Program nauczania przedmiotu obowiązkowegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona1/6
Data05.02.2018
Rozmiar0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO

NA WYDZIALE LEKARSKIM I

ROK AKADEMICKI 2017/2018

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW

1. NAZWA PRZEDMIOTU: Chirurgia Ogólna

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

2. Klinika Torakochirurgii Chirurgii UM w Poznaniu

3. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu

4. Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM w Poznaniu

5. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej UM w Poznaniu


3. Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę:

 • Adres: ul. Długa 1/2

 • Tel. : 618549141

 • FAX: 618549082

 • Strona www: www.stopamputacjom.pl/dla-studentow

 • E-mail: chirurgianaczyniowa@skpp.edu.pl

4. Kierownik jednostki:

 • Prof. dr. hab. med. Grzegorz Oszkinis

5. Osoba zaliczająca przedmiot w E-indeksie z dostępem do platformy WISUS

 • Prof. dr. hab. med. Grzegorz Oszkinis

6. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I z dostępem do

platformy WISUS ( listy studentów) ( koordynator przedmiotu) :

  1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

 • Nazwisko: prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis

 • Tel. kontaktowy: 618549141

 • Możliwość kontaktu: poniedziałek-piątek w godz. 08.00-12.00, sekretariat Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ul. Długa 1/2

 • E-mail: chirurgianaczyniowa@skpp.edu.pl

 • Osoba zastępująca: dr med. Andrzej Jawień

 • Kontakt: chirurgianaczyniowa@skpp.edu.pl

2. Klinika Torakochirurgii Chirurgii UM w Poznaniu

 • Nazwisko Prof. dr hab.med. Wojciech Dyszkiewicz

 • Tel. kontaktowy: 61 6654349

 • Możliwość kontaktu

Sekretariat Kliniki Torakochirurgii Dorota Rejewska

pon. – pt. godz. 8:00 – 13:00

 • E-mail: thorax@ump.edu.pl

 • Osoba zastępująca

dr hab.n.med. Mariusz Kasprzyk, dr hab.n.med. Cezary Piwkowski

Kontakt 61 66-54-349 (sekretariat)
3. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu

 • Nazwisko: dr n. med. Anna-Maria Barciszewska

 • Tel. kontaktowy: 0048 6 9691422

 • Możliwość kontaktu: poniedziałek - piątek, godz. 07:30 – 10:00, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UMP (sekretariat)

 • e-mail: abarcisz@man.poznan.pl

 • Osoba zastępująca: dr n. med. Bartosz Sokół

Kontakt: bartosz.sokol@ump.edu.pl

 • Strona internetowa: http://www.neurochirurgia.amp.edu.pl/


4. Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM w Poznaniu

 • Nazwisko: lek. Jakub Noskiewicz

 • Tel. kontaktowy: 61 849 14 75

 • Możliwość kontaktu:

- poniedziałek-piątek w godz. 07.30 - 15.00,

- Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, ul. Szpitalna 27/33

 • e-mail: jnoskiewicz@op.pl

 • Osoba zastępująca: lek. Patrycja Sosnowska

 • Kontakt: kchtiud@skp.ump.edu.pl

 • Strona www: http://chirurgia.opx.pl

 • Koordynator zajęć z kardiochirurgii dziecięcej: dr med. Rafał Bartkowski


7. Osoba odpowiedzialna za rezerwację sal:

 • Nazwisko imię: osoby odpowiedzialne za dydaktykę z poszczególnych klinik

 • Tel. kontaktowy: jak podano powyżej

 • E-mail: jak podano powyżej


8. Miejsce przedmiotu w programie studiów:

Rok: V

Semestr: zimowy i letni

9. Liczba godzin ogółem : 100 liczba pkt. ECTS: 4


Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu

Semestr zimowy/letni

liczba godzin

W

Ć

Ćwiczenia kategoria

Sem.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń

9

10

C

9

Klinika Torakochirurgii


6

9

C

7

Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii7

9

C

6

Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

6

9

C

7

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

2

3

C

1

Razem:

30

40
3010.Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów


Wykłady - Semestr zimowy i letni

Tematyka wykładów – Chirurgia Naczyniowa

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęciaDiagnostyka i rozpoznawanie chorób naczyń tętniczych na poziomie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

prof. dr hab. med. Grzegorz OszkinisDiagnostyka i rozpoznawanie chorób naczyń żylnych na poziomie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

prof. dr hab. med. Grzegorz OszkinisLeczenie i profilaktyka chorób naczyń tętniczych na poziomie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

prof. dr hab. med. Grzegorz OszkinisLeczenie i profilaktyka chorób naczyń żylnych na poziomie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

prof. dr hab. med. Grzegorz OszkinisNowoczesne metody endowaskularne w terapii chorób naczyń obwodowych

prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis

Tematyka wykładów – Torakochirurgia

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęciaChirurgiczne leczenie raka płuca –

przegląd współczesnych metod

diagnostycznych, leczniczych i ocena wyników leczenia.


Prof.dr hab.med. Wojciech DyszkiewiczChirurgia małoinwazyjna w chorobach narządów klatki piersiowej.

Dr hab.med. Cezary PiwkowskiMetody diagnostyki inwazyjnej w chorobach płuc.

Dr hab.med. Mariusz KasprzykChirurgiczne leczenie chorób przełyku, opłucnej i przepony.

Dr hab.med. Cezary PiwkowskiWskazania , wyniki wczesne i odległe transplantacji płuc.

Prof. dr hab.med. Wojciech DyszkiewiczUrazy klatki piersiowej.

Dr hab.med. Mariusz Kasprzyk

Tematyka wykładów – Neurochirurgia

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęciaChoroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego. (1.5 h)

prof. dr hab. med. Włodzimierz LiebertGuzy mózgu. (1.5 h)

dr n. med. Anna-Maria BarciszewskaUrazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego. (1.5 h)

prof. dr hab. med. Roman JankowskiNeurochirurgia czynnościowa. (0.75 h)

dr n. med. Bartosz Sokół

Tematyka wykładów – Chirurgia Dziecięca

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęciaNowe techniki i możliwości w chirurgii dziecięcej.

dr hab. n. med.

Przemysław Mańkowski

Wprowadzenie do chirurgii noworodka.

dr hab. n. med.

Michał Błaszczyński

Nowości w dziecięcej chirurgii endokrynologicznej.

dr hab. n. med.

Jerzy Harasymczuk

Wprowadzenie do kardiochirurgii dziecięcej.

dr hab. n. med.

Wojciech Mrówczyński


Ćwiczenia - Semestr zimowy / letni – Chirurgia Naczyniowa

Tematyka ćwiczeń

Osoba odpowiedzialna

SALA

 1. dzień I

przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych;

leczenie zachowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem treningu marszowego i eliminacji czynników ryzyka rozwoju miażdżycy;

klasyczne i endowaskularne zabiegi naczyniowe, z uwzględnieniem farmakoterapii i rehabilitacji stosowanej w okresie około- i pooperacyjnym;

wczesne i późne powikłania po zabiegach klasycznych i wewnątrz-naczyniowych

ostre niedokrwienie kończyn;

urazy tętnic i żył;

zespół porewaskularyzacyjny – reperfuzja i zespół ciasnoty wewnątrzpowięziowej;

naczyniowe dostępy dializacyjneMarcin Gabriel

Maciej Zieliński

Ryszard Staniszewski

Michał Stanisic
Salka dydaktyczna nr 144


 1. dzień II

przewlekłe zaburzenia żylne;

choroba zakrzepowo-zatorowa;

profilaktyka przeciwzakrzepowa; nadciśnienie naczyniowo-nerkowe;

zaburzenia naczynioruchowe tętnic;

pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny;


Krzysztof Waliszewski

Zbigniew Krasiński

Łukasz Dzieciuchowicz


Salka dydaktyczna nr 144


 1. dzień III

tętniaki aorty i tętnic obwodowych (tętniaki prawdziwe, rozwarstwiające, rzekome)

zwężenie lub niedrożność gałęzi łuku aorty i tętnic szyjnych;

zespoły uciskowe, w tym zespół górnego otworu klatki piersiowej;

zespół uwięźnięcia tętnicy podkolanowej;
Grzegorz Oszknis

Łukasz Kruszyna

Fryderyk Pukacki,

Andrzej JawieńSalka dydaktyczna nr 144


Ćwiczenia - Semestr zimowy / letni – Torakochirurgia

Tematyka ćwiczeń

Osoba odpowiedzialna

SALAChoroby przepony – wady rozwojowe, przepukliny, urazy

Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyGuzy śródpiersia – podział, diagnostyka, wskazania do leczenia chirurgicznego

Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyChoroby ściany klatki piersiowej (wady wrodzone, guzy łagodne i złośliwe).


Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyWskazania do chirurgicznego leczenia gruźlicy.


Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyObrażenia klatki piersiowej.

Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyOdma opłucnowa – przyczyny, pierwsza pomoc, drenaż jamy opłucnej, leczenie chirurgiczne

Diagnostyka inwazyjna chorób płuc i opłucnej.
Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyRopniak opłucnej – przyczyny, objawy kliniczne, leczenie zachowawcze i chirurgiczne.


Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyRak płuca – podział histologiczny, objawy kliniczne, diagnostyka, wskazania do leczenia chirurgicznego, sposoby operacji, leczenie skojarzone.


Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyPrzerzuty nowotworowe do płuc – najczęstsze nowotwory przerzutowe, rola chirurga w leczeniu przerzutów.

Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Doc. Mariusz Kasprzyk

Doc. Cezary Piwkowski

Dr Piotr GabryelOddział Torakochirurgii, Onkologii, Blok operacyjnyĆwiczenia - Semestr zimowy / letni – Neurochirurgia

Tematyka ćwiczeń

Osoba odpowiedzialna

SALAChoroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stymulacja rdzenia kręgowego, leczenie spastyczności urazy i nowotwory nerwów obwodowych.

Lek. Jeremi Kościński

Oddziały KI, KII, KIII Kliniki NeurochirurgiiGuzy przysadki. Przerzuty nowotworowe do mózgu. Chłoniaki OUN.

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Liebert

Oddziały KI, KII, KIII Kliniki NeurochirurgiiStany zagrożenia życia w neurochirurgii.

Dr n. med. Bartosz Sokół

Oddziały KI, KII, KIII Kliniki NeurochirurgiiNowoczesna neurochirurgia.

Dr n. med. Anna-Maria Barciszewska

Oddziały KI, KII, KIII Kliniki Neurochirurgii

Ćwiczenia - Semestr zimowy / letni – Chirurgia i Kardiochirurgia Dziecięca

Tematyka ćwiczeń

Osoba odpowiedzialna

SALADzień I

Chirurgia dziecięca

– ćwiczenie IPrzemysław Mańkowski

Michał Błaszczyński

Jerzy Harasymczuk

Patrycja Sosnowska

Jakub Noskiewicz

M. Rzanny-Owczarzak1ADzień II

Kardiochirurgia dziecięca

Wojciech Mrówczyński

Rafał Bartkowski1ADzień III

Chirurgia dziecięca

– ćwiczenie IIPrzemysław Mańkowski

Michał Błaszczyński

Jerzy Harasymczuk

Patrycja Sosnowska

Jakub Noskiewicz

M. Rzanny-Owczarzak1A


Seminaria - Semestr zimowy/letni – Chirurgia Naczyniowa

Tematyka seminariów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

SALAWprowadzenie do zajęć z Chirurgii Naczyniowej. Zasady funkcjonowania oddziału, charakterystyka pracy chirurga naczyniowego.

Marcin Gabriel

Maciej Zieliński

Ryszard Staniszewski

Michał Stanisic
Salka dydaktyczna nr 144
przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych;

ostre niedokrwienie kończyn;

urazy tętnic i żył;

zespół porewaskularyzacyjny, przewlekłe zaburzenia żylne;

choroba zakrzepowo-zatorowa

na podstawie przypadków klinicznychKrzysztof Waliszewski

Zbigniew Krasiński

Łukasz Dzieciuchowicz


Salka dydaktyczna nr 144
tętniaki aorty i tętnic obwodowych (tętniaki prawdziwe, rozwarstwiające, rzekome)

zwężenie lub niedrożność gałęzi łuku aorty i tętnic szyjnych;

zespoły uciskowe, w tym zespół górnego otworu klatki piersiowej;

zespół uwięźnięcia tętnicy podkolanowej;

na podstawie przypadków klinicznych


Grzegorz Oszknis

Łukasz Kruszyna

Fryderyk Pukacki,

Andrzej JawieńSalka dydaktyczna nr 144

Seminaria - Semestr zimowy/letni – Torakochirurgia

Tematyka seminariów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

SALAObrażenia klatki piersiowej

Dr Piotr Gabryel

Sala konferencyjna WCPiTOdma opłucnowa: podział, przyczyny, pierwsza pomoc, drenaż jamy opłucnej, leczenie chirurgiczne


Dr hab.med. Cezary Piwkowski

Sala konferencyjna WCPiTRopniak opłucnej: przyczyny, objawy kliniczne, leczenie zachowawcze i chirurgiczne


Prof.dr hab.med. Wojciech Dyszkiewicz

Sala konferencyjna WCPiTRak płuca: podział histologiczny, ocena stopnia zaawansowania raka, wskazania do leczenia operacyjnego, rodzaje operacji, leczenie skojarzone


Prof.dr hab.med. Wojciech Dyszkiewicz

Sala konferencyjna WCPiTWady wrodzone ściany klatki piersiowej

Prof.dr hab.med. Wojciech Dyszkiewicz

Sala konferencyjna WCPiTChirurgiczne leczenie powikłań gruźlicy płuc

Dr hab.med. Mariusz Kasprzyk

Sala konferencyjna WCPiTChoroby przełyku i przepony

Prof.dr hab.med. Wojciech Dyszkiewicz

Sala konferencyjna WCPiT
Seminaria - Semestr zimowy/letni – Neurochirurgia

Tematyka seminariów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

SALAWzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Obrzęk mózgu. Wodogłowie. Wady ośrodkowego układu nerwowego.

Dr n. med. Anna-Maria Barciszewska

im. H. PowiertowskiegoUrazy czaszkowo-mózgowe.

Dr n. med. Bartosz Sokół

im. H. PowiertowskiegoGuzy kręgosłupa.

Prof. dr hab. med. Roman Jankowski

im. H. Powiertowskiego
Seminaria - Semestr zimowy/letni – Chirurgia Dziecięca

Tematyka seminariów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

SALAWprowadzenie do chirurgii dziecięcej.

Chirurgia onkologiczna.Przemysław Mańkowski

Jakub Noskiewicz1AWprowadzenie do chirurgii noworodka i urologii dziecięcej.

Michał Błaszczyński

Patrycja Sosnowska1AWprowadzenie do

traumatologii i neurochirurgii dziecięcej.Jerzy Harasymczuk

M. Rzanny-Owczarzak1A

Kardiochirurgia DziecięcaElementy kardiochirurgii dziecięcej

Wojciech Mrówczyński

Rafał Bartkowski1A


REGULAMIN ZAJĘĆ:

1. Zajęcia odbywają się w grupach i terminach ustalonych przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego I. Studenci, których nazwiska nie znajdują się na listach dziekanatu (spoza podstawowej listy) muszą wyjaśnić sprawy związane z przynależnością do danej grupy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane i osoby takie nie będą przyjęte na zajęcia.

2. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach oraz spełnienie wszystkich warunków zaliczenia poszczególnych Klinik.

3. Konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach. Jeden dzień usprawiedliwionej nieobecności można zaliczyć poprzez odrobienie tego dnia ćwiczeń z inną grupą studencką lub poprzez kolokwium obejmujące tematykę omawianą w dniu nieobecności u asystenta prowadzącego zajęcia w danym dniu. W razie dwóch lub więcej nieobecności, jak również w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych konieczne jest powtórzenie cyklu ćwiczeń. Sytuacje szczególne rozpatrywane są indywidualnie.Szczegółowe Regulaminy Zajęć:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

1. Zajęcia odbywają się przez 3 dni (zgodnie z planem indywidualnych podgrup), w godzinach 08.15. – 12.45 (I i II dzień zajęć) oraz od 8:15 – 13:30 (III dzień zajęć), na terenie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Pierwszego dnia ćwiczeń studenci zbierają się o godz. 08.15 w sali seminaryjnej nr 144 - znajdującej się na terenie Kliniki - oddział „D”. Po krótkim seminarium wprowadzającym oraz przydzieleniu przypadków klinicznych wszystkim studentom, zajęcia (ćwiczenia) odbywają się w podgrupach wg podziału dokonanego w pierwszym dniu ćwiczeń, pod kierunkiem wyznaczonych asystentów.

2. Seminaria (II i III dzień zajęć) odbywają się w Sali seminaryjnej nr 144 - znajdującej się na terenie Kliniki - oddział „D”. Podczas seminariów studenci zobowiązani są przedstawić i omówić zadany pierwszego dnia przypadek kliniczny (zalecana forma – prezentacja multimedialna). Każdy student zobowiązany jest przygotować i przedstawić jeden przypadek oraz krótko omówić jednostkę chorobową, której wspomniany przypadek dotyczy. Poprzez dyskusję oraz problemowe pytania grupa studencka będzie próbowała wspólnie znaleźć najwłaściwsze postępowanie.

3. Ćwiczenia odbywają się na oddziałach, przy łóżku chorego, w poradni przyklinicznej, w pracowni diagnostyki nieinwazyjnej oraz na salach operacyjnych. Podczas ćwiczeń studenci biorą udział w wizytach lekarskich, odprawach, zabiegach, badają chorych, wypełniają historie chorych, uczestniczą w zmianach opatrunków, zapoznają się z nieinwazyjnymi metodami badań naczyń oraz planują proces terapeutyczny.

4. Warunkiem uczestnictwa w seminariach oraz w ćwiczeniach jest zapoznanie się przez studentów z wiadomościami teoretycznymi z zakresu tematyki omawianej w poszczególnych dniach. Materiały potrzebne do zaliczenia dostępne są głównie w podanych poniżej podręcznikach oraz, częściowo, na stronie internetowej www.stopamputacjom.pl . W przypadku stwierdzenia rażącej nieznajomości omawianej tematyki prowadzący ćwiczenia może przeprowadzić test sprawdzający zakres wiedzy posiadanej przez wybranych studentów, składający się z 7-12 pytań. W przypadku uzyskania wyniku gorszego niż 50%+1 pozytywnych odpowiedzi uznana zostanie nieobecność studenta w danym dniu ćwiczeniowym – wymagająca odrobienia zajęć w innym terminie.

5. Studenci muszą być świadomi, iż oczekuje się od nich reprezentowania odpowiedniego poziomu dotyczącego kwestii zachowania, higieny osobistej, wyglądu i ubioru. W czasie ćwiczeń obowiązują białe fartuchy (krótki rękaw) bądź odzież medyczna typu „scrubs”, zmienne obuwie oraz identyfikatory. Każdy student powinien posiadać słuchawki lekarskie. Ubrania wierzchnie oraz torby należy pozostawić w szatni mieszczącej się na parterze, przy wejściu D, lub przy sali wykładowej na 3. piętrze.

6. Wymagana jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach. Jeden dzień usprawiedliwionej nieobecności można zaliczyć poprzez odrobienie tego dnia ćwiczeń z inną grupą studencką, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za organizację zajęć (dr med. Krzysztof Waliszewski), przy uwzględnieniu liczby studentów odbywających ćwiczenia oraz chętnych do odrobienia ćwiczeń w danym terminie. Opuszczenie ≥ 2 dni ćwiczeń jest równoznaczne z koniecznością odrobienia całego cyklu ćwiczeń z inną grupą studencką, po uzgodnieniu terminu. Sytuacje szczególne rozpatrywane są indywidualnie. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w godzinach dyżurowych.

7. Zaliczenie z chirurgii naczyniowej odbywa się na podstawie przedstawienia przypadku klinicznego podczas seminarium, obecności na ćwiczeniach, potwierdzenia opanowania umiejętności praktycznych prezentowanych podczas ćwiczeń oraz uzyskania pozytywnego wyniku kolokwium ustnego u asystenta prowadzącego zajęcia w ostatnim dniu ćwiczeń (terminy poprawek ustalane indywidualnie z asystentem).

8. Za bieżące sprawy organizacyjne odpowiedzialny jest dr med. Krzysztof Waliszewski

2. Klinika Torakochirurgii Chirurgii UM w Poznaniu

REGULAMIN ZAJĘĆ:

Zajęcia z torakochirurgii odbywają się w Klinice Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62 Poznań

Rozpoczynają się wg ustalonego harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego (6 wykłady, 7 seminaria, 9 ćwiczeń) w sali konferencyjnej (parter budynek główny szpitala) Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii o godz. 8:30. Terminy wykładów dostępne będą na stronie internetowej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń (www.chirurgianaczyniowa@skpp.edu.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Kliniki w której odbywać się będą zajęcia.

Dokładny rozkład zajęć wg planu przedstawionego poniżej.

Uczestnictwo na zajęciach jest obowiązkowe. Obecność jest sprawdzana codziennie przed rozpoczęciem zajęć i potwierdzana przez prowadzącego asystenta.

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej studenta, asystent wyznacza termin zaliczenia danego materiału, natomiast w przypadku nieobecności usprawiedliwionej dopuszcza się do 10% obowiązujących zajęć (wg Regulaminu Studiów UM w Poznaniu – Uchwała Senatu nr 75/2012).

Przed rozpoczęciem zajęć torby, rzeczy osobiste należy pozostawić sali konferencyjnej bądź w szatni udostępnionej przez Szpital. W trakcie zajęć należy korzystać z obuwia noszonego wyłącznie na terenie Szpitala.

Dokładną organizację roku akademickiego 2017/2018 ustala Zarządzenie JM Rektora UM w Poznaniu nr 37/17 z dnia 28.03.2017, które określa terminy zajęć dydaktycznych z podziałem na semestr letni i zimowy, przerw w zajęciach (wakacje letnie i zimowe, przerwę międzysemestralną) oraz dni rektorskie.


V rok studiów

Liczba godzin – 22

w tym wykłady – 6, seminaria – 7, ćwiczenia – 9
Czas trwania zajęć – blok 1 tygodniowy
3. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu

1. Jednorazowo zajęcia prowadzone są z jedną podgrupą studencką, w terminie wyznaczonym przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego I. Studenci są przyjmowani na zajęcia zgodnie z listą ustaloną przez Dziekanat WLI. Studenci, których nazwiska nie znajdują się na listach dziekanatu muszą wyjaśnić sprawy związane z przynależnością do danej grupy w Dziekanacie WLI do początku zajęć.

2. Zajęcia odbywają się przez 3 dni (wyznaczone przez Dziekanat WLI), w godzinach 08.30 – 12.45, na terenie Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UMP. Rozpoczęcie każdego dnia zajęć odbywa się w Sali Seminaryjnej im. H. Powiertowskiego.

3. Zajęcia odbywają się na oddziałach, przy łóżku chorego, w poradni przyklinicznej, w pracowni hemodynamiki oraz na salach operacyjnych. Podczas ćwiczeń studenci biorą udział w wizytach lekarskich, odprawach, zabiegach, badają chorych, uczestniczą w zmianach opatrunków, zapoznają się z metodami badań diagnostycznych oraz planują proces terapeutyczny.

4. Od studentów oczekuje się reprezentowania odpowiedniego poziomu dotyczącego kwestii zachowania, higieny osobistej, wyglądu i ubioru. W czasie ćwiczeń obowiązują: ubiór w biały kitel lekarski i zmienne obuwie, posiadanie młotka neurologicznego, latarki neurologicznej oraz identyfikatora z imieniem i nazwiskiem studenta na fartuch. Szatnia strzeżona znajduje się przy sali Rydygiera lub Zeylanda.

5. Na zajęcia kliniczne studenci powinni przygotować się teoretycznie wg tematów planu ćwiczeń. Obowiązuje znajomość badania neurologicznego.

6. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

7. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność w przypadku: choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, odpowiednio udokumentowanych sytuacji losowych, udokumentowanego aktywnego udziału w konferencji naukowej.

8. Jeden dzień usprawiedliwionej nieobecności można zaliczyć poprzez odrobienie tego dnia ćwiczeń z inną grupą studencką. Opuszczenie ≥ 2 dni ćwiczeń jest równoznaczne z koniecznością odrobienia całego cyklu ćwiczeń z inną grupą studencką. Sytuacje szczególne rozpatrywane są indywidualnie.

9. Nieobecność studentów będących członkami Senatu, Rad Wydziałów i organów wyborczych, z powodu uczestnictwa w pracach tych organów jest usprawiedliwiona, bez konieczności odrabiania zajęć.

10. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na ćwiczeniach, potwierdzenia opanowania umiejętności praktycznych prezentowanych podczas ćwiczeń oraz uzyskania pozytywnego wyniku testowego sprawdzianu wiadomości przeprowadzonego na zakończenie ćwiczeń (test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru, do zaliczenia wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 9 pytań). Test zaliczeniowy jest przeprowadzany w dni kończące cykl ćwiczeniowy poszczególnych grup po zakończeniu zajęć klinicznych. Osoby, które nie zaliczą testu, mogą przystąpić do testu poprawkowego z kolejną grupą studencką. W przypadku braku takich terminów sytuacja zostanie rozpatrzona indywidualnie.

4. Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Regulamin zajęć w Katedrze i Klinice Chirurgii , Traumatologii i Urologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego I - rok akademicki 2017/2018

1. Na zajęcia z chirurgii dziecięcej składają się: wykłady, seminaria oraz ćwiczenia. Udział w seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy i niezbędny do uzyskania zaliczenia.

2. Ćwiczenia odbywają się w cyklach tygodniowych na terenie Szpitala Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu.

3. Zajęcia odbywają się w grupach i terminach ustalonych przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego I. Studenci, których nazwiska nie znajdują się na listach przesłanych z Dziekanatu muszą wyjaśnić kwestie związane z przynależnością do danej grupy na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

4. Studenci zobowiązani są posiadać własne obuwie przeznaczone tylko do użytku w czasie zajęć klinicznych, kitle lekarskie, statoskopy oraz identyfikatory. Wejście na sale operacyjne możliwe jest tylko po przebraniu się w przeznaczone do tego ubiory, maski i czapki. Studenci nieposiadający identyfikatora nie zostaną wpuszczeni na zajęcia (nieobecność nieusprawiedliwiona) i będą musieli odrobić blok ćwiczeń z chirurgii dziecięcej w celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu „chirurgia ogólna”.

5. Brak stosownego ubioru lub zachowanie niegodne studenta kierunku lekarskiego może skutkować niezaliczeniem ćwiczeń.

6. Końcowe zaliczenie zajęć z chirurgii dziecięcej odbywa się w ostatnim dniu zajęć. Kolokwium można zdawać po zaliczeniu całości ćwiczeń ostatniego dnia lub w ramach sesji ciągłej u wyznaczonego asystenta.

7. Zasady zaliczania nieobecności:

a/ jedna nieobecność usprawiedliwiona wymaga zaliczenia danego dnia ćwiczeń z inną grupą studencką lub zdania kolokwium obejmującego tematykę omawianą w dniu nieobecności u asystenta prowadzącego zajęcia bądź koordynatora zajęć,

b/ dwie lub więcej nieobecności usprawiedliwionych, ponad dwa spóźnienia powyżej 15 minut lub jakakolwiek nieobecność nieusprawiedliwiona wymaga odrobienia całość zajęć z inną grupą studencką, po uprzednim uzyskaniu zgodny Dziekana.

8. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się:

- chorobę udokumentowaną zwolnieniem lekarskim,

- sytuację losową w stosowny sposób udokumentowaną,

- wyjazd na konferencję naukową po uzyskaniu zgody przez opiekuna naukowego,

- reprezentowanie Uczelni na zawodach sportowych, udział w pracach organów statutowych Uczelni.

9. Zaliczenie całości zajęć uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z kolokwium końcowego.

10. Sytuacje sporne rozstrzyga Kierownik Katedry Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej lub koordynator zajęć.

Zasady zaliczania ćwiczeń dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego I

z CHIRURGII DZIECIĘCEJ w roku akademickim 2017/2018

1. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium końcowego jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich ćwiczeń.

2. W przypadku rażącego braku przygotowania grupy ćwiczącej do poszczególnych ćwiczeń asystent może przeprowadzić kolokwium ustne składające się z 3 pytań i obejmujące aktualnie omawianą tematykę. Do zdania kolokwium potrzebne jest udzielenie minimum 2 prawidłowych odpowiedzi. W przypadku braku uzyskania zaliczenia student nie może kontynuować ćwiczeń, a jego nieobecność w danym dniu uznaje się za nieusprawiedliwioną.

3. Końcowe zaliczenie zajęć z chirurgii dziecięcej odbywa się w ostatnim dniu bloku zajęć. Kolokwium można zdawać po zaliczeniu całości ćwiczeń ostatniego dnia - w piątek - lub w ramach sesji ciągłej u wyznaczonego asystenta.

4. Na kolokwium końcowym obowiązuje materiał z podręcznika „Zarys chirurgii dziecięcej” oraz materiał i wiedza przekazane podczas ćwiczeń i wykładu wprowadzającego.

5. Kolokwium końcowe odbywa się w formie pisemnej i składa się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia niezbędne jest udzielenie minimum 14 poprawnych odpowiedzi.

6. Niezdane kolokwium można powtarzać trzy razy - dwukrotnie w formie testowej, ostatni raz w formie ustnej przed komisją złożoną z: Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, koordynatora zajęć dydaktycznych oraz wyznaczonego przez Kierownika Katedry i Kliniki asystenta. Niezdanie poprawkowego kolokwium komisyjnego skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu i koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym roku akademickim.
PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

Celem kursu jest:

- nauczenie rozpoznawania i różnicowania najczęstszych chorób naczyń obwodowych (ostrego i przewlekłego niedokrwienia kończyn, zakrzepicy i przewlekłych zaburzeń żylnych, niewydolności naczyń limfatycznych, tętniaków aorty i naczyń obwodowych, zwężenia tętnic szyjnych i kręgowych, zespołów uciskowych i zaburzeń naczynioruchowych) w oparciu o analizę wyników badania podmiotowego i przedmiotowego,

- nauczenie się odpowiedniego doboru i interpretacji wyników badań biochemicznych i obrazowych stosowanych w diagnostyce chorób naczyń obwodowych,

- przedstawienie aktualnych metod leczenia chorób naczyń obwodowych,

- nauczenie rozpoznawania i postępowania w stanach nagłych w chirurgii naczyniowej.

Czas trwania kursu: 19 godzin (seminaria 9h, ćwiczenia 10h) oraz 9 godzin wykładów

Liczebność grup ćwiczebnych: 6 osób.

Formy realizacji zajęć: ćwiczenia, seminaria, wykłady

Terminy zajęć: zgodnie z planem opracowanym przez dziekanat WL I.

Zajęcia odbywają się w cyklach 3-dniowych, w godzinach 08.15 – 12.45 (I i II dzień zajęć) oraz od 8:15 – 13:30 (III dzień zajęć)

Miejsce szkolenia: Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ul. Długa 1-2, PoznanKlinika Torakochirurgii UM w Poznaniu
Główne tematy zajęć:

1. Rak płuca: podział histologiczny, ocena stopnia zaawansowania raka, wskazania do leczenia operacyjnego, rodzaje operacji, leczenie skojarzone

2. Odma opłucnowa: podział, przyczyny, pierwsza pomoc, drenaż jamy opłucnej, leczenie chirurgiczne

3. Ropniak opłucnej: przyczyny, objawy kliniczne, leczenie zachowawcze i chirurgiczne

4. Obrażenia klatki piersiowej

5. Wady wrodzone ściany klatki piersiowej

W trakcie zajęć (seminariów lub ćwiczeń) będą pokazywane krótkie filmy, m.in. technika drenażu opłucnowego, wideotorakoskopowa biopsja płuca, wycięcie płata płuca lub całego płuca z powodu raka, leczenie operacyjne nawrotowej odmy opłucnowej, resekcja laserowa przerzutów z płuc.


Czas trwania kursu: 22 godzin (seminaria 7h, ćwiczenia 9h) oraz 6 godzin wykładów

Liczebność grup ćwiczebnych: 6 osób.

Formy realizacji zajęć: ćwiczenia, seminaria, wykłady

Terminy zajęć: zgodnie z planem opracowanym przez dziekanat WL I.

Zajęcia odbywają się w cyklach 3-dniowych, w godzinach 08.30 – 13.30 (I dzień zajęć) oraz od 8:30 – 12:45 (II i III dzień zajęć)

Miejsce szkolenia: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Klinika Torakochirurgii ul.Szamarzewskiego 62 Poznań3. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu

Harmonogram ćwiczeń i seminariów

Wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.


Obrzęk mózgu. I dzień ćwiczeń 08:30 – 09:00

Wodogłowie I dzień ćwiczeń 09:00 – 09:30

Wady wrodzone OUN. I dzień ćwiczeń 09:30 – 10:00

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stymulacja rdzenia kręgowego, leczenie spastyczności,


urazy i nowotwory nerwów obwodowych I dzień ćwiczeń 10:30 – 12:45

Urazy czaszkowo-mózgowe II dzień ćwiczeń 08:30 – 10:00

Guzy przysadki,
przerzuty nowotworowe do mózgu,
chłoniaki mózgu. II dzień ćwiczeń 10:30 – 12:45

Guzy kręgosłupa III dzień ćwiczeń 08:30 – 10:00

Stany zagrożenia życia w neurochirurgii. III dzień ćwiczeń 10:30 – 12:00

Nowoczesna neurochirurgia III dzień ćwiczeń 12:00 – 12:30

Test zaliczeniowy III dzień ćwiczeń 12:30 – 12:45

4. Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM w Poznaniu

1. Ćwiczenia odbywają się w grupach zgodnie z planem opracowanym przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego I.

2. Zajęcia prowadzone są w pracowniach, oddziałach klinicznych oraz na bloku operacyjnym Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UMP (ul. Szpitalna 27/33, Poznań).

3. Zajęcia każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 8:00 w sali dydaktycznej 1A seminarium wprowadzającym. Następnie ćwiczenia kontynuowane są w podgrupach studenckich przez wyznaczonych asystentów.

4. W ostatnim dniu bloku ćwiczeń odbywa się pisemne kolokwium końcowe oraz podsumowanie zajęć.

5. Tematyka zajęć obejmuje:A. Chirurgia urazowa i chirurgia jamy brzusznej

- Odrębności leczenia złamań kości u dzieci.

- Oparzenia.

- Krwawienia z przewodu pokarmowego.

- Przepukliny pachwinowe.

- Zapalenie wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckela, ostre choroby jamy brzusznej u dzieci.

- Urazy jamy brzusznej, klatki piersiowej i kończyn u dzieci.

- Stany naglące w dziecięcej chirurgii urazowej.

- Podstawy desmurgii.

B. Chirurgia onkologiczna i endokrynologiczna

- Guzy nowotworowe u dzieci: diagnostyka i rola leczenia chirurgicznego.

- Chirurgiczne leczenie patologii tarczycy i nadnerczy u dzieci.

- Zaburzenia zstępowania jąder.

- Porty naczyniowe.

C. Chirurgia noworodka

- Wrodzone niedrożności przewodu pokarmowego (przełyk, dwunastnica, jelito cienkie i grube).

- Przerostowe zwężenie odźwiernika.

- Choroba Hirschsprunga.

- Niedrożność odbytu i odbytnicy.

- Wady wrodzone przedniej ściany brzucha.

- Przepukliny przeponowe.

- Spodziectwo, wierzchniactwo.D. Neurochirurgia dziecięca

- Wady dysraficzne układu nerwowego.

- Wodogłowie.

- Nowotwory OUN u dzieci.

- Urazy czaszkowo - mózgowe u dzieci.

- Wady kości czaszki.E. Urologia dziecięca

- Wady wrodzone układu moczowego.

- Odpływ pęcherzowo - moczowodowe.

- Wodonercze wrodzone.

- Moczowód olbrzymi przeszkodowy.

- Zastawki cewki tylnej.

- Urazy dróg moczowych.

- Kamica dróg moczowych.

- Pęcherz neurogenny.

F. Kardiochirurgia dziecięca

- Diagnostyka i leczenie najczęstszych wad wrodzonych serca.
Pobieranie 0.73 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna