Powyżej 207. 000 euro którego przedmiotem są: wyroby medyczne –implanty kręgosłupowe


Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZPobieranie 158.91 Kb.
Strona2/3
Data28.10.2017
Rozmiar158.91 Kb.
1   2   3

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 25 (dotyczy Pakietu nr 9)

System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym: Czy Zamawiający

dopuści system o poniższych parametrach:

- wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i

tulipanowym charakterze części mocującej śruby

- śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni

- nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta

- możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych

kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji

- gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby

- ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby

- wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co najmniej dwóch rodzajach:

a. śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co najmniej

siedmiu rozmiarach średnicy od 4,0mm do 8,5mm i długości od 20mm do 90mm

b. zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu (zmienna średnica sruby) dostępne w co najmniej

czterech rozmiarach średnicy od 5,5mm do 7,0 mm i długości od 30mm do 100mm

- w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm do 8.5mm i długości od 25mm do 90mm

- haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne

w minimum 37 konfiguracjach

- średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki )

- łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika,

- w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm

-w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm

- możliwość zastosowania śrub wyciągowych wielokątowych?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
Pytanie nr26 (dotyczy Pakietu nr 13)

Stabilizacja miedzykręgowa szyjna z dostępu przedniego –płyta: Czy Zamawiający dopuści system o następujących parametrach:

- tytanowy, system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego;

- długość płytki 10 mm – 104mm

- wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kyfoza ) bez utraty możliwości blokady

- blokowanie wkręta do płytki z możliwością powtórzeń, moment blokowania wkręta dający się

potwierdzić wzrokowo, czuciowo i dźwiękowo

- długość wkręta 10-26 mm, średnica kręta od 4.2mm , 4.6mm

- dostępne wkręty o stałym i dynamicznym kącie nachylenia do +/- 20 stopni

- szerokość płytki 16mm lub mniej

- materiał: stop tytanu

- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden metalowy,

zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty;Odpowiedz: Tak Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 27 (dotyczy Pakietu nr 19)

Stabilizacja transpedikularna: Czy Zamawiający dopuści system o następujących parametrach:

- wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby

- śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni

- nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta

- możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji

- gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby

- ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby

- wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co najmniej dwóch rodzajach:

a. śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co najmniej siedmiu rozmiarach średnicy od 4,0mm do 8,5mm i długości od 20mm do 90mm

b. zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu (zmienna średnica sruby) dostępne w co najmniej czterech rozmiarach średnicy od 5,5mm do 7,0 mm i długości od 30mm do 100mm

- w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm do 8.5mm i długości od 25mm do 90mm

- haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne w minimum 37 konfiguracjach

- średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki )

- łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika,

- w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm

-w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm

- możliwość zastosowania śrub wyciągowych wielokątowych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 28 (dotyczy Pakietu nr 23)

Zestaw do stabilizacji potyliczno – kręgosłupowej: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących

parametrach:

- śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem

- nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta

- dostępne pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami

kręgosłupa. Zmiana średnicy pręta z 3.5mm na 4.0mm do 6.5mm ze skokiem co 0.5mm,

- pręty o zmiennej średnicy o długości 350mm – 500mm

- możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych

kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji

- montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)

- haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo)

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm

stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 40 stopni.

- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane nie więcej niż co 2

mm.

- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry- pręty o grubości nie większej niż 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-

lędźwiowym wstępnie wygięte do naturalnej krzywizny kręgosłupa (co najmniej 3 kąty wygięcia).

- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone (co najmniej 3 rodzaje)

- w zestawie dostępne co najmniej dwa rodzaje łączników poprzecznych?Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 29 (dotyczy Pakietu nr 4)

Czy Zamawiający dopuści implant międzytrzonowy typu Acif z wypełnieniem w postaci żelu

hydroxyapatytowego, umożliwiającego dokładne wypełnienie otworu centralnego implantu, implant

anatomiczny z zębami jako elementami kotwiczącymi?Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 30 (dotyczy Pakietu nr 9)

Czy Zamawiający dopuści system do stabilizacji w odcinku piersiowo – lędźwiowym ze śrubami w zakresie długości 30 – 60mm, średnice od 4 do 8mm, kodowane kolorami, ze skokiem co 1mm, bez haków, możliwością osadzenia pręta zwykłego o średnicy 5,5mm, zakres długości prętów – wstępnie wygięte 30 – 100mm, proste 35 – 500mm, łączniki poprzeczne w zakresie długości 28 – 107mm?Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści w/w system.

Pytanie nr 31 (dotyczy Pakietu nr 9)

Czy Zamawiający dopuści system do stabilizacji w odcinku piersiowo – lędźwiowym ze śrubami w zakresie długości 25 – 60mm, średnica 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, możliwość zastosowania pręta zwykłego fi 5,5mm, zakres długości prętów wygiętych 35 – 100mm oraz prostych 35 – 500mm, łączniki poprzeczne sztywne i ruchome w długościach 21 – 75mm?Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści w/w system.

Pytanie nr 32 (dotyczy Pakietu nr 10)

Czy Zamawiający dopuści system małoinwazyjnej przez skórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym z tulejami zamiast łopatek retraktorów, prętami o średnicy 5,5mm wstępnie wygiętymi o zakresie długości 35 – 120mm oraz prostymi w długościach 35 – 500mm, w instrumentarium znajduje się klucz dynamometryczny 10Nm?Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści w/w system.

Pytanie nr 33 (dotyczy Pakietu nr 11)

Czy Zamawiający dopuści zestaw umożliwiający przez skórne, przez nasadowe uzupełnienie masy kostnej trzonu kręgowego, który zawiera ręczny mieszalnik do cementu, cement gotowy do użycia 2 minuty po wymieszaniu, konsystencja kremu, nie plasteliny, czas pracy z cementem – do 15 minut?Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 34 (dotyczy Pakietu nr 17)

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający cement o czasie wiązania do 15 minut oraz ręczny mieszalnik do cementu?Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 35 (dotyczy Pakietu nr 23)

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji potyliczno – kręgosłupowej zawierający dwa rodzaje (wielkości) haków laminarnych, płyty do potylicy w czterech różnych wielkościach oraz śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicach 3,5mm i 4mm?Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści w/w zestaw.

Pytanie nr 36 (dotyczy Pakietu nr 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych klatek międzytrzonowych szyjnych o poniższych parametrach?Wsuwane koszyki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK  Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia koszyka  Rozmiary koszyków: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm  Koszyki otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego  Obecność na powierzchniach stycznych koszyków ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej  Obecność na górnej i dolnej powierzchni koszyków dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG Wszystkie koszyki noszą stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii  Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml  Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach .Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki,  zestaw instrumentarium  dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium  posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 37 (dotyczy Pakietu nr 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych klatek międzytrzonowych szyjnych o poniższych parametrach? Wsuwane koszyki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK  Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia koszyka  Rozmiary koszyków: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm  Koszyki otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego  Obecność na powierzchniach stycznych koszyków ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej  Obecność na górnej i dolnej powierzchni koszyków dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG Wszystkie koszyki noszą stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii  .Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie iniekcyjnej,

dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml  Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach

Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki,  zestaw instrumentarium  dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium  posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 38 (dotyczy Pakietu nr 14)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych klatek międzytrzonowych szyjnych o poniższych parametrach?Wsuwane koszyki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK  Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia koszyka  Rozmiary koszyków: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm  Koszyki otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego  Obecność na powierzchniach stycznych koszyków ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej  Obecność na górnej i dolnej powierzchni koszyków dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG Wszystkie koszyki noszą stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml  Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach .

Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki,  zestaw instrumentarium  dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium  posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 39 (dotyczy Pakietu nr 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjno-potylicznej o poniższych parametrach?Wieloosiowe śruby ładowane od góry dostępne w wersji trzonowej (smooth) i tulipanowej, zapewniające maksymalny całkowity kąt odchylenia śruby wieloosiowej do 56°. Śruby dostępne w trzech średnicach w zakresie 3,5 - 4,5 mm i długościach w zakresie 10 - 50 mm. Haki tulipanowe dostępne w rozmiarach 4,5mm oraz 6mm. Niskoprofilowa płyta do kotwiczenia potylicznego w 3 rozmiarach, mocowanie za pomocą 4 śrub potylicznych, również w linii pośrodkowej. Śruby potyliczne o śr. 5mm, dł. w zakresie 6-20 mm, skok co 1 mm. Pręty szyjne proste o śr. 3,5 mm, pręty potyliczne o śr. 3,5 mm odgięte, dostępne w 3-ch odgięciach kątowych: 45°, 60° i 75°. Kompatybilność prętów szyjno-potylicznych z prętami do stabilizacji piersiowej-możliwość łączenia prętów o śr. 3,5 mm z prętami o śr. 3,5 mm; 4,75 mm; 5,5 mm i 6,35 mm za pomocą łączników typu domino. Wszystkie implanty wykonane ze stopu tytanowego (TiAl6V4), trwale oznakowane, umieszczone w pojemniku umożliwiającym mycie, sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Zestaw instrumentarium

zawiera klucze dynamometryczne umożliwiające dokręcenie nakrętek z optymalnie dobraną siłą.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie nr 40 (dotyczy Pakietu nr 23)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjno-potylicznej o poniższych parametrach?Wieloosiowe śruby ładowane od góry dostępne w wersji trzonowej (smooth) i tulipanowej, zapewniające maksymalny całkowity kąt odchylenia śruby wieloosiowej do 56°. Śruby dostępne w trzech średnicach w zakresie 3,5 - 4,5 mm i długościach w zakresie 10 - 50 mm. Haki

tulipanowe dostępne w rozmiarach 4,5mm oraz 6mm. Niskoprofilowa płyta do kotwiczenia potylicznego w 3 rozmiarach, mocowanie za pomocą 4 śrub potylicznych, również w linii pośrodkowej. Śruby potyliczne o śr. 5mm, dł. w zakresie 6-20 mm, skok co 1 mm. Pręty szyjne proste o śr. 3,5 mm, pręty potyliczne o śr. 3,5 mm odgięte, dostępne w 3-ch odgięciach kątowych: 45°, 60° i 75°. Kompatybilność prętów szyjno-potylicznych z prętami do stabilizacji piersiowej-możliwość łączenia prętów o śr. 3,5 mm z prętami o śr. 3,5 mm; 4,75 mm; 5,5 mm i 6,35 mm za pomocą łączników typu domino. Wszystkie implanty wykonane ze stopu tytanowego (TiAl6V4), trwale oznakowane, umieszczone w pojemniku umożliwiającym mycie, sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Zestaw instrumentarium zawiera klucze dynamometryczne umożliwiające dokręcenie nakrętek z optymalnie dobraną siłą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 41 (dotyczy Pakietu nr 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji o poniższych parametrach?Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o długości 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co 10mm, dodatkowo pręt o długości 510mm przycinany na długość.  Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki,  zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne  teleskopowe, mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania pręta w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty są trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Konstrukcja śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów.  Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 42 (dotyczy Pakietu nr 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji o poniższych parametrach?Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o długości 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co


10mm, dodatkowo pręt o długości 510mm przycinany na

długość.  Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki,  zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne  teleskopowe, mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania pręta w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty są trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Konstrukcja śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów.  Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 43 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji o poniższych parametrach?Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o długości 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co 10mm, dodatkowo pręt o długości 510mm przycinany na długość.  Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki,  zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne  teleskopowe, mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania pręta w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty są trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Konstrukcja śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów.  Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie.Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 44 (dotyczy Pakietu nr 19)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji o poniższych parametrach?Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o długości 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co 10mm, dodatkowo pręt o długości 510mm przycinany na długość.  Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki,  zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne  teleskopowe, mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania pręta w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty są trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Konstrukcja śrubokręta


uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów.  Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 45 (dotyczy Pakietu nr 12)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych klatek międzytrzonowych o poniższych parametrach?Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF. Klatki o eliptycznym kształcie, wysokość od 8 mm-14 mm ze skokiem co 2 mm, długość 21 mm, 25 mm, 29 mm. Duża powierzchnia kontaktu przeszczepu kostnego aplikowanego do klatek z sąsiednimi trzonami kręgowymi. Możliwość radiologicznej oceny zrostu kostnego (pełna przenikalność materiału budulcowego klatek dla promieni RTG. Obecność na powierzchniach stycznych klatek ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej. Materiał PEEK OPTIMA. Tantalowe znaczniki radiologiczne w klatkach umożliwiające rentgenowską kontrolę ich położenia. Implanty trwale oznakowane numerem seryjnym i parametrami wielkości.Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 46 (dotyczy Pakietu nr 13)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjnej o poniższych parametrach?Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.  Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 5,0 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz

elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.  Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub.  Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 47 (dotyczy Pakietu nr 21)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjnej o poniższych parametrach?Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.  Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 5,0 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.  Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub.  Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 48 (dotyczy Pakietu nr 24)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjnej o poniższych parametrach? Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.  Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 5,0 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm. Samoczynna blokada śruby w

płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.  Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub.  Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 49 (dotyczy Pakietu nr 25)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjnej o poniższych parametrach?Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.  Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 5,0 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.  Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub.  Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 50 (dotyczy Pakietu nr 4)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 51 (dotyczy Pakietu nr 6)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 52 (dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 53 (dotyczy Pakietu nr 7)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 54 (dotyczy Pakietu nr 23)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 55 (dotyczy Pakietu nr 9)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 56 (dotyczy Pakietu nr 10)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?Pobieranie 158.91 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna