej spektakularną decyzją ostatnich lat jest udostępnienie, z dniem 2 kwietnia 2009 roku, wszystkich zgromadzonych w USGS (Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych) danych z satelitów serii Landsat, począwszy od 1972 roku.

Dane wielospektralne pozyskiwane aktualnie przez satelity Landsat serii 5 i 7, jak również ze starszych już niedziałających sensorów są udostępniane bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Bezpłatne dane satelitarne – z dostępnymi wszystkimi kanałami spektralnymi można ściągnąć z:

    1. ze strony projektu http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp. GLCF – Global Land Cover Fecilities. Projekt skoncentrowany jest na analizie zmian użytkowania terenu w skali globalnej. Zmiany użytkowania są analizowane na podstawie obrazów satelitarnych pozyskiwanych poprzez serię sensorów Landsat (MSS 1-3, TM 4-5, ETM 7). Dodatkową usługą oferowaną na stronie internetowej projektu jest możliwość bezpłatnego ściągnięcia obrazów satelitarnych Landsat (w postaci siedmio kanałowych scen) i danych wysokościowych z projektu SRTM.

    2. Z zasobów udostępnianych poprzez serwery USGS, do których dostęp możliwy jest za pośrednictwem dwóch przeglądarek internetowych: GloVis (Global Visualization Viewer) i EarthExplorer (plugin w standardowych przeglądarkach oparty na Googlemaps). Narzędzie Glovis (ryc.1) pozwala na przeszukiwanie danych satelitarnych z obszaru całej Ziemi, zgromadzonych w zasobach USGS (zdjęcia lotnicze, obrazy z Landsat’a, z satelity Terra –ASTER i MODIS i z satelity EO-1 – Ali i Hyperion, stare odtajnione zdjęcia „szpiegowskie – np. z programu CORNA). Jeżeli chodzi o zdjęcia lotnicze to obejmują one tylko obszar USA. Dane można przeglądać bezpośrednio w postaci obrazów o zredukowanej w różnym stopniu rozdzielczości, np. dla ASTER’a do 1000, 400 i 150m.

Ryc.1. Przeglądarka danych teledetekcyjnych Glovis zgromadzonych w USGS.

Dane można odszukiwać po współrzędnych geograficznych, natomiast precyzyjniejsza orientacja jest możliwa poprzez wykorzystanie warstw wektorowych: granic administracyjnych, dróg, linii kolejowych i sieci hydrograficznej. Sceny satelitarne można wyszukiwać wskazując sensor, datę czy dopuszczalny stopień zachmurzenia. Dla wybranych scen można przeglądać przypisane im metadane. Bezpośrednio z przeglądarki, w przypadku podjęcia decyzji o zakupie, można zrealizować procedurę zamówienia, wybierając odpowiedni poziom przetworzenia danych, sposób dostawy (ftp lub zapis na CD, DVD), podając niezbędne do dokonania płatności. W przypadku danych bezpłatnych można dokonać bezpośredniego ściągnięcia danych poprzez usługę ftp. Przeglądarka umożliwia przerwanie pracy nad wyszukiwaniem danych i jej ponowne rozpoczęcie w dogodnym dla użytkownika momencie poprzez zachowanie listy wybranych scen w postaci pliku tekstowego.


    1. EarthExplorer (ryc. 2) jest uproszczoną wersją przeglądarki Glovis. Earth Explorer jest wtyczką, instalowaną w przeglądarce internetowej. Lokalizacja obszaru zainteresowania odbywa się w oparciu o mapy i obrazy satelitarne serwowane przez Googlemaps. Sposób posługiwania się przeglądarką został bardzo uproszczony i opiera się na pięciu krokach:

1 - wskazaniu źródła danych (np. Landsat 4-5),

2 - wyborze miejsca zainteresowania (lokalizacja geograficzna, nazwa własna, data pozyskania danych),

3 - wyszukaniu wszystkich danych spełniających kryteria,

4 - przejrzeniu wyników przeszukiwania,

5 - wykonaniu zamówienia określonych danych.Pobieranie 2.63 Mb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna