Prognozowanie – racjonalne I naukowe przewidywanie przyszłości. Prognoza


Kolejny model adaptacyjny – Metoda wag harmonicznych HellwigaPobieranie 1.78 Mb.
Strona10/17
Data14.02.2018
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Kolejny model adaptacyjny – Metoda wag harmonicznych Hellwiga

Idea metody: tworzymy podzbiory zmiennej czasowej o długości r, nazywane odcinkami. W krótkich odcinkach czasu często występuję prawidłowość liniowa.Każdy odcinek ma swoje parametry, dla wszystkich odcinków szacujemy trendy liniowe, wyznaczamy wartości teoretyczne. Możemy wyznaczyć prognozy, które będą średnią ważoną (wagi).Będzie ona wyznaczona ze współczynników trendu.

Szacujemy trend:

j = 1,2,..n-r+1, t = j, j+1,…j+r-1 – numeracja kolejnych odcinkówWartość teoretyczna dla wszystkich t:m – liczba odcinków do których należy obserwacja o numerze t (pierwsza obserwacja należy do pierwszego odcinka, druga obserwacja należy do pierwszego i drugiego odcinka, itd.)

Wartość teoretyczna to uśrednione parametry.

Prognozy wyznaczamy (dla krótkiego okresu):, gdzie: h – horyzont prognozy, W – współczynnik (liczony jako średnia ważona z parametrów), Yn – wartość teoretyczna z okresu ostatniego

W (średnia ważona):- wagi typu harmonicznego

Suma odwrotności liczb naturalnych to średnia harmoniczna (szereg harmoniczny) Większe wagi to obserwacje najświeższe, odcinki najświeższe. Suma C powinna wynieść 1. Jest to dobra metoda dla prognoz krótkookresowych.

Gdy zmienne ma rozklad:


Wtedy stosujemy model segmentowy. Prognozy wyliczamy w określonych segmentach.Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu