Przedmiot opracowania finansowany jest ze środków: wojewody wielkopolskiegoPobieranie 12.36 Mb.
Strona1/9
Data01.03.2019
Rozmiar12.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Program ochrony powietrza dla miasta Kalisza

UZASADNIENIE


Przedmiot opracowania finansowany jest ze środków:


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Opracowanie:
Zespół autorów pod kierownictwem dr Wojciecha Rogali
mgr Urszula Śladkowska (redaktor wiodący)

mgr Wojciech Francik

mgr Krzysztof Krzyżowski

mgr Marek Kuczer

mgr inż. Aneta Lochno

dr Natalia Reczek

mgr inż. Marek Rosicki

mgr inż. Agnieszka Stawowy

mgr inż. Olaf Szylderowicz

mgr Wojciech Wahlig

mgr inż. Magdalena Załupka


SPIS TREŚCI


1 Charakterystyka obszaru objętego programem ochrony powietrza 4

1.1 Położenie i ogólna charakterystyka miasta Kalisza 4

1.2 Topografia i sposób użytkowania terenu 5

1.3 Warunki klimatyczne i parametry meteorologiczne wpływające na jakość powietrza i wyniki modelowania 10

1.4 Dane demograficzne i ich wpływ na jakość powietrza 13

1.5 Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego obszaru na aspekty związane z jakością powietrza 14

1.6 Obiekty i obszary chronione 17

2 Charakterystyka techniczno-ekologiczna instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska mających znaczący udział w poziomach substancji w powietrzu oraz ocena możliwości ograniczenia ich oddziaływania 21

2.1 Charakterystyka techniczno-ekologiczna powierzchniowych źródeł emisji 22

2.2 Charakterystyka techniczno-ekologiczna źródeł punktowych 30

2.3 Charakterystyka techniczno-ekologiczna źródeł liniowych 333 Bilanse stężeń pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska, z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów oddziałujących na poziomy substancji w powietrzu 36

3.1 Inwentaryzacja emisji ze źródeł punktowych 36

3.2 Inwentaryzacja emisji ze źródeł liniowych (komunikacja) 39

3.3 Inwentaryzacja emisji ze źródeł powierzchniowych 424 Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza 51

4.1 Czynniki powodujące przekroczenia, z uwzględnieniem przemian fizyko-chemicznych substancji w powietrzu 51

4.2 Wyniki pomiarów jakości powietrza 52

4.3 Opis modelu obliczeniowego i jego weryfikacja 56

4.4 Obliczenia i analiza stanu zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kalisza dla roku bazowego - 2005 63

4.5 Analiza udziału grup źródeł - procentowy udział w zanieczyszczeniu powietrza poszczególnych grup źródeł emisji i poszczególnych źródeł emisji 65

4.6 Prognozy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla 2015 roku 67

4.6.1. Założenia dla prognozy – 2015 r. 67

4.6.2. Obliczenia i analiza stanu zanieczyszczeń powietrza dla roku 2015 71

4.7 Zadania wynikające z przeprowadzonych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza 75

4.8 Podsumowanie analiz stanu zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu 84

5 Czas potrzebny na realizację celów programu 84

6 Analiza dokumentacji wykorzystanej do opracowania programu 85

7 Załączniki graficzne 90

7.1 Położenie stacji pomiarowej mierzącej poziomy substancji w powietrzu 90

7.2 Mapy 91

8 SPIS TABEL 102

9 SPIS RYSUNKÓW 103
  1. Pobieranie 12.36 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu