Przedmioty ogólne I humanistyczne Tytuł przedmiotu: Technologia informacyjnaPobieranie 3.06 Mb.
Strona1/41
Data14.12.2017
Rozmiar3.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Przedmioty ogólne i humanistyczne

Tytuł przedmiotu: Technologia informacyjna (Information technology)

Prowadzący: mgr inż. Jolanta Wójcikowska

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 0 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: ćw. laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot ogólny obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

0/30Punkty ECTS:

3Cel kursu: Nabycie przez studentów doświadczenia w posługiwaniu się komputerem w pracy i w życiu, zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami w ogrodnictwie.

Tematyka: Użytkowanie komputera w procesach gromadzenia, przesyłania i przetwarzania oraz prezentacji informacji, zastosowania praktyczne w ogrodnictwie, specjalistyczne pakiety użytkowe, usługi w sieci Internet.

Kryteria oceny: sprawdzian praktyczny na ocenę

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Poznawanie zasobów sprzętowych i oprogramowania systemu komputerowego, możliwości systemu operacyjnego. Poruszanie się po strukturze zasobów informacyjnych na dysku, wykonywanie operacji na plikach i folderach, uruchamianie programów narzędziowych.

2

Zapoznanie się z przykładowym oprogramowaniem dla ogrodnictwa: baza roślin, program wspomagający projektowanie ogrodów i wizualizacja projektu.

2

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, video, dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, korespondencja seryjna, przypisy, nagłówki, stopki.

6

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, formatowanie danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii funkcji, tworzenie wykresów, sortowanie danych względem wielu kluczy, proste obliczenia statystyczne.

8

Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów.

2

Praca z grafiką: zapoznanie się z formatami plików graficznych i oprogramowaniem dla różnych typów grafik. Skanowanie obrazu, zmiana atrybutów obrazu, proste przekształcenia obrazu, stosowanie efektów.

4

Wykorzystywanie komunikacyjnych usług internetowych: e-mail, chat, gg. Wyszukiwanie informacji na stronach WWW, wyszukiwanie oprogramowania. Przeglądanie portali i giełd internetowych dla rolnictwa.

4

Sprawdzian zaliczeniowy

2

RAZEM

30

Literatura:


 1. Altman R., Altman R. 2004. Po prostu PowerPoint 2003 PL, Helion.

 2. Czarny P. 2008. Total Commander. Leksykon kieszonkowy.

 3. Danowski B. 2006. Darmowe oprogramowanie. Leksykon.

 4. Langer M. 2004. Po prostu Word 2003 PL, Helion

 5. Masłowski K. 2004. Excel 2003 PL Ćwiczenia zaawansowane, Helion.

 6. Sokół M., Rajca P. 2007. Internet Ćwiczenia praktyczne Wyd. III, Helion.

 7. Surdut K. 2006. Tania telefonia internetowa VIP.

 8. Szeliga M. 2002. Windows XP Professional Ćwiczenia praktyczne PL, Helion.

 9. Wallingford T. 2007. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej. VIP.

Ponadto:

 1. Zasoby Pomocy w wykorzystywanym oprogramowaniu

 2. Zasoby Internetu.

Tytuł przedmiotu: Elementy psychologii i komunikacji społecznej

(Elements of psychology and social communication)

Prowadzący: Dr I. Trzcieniecka-Schneider

Katedra, zakład: Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej

(Wydział Leśny)

Wymiar godzin: 30 w./ 0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

30/0Punkty ECTS:

3Cel kursu: Poznanie mechanizmów psychologiczno-społecznych warunkujących skuteczną komunikację interpersonalną.

Tematyka: Mechanizmy psychologiczne warunkujące uczenie się. Podstawy teoretyczne samoprezentacji i komunikacji. Przegląd metod i typów komunikowania interpersonalnego i społecznego.

Kryteria oceny: praca pisemna

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Elementy psychologii rozwojowej.

2

Elementy psychologii rozwojowej

2

Pamięć - uczenie się - język.

2

Zasady skutecznej ekspresji.

2

Komunikaty niedosłowne: presupozycje.

2

Relacje między wypowiedziami: sprzeczność, wykluczenie i wynikanie.

2

Zawartość informacyjna komunikatu.

2

Wartość informacyjna komunikatu.

2

Elementy teorii pytań.

2

Podstawy argumentacji.

2

Podstawy negocjacji.

2

Wybrane przykłady mechanizmów manipulacyjnych.

2

Analiza transakcyjna.

2

Komunikowanie w rodzinach i małych grupach.

2

Organizacja prezentacji i wywiadów.

2

RAZEM

30

Pobieranie 3.06 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna