Przetarg nr umw / az / pe pn – 59 / 14 część BPobieranie 269.75 Kb.
Strona1/3
Data23.10.2017
Rozmiar269.75 Kb.
  1   2   3

Przetarg nr UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15 Załącznik nr 1A do Siwz
FORMULARZ OFERTOWY


  1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................  1. Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………….......................................................................  1. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

…………………………………...................................................................................................................

4. NIP.................................... 5. Regon........................................... 6. Tel .............................................

7. Fax .............................. 8. E-mail …............................................ 9. www.………….........................
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Cena jedn. netto PLN


Ilość

Wartość netto PLN


VAT

(podać w %)
Wartość

Brutto PLN1

1

Modułowy serwer o budowie kompaktowej, w tym:

a

obudowa z dedykowanymi modułami zarządzania i z system zarządzania warstwą sprzętową
1


b

dedykowane przełączniki typu FCoE 10Gb ze wsparciem dla technologii Eth 40Gb
2


c

jednostka przetwarzania typ A
5


d

jednostka przetwarzania typ B
4


e

jednostka przetwarzania typ C
2


2

Macierz dyskowa
2


3

Biblioteka taśmowa
1


4

Oprogramowanie wirtualizacyjne –
5 serwerów lub 10 procesorów.
1


5

Oprogramowanie systemowe –Typu 1
2


6

Oprogramowanie systemowe – Typu 2
5


7

Oprogramowanie systemowe –licencje dostępowe
150


8

Oprogramowanie do archiwizacji i backupu.
1


9

Zasilacz UPS
2


10

Szafa RACK
2


11

Koszt zakupu naklejek i oznaczenie sprzętu


RAZEM – dla części A zamówienia

Dostawa i wdrożenie środowiska przetwarzania danych, na potrzeby funkcjonowania nowego budynku Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu: „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”
Suma pozycji 1-11


Słownie brutto PLN

2

Termin dostawy (w tygodniach)
do 4 tygodni – 5 pkt.

do 5 tygodni – 3 pkt.

do 6 tygodni – 1 pkt.


…………………………………………………


tygodni

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

  2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy (zał. nr 7 do Siwz) i akceptuję jego postanowienia.

  3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  4. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawcy/ów.


  1. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15 Załącznik nr 2A do SiwzPobieranie 269.75 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna