Projekt logiki biznesowejPobieranie 20.47 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar20.47 Kb.

Symbol projektu:


Opiekun projektu:


Nazwa projektu:

Nazwa dokumentu:

Projekt logiki biznesowej

Nr wersji:


Odpowiedzialny za dokument:


Data pierwszego sporządzenia:


Przeznaczenie:


Data ostatniej aktualizacji:


Historia dokumentu

Wersja

Opis modyfikacji

Rozdział / strona

Autor modyfikacji

Data
Projekt logiki biznesowej zawiera specyfikacje klas biznesowych (uzupełniony i uszczegółowiony model klas wynikających z analizy) oraz specyfikacje komponentów usługowych (realizujących logikę dziedziny projektu).

Spis treści

1. Klasy biznesowe 2

1.1. Diagram klas 2

1.2. Specyfikacje klas biznesowych 2

1.3. Modele stanów 2

2. Komponenty usługowe 3

2.1. Warstwa usług 3

2.2. Diagramy 3

2.3. Specyfikacje komponentów usługowych 32.4. Modele interakcji 3 1. Klasy biznesowe


W tym miejscu wstawia się model klas z analizy i uzupełnia się go o klasy właściwe dla fazy projektowania. Również wcześniej zdefiniowane klasy analityczne uzupełnia się o właściwości i operacje charakterystyczne dla fazy projektowania.
  1. Diagram klas  1. Specyfikacje klas biznesowych  1. Modele stanów


Opcjonalnie podaje się modele stanów dla pewnych klas.
 1. Komponenty usługowe

  1. Warstwa usług


Przedstawia się koncepcyjnie sposób realizacji logiki biznesowej
  1. Diagramy


Diagram komponentów i/lub diagram klas dla warstwy biznesowej.
  1. Specyfikacje komponentów usługowych


Komponenty usługowe reprezentują logikę wynikającą z dziedziny problemu. Pośredniczą między warstwą prezentacji (interfejsem użytkownika) a warstwą danych. Usługi są realizowane za pomocą operacji. Komponenty mogą być powiązane ze sobą, co oznacza korzystanie z operacji jednego komponentu przez drugi.

SERV_001

Obsługa zamówień

Opis:

Komponent realizujący operacje związane z zamówieniami

Operacje:

Złożenie zamówienia (ID_klienta: Integer)

Sprawdzenie zamówień (ID_klienta: Integer)

Zmiana zamówienia (ID_klienta: Integer)

Anulowanie zamówienia (ID_klienta: Integer)

Powiązania:

SERV_001 Obsługa klientów
SERV_002

Obsługa klientów

Opis:

Komponent realizujący operacje związane z danymi klientów

Operacje:

Rejestracja klienta

Zmiana danych klienta (ID_klienta: Integer)
  1. Modele interakcji


Opcjonalnie zamieszcza się modele interakcji dla złożonych operacji.

/ 2017-11-20 / 15:28:17


Pobieranie 20.47 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu