Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy


Określenie rodzajów pracy możliwych do wykonania w formie telepracyPobieranie 5.5 Mb.
Strona12/12
Data27.10.2017
Rozmiar5.5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Określenie rodzajów pracy możliwych do wykonania w formie telepracy

Telepraca w różnych branżachWiemy, że zastosowanie telepracy zależy od specyfiki działalności, branży oraz predyspozycji i zakresu obowiązków pracowników. Ten model pracy nie może być stosowany w każdej firmie i na każdym stanowisku, np. w przypadku sprzedawcy w sklepie czy w biurze obsługi klienta. Poniższy rysunek pokazuje ogólny podział działań, które mogą być realizowane poprzez telepracę:Źródło: B.Sawicka (red.), Każdy może telepracować, maj 2002 r.
Jest jednak wiele rodzajów działalności, które mogą być realizowane poza biurem – czy to w domu czy bezpośrednio u klienta.
Według cytowanego już badania, przeprowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych pod koniec 2005 r., telepraca jest najczęściej stosowana w Polsce w następujących branżach:

 • Działalność wydawnicza, poligrafia - 22%;

 • Produkcja maszyn biurowych i komputerów - 16%;

 • Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, tv i komunikacyjnej – 20%;

 • Pośrednictwo finansowe - 19%;

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych - 16%.

Wszystkie, wyżej wymienione działania, można jasno sprecyzować i nie wymagają one częstych, czasami nieplanowanych, konsultacji z kierownictwem, a co za tym idzie, obecności w biurze.
Badania te podpowiadają, jakiego rodzaju branże powinnaś/powinieneś brać pod uwagę w procesie przygotowywania do telepracy.Przykłady telepracowników – studia przypadków


Poniższe przykłady telepracy pokazują, że ten model pracy ma zastosowanie w firmach różniących się zarówno wielkością, jak i rodzajem usług, które wykonują.

Praca na własny rachunek w małych i średnich firmach

Zapoznając się z poniższymi przykładami zwróć uwagę na istotne aspekty związane z telepracą: zawód i umiejętności telepracownika, jego wykształcenie, wiek i miejsce zamieszkania. Mają one duże znaczenie przy planowaniu wdrożenia usług telepracy.


Rafał Bartlet, grafik, student Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi:

To, że jestem telepracownikiem, wcale nie znaczy, że pracuję mniej, zdarza się, iż spędzam nad projektem wiele godzin, ale robię to w domu i sam planuję swój czas. Są też dni, gdy nie zajmuję się pracą zbyt intensywnie, albo też wcale. Mam wtedy chwilę na branie udziału w konkursach plakatowych, zwiedzanie galerii, wystaw i oczywiście na życie towarzyskie. Praca twórcza wymaga przerw, choćby po to, by się za szybko artystycznie nie wypalić. Czasem lepszy efekt daje wyjście na rower w ciągu dnia niż uporczywe siedzenie przed monitorem.Jestem też studentem studiów zaocznych w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na studia zarabiam wyjeżdżając w czasie wakacji za granicę. Pracuję wtedy nie jako telepracownik, ale fizycznie, ostatnio w fabryce mrożonych warzyw w Szkocji. Łączenie tych dwóch rodzajów prac pozwala mi utrzymać się przez cały rok i zarobić na studia.”43
Zarówno powyższy, jak i kolejny przykład telepracownika ukazują olbrzymie możliwości zaangażowania do telepracy młodych ludzi.
Kisiel: „Zgadzam się, że to nie jest nic gorszego od zwykłej pracy... Wydaje mi się, że jest to dużo bardziej komfortowy sposób dorabiania sobie i nikt nie patrzy na wiek, płeć, kolor skóry, tylko każdy patrzy na umiejętności! Dla mnie telepraca tak jak już niejednokrotnie tutaj pisałem jest sposobem zdobycia pieniędzy... w zasadzie jedynym. Bo ja biedny licealista jestem 44
Przykład poniżej opisuje przypadek związany z tzw. job brokering – jedną z działalności dobrze wykorzystującej możliwości i specyfikę telepracy:
Aneta Zych: „Firma prowadzi serwis www.topjobs.pl. Pracownicy tej firmy mogą swą pracę wykonywać zarówno w biurze, jak i w domu, ale praktycznie większa część pracy wykonywana jest w domu.

Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy – pracy szczególnej - telepracy?

Generalnie jestem zadowolona z tego typu rozwiązania — pracuję tutaj już prawie 3 lata!

Czy tę pracę może wykonywać każdy?

Telepraca to praca w domu. Istnieje kilka jej odmian. Pracownik może całą swoją pracę wykonywać w domu lub tylko jej część. Obawiam się, że w pierwszym przypadku nie każdy może zostać telepracownikiem. Osoba taka powinna posiadać odpowiednie predyspozycje, olbrzymią samodyscyplinę i motywację do pracy. Poza tym jest to praca izolująca od ludzi, co wyklucza z grona potencjalnych telepracowników osoby towarzyskie, potrzebujące na co dzień

kontaktu z innymi. Natomiast jeżeli telepraca jest częściowo wykonywana w domu, a częściowo w biurze czy w podróży, nie ma tutaj żadnych większych wymogów odnośnie predyspozycji człowieka.

Jak Pani znalazła tę pracę?

W Top Jobs on the Net — Polska pracuję od kwietnia 1999 roku. Po zakończeniu współpracy z poprzednim pracodawcą stworzyłam stronę internetową zawierającą swoje zdjęcie, CV oraz ogólne informacje dotyczące obowiązków z poprzedniego miejsca pracy. Potencjalnym pracodawcom wysyłałam link do tej strony. W ten sposób dostałam w pierwszej kolejności pracę na zlecenie w jednej z firm szkoleniowych, a wkrótce stanowisko w Topjobs.

Jakimi umiejętnościami musi się Pani wykazywać, aby wykonywać taką pracą? Czy są to jakieś szczególne umiejętności, szczególna wiedza, która jest właściwa tylko telepracownikom?

Do pracy w domu nie byłam szkolona ani szczególnie przystosowywana. Stąd wniosek, że telepracownik nie musi wykazywać się, ani szczególnymi umiejętnościami ani szczególną wiedzą. Ważne jest samo zrozumienie tematu — co oznacza pojęcie „telepraca” i co wchodzi w zakres obowiązków telepracownika.

Co jest w tej pracy dla Pani najlepsze?

Najbardziej cenioną dla mnie zaletą telepracy jest elastyczny czas pracy. Zadowolona jestem również z tego, że nie muszę dojeżdżać do pracy. Zaoszczędzony czas mogę wykorzystywać w bardziej efektywny sposób.

Co jest w tej pracy dla Pani najtrudniejsze?

Samodyscyplina. Muszę ciągle kontrolować się, pamiętać o tym, że mój dom to również moja praca.

Komu by Pani poleciła taką pracę?

Praktycznie wszystkim ludziom, którzy chcą telepracować i sadzą, że mają do tego predyspozycje. Optymalnym rozwiązaniem telepraca będzie dla:

 • Studentów (sama jestem na V roku studiów i praca ta w dużej mierze ułatwiła mi pomyślne dotrwanie do końca nauki),

 • Matek (koleżanka, która niedawno odeszła z pracy, była młodą matką; pracowała u nas zarówno przed jak i po urodzeniu dziecka),

 • Osób niepełnosprawnych (jeden z naszych pracowników jest osobą niepełnosprawną).

Czy wykonywanie Pani pracy w trybie telepracy jest korzystniejsze dla klientów Pani firmy?

Dla klientów naszego serwisu nie ma znaczenia, w jakim trybie pracuję. Zajmujemy się publikacją ofert pracy w Internecie i współpraca ze mną ogranicza się do rozmów telefonicznych

oraz wymiany e-maili. Klienci mogą się ze mną skontaktować

telefonicznie — dzwoniąc na telefon komórkowy oraz do biura

(jeżeli aktualnie w nim przebywam). Jeżeli jestem nieobecna

w biurze, następuje przekierowanie rozmowy na mój telefon komórkowy. Jeżeli jest potrzeba spotkania się z klientem, to zazwyczaj odbywa się ono w jego firmie. Większość klientów nawet nie wie o tym, że częściowo pracujemy w domu.

Czy firma musiała dokonać specjalnych zmian organizacyjnych, aby Pani mogła telepracować?

Nie. W momencie podpisania umowy o pracę firma wyposażyła mnie w komputer wraz z potrzebnym oprogramowaniem i telefon komórkowy. Później zamiast komputera stacjonarnego dostałam laptopa. Oprócz tego kilka drobiazgów biurowych. To wszystko plus moje prywatne biurko i telefon stacjonarny tworzą osobisty warsztat pracy. Identycznie jak w tradycyjnym biurze.

Czy jest pani jedyną telepracowniczką firmy?

W naszej firmie każdy pracuje w domu. Zatrudniamy kilka osób w Warszawie, a także współpracujemy z jednym niepełnosprawnym mężczyzną z Katowic. Mamy możliwość pracy w biurze, ale praktycznie każdy z nas większość pracy woli wykonywać w domu.

Czy można by usprawnić Pani pracę? Jeżeli tak, to co powinno być wzięte pod uwagę w pierwszym rzędzie?

Należałoby zwrócić uwagę na lepszy przepływ informacji. Jest to dosyć dużym problemem, ponieważ nie ma możliwości zebrania w czasie rzeczywistym członków zespołu, w celu przekazania im nowych informacji. Poza tym częściej powinno

się organizować spotkania z załogą — zarówno w celach integracyjnych, jak i w celach zawodowych”45.
Telepraca bardzo dobrze nadaje się do tzw. wolnych zawodów.
Fotoreporter z Łodzi: Jest fotoreporterem jednej z gazet mających swą siedzibę w stolicy. Choć z wydawcą związany jest umową o pracę, w firmie bywa od czasu do czasu. W domu ma sprzęt fotograficzny oraz komputer podłączony do sieci. Telefonicznie odbiera zlecenia, bierze aparat, robi zdjęcia, które w formie cyfrowej przesyła z domu do gazety.
Oraz w profesjach wymagających stałych wizyt u klientów:
Podobnie pracuje akwizytor towarzystwa ubezpieczeniowego – przez komputer, modem i telefon ma dostęp do bazy danych firmy. Wybiera z niej nazwiska klientów i dzwoni do nich, próbując przekonać do skorzystania z oferty. Umawia się z nimi, podpisuje umowy i poprzez Internet wysyła całą dokumentację do centrali w Warszawie.
Czasem rozpoczęcie telepracy wymaga stworzenia firmy lub samozatrudnienia:
Thomas Frovin Jensen: Jest to przykład przedsiębiorstwa osoby samozatrudnionej, pracującej z kilkoma partnerami i wykonawcami telepracy przy projekcie, który bazuje na wirtualnej organizacji. Thomas Frovin Jensen jest elektronikiem inżynierem. Uczestniczył w realizacji projektów ICT i projektów mających na celu rozwój Internetu bazujący na systemach projektowania. Jego usługi mają podstawy w praktycznych doświadczeniach z Internetem i siecią, jak również w rozwoju i eksperymentalnych poszukiwaniach. Jako samozatrudniony konsultant pracuje nad różnego rodzaju projektami krajowymi i europejskimi, często związanymi z aplikacjami ICT (nazywanymi „Information Society"). W 1993 roku, po 15 latach zatrudnienia, reorganizacja ówczesnej firmy, w której pracował, doprowadziła go do bezrobocia. A ponieważ był już zaangażowany w różnorodne europejskie projekty, zdecydował się na samozatrudnienie. Od 1995 r. do dziś większość jego pracy skupia się na projektach europejskich z kilkoma uzupełniającymi projektami realizowanymi w kraju.46
Jak widać na powyższych przykładach, samozatrudnienie jest albo samodzielnym wyborem telepracownika, albo zmuszają go do tego okoliczności życiowe. W obu przypadkach zwróć uwagę na dużą wiedzę i doświadczenie obu telepracowników oraz ich wysoką motywację i samozaangażowanie!
Kolejny przykład dotyczy realizacji pilotażowego projektu „Moja pierwsza firma” na wybranych terenach wiejskich w Polsce:
Program „Moja pierwsza firma” był adresowany do młodych i wykształconych osób oraz przyszłych przedsiębiorców i miał propagować ideę telepracy. W realizację zaangażowało się pięć firm z branży teleinformatycznej: Polkomtel, Microsoft, IBM Polska, Techmex i Matrix.pl. Honorowy patronat sprawowało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Już po wstępnych rozmowach z kandydatami okazało się, że większość nie ma poszukiwanych cech. Nie chcieli zmieniać zawodu, przeprowadzać się, nie byli przygotowani do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Ponadto mieli zaskakująco mało realistyczne pomysły na własną karierę zawodową.

Tylko niewielka część miejsc pracy była rzeczywiście związana z telepracą. Wydawało się, że telepraca będzie chwytliwym hasłem, zwłaszcza, że kandydaci zostali odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni w ramach projektu. Tymczasem pracodawcy wykazywali duży sceptycyzm, a wątpliwości mieli również kandydaci. Wiązały się one przede wszystkim z samodzielną organizacją czasu pracy i ryzykiem związanym z własną działalnością. Niektórzy nie wiedzieli, czym jest telepraca. Program pozwolił zweryfikować wyobrażenia na ten temat.

­­- Sądziłem, że w ten sposób pracują osoby pozostające w domu: księgowi, prawnicy czy niepełnosprawni. Tymczasem jako konsultant, przygotowujący raporty branżowe, musiałem przebywać głównie w terenie i mieć bezpośredni kontakt z klientami – mówił Artur Niechwiadowicz z Ostródy, któremu współpracę zaproponowała warszawska firma Data Group.

Okazuje się jednak, że bezrobotnym nie wystarczyło pomóc na starcie.

- Uważaliśmy, że takie osoby, wyposażone w nowoczesne narzędzia do prowadzenia własnej działalności, ze wskazanymi miejscami pracy, będą chciały rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Chyba jednak popełniliśmy błąd, mówiąc na wstępie, że pomożemy im w znalezieniu zatrudnienia. Liczący na spokojną posadę, z pełną opieką społeczną i najlepiej w biurze, po prostu nie pasowali do naszego programu – przyznał Robert Wielgo, jeden z menedżerów projektu.

- Telepraca wymaga odpowiedniej konstrukcji psychicznej osoby, która chce być samodzielnym przedsiębiorcą. Trzeba zrozumieć, że ideałem nie jest siedzenie w jednym miejscu, wykonywanie zrutynizowanych czynności i dostawanie za to pieniędzy. Dla wielu to propozycja wyjścia ze swojego świata do czegoś zupełnie nieznanego. Dlatego stają się podejrzliwi i zatrzymują w pół drogi – podsumowuje psycholog Jacek Jakubowski.47
Telepracę stosują również małe i średnie firmy:
Pełnoetatowa telepraca w call center: Automobile Association w Leeds w Wielkiej Brytanii jest serwisem napraw samochodowych czynnym 24 godziny na dobę. Osoby będące członkami AA w przypadku problemów z samochodem mogą zadzwonić do firmy, a ich telefon z prośbą o pomoc jest przekazywany do patroli, które udzielają kierowcom pomocy.

Telepraca w AA została wprowadzona po raz pierwszy w 1997 roku. Dokonano tego w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz potrzeby klientów. Telepraca praktykowana w firmie, w sekcji telefonicznej obsługi klienta była pełnoetatową pracą w domu.

Pilotażowy program zakładał zatrudnienie maksymalnie 10 telepracowników, część z nich była niepełnosprawna, a pozostali byli rekrutowani z osób już pracujących w AA. Trening trwający dwa tygodnie pokazał telepracownikom nowe możliwości nieznane w firmie. Uzupełniony był przez codzienne wsparcie telepracy w domu przez mentora przez okres jednego miesiąca oraz dodatkowe spotkania treningowe.

Sukces programu pilotażowego doprowadził do rozwoju programu i obecnie w Automobile Association pracuje 25 telepracowników oraz 3 telepracujących menedżerów, którzy zarządzają relacjami pomiędzy telepracownikami a firmą na odległość. Menedżer ma za zadanie budować wieź z telepracownikami poprzez ustawianie spotkań w taki sposób, aby odbywały się one w domach telepracowników oraz przyglądać się nie tylko biznesowym, ale również socjalnym aspektom ich pracy w domu. Firma wskazuje na fakt, że oddany menedżer, który sam jest telepracownikiem, dba o wszystkie potrzeby telepracowników. Pracuje z maksimum 10 telepracownikami pełniąc jednocześnie funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Wprowadzenie telepracy pełnoetatowej w Automobile Association doprowadziło do zmniejszenia nieobecności pracowników w pracy oraz do konsekwentnego wzrostu produkcji. Telepracownicy są z pewnością bardziej zadowoleni z takiego rozwiązania, a wielu z nich zwraca uwagę na takie korzyści jak zdrowszy tryb życia i bardziej zrównoważone życie rodzinne. Inną korzyścią tej inicjatywy jest poprawa jakości i wzmocnienie relacji w firmie.48
Obecnie telepraca w dużych firmach jest często stosowana. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk menedżerskich i w działów sprzedaży. Ale, co ciekawe, rzadko nazywana jest w takich wypadkach telepracą. Zarządy dużych firm po prostu oczekują od swoich pracowników dużej mobilności, a jednocześnie umożliwiają im dostęp do nowoczesnych i efektywnych usług telekomunikacyjnych.
Te dwie cechy warto spróbować wykorzystać oferując usługi pracy dużym przedsiębiorstwom.

Telepracownicy potrzebują wsparcia wewnątrz firmy

Nie wszyscy Twoi pracownicy, nawet Ci, którzy najbardziej tego chcą, mogą skorzystać z opcji telepracy. Część Twojego personelu musi być stale w biurze i organizować (zarządzać, kontrolować, wspierać, itd.) pracę telepracowników pracujących w domu czy też poza siedzibą firmy. Potrzebne są także osoby takie, jak: administratorzy sieci, osoby dbające o bezpieczeństwo informatyczne danych przedsiębiorstwa, tworzenie kopii zapasowych i rozwiązujące bieżące problemy. Dzięki nim telepracownicy, mogą zająć się wyłącznie swoja pracą.

Sprawdzenie rodzaju dostępnych usług

Aby zdefiniować przyszłych klientów Twojej firmy, sprawdź, jakie zasoby posiadasz.


Użyj poniższej tabeli i zaznacz usługi, które mogłaby świadczyć Twoja firma (lub Ty sama/sam). Jeżeli posiadasz już firmę, ta krótka analiza powinna objąć Twoich aktualnych pracowników.


Czy mamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę niezbędną do świadczenia poniższych usług?

Tak

Nie

Zaznacz w kolumnie odpowiedni symbol:

Konsulting i doradztwoPrace badawcze i koncepcyjnePisanie raportów lub analiz finansowychDoradztwo finansowe i usługi ubezpieczenioweSzkoleniaZarządzanie (firmą, projektem, personelem)Przygotowywanie raportów, sprawozdańTworzenie baz danych i wprowadzanie danychKsięgowość i rachunkowośćProgramowanieProjektowanie stron internetowychUsługi graficzne z wykorzystaniem komputeraProjektowanie architektoniczneNadzór inżynierskiUsługi audytorskieTłumaczeniaDziennikarstwoDziałalność edytorsko – redakcyjnaPrzepisywanie redagowanie i komputerowy skład tekstówPrzeprowadzanie ankietDziałalność marketingowa i PRSprzedaż przez telefon/onlineObsługa klienta/help-line/call centre


Czy Twoi pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje niezbędne do świadczenia pracy w formie telepracy?

Tak

Nie

Zaznacz w kolumnie odpowiedni symbol:

Kompetencje

Znajomość obsługi technik teleinformatycznychObsługa specjalistycznego oprogramowania w zależności od specyfiki prowadzonej działalnościWykształcenie z zakresu informatyki, programowaniaKompetencje językoweKwalifikacje

Umiejętność zarządzania czasem pracySamodzielna organizacja własnego miejscaDoświadczenie w pracy z technikami teleinformatycznymiUmiejętność wykorzystania oferowanych systemów proefektywnościowego wynagradzania


Po analizie uzyskanych odpowiedzi zdecyduj w jakich z zaznaczonych usług, które potencjalnie mogłaby wykonywać Twoja firma, wiedza i doświadczenie Twoich pracowników są na najwyższym światowym poziomie, które mogłyby być wykorzystane na obszarze całego kraju, a które tylko na poziomie lokalnym. Pomoże Ci to w podjęciu decyzji o wyborze zasięgu Twoich usług.Dynamika rozwoju telepracyDuża dynamika zmian w telepracy

Jednym z zadań, jakie postawiono przed europejskim projektem SUSTEL było zbadanie długofalowych trendów w systemach telepracy. Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw zauważono kilka, nie do końca jeszcze potwierdzonych, tendencji, które nie są jeszcze powszechnie wymieniane i nie zostały wspomniane w pierwszego rozdziale poradnika.


Wyniki tych prac nie są jednoznaczne, ale pokazują, że w dłuższym okresie korzyści z telepracy są bardziej widoczne, ponieważ proces wdrażania telepracy często jest praco- i kapitałochłonny49. Ta tendencja może w przyszłości prowadzić do znacznego wzrostu popularności omawianego zjawiska wśród przedsiębiorców, którzy poprzez wzajemną wymianę doświadczeń przekonają się do telepracy.
Telepraca zazwyczaj była postrzegana jako narzędzie do osiągnięcia pewnych jednostkowych, prywatnych celów: pracodawcy zmniejszali rotację i zwiększali wydajność, pracownicy mogli pracować głównie w domu, przy okazji zajmując się rodziną.
Obecnie, przy udziale szybko rozwijającej się technologii teleinformatycznej (ICT), pracownicy biurowi mogą pracować praktycznie w dowolnym miejscu, a dowolność miejsca pracy bardzo często idzie w parze z elastycznością godzin pracy (nie chodzi o skrócenie czasu pracy – często jest on dłuższy – ale o fakt, że część czynności można wykonać w domu i wcześniej opuścić biuro unikając przy tym ulicznych korków.
Formy telepracy zmieniają się na tyle dynamicznie, że wielu obecnych telepracowników nie wymienia się w oficjalnych statystykach. Dotyczy to zwłaszcza telepracowników korzystających z technologii mobilnych. Ponadto grupa telepracowników staje się na tyle różnorodna, że coraz trudniej wskazać poszczególne rodzaje telepracy. Telepracownicy zmieniają swoje systemy pracy w zależności od pory roku oraz rodzaju wykonywanego zadania – czasami są więc głównie pracownikami pracującymi z domu, a czasami trudno ich odróżnić od „normalnych” pracowników biurowych.

Na pewnym poziomie, chodzi tu głównie o pracowników na stanowiskach kierowniczych, praca mobilna jest na tyle powszechna, że mówienie o specjalnej formie pracy, telepracy, jest truizmem. Telepraca staje się więc tylko częścią świata biznesu, który, by się rozwijać, musi nieustannie podtrzymywać kontakt z klientem.

Szczególnie widać to w firmach zatrudniających wysokiej klasy specjalistów (konsultanci biznesowi), operujących w dziedzinach związanych z najnowszymi technologiami (telekomunikacja, media) oraz w przedsiębiorstwach, które same pracują nad nowoczesnymi narzędziami komunikowania się, ułatwiających pracę innym.Gdzie szukać informacji?


Najbardziej aktualnym źródłem informacji, zarówno na temat dalszego rozwoju telepracy, jak również telepracowników i telepracodawców, są strony internetowe poświęcone tej tematyce.
Źródła internetowe można podzielić na dwa rodzaje:

 • portale kojarzące potencjalnych telepracowników i telepracodawców;

 • strony internetowe projektów lub przedsięwzięć mających na celu popularyzację lub badanie telepracy i jej rozwój w społeczeństwie.

Wśród pierwszej grupy, wobec niezliczonej ich ilości, trudno wskazać wszystkie. Postaramy się wymienić te, które są kompleksowymi bazami wiedzy na temat telepracy, sprawując funkcję platformy łączącej pracowników z pracodawcami oraz stanowią bazę wiedzy na tematy związane z ekonomicznymi, organizacyjnymi i prawnymi aspektami telepracy.


Pierwszym, na który proponujemy zajrzeć jest www.telepraca-efs.pl, portal projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”, w ramach którego powstał niniejszy podręcznik. Jako że projekt skierowany jest głównie do przedsiębiorców, także informacje zawarte na stronie internetowej są baza wiedzy bardziej dla telepracodawców niż telepracowników.
Wymieńmy jeszcze dwa polskie portale: www.telepraca-polska.pl – pierwsza Polska strona poświęcona telepracy oraz www.idn.org.pl, omawiająca telepracy dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma chyba sensu wymienianie większej ilości miejsc w sieci, na których „gromadzą się” telepracownicy i telepracodawcy. Warto skorzystać z popularnych przeglądarek internetowych, które po wpisaniu hasła „telepraca” lub „teleworking” zaproponują całą gamę stron www.
Do drugiej grupy zwrócą się głównie ci, których telepraca interesuje bardziej ze społecznego punktu widzenia, zainteresowani samym zjawiskiem bardziej niż jego codzienną praktyką. Gdy zdecydujesz się na długofalowy plan biznesowy w obszarze telepracy, poznaj doświadczenia państw i przedsiębiorstw, które na implementację telepracy zdecydowały się dużo wcześniej.
Wśród Europejskich projektów badawczych zajmujących się tematyką telepracy warto wskazać na SUSTEL (www.sustel.org), sfinansowany prze Komisję Europejską oraz szereg firm współpracujących w ramach programu Technologie Społeczeństwa Informacyjnego. Jest to bogate źródło wiedzy na temat tendencji rozwoju i obecnego stanu telepracy w Europie.
Innym ciekawym przedsięwzięciem jest Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (The European Foundation for The Improvement of Living and Working Conditions). Organizacja jest organem Unii Europejskiej, powołanym dyrektywą z 1975 roku, której działalność nie ogranicza się do telepracy, ale jest jednym z jej obszarów zainteresowań. Analizy i materiały, zarówno bieżące, jak i archiwalne, można znaleźć na stronie: http://www.eurofound.eu.int/.
Inne ważne adresy należące do powyższej grupy to: http://europa.eu.int/information_society- , na której znajdziesz informacje na temat telepracy w ramach projektu Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego.

Telepraca jest zjawiskiem bardzo dynamicznym. Śledząc na bieżąco jej rozwój warto przyglądać się wszelkim nowościom związanym z rozwojem technik teleinformatycznych, ponieważ ich osiągnięcia mogą mieć bezpośredni wpływ na styl i organizację pracy telepracowników.

Podsumowanie


Ważne, abyś pamiętał, że:


 • Prowadzenie biznesu związanego ze świadczeniem usług telepracy nie jest wyjątkiem – powinien być odpowiednio zaplanowany. Proces planowania składa się z kilku etapów. Jednym z nich jest opracowanie biznesplanu.
 • Biznesplan posłuży Ci jako przewodnik w działalności biznesowej oraz stanie się przepustką do otrzymania kredytu lub przyciągnięcia inwestorów. Stworzenie go jest niezmiernie ważne, dzięki niemu nie pogubisz się i sprecyzujesz cele, do których należy dążyć.
 • Nasze podpowiedzi możesz poszerzyć poprzez naukę tworzenia biznesplanu online, np. na stronie www.akademia.parp.gov.pl.
 • Do głównych części biznesplanu należą: opis firmy, zarządzanie, plan marketingowy, plan organizacyjny, analiza ryzyka oraz plan finansowy.
 • Na początek sprecyzuj swoja misję.
 • Dokonaj krótkiego streszczenia założeń biznesplanu.
 • Szczegółowy opis usługi – tu musisz pokazać unikalność Twojego pomysłu i usług. Nie zapomnij także opisać technologii, które zamierzasz wykorzystywać.
 • W kolejnej części zdefiniuj klientów, konkurencję, warunki ekonomiczne, kulturowe i geograficzne.
 • Najważniejszą decyzją jest taki wybór lokalizacji, aby uzyskać jak największą liczbę potencjalnych telepracowników mieszkających w okolicy.
 • Marketing, czyli strategia działania – w tej części przedstaw, w jaki sposób będziesz docierać do klientów.
 • Realizacja przedsięwzięcia – opisz tutaj możliwości Twojej firmy.
 • Zarządzanie przedsięwzięciem – w tym punkcie nakreśl całą strukturę osobową firmy.
 • Harmonogram jest przedstawieniem opisywanych wcześniej pomysłów w formie zadań i terminów ich realizacji. W tym przypadku określ co i kiedy zamierzasz zrealizować.
 • Finansowanie – sprecyzuj, jakiego rzędu inwestycje planujesz. Prognoza finansowa ma na celu oszacowanie rezultatów działalności firmy w najbliższej przyszłości.
 • Przy prognozie kosztów nie zapomnij o nowych wydatkach związanych z dodatkowo zatrudnianym personelem.
 • Podstawowe koszty pogrupuj w następujące kategorie: sprzęt, oprogramowanie, linie telefoniczne i łącza komputerowe, koszty lokalu, koszty ubezpieczenia oraz marketing i promocja.
 • W podsumowaniu biznesplanu określ wszystkie założenia, cele i środki do ich osiągnięcia. • Rynek telepracy szybko się rozwija, ale wciąż jest w swoim początkowym stadium. Eksponuj zalety telepracy, aby zdobyć klientów dla swoich usług.
 • Poszukujemy telepracodawcy – przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy, który z racji swojej działalności lub pomysłu na organizację pracy będzie zainteresowany pozyskaniem telepracowników lub wprowadzeniem rozwiązań telepracy do już istniejącej struktury organizacyjnej.
 • Dobrego telepracodawcę najprościej znaleźć przez Internet. Największym źródłem pracy dla pracowników oraz pracodawców są portale internetowe.
 • Baza telepracowników i telepracodawców nieustannie rośnie.
 • Przedsiębiorstwa w trakcie reorganizacji to Twoi potencjalni klienci –trzeba tylko pokazać im korzyści telepracy.
 • Telepracownikiem może być każda osoba, która posiada określony zespół cech charakteru pomocny do wykonywania obowiązków służbowych poza biurem.
 • Idealny telepracownik powinien charakteryzować się silną motywacją wewnętrzną i samodyscypliną.
 • Ludzie towarzyscy, którzy do dobrego funkcjonowania potrzebują bezpośrednich kontaktów z innymi, powinni bezwzględnie pracować w biurze.
 • Głównym problem pracodawcy, który rozpoczyna współpracę z telepracownikiem, jest brak gwarancji efektów pracy ze strony pracownika. Zacznij stopniowo budować zaufanie do pracobiorcy.
 • Zaufanie zależy od jakości komunikacji. Wysoka jakość komunikacji przyczynia się do wzbudzenia zaufania. „Jakość" oznacza, że każda ze stron w wyniku komunikowania się może trafnie ocenić oczekiwania drugiej.
 • Komunikacja bezpośrednia nie zawsze jest efektywniejsza od pośredniej.
 • Pamiętaj, że musisz zapewnić taką częstotliwość komunikowania się, by pracownicy znajdujący się w oddaleniu nadal czuli się częścią zespołu.
 • W przypadku telepracy zweryfikuj swoje umiejętności związane z delegowaniem uprawnień i zadań, koordynacją pracy i zarządzaniem poszczególnymi jej elementami.
 • Główne zagadnienia dotyczące zarządzania obejmują: kierowanie telepracownikami „zdalnymi”, ustalanie norm efektywności, komunikowanie się z pracownikami „zdalnymi”, ustalanie wytycznych do pracy zdalnej, usuwanie konfliktów i problemów oraz weryfikację własnych stylów kierowania.
 • Telespotkania traktuj głównie jako sposób udziału w konferencji osób, które inaczej nie mogłyby w niej uczestniczyć.
 • Szkolenia są szczególnie ważne w telepracy, ponieważ w krótkim czasie pomagają doprowadzić do zmian tradycyjnych postaw i wzorców zachowań.
 • Podczas szkoleń połóż nacisk przede wszystkim na wzajemną aktywność uczestników.
 • Pamiętaj, że praca świadczona zdalnie jest wyżej opłacana niż ta sama praca świadczona lokalnie.
 • Przygotowując się do świadczenia usług telepracy pamiętaj o czterech podstawowych grupach telepracowników i pod ich kątem zaplanuj swoje działania.
 • Wdrażając własne usługi telepracy przeanalizuj branże, w jakich znajduje ona największe zastosowanie. • Telepracę można wykonywać w różnych formach organizacyjnych i prawnych. Każda z tych form może być, w odpowiednio dostosowanej formie, wykorzystywana w ramach świadczenia usług telepracy.


Załącznik 1. Linki do stron www związanych z telepracą50
Strony zawierające oferty telepracy:http://www.elance.com/

Jeden z największych anglojęzycznych portali zwierających oferty telepracy dla telepracowników. Bardzo obszerny wybór ofert z wielu dziedzin. Udział w aukcjach ofert wiąże się z opłaceniem abonamentu (od 60 do ponad 1000 USD rocznie).


http://telepraca.memory.pl/

Polska strona – forum telepracy. Zawiera m.in. forum dyskusyjne, umożliwia zamieszczenie swojego CV, prezentuje też oferty telepracy.


http://www.telepraca.org.pl/

Polska strona – forum telepracy. Od początku istnienia 81 wpisów. Zawiera także oferty telepracy.


http://www.zlecenia.przez.net/

Jeden z większych polskich portali telepracy. Korzystanie jest bezpłatne (po rejestracji).


http://www.AukcjeZlecen.pl/

Zawiera wiele kategorii telepracy i oferuje bezpłatne składanie ofert. Niestety zawiera bardzo mało ofert.


http://www.getafreelancer.com/

Serwis zawiera oferty głównie dla programistów i webmasterów. Jest to serwis „bezpłatny” – nie oznacza to niestety, że jego usługi są całkowicie darmowe, ale jedynie to, że zapłata jest prowizyjna, pobierana od wysokości wynagrodzenia po zakończeniu pracy.


http://www.e-zlecenia.pl/

Polski serwis ofert dla „wolnych strzelców”. Korzystanie z usług tego serwisu jest bezpłatne (po rejestracji) zarówno dla składających zlecenie, jak i potencjalnych wykonawców.


http://www.rentacoder.com/

Serwis zawiera oferty głównie dla programistów i webmasterów. Jest to serwis „bezpłatny” – nie oznacza to niestety, że jego usługi są całkowicie darmowe, ale że opłata zależy od prowizji i jest pobierana od wysokości wynagrodzenia po zakończeniu pracy.


http://guru.com/

Jeden z największych anglojęzycznych portali z ofertami telepracy. Serwis płatny – wymaga opłacenia abonamentu.


http://www.scriptlance.com/

Serwis zawiera oferty głównie dla programistów i webmasterów. Po zakończeniu pracy należy opłacić prowizję uzależnioną od wysokości wynagrodzenia.Inne strony związane z telepracą:http://www.telepraca-efs.pl/

Strona internetowa projektu „Telepraca”. Największy i najbardziej aktualny portal o telepracy po polsku. Zawiera także oferty telepracy oraz forum telepracowników.


http://www.proinwestycje.pl/Archiwum/archiwum17-02-04.htm

Podsumowanie i materiały konferencji "Telepraca w Polsce: Import Miejsc Pracy - Export Kompetencji" z 2004roku.


http://e-gamma.pl/internet/telepraca.htm

Podstawowe informacje o telepracy po polsku, dużo odnośników do anglojęzycznych stron związanych z telepracą


http://europa.eu.int/information_society/ecowor/ework/index_en.htm

Telepraca na stronach UE – telepraca a założenia Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego


http://www.euta.hu/

Strona w języku angielskim międzynarodowego związku krajowych stowarzyszeń telecentrów z 7 krajów: Węgier, Estonii, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Słowacji oraz Serbii i Czarnogóry. Zawiera wiele linków do innych stron związanych z telepracą w tym do stron macierzystych stowarzyszeń.


http://www.adbi.org/

Strona Instytutu Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank Institute – ADBI), która zawiera wiele dokumentów i opracowań dotyczących rozwoju instytucjonalnego, poszerzania wiedzy i umiejętności oraz rozwoju i wzrostu konkurencyjności w krajach Azji i Pacyfiku, w tym także tworzenia i rozwoju telecentrów.


http://www.telework.gov/

Amerykańska strona rządowa poświęcona telepracy. Zawiera m.in. podręcznik dla menedżerów, kierowników i koordynatorów telepracy oraz linki do stron związanych z telepracą (głównie amerykańskich).


http://www.idrc.ca/en/ev-9415-201-1-DO_TOPIC.html

Elektroniczna wersja książki Anne Whyte Assessing Community Telecenters. Guidelines for Researchers (publikacja dostępna po angielsku i francusku).


http://www.col.org/

Międzynarodowa strona poświęcona nauczaniu na odległość (distance learning) jako wsparciu działań prorozwojowych. W zasobach m.in. publikacja poświęcona działalności telecentrów w różnych krajach Telecentres: Case studies and key issues (http://www.col.org/telecentres/).


http://www.content-village.org/

Strona powstała w ramach realizacji programu UE „eContent”, zawiera wiele informacji związanych z szeroko pojętą tematyką ICT, w tym poświęconych telepracy. Strona dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Informacje związane z telepracą (e-pracą) dostępne pod adresem: http://www.content-village.org/articles.asp?id=294.
http://www.jala.com/

Strona organizacji założonej przez jednego z pionierów telepracy – Jacka Nillesa.http://www.jala.com/homecba_input.php to link do narzędzia do dokonania analizy kosztów i korzyści podjęcia telepracy (dostosowany do realiów amerykańskich).
http://www.egrindstone.co.uk/

Brytyjska strona wymiany doświadczeń telepracowników; zawiera porady, artykuły, historie sukcesu oraz linki do innych stron związanych z telepracą.


http://www.emergence.nu/

Strona projektu badawczego Unii Europejskiej dotyczącego e-usług. Oprócz publikacji i rezultatów projektu strona zawiera zestaw użytecznych linków. Strona dostępna w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej.


http://www.euro-telework.org/

Strona zwierająca rezultaty projektu Unii Europejskiej poświęconemu wspieraniu i badaniu inicjatyw związanych z telepracą. Oprócz dokumentów i publikacji związanych z projektem zawiera linki do innych stron związanych z telepracą.


http://www.flexwork.eu.com/

Strona projektu FlexWork wspierającego organizacje, które są doradcami biznesowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także służącego pomocą kadrze kierowniczej firm z tego sektora oraz osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą w dziedzinie elastycznych form zatrudnienia. W prezentowanych zasobach m.in. almanach wiedzy o telepracy (Flexible Working Handbook) oraz wytyczne (Blueprints) dotyczących wdrażania systemów elastycznego zatrudniania (w języku angielskim, francuskim, portugalskim, duńskim, słoweńskim, bułgarskim, polskim i rosyjskim) oraz narzędzia do obliczania kosztów i zysków finansowych z pracy elastycznej (Cost Benefit Analysis Tool).


http://www.flexibility.co.uk/

Strona z ponad dziesięcioletnią tradycją, stawiająca sobie za cel wspieranie sieci organizacji zainteresowanych nowymi formami pracy. Oprócz dużej ilości ciekawych materiałów i linków także interaktywny słownik terminów związanych z elastycznymi formami, zatrudnienia, telepracą i ICT.


http://www.ffm.pl/

Strona Fundacji „Funga Mundi”, zajmującej się wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych. Popularyzuje telepracę i realizuje programy z tego zakresu.http://www.ibb.ffm.pl/

Projekt „Infostrada bez Barier” realizowany przez tę fundację


http://gci.info.pl/

Strona Krajowej Sieci Gminnych Centrów Informacji. Na razie nie zawiera wiele zasobów, prezentuje jednak linki do stron GCI należących do sieci.


http://www.promocjakobiet.pl/telepraca/

Polska strona o telepracy. Zawiera informacje o dwóch projektach zrealizowanych przez Fundację Centrum Promocji Kobiet: „Telepraca szansą dla kobiet 1999-2001” oraz „Eastern Europe E-work 2001-2003”.


http://www.workingfromanywhere.org/

Strona organizacji International Telework Association&Council (ITAC), zawierająca materiały związane z telepracą i linki do podobnych stron.


http://telepraca.idn.org.pl/

Strona po polsku dotycząca telepracy (w ramach projektu „Internet dla Niepełnosprawnych”).


http://www.sgci.pl/

Strona domowa Karkonoskiej Sieci Gminnych Centrów Informacji.


http://www.e3work.com/

Strona projektu „Eastern Europe eWork” – duże zasoby informacyjne plus linki do innych stron. Oprócz wersji angielskiej strona także dostępna po polsku, łotewsku, litewsku, węgiersku i rumuńsku.


http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/

Strona prezentuje polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Zawiera materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej na ten temat, która odbyła się w Krakowie 28 września 2001 roku.


http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/

„Społeczeństwo informacyjne – wizja, czy rzeczywistość?” – materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej na ten temat, która odbyła się w Krakowie 30 maja 2003 roku (tom 1 i 2).


http://www.sustel.org/

Strona zawierająca dorobek badawczego projektu Unii Europejskiej dotyczącego telepracy.


http://www.telecottage.mimoza.hu/mss/alpha

Strona zawierająca rezultaty projektu realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, zawierająca materiały szkoleniowe dotyczące telecentrów do pobrania (e-learning).


http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=3870&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201.html

Strona UNESCO poświęcona telecentrom.


http://www.tavmunkainfo.hu/jobs.htm

Największy węgierski portal poświęcony telepracy, zawierający linki do stron związanych z telepracą.


http://www.gilgordon.com/

Strona domowa jednego z pionierów telepracy – Gila Gordona.Bibliografia:
Publikacje:


 1. Almanach pracy elastycznej, Projekt FlexWork wer.1.0PL, grudzień 2002 r.

 2. Badania GARTNER GROUP POLAND, styczeń 2002. 3. Najmiec A., Ocena programów komputerowych. Poradnik, CIOP, Warszawa, 2001 r.

 4. Nilles J.M., Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.


 1. Stawicka B., Każdy może telepracować, maj 2002.

 2. Strategie informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, maj 2003. 3. Raport z badania przedsiębiorstw na poziomie A, Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, PBS, 2006

Strony internetowe:
 1. Akselsen S., Telework and quality of life, 2001r.; http://www.eurescom.de.

 2. Depta R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, http://telepraca.idn.og.pl/Flexible working- business benefis or personal perk?, Citigate Technology, www.nextra.co.uk, kwiecień 2002. 3. Forum internetowe dotyczące telepracy, http://telepraca.memory.pl/ftopic9.html

 4. Grabowska A., Telepraca jako nowa metoda pracy, http://www.ajgrabow.webpark.pl/ 1.htm

 5. http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_30298591&_dad=portal&_schema=PORTAL 6. http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/faq02.htm#televillage

 7. http://www.frovin.com; http://www.wsfiz.edu.pl/Wsfiz/TabElk/Telepraca/Telepraca.aspx

 8. http://www.gurusonline.tv/uk/conteudos/nilles_3.asp

 9. http://www.idn.org.pl/fpmiinr/projekty/fwpn2/teleprc.htm, [w Telepraca - plusy i minusy]

 10. http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=4743

 11. http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/praca_060125/praca_a_19.html

 12. http://www.sustel.org

 13. Is teleworking sustainable?, An Analysis of its Economic, Environmental and Social Impacts, www.sustel.org

 14. Kalczyńska A., Mentalność jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego www.gazeta-it.pl/etyka/mentalnosc_jako_bariera.htm

 15. Social partners sign teleworking accord. European Industrial Relations Observatory on line http://www.eiro.eurofound.ie/2002/07/Feature/EU0207204F.html

 16. Telepraca - plusy i minusy, opracowane na podst. badań GARTNER GROUP POLAND, styczeń 2002, http://www.idn.org.pl/fpmiinr/projekty/fwpn2/teleprc.htm,

 17. www.eto.org.uk

 18. www.mtanet.co.uk

 19. www.telecommute.org 20. www.theaa.com

 21. Wykorzystanie technologii informacyjno – telekomunikacyjnych w 2005 r., GUS, www.stat.gov.pl (13.03.2006)

Artykuły prasowe:
 1. Kniaź A., Warsztat w sypialni, „PC Kurier” 8/2001.

 2. Koptas-Górzańska G., Europa nam ucieka, „Rzeczpospolita”, 2000.05.31

 3. Stopa M., Boni M., Przedsiębiorczość z długim rozbiegiem; Brak zapotrzebowania, Rzeczpospolita, 9.04.2003


1 J. Nilles, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003r., s. 21

2 Ibidem s. 21

3 J. Nilles jest także twórcą terminu „kompleks biurowca” na określenie nieświadomej potrzeby przebywania w eleganckim gmachu firmy dla zademonstrowania własnej wartości i prestiżu. Gdyby nie kompleks biurowca, znacznie więcej ludzi byłoby zainteresowanych pracą w domu.

4 A. Grabowska, Telepraca jako nowa metoda pracy, http://www.ajgrabow.webpark.pl/1.htm (07.03.2006)

5 www.eto.org.uk

6J. Nilles, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003r., s. 7.7 R. Depta, Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, http://telepraca.idn.org.pl/ (07.03.2006)

8 www.telecommute.org

9 A. Kniaź, Warsztat w sypialni, „PC Kurier” 8/2001.

10 www.telecommute.org

11 www.telepraca.idn.org.pl [w Metropol, 12.02.2004 r.].

12 Powyższe liczby wydają się być wysokie w porównaniu do udziału telepracowników w innych krajach, ale należy tu założyć, że przedsiębiorcy w badaniu chcieli polepszyć swój obraz i w związku z tym informowali o chęci wykorzystania telepracy.


13 G. Koptas-Górzańska, Europa nam ucieka, Rzeczpospolita, 2000.05.31

14 www.eto.org.uk, ETO - European Telework Online, Polska.

15 http://www.gurusonline.tv/uk/conteudos/nilles_3.asp (07.03.2006)

16 http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/faq02.htm#televillage (07.03.2006)

17 http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/faq02.htm#televillage (07.03.2006)

18 www.mtanet.co.uk

19 Enterprises – availability of Internet, Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid= 1090,30070682,1090_30298591&_dad=portal&_schema=PORTAL (13.03.2006)

20 Wykorzystanie technologii informacyjno – telekomunikacyjnych w 2005 r., GUS, www.stat.gov.pl (13.03.2006)

21 Enterprises - Type of connection to the Internet, Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ page?_pageid=1090,30070682,1090_30298591&_dad=portal&_schema=PORTAL (13.03.2006)

22 Ministerstwo Nauki I Informatyzacji, Strategie informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska, maj 2003r.

23 S. Akselsen, Telework and quality of life, 2001r.; http://www.eurescom.de (07.03.2006)

24 A. Najmiec, Ocena programów komputerowych.Poradnik, CIOP, Warszawa, 2001r., s. 42.

25 Szerzej na ten temat „Mentalność jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego” art. publikowany na stronie: http://www.gazeta-it.pl/etyka/git23/mentalnosc_jako_bariera.htm (07.03.2006)

26 European Trade Union Cinfederation (ETUC); Council of European Professional and Managerial Staff (EUROCADRES); European Confederation of Executives and Managerial Staff (CEC); Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe (UNICE); European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME); European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest (CEEP)

27 Social partners sign teleworking accord. European Industrial Relations Observatory on line http://www.eiro.eurofound.ie/2002/07/Feature/EU0207204F.html

28 J. Nilles, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003r., s. 22.

29 http://telepraca.idn.org.pl/, [w R. Depta, Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, odczytane w styczniu 2002 r.].

30 B. Stawicka (red.), Każdy może telepracować, maj 2002r., s. 67.

31 A. Kniaź, Warsztat w sypialni, http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=4743 (07.03.2006)

32 http://www.sustel.org

33 Telepraca - plusy i minusy, http://www.idn.org.pl/fpmiinr/projekty/fwpn2/teleprc.htm, opracowane na podst. Badań GARTNER GROUP POLAND, styczeń 2002 r.

34 Opracowane na podst. Badań GARTNER GROUP POLAND, styczeń 2002 r.

35 Citigate Technology, Flexible working- business benefits or personal perk?, www.nextra.co.uk, kwiecień 2002.

36 http://www.idn.org.pl/fpmiinr/projekty/fwpn2/teleprc.htm, [w Telepraca - plusy i minusy], opracowane na podst. Badań GARTNER GROUP POLAND, styczeń 2002 r.

37 Raport z badania przedsiębiorstw na poziomie A, Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, PBS, 2006

38 Raport z badania przedsiębiorstw na poziomie A, Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, PBS, 2006

39 Raport z badania przedsiębiorstw na poziomie A, Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, PBS, 2006

40 Raport z badania przedsiębiorstw na poziomie A, Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, PBS, 2006

41 J.M. Nilles, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003r., s.63.

42 Projekt FlexWork , Almanach pracy elastycznej, wer.1.0PL

43 http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/praca_060125/praca_a_19.html (07.03.2006)

44 Forum internetowe dotyczące telepracy http://telepraca.memory.pl/ftopic9.html (07.03.2006)

45 B.Stawicka (red.), Każdy może telepracować, maj 2002 r.

46 http://www.frovin.com; http://www.wsfiz.edu.pl/Wsfiz/TabElk/Telepraca/Telepraca.aspx

47 M. Stopa, M. Boni, Przedsiębiorczość z długim rozbiegiem; Brak zapotrzebowania, Rzeczpospolita, 9.04.2003

48 www.theaa.com

49 Is teleworking sustainable?, An Analysis of its Economic, Environmental and Social Impacts, www.sustel.org

50 Autorzy poradnika ani realizatorzy programu Telepraca nie biorą odpowiedzialności za skorzystanie z ofert zawartych na przedstawionych w książce stronach internetowych.Directory: zalaczniki -> ogolne
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
ogolne -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
ogolne -> Tworzenie I prowadzenie firm z zastosowaniem telepracy poradnik
ogolne -> Opis dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem

Pobieranie 5.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna