Prawa I właściwości operacji (działań) logicznych


Charakterystyka i opis działania licznika pierścieniowegoPobieranie 2.88 Mb.
Strona11/11
Data14.02.2018
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Charakterystyka i opis działania licznika pierścieniowego


W liczniku pierścieniowym bity się przesuwają w taki sposób że bit z wyjścia ostatniego przerzutnika zostaje przekazany do pierwszego przerzutnika. Powstaje zapętlona cyrkulacja przesuwanych bitów. Taki licznik składa się z szeregowo połączonych rejestrów przesuwnych z czego wyjście ostatniego jest połączone z wejściem pierwszego.
  1. Różnice struktury i działania układów kombinacyjnych i sekwencyjnych.


Układ kombinacyjny to taki, którego stan na wyjściu zależy tylko i wyłącznie od stanów wejść. Zakłada się że odpowiedź na zdarzenie, zmianę sygnału wejściowego odbywa się natychmiastowo, choć wiadomo że układy rzeczywiste wnoszą niechciane opóźnienie między zmianą sygnału na wejściu a zmianą na wyjściu. W układach tego typu każda kombinacja sygnałów wejściowych jednoznacznie określa kombinację sygnałów wyjściowych.

Rodzaje układów kombinacyjnych.

Elementy zaliczane jako kombinacyjne to wszelkiego rodzaju funktory logiczne podstawowe z nich to: OR, AND , NOT. Mając do dyspozycji powyższe elementy można za ich pośrednictwem stworzyć dowolny układ cyfrowy.Schemat blokowy układu kombinacyjnego:Układ sekwencyjny to taki, którego zadaniem jest zachowywanie się według ściśle określonych reguł w sposób powtarzalny według znanego algorytmu. Wpływa on na stan sygnału podanego na wyjście, poprzez uzależnienie go od: stanu jego wejść i stanów poprzedzających aktualny stan, stanu wewnętrznego umieszczonego w rejestrach będących pamięcią. Do tego typu układów możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju elementy, które w swojej budowie zawierają „komórki pamięci”:

  • przerzutniki

  • rejestry

Podział układów sekwencyjnych.

Układy sekwencyjne dzielimy na:  • Asynchroniczne – działają niezależnie od jakichkolwiek czynników synchronizujących w afekcie czego zmiana jakiegokolwiek stanu następuje poprzez własną reakcję na sygnał podany do wejścia. Należą one do układów szybkich, ponieważ reakcja odbywa się natychmiastowo bez jakiegokolwiek opóźnienia związanego z synchronizacją zegara. Szybko jednak pojawia się dosyć istotna wada a mianowicie pojęcie hazardu - związane jest z niezerowym czasem propagacji np. bramek, a także wyścigu wywołane zmianą stanów sygnałów na wejściach układu asynchronicznego.

  • Synchroniczne – działanie polega na przetworzeniu informacji podanej w momencie (takcie) wystąpienia impulsu zegarowego (lock), synchronizującego cały szereg połączonych ze sobą modułów. Jest to metoda wolniejsza przetwarzania sygnałów niemniej jednak w znacznym stopniu eliminuje ona zjawisko hazardu jak i wyścigu.

Schemat blokowy układu sekwencyjnego wygląda następująco:


  1. Definicje (opis) kodera, dekoder i konwertera kodu.


W przesyłaniu sygnałów cyfrowych istnieje zwykle potrzeba przetwarzania informacji z jednej zakodowanej postaci w drugą. Do tego celu służą specjalne układy cyfrowe zwane konwerterami kodów. Układy służące do przetwarzania kodu "1 z n" na dowolny inny kod dwójkowy przyjęto nazywać koderami, natomiast układy wykonujące operację odwrotną - dekoderami. W związku z tym pozostałe układy, tj. układy przetwarzające dowolny kod dwójkowy na inny, lecz nie "1 z n" nazywa się ogólnie konwerterami. Układy logiczne koderów, dekoderów i konwerterów są układami kombinacyjnymi.

Koderami są nazywane układy służące do przetworzenia kodu "1 z n" podanego na wejście układu w określony dwójkowy kod wyjściowy

Dekoderem jest nazywany układ realizujący zamianę dowolnego kodu dwójkowego na kod pierścieniowy "1 z n". Zatem zadanie dekodera jest odwrotne niż kodera. Ważne znaczenie mają dekodery dwójkowo-dziesiętne, służące do konwersji 4-bitowego kodu BCD na kod "1 z 10"

Konwerter przetwarza jeden określony kod dwójkowy na inny kod dwójkowy, ale nie "1 z n".

Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu