Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy


Gdzie szukać pozostałych informacji o telepracy?Pobieranie 5.5 Mb.
Strona3/12
Data27.10.2017
Rozmiar5.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Gdzie szukać pozostałych informacji o telepracy?


Wszystkie poradniki oraz inne informacje dotyczące telepracy są dostępne na stronie internetowej projektu: www.telepraca-efs.pl.
Struktura poradników

Na początku każdego z rozdziałów zostały omówione podstawowe pojęcia związane z telepracą, których zrozumienie będzie przydatne do przyswojenia treści danego rozdziału.

Prezentowane zjawiska społeczne i gospodarcze zostały zilustrowane wynikami badań krajowych oraz zagranicznych.

W treści rozdziałów znajdziesz również szereg przykładów z praktyki krajowej lub zagranicznej, które przybliżą Ci omawiane aspekty telepracy.

Na końcu każdego rozdziału umieściliśmy krótkie podsumowanie jego zawartości.

Jak czytać poradniki?


Oprócz podstawowego tekstu napotkacie w poradnikach następujące wyróżnienia:

W taki sposób zaznaczyliśmy najważniejsze informacje i wnioski.


W ten sposób wyróżniliśmy przykłady wdrożenia telepracy, ciekawe informacje anegdoty, itp.
  • A tak przypominamy najważniejsze wnioski, informacje i porady w każdej z części poradnika.


Podsumowanie


W niniejszym poradniku dowiesz się:


  • Czym jest telepraca, kto może być telepracownikiem i w jakich branżach najlepiej stosować telepracę?
  • Jakie są korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania telepracy?
  • Jak korzystać z telepracy w mikro i małym przedsiębiorstwie?I. Wprowadzenie do telepracy


W tym rozdziale dowiesz się, czym jest telepraca, jakie są jej definicje, jak się rozwijała, kto to jest „telepracownik”, dla jakich zawodów telepraca jest formą rozwojową, a w jakich nie da się jej zastosować.


Jak zdefiniować telepracę?


Telepraca nie ma jednej definicji – jest terminem nowym i podlegającym ewolucji wraz ze zmianami otaczającej nas rzeczywistości. Jednak, aby poradnik był dla Ciebie zrozumiały i, a co ważniejsze, pomógł Tobie w zrozumieniu i zastosowaniu telepracy, musimy określić, co rozumiemy pod tym terminem.

Telepraca jest innowacyjną metodą pracy oraz formą zorganizowania całego procesu pracy. Zarówno na świecie, jak i w Polsce brak kanonicznej definicji telepracy, dlatego przytaczamy różne jej warianty.
Definicje telepracy. Przegląd

Teoretycy telepracy używają wielu nazw na jej określenie: telepraca, teledojazdy, praca na odległość, praca elastyczna, praca mobilna czy e-praca, itd. Terminem tym określa się pewne zjawisko, którego obecność i znaczenie jest powszechnie akceptowane jako związane z dużymi zmianami zachodzącymi nie tylko w relacjach pracownik-pracodawca, ale także w sposobie organizacji pracy przez pracowników. Pojęcie telepracy wiąże się zatem z alternatywnymi stylami pracy związanymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telekomunikacji: sieci komputerowych, szybkiej transmisji danych czy telefonii mobilnej.


Za prekursora telepracy uważa się Amerykanina Jacka M. Nilles’a, który swojej idei nadał nazwę „praca zdalna”, w oryginale angielskim – telecommute (w dosłownym tłumaczeniu na polski „zdalne dojeżdżanie" do pracy). Ostatnio bardziej popularny stał się termin telework (telepraca), promowany przez Komisję Europejską (pozostałe terminy nadal możesz napotkać przeglądając zagraniczne, zwłaszcza angielskojęzyczne, publikacje na ten temat).
Jack Nilles definiuje telepracę następująco:

Każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z pracą techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); przemieszczanie pracy do pracowników zamiast pracowników do pracy1”.


Powyższą definicję autor poszerza o pojęcie teledojazdów, czyli „okresową pracę poza centralą firmy; wykonywanie pracy w domu, w siedzibie klienta lub w telecentrum, co najmniej jeden dzień w tygodniu”2.

Kategoria „teledojazdów”, którą wyróżnił Nilles, okazuje się jednak nieprzydatna do polskich warunków pracy. Autor wyodrębnił ją na podstawie obserwacji pracy w typowych amerykańskich aglomeracjach, które charakteryzują duże odległości od miejsca zamieszkiwania do miejsca pracy.

Stąd dla potrzeb niniejszego podręcznika będziemy używać wyłącznie określenia telepraca.
Termin „praca zdalna” został wypracowany przez Jacka Nilles'a3, który odegrał decydującą rolę w promowaniu tej koncepcji w USA, a spopularyzowany przez futurologa Francisa Kinsmana w książce The Telecommuters (John Wiley&Sons, 1987). Natomiast termin „telepraca” spopularyzowała w Europie Komisja Europejska w sponsorowanych przez nią badaniach tego zjawiska.
Definicja telepracy zaproponowana przez Komisję Europejską brzmi następująco:

Telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy, dostarczając do pracodawcy wyniki [rezultaty] pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu.”4Termin flexiwork („elastyczna” praca) koncentruje z kolei uwagę na osobie, która wykonuje pracę (pracowniku) i podkreśla istotne jej cechy z punktu widzenia pracownika – elastyczność godzin pracy, miejsca jej wykonywania, sposobu zawierania umów ze zleceniodawcą, itp.


Przykładem „elastycznej” pracy może być idea „gorących biurek”. Zamiast typowej sytuacji, kiedy każdy pracownik ma „własne”, tj. przeznaczone tylko dla siebie, biurko, przy którym tylko on pracuje, biurka nie mają już swoich „właścicieli” i każdy pracownik może używać i pracować przy dowolnym biurku. W tym celu każde z nich ma standardowe wyposażenie umożliwiające efektywną pracę – np. komputer z odpowiednim oprogramowaniem oraz telefon. Pracownicy mogą przechowywać swoje indywidualne dokumenty, których używają, w niewielkich szafkach na kółkach, które dzięki temu dają się łatwo przemieszczać z miejsca na miejsce. Ponieważ wykorzystanie typowego biurowego miejsca pracy wynosi ok. 20% w ciągu dnia roboczego, więc oszczędności z tym związane mogą być bardzo istotne. Jedno z biur IBM w stanie Nowy Jork obsługuje w ten sposób 800 pracowników mając do dyspozycji zaledwie 200 biurek. 5

Najnowszym określeniem jest e-work, które nawiązuje do ścisłego wykorzystania technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.Nasza definicja

Cechą wspólną wszystkich definicji jest podkreślenie użycia komputerów i mediów telekomunikacyjnych oraz zwrócenie uwagi na elastyczność miejsca świadczenia pracy. Na potrzeby niniejszego poradnika przyjęliśmy ogólną definicję bazującą na tej charakterystyce:Telepracą jest każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywany poza tradycyjnym miejscem pracy, o ile wyniki tej pracy dostarczane są za pomocą technologii informatycznej.

Inne przykłady definicji

Poniższe przykładowe definicje pokazują w jak zróżnicowany sposób definiowana jest telepraca przez różnych autorów i instytucje. Według nich telepraca to:
  • Praca wykonywana na rzecz pracodawcy lub klienta głównie w miejscu innym niż tradycyjne miejsce pracy z wykorzystaniem technik informacyjnych.

Źródło: R. Blanpain, autor raportu z 1995 r. dla Komisji Europejskiej

.

  • W umowie o pracę strony mogą ustalić, że praca będzie wykonywana poza pomieszczeniami zakładu pracy, z zastosowaniem urządzeń informatycznych (Telepraca).

Źródło: Projekt nowego kodeksu pracy z lipca 2005 r.


  • Określenie charakteryzujące pracę, która może być prowadzona z dala od konwencjonalnego miejsca zatrudnienia z użyciem komputera włącznie. 

Źródło: www.telepraca.idn.org.pl [w National Rehabilitation Board (Irlandia)].
Przytoczone powyżej definicje są bardzo zróżnicowane i zawierają wiele rodzajów telepracy różniącej się ze względu na przestrzeń (dom, telecentrum, podróż) oraz częstotliwość wykonywania.

Należy podkreślić, że przedstawione wyżej definicje mają cechy wspólne związane z odrębnym, niż lokal przedsiębiorstwa, miejscem świadczenia pracy, wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz indywidualnie kształtowanym czasem wykonywania pracy.

Directory: zalaczniki -> ogolne
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
ogolne -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
ogolne -> Tworzenie I prowadzenie firm z zastosowaniem telepracy poradnik
ogolne -> Opis dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem

Pobieranie 5.5 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna