Profilaktyka onkologicznaPobieranie 2.31 Mb.
Strona4/12
Data30.10.2017
Rozmiar2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

543 imprezy otwarte;

 • 443 szkolenia dla pracowników lokalnych samorządów i mieszkańców województw;

 • 769 akcji edukacyjnych w szkołach, adresowanych do rodziców i młodzieży;

 • 252 spotkania warsztatowe dla pracowników MOPS i GOPS oraz ich podopiecznych;

 • 288 konferencji dla kobiet z zakładów pracy, zorganizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Ponadto przez cały rok, w regionalnych stacjach radiowych i telewizyjnych emitowane były spoty promujące programy populacyjne.

  W okresie od października do grudnia 2014 r. prowadzona była ogólnopolska kampania promująca profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy, poprzez emisję spotów w telewizjach ogólnopolskich i ogólnopolskich stacjach radiowych oraz przez publikację artykułów w prasie.  1. Szkolenia specjalistyczne dla personelu świadczeniodawców

  W ramach szkoleń przeprowadzonych w 2014 r. przeszkolono łącznie 987 osób, w tym: 753 położne (w tym 314 położnych AOS i 439 położnych POZ), 12 cytomorfologów medycznych, 21 cytodiagnostów, 22 lekarzy ginekologów i 179 techników elektroradiologii.

  Ponadto przeprowadzono 2 egzaminy centralne dla położnych, w trakcie których 24 położne uzyskały pozytywny wynik.  1. Pilotażowy program wdrożenia testu podwójnego – badania cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR

  W ramach realizacji pilotażu w 2014 r. wykonano 9 628 badań molekularnych w kierunku wykrycia wirusa HPV. Wykryto łącznie 662 zakażenia wirusem HPV.

  Zgłaszalność na badania profilaktyczne w 2014 r.

  W ramach publicznej opieki zdrowotnej istnieją dwie ścieżki, w ramach których można wykonać badanie cytologiczne lub mammograficzne. Jedną z nich jest wykonanie badania w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy lub Programu profilaktyki raka piersi, drugą natomiast wykonanie badania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), na podstawie skierowania.  Cytologia

  Program profilaktyki raka szyjki macicy

  Rysunek 1. Bieżące objęcie populacji Programem profilaktyki raka szyjki macicy w 2014 r.  Źródło: SIMP „BIEŻĄCE OBJĘCIE POPULACJI PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY”, data generacji: 2015-03-13, Parametry: 2014

  Tabela 5. Statystyka wykonywania badań cytologicznych w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2006–2014


  Rok

  Liczba

  Procentowe objęcie populacji

  2006

  414 986

  12,70%

  2007

  684 837

  21,22%

  2008

  791 821

  24,34%

  2009

  875 080

  26,73%

  2010

  796 388

  24,21%

  2011

  804 537

  24,43%

  2012

  765 061

  23,23%

  2013

  697 148

  21,19%

  2014

  724 344

  22,06%

  Liczbę badań cytologicznych, wykonanych w ramach programu w 2014 r., z podziałem na poszczególne powiaty, w porównaniu do liczby cytologii wykonanych w 2013 r., obrazuje załącznik 1 do sprawozdania.

  W początkowych latach funkcjonowania Programu nie było możliwości porównania liczby badań cytologicznych wykonanych w ramach programu profilaktyki z badaniami wykonanymi w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Dzięki zmianie sposobu raportowania, wprowadzonej przez NFZ od drugiej połowy 2011 r., możliwe stało się realne oszacowanie, ile kobiet w populacji 25–59 lat, wykonuje regularnie badania cytologiczne.  Tabela 6. Liczba badań cytologicznych wykonanych w 2013 r. u kobiet w wieku
  25–59 lat

  Populacja

  Program profilaktyki raka szyjki macicy*

  AOS**

  Razem ze środków NFZ

  Województwo

  Liczba

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Dolnośląskie  

  253 094

  54 127

  21,39%

  26 672

  10,54%

  80 799

  31,92%

  Kujawsko-pomorskie

  179 411

  38 812

  21,63%

  28 764

  16,03%

  67 576

  37,67%

  Lubelskie  

  179 531

  41 072

  22,88%

  20 091

  11,19%

  61 163

  34,07%

  Lubuskie  

  88 651

  21 143

  23,85%

  9 659

  10,90%

  30 802

  34,75%

  Łódzkie  

  213 654

  38 496

  18,02%

  25 566

  11,97%

  64 062

  29,98%

  Małopolskie  

  280 870

  55 425

  19,73%

  31 172

  11,10%

  86 597

  30,83%

  Mazowieckie  

  455 203

  85 033

  18,68%

  77 510

  17,03%

  162 543

  35,71%

  Opolskie  

  86 795

  21 091

  24,30%

  5 602

  6,45%

  26 693

  30,75%

  Podkarpackie  

  178 230

  33 512

  18,80%

  24 310

  13,64%

  57 822

  32,44%

  Podlaskie  

  101 081

  24 359

  24,10%

  9 750

  9,65%

  34 109

  33,74%

  Pomorskie  

  194 531

  47 393

  24,36%

  24 856

  12,78%

  72 249

  37,14%

  Śląskie  

  404 504

  88 845

  21,96%

  36 674

  9,07%

  125 519

  31,03%

  Świętokrzyskie

  105 065

  23 981

  22,82%

  12 292

  11,70%

  36 273

  34,52%

  Warmińsko - mazurskie

  124 193

  38 840

  31,27%

  9 652

  7,77%

  48 492

  39,05%

  Wielkopolskie  

  297 538

  43 419

  14,59%

  89 217

  29,99%

  132 636

  44,58%

  Zachodniopomorskie

  148 374

  41 600

  28,04%

  6 079

  4,10%

  47 679

  32,13%

  Polska__3_290_725__697_148'>Polska

  3 290 725

  697 148

  21,19%

  437 866

  13,31%

  1 135 014

  34,49%
  *Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy - data generacji 5.05.2014 r.

  ** Źródło danych – NFZ stan na dzień 15.10.2014  Tabela 7. Liczba badań cytologicznych wykonanych w 2014 r. u kobiet w wieku 25–59 lat
  Populacja

  Program profilaktyki raka szyjki macicy*

  AOS**

  RAZEM

  Województwo

  Liczba

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Dolnośląskie  

  252 017

  52 736

  20,93%

  43 731

  17,35%

  96 467

  38,28%

  Kujawsko-pomorskie  

  178 542

  41 706

  23,36%

  50 076

  28,05%

  91 782

  51,41%

  Lubelskie  

  178 404

  43 162

  24,19%

  31 782

  17,81%

  74 944

  42,01%

  Lubuskie  

  88 153

  19 479

  22,10%

  23 639

  26,82%

  43 118

  48,91%

  Łódzkie  

  211 579

  48 038

  22,70%

  39 185

  18,52%

  87 223

  41,22%

  Małopolskie  

  282 488

  59 533

  21,07%

  52 337

  18,53%

  111 870

  39,60%

  Mazowieckie  

  455 897

  80 914

  17,75%

  118 417

  25,97%

  199 331

  43,72%

  Opolskie  

  87 015

  20 592

  23,66%

  10 666

  12,26%

  31 258

  35,92%

  Podkarpackie  

  178 555

  36 493

  20,44%

  47 981

  26,87%

  84 474

  47,31%

  Podlaskie  

  101 128

  25 033

  24,75%

  15 739

  15,56%

  40 772

  40,32%

  Pomorskie  

  194 841

  50 610

  25,98%

  50 860

  26,10%

  101 470

  52,08%

  Śląskie  

  402 145

  99 892

  24,84%

  64 285

  15,99%

  164 177

  40,83%

  Świętokrzyskie

  104 416

  23 325

  22,34%

  19 670

  18,84%

  42 995

  41,18%

  Warmińsko - mazurskie  

  123 813

  38 663

  31,23%

  24 999

  20,19%

  63 662

  51,42%

  Wielkopolskie  

  297 248

  41 816

  14,07%

  121 372

  40,83%

  163 188

  54,90%

  Zachodniopomorskie

  147 350

  42 352

  28,74%

  18 994

  12,89%

  61 346

  41,63%

  Polska__2_636_174__1_141_423__43,30%'>Polska

  3 283 591

  724 344

  22,06%

  733 733

  22,35%

  1 458 077

  44,40%

  *Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy – data generacji 20.04.2015 r. (dane przekazane przez COK)

  ** Źródło danych – NFZ stan na dzień 17.04.2015 – dane nie uwzględniają weryfikacji powtarzalności numerów PESEL kobiet przebadanych w AOS z tymi rozliczonymi w SIMP w okresie interwału.

  Jak wynika z powyższych zestawień zgłaszalność na badania cytologiczne, po zsumowaniu wszystkich badań wykonanych przez kobiety w populacji objętej programem skryningowym w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, zarówno w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, jak i AOS, okazuje się być ponad dwukrotnie wyższa niż ta wskazywana w programie.

  W 2013 r. zgłaszalność na badania cytologiczne wyniosła 34,49%, a w 2014 r. 44,40% co ukazuje rosnącą tendencję zgłaszalności na badania profilaktyczne.

  Ponadto należy zauważyć, iż kobiety mają możliwość wykonywania badań również prywatnie. Niestety Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi dotyczącymi tych badań. W 2014 r. podjęto działania mające na celu pozyskanie danych od świadczeniodawców prywatnych, mających największy udział na rynku prywatnych usług medycznych, niemniej jednak tylko 2 z nich przekazało Ministerstwu Zdrowia dane. Danych od świadczeniodawcy mającego największy udział na rynku prywatnych usług medycznych nie udało się pozyskać.

  Mammografia

  Program profilaktyki raka piersi

  Rysunek 2. Bieżące objęcie populacji Programem profilaktyki raka piersi w 2014 r.

  Źródło: SIMP „BIEŻĄCE OBJĘCIE POPULACJI PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI”, data generacji: 2015-03-13, Parametry: 2014

  Tabela 8. Statystyka wykonywania badań mammograficznych w Programie profilaktyki raka piersi w latach 2006–2014  Rok

  Liczba

  Procentowe objęcie populacji

  2006

  572 660

  23,37%

  2007

  934 412

  39,37%

  2008

  753 576

  31,05%

  2009

  891 273

  35,97%

  2010

  985 391

  39,07%

  2011

  1 119 991

  43,74%

  2012

  1 115 850

  42,92%

  2013

  1 141 423

  43,30%

  2014

  1 178 199

  44,16%

  Liczbę badań mammograficznych, wykonanych w ramach programu w 2014 r., z podziałem na poszczególne powiaty, w porównaniu do liczby mammografii wykonanych w 2013 r., obrazuje załącznik 2 do sprawozdania.

  Tabela 9. Liczba badań mammograficznych wykonanych w 2013 r. u kobiet w wieku


  50–69 lat

  Populacja

  Program profilaktyki raka piersi*

  AOS**

  RAZEM

  Województwo

  Liczba

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Dolnośląskie  

  214 279

  91 334

  42,62%

  3 667

  1,71%

  95 001

  44,34%

  Kujawsko-pomorskie  

  144 766

  60 176

  41,57%

  6 233

  4,31%

  66 409

  45,87%

  Lubelskie  

  144 696

  61 771

  42,69%

  2 564

  1,77%

  64 335

  44,46%

  Lubuskie  

  71 658

  39 121

  54,59%

  919

  1,28%

  40 040

  55,88%

  Łódzkie  

  188 374

  88 124

  46,78%

  2 933

  1,56%

  91 057

  48,34%

  Małopolskie  

  210 074

  76 994

  36,65%

  5 573

  2,65%

  82 567

  39,30%

  Mazowieckie  

  359 349

  132 959

  37,00%

  17 784

  4,95%

  150 743

  41,95%

  Opolskie  

  67 777

  29 945

  44,18%

  3 648

  5,38%

  33 593

  49,56%

  Podkarpackie  

  131 937

  49 676

  37,65%

  3 431

  2,60%

  53 107

  40,25%

  Podlaskie  

  76 864

  37 820

  49,20%

  1 398

  1,82%

  39 218

  51,02%

  Pomorskie  

  150 070

  57 892

  38,58%

  9 122

  6,08%

  67 014

  44,66%

  Śląskie  

  334 561

  154 071

  46,05%

  12 593

  3,76%

  166 664

  49,82%

  Świętokrzyskie

  87 961

  39 354

  44,74%

  2 581

  2,93%

  41 935

  47,67%

  Warmińsko - mazurskie

  96 204

  46 503

  48,34%

  1 871

  1,94%

  48 374

  50,28%

  Wielkopolskie  

  232 973

  114 301

  49,06%

  5 201

  2,23%

  119 502

  51,29%

  Zachodniopomorskie

  124 631

  61 382

  49,25%

  3 964

  3,18%

  65 346

  52,43%

  Polska

  2 636 174

  1 141 423

  43,30%

  83 482

  3,17%

  1 224 905

  46,47%

  *Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi – data generacji 5.05.2014 r.

  ** Źródło danych – NFZ stan na dzień 15.10.2014  Tabela 10. Liczba badań mammograficznych wykonanych w 2014 r. u kobiet w wieku 50–69 lat
  Populacja

  Program profilaktyki raka piersi*

  AOS**

  RAZEM

  Województwo

  Liczba

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Liczba

  %

  Dolnośląskie  

  216 644

  96 183

  44,40%

  4 854

  2,24%

  101 037

  46,64%

  Kujawsko-pomorskie  

  146 628

  56 928

  38,82%

  7 072

  4,82%

  64 000

  43,65%

  Lubelskie  

  145 856

  77 601

  53,20%

  3 295

  2,26%

  80 896

  55,46%

  Lubuskie  

  72 691

  38 979

  53,62%

  1 221

  1,68%

  40 200

  55,30%

  Łódzkie  

  189 297

  82 812

  43,75%

  3 607

  1,91%

  86 419

  45,65%

  Małopolskie  

  212 809

  75 418

  35,44%

  7 164

  3,37%

  82 582

  38,81%

  Mazowieckie  

  363 411

  153 691

  42,29%

  21 776

  5,99%

  175 467

  48,28%

  Opolskie  

  68 876

  28 367

  41,19%

  4 379

  6,36%

  32 746

  47,54%

  Podkarpackie  

  134 018

  57 761

  43,10%

  3 772

  2,81%

  61 533

  45,91%

  Podlaskie  

  78 219

  37 196

  47,55%

  1 667

  2,13%

  38 863

  49,68%

  Pomorskie  

  152 655

  71 597

  46,90%

  9 164

  6,00%

  80 761

  52,90%

  Śląskie  

  337 268

  138 643

  41,11%

  17 525

  5,20%

  156 168

  46,30%

  Świętokrzyskie

  88 701

  34 990

  39,45%

  3 235

  3,65%

  38 225

  43,09%

  Warmińsko - mazurskie  

  98 107

  43 902

  44,75%

  2 320

  2,36%

  46 222

  47,11%

  Wielkopolskie  

  236 639

  121 612

  51,39%

  6 666

  2,82%

  128 278

  54,21%

  Zachodniopomorskie

  126 300

  62 519

  49,50%

  6 014

  4,76%

  68 533

  54,26%

  Polska

  2 668 119

  1 178 199

  44,16%

  103 731

  3,89%

  1 281 930

  48,05%

  * Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi – data generacji 20.04.2015 r. (dane przekazane przez COK)

  ** Źródło danych – NFZ stan na dzień 17.04.2015 – dane nie uwzględniają weryfikacji powtarzalności numerów PESEL kobiet przebadanych w AOS z tymi rozliczonymi w SIMP w okresie interwału.

  W przypadku mammografii, tak jak przy cytologii, w momencie zsumowania badań wykonanych ze środków finansowych NFZ, otrzymujemy wskaźnik zgłaszalności na wyższym poziomie niż wskazywany w samym programie.

  W 2013 r. zgłaszalność na badania mammograficzne wyniosła 46,47%, a w 2014 r. 48,05%.

  Podobnie jak w przypadku badań cytologicznych, Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby mammografii wykonanych prywatnie. Należy mieć zatem na uwadze fakt, iż i w tym przypadku zgłaszalność na badania mammograficzne jest w rzeczywistości wyższa niż wskazane powyżej 48,05%.  Pobieranie 2.31 Mb.

  Share with your friends:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna