Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy


Wstęp Skąd pomysł na poradniki?Pobieranie 5.5 Mb.
Strona2/12
Data27.10.2017
Rozmiar5.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Wstęp

Skąd pomysł na poradniki?


P

oradnik, który trzymasz w ręku, jest jedną z czterech publikacji przygotowanych w trakcie realizacji projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”. Powyższy projekt to innowacyjne i pierwsze na tak dużą skalę w Polsce przedsięwzięcie promujące nową formę zatrudnienia, jaką jest TELEPRACA.


Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców oraz dostarczyć kompendium wiedzy, na temat wdrożenia i zastosowania telepracy, zdecydowano o przygotowaniu poradników. W publikacjach chcemy spopularyzować wiedzę na temat nowej formy zatrudnienia wśród polskich przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników oraz pomóc zainteresowanym we wdrożeniu i zastosowaniu tego popularnego w innych krajach modelu pracy.


C

zym jest projekt „Telepraca”?


Projekt Telepraca został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa i jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z tej formy zatrudnienia pracowników i dysponują niezbędnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego – Gminnych Centrów Informacji.

Wdrożenie telepracy pozwala na usprawnienie działań, zwiększenie efektywności pracy oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. w finansach, księgowości, informatyce lub marketingu.

Projekt „Telepraca” ma pomóc Tobie w podjęciu decyzji o zastosowaniu telepracy oraz zidentyfikowaniu tych form działania przedsiębiorstwa i stanowisk pracy, które mogą być powierzone telepracownikom. Jego zadaniem jest również dostarczenie informacji na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do wdrożenia telepracy.
Projekt wychodzi naprzeciw polityce promocji zatrudnienia, poprzez zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych i kobiet na rynku pracy oraz sprzyja wyrównywaniu dysproporcji w dostępie do pracy między terenami wiejskimi a miejskimi. Telepraca umożliwia bowiem elastyczne ukształtowanie stosunku pracy, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca może ograniczyć koszty związane z przygotowaniem stanowiska pracy, natomiast pracownik może indywidualnie kształtować swój czas pracy, co pozwala na swobodne dokształcanie lub godzenie życia rodzinnego z zawodowym.
Projekt Telepraca ma charakter koncepcyjny  i popularyzatorski. Obejmuje szeroko zakrojone analizy i badania (przegląd publikacji i opracowań, przeprowadzenie badań), które poprzez opracowane poradniki, kampanię promocyjną, cykl konferencji i działania szkoleniowo-doradcze dają podstawy do stworzenia spójnej koncepcji wykorzystania telepracy w Polsce oraz promowania modeli i mechanizmów funkcjonowania rynku pracy na odległość. Realizacja projektu obejmuje okres od sierpnia 2005 roku do marca 2007 roku.


Po co poradniki?


Rozwój telepracy w Polsce napotyka wiele barier. Jedną z nich jest brak wiedzy i informacji wśród przedsiębiorców na temat możliwości efektywnego wykorzystania telepracy w działalności biznesowej.

Luki informacyjne dotyczą szczególnie:  • Sfery prawnej dotyczącej możliwych form zatrudnienia telepracowników,

  • Sfery biznesowej, czyli zidentyfikowanych korzyści wynikających z wdrożenia i zastosowania telepracy,

  • Kwestii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (możliwości łączenia tradycyjnych form organizacji przedsiębiorstwa z elementami telepracy).

Celem poradników jest rozpowszechnienie wiedzy o tej formie zatrudnienia głównie wśród przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników zamieszkujących zarówno aglomeracje miejskie, jak i na tereny wiejskie.Przedmiotem projektu, a tematem serii poradników jest telepraca. Pod tym pojęciem zazwyczaj rozumie się każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem pracy, o ile jej wyniki są wykonywane i dostarczane za pomocą technologii informatycznych.Telepraca jest więc metodą organizacji pracy, która wykorzystuje nowoczesne technologie, redukuje koszty oraz poprawia dostępność i efektywność wielu usług.Ile poradników?


W ramach projektu Telepraca zostały opracowane cztery poradniki:


  • Poradnik z zakresu prowadzenia działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy. Ten poradnik masz przed sobą. . Przeznaczony jest przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorstw, które chciałyby skorzystać z telepracy jako ich podstawowej formy działania.
  • Poradnik z zakresu tworzenia i prowadzenia firm oferujących usługi telepracy pomaga w wykorzystywaniu telepracy w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w tworzeniu tzw. telecentrów.
  • Poradnik z zakresu reorganizacji działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy. W tym poradniku radzimy, co należy zrobić, aby średniej wielkości przedsiębiorstwo mogło zastosować telepracę jako jedną z możliwych form zatrudnienia.
  • Poradnik dla Gminnych Centrów Informacji zamierzających funkcjonować jako instytucje pośredniczące na rynku telepracy. Ten poradnik wspiera funkcjonowanie Gminnych Centrów Informacji poprzez rozszerzenie ich oddziaływania na lokalnym rynku pracy.Directory: zalaczniki -> ogolne
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
ogolne -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
ogolne -> Tworzenie I prowadzenie firm z zastosowaniem telepracy poradnik
ogolne -> Opis dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem

Pobieranie 5.5 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna