Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ VPobieranie 84 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar84 Kb.
  1   2

1. Podstawy języka C++
1.1. Podstawy obsługi narzędzia programistycznego

Poznawaniu zasad programowania i struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ v.6.0. Znajomość obsługi interfejsu tego narzędzia pozwoli w dalszej części książki przejść do programowania obiektowego z wykorzystaniem technik wizualnych.

Utworzenie najprostszego programu, poprzedzić musi wstęp dotyczący współpracy z edytorem Visual C++. Po udanej instalacji oprogramowania Microsoft Visual C++ , uruchamiamy go w środowisku Windows :

Start  Programy  Microsoft Visual Studio 6.0  Microsoft Visual C++.Otwieramy w ten sposób środowisko programistyczne Microsoft Visual C++ (obraz 1.1.).

Obraz 1.1. Środowisko programistyczne Microsoft Visual C++ 6.0


Tworzenie nawet najprostszego projektu, przy pomocy tego narzędzia rozpoczynamy od nowego obszaru roboczego.

W tym celu wykonujemy następującą czynność :

File  New ,po której otrzymujemy możliwość wyboru z listy, typu interesującego nas projektu, oraz nadaniu mu określonej nazwy (obraz 1.2.).


Obraz 1.2. Tworzenie nowego projektu.
Spośród różnych dostępnych typów

( np.


 1. MFC AppWizard (dll) – tworzy bibliotekę DLL klas bazowych Microsoftu;

 2. MFC AppWizard (exe) – tworzy plik wykonywalny z klasami bazowymi Microsoftu;

 3. Win32 Aplication – tworzy zwykłą aplikację Win32

)

wybieramy projekt tworzący aplikacje typu DOS (Win32 Console Application), oraz wpisujemy w górnym polu nazwę projektu. Ten typ projektu jest najbardziej odpowiedni podczas nauki podstaw programowania.

Aby utworzyć kod źródłowy programu, należy do otwartego uprzednio projektu dodać plik, służący do edycji kodu źródłowego.
Postępując zgodnie z następującym schematem:
Project  Add to Project  New
tworzymy plik o nazwie program_1.cpp, wprowadzanej w polu - File name (obraz 1.3.).
Przeprowadzimy obecnie edycje kodu prostego programu. Utworzony kod programu poddamy kompilacji, konsolidacji i uruchomieniu.

Proces kompilacji jest operacją polegającą na analizie kodu źródłowego pod kątem znalezienia w nim błędów składniowych i wskazania ich miejsca.Konsolidacja (tzw. linkowanie ) polega na połączeniu kodu programu z bibliotekami funkcji wykorzystywanymi przez napisany program. W wyniku tych operacji powstaje kod binarny przygotowany do uruchomienia pod kontrolą systemu operacyjnego.
Obraz 1.3. Tworzenie pliku kodu źródłowego.

Najprostszy kod źródłowy w języku C++ musi zawierać pewną szczególna funkcje o nazwie main. Taka funkcja musi wystąpić w każdym programie, zatem umieścimy ją również w naszym pierwszym projekcie (obraz 1.4.).
Obraz 1.4. Pierwszy kod źródłowy.

Postać funkcji main() spełnia minimalne wymogi struktury języka C++ i może być w takiej formie poddana dalszym procesom przetwarzania przez środowisko Visual C++.

W pierwszym kroku wykonujemy kompilacje i konsolidacje naszego programu używając do tego celu jednej z następujących metod:


 • z menu : Build  Build projekt_1.exe

 • z
  klawiatury : klawisz F7

 • ikoną narzędziową :

Jeżeli nie zostaną wykazane błędy, to możemy następnie uruchomić nasz program używając do tego celu : • z menu : Build  Execute projekt_1.exe

 • z
  klawiatury : klawisz Ctrl+F5

 • ikoną narzędziową:

Kompilacja i konsolidacja nawet tak prostego programu wykazuje, w oknie położonym w dolnej części aplikacji ostrzeżenie (obraz 1.5.).
Directory: pliki -> start -> Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Przeciążenie operatorów
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Przeciążenie operatorów
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Aplikacje obsługujące bazy danych
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Kontrolki paska narzędziowego – Controls I ich rozmieszczanie w polu okna
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V

Pobieranie 84 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna