Prognozowanie – racjonalne I naukowe przewidywanie przyszłości. PrognozaPobieranie 1.78 Mb.
Strona9/17
Data14.02.2018
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Model Holta-Wintersa

Jest to model liniowy Holta plus sezonowość. Nie ma ograniczeń do liczby obserwacji ale musza być 4 pełne okresy.Model addytywny:

Poziom: m- liczba sezonów

Przyrost:

Sezonowość:

Ct- ocena składnika sezonowego w modelu addytywnym. Ocena efektu periodycznego.Model multiplikatywny:

Poziom: m- liczba sezonów

Przyrost:

Sezonowość:

Ct - ocena wskaźnika sezonowego

(0,1) wybieramy za pomocą minimalizacji błędu ex post średniokwadratowego.

Predyktory:Addytywny: Multiplikatywny:

Dodajemy składnik sezonowy mnożymy wsk. sezonowy

t0 - ostatni okres w którym mamy dane

h - horyzont prognozy , przesuniecie się w przyszłośćWartosci początkowe:

Y1 - wartość średniej z pierwszego rokulub

r - oznacza liczbę pełnych latm - l sezonów

= 0 lub

Wartości początkowe dla składników lub wskaźników sezonowych:  1. Wyznaczone dla jednoimiennych podokresów średnie różnice bądź ilorazy Yt i wartości trendu liniowego wyznaczonego na podstawie danego szeregu czasowego.

  2. Różnice bądź ilorazy każdej z wartości w pierwszym roku do średniej wartości w tym roku.


Wykład 5


Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu